เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Sales Executive ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์
Core Key Responsibilities/Accountabilities / ความรับผิดชอบหลัก • Provides quotations for standard or specific requirements. • Reviews need issue with customer and solve any specific problem with his...

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 59
2 . พนักงานรักษาความปลอดภัยหญิงTG ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์
- ตรวจค้นพนักงานเข้า-ออก ในสถานที่ทำงาน - รักษาความปลอดภัยในพื้นของสำนักงาน - รับ เบิก อุปกรณ์ต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000
21 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่Auditor ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์
- ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
21 ต.ค. 59
4 . Sales Executive: Commodities / Diamonds and Jewellery ประจำสำนักงานสีลม
Primary Job Responsibilities:- •Meeting sales targets, and developing new business. •Communication between departments and affiliates •Costing and quotation ability •Account management and clien...

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable pending experience
21 ต.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ขับรถขนเงิน ประจำสาธุประดิษฐ์ หรือสนามบินสุวรรณภูมิ รายได้รวม 17,000 รับสมัครด่วน !
- ขนส่งเงินระหว่างธนาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 17,000 บาทขึ้นไป
21 ต.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ