เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Shipping Office Bond Warehouse ประจำสาธุประดิษฐ์รับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบขนสินค้า 2. จัดเตรียมเอกสารให้ลูกค้า 3. ทำบัญชีคลังฯส่งศุลกากร ( Program ) 4. จัดการเอกสาร สารบรรณศุลกากร 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า (สามารถทำใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออกได้...

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 ก.ค. 60

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
26 ก.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ATM ทำงานที่สำนักงานพระรามสาม รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไปรับสมัครด่วน !
- ขับรถ เติมเงินตู้ ATM และการซ่อมบำรุงตู้ ATM ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะเข้างานเป็นกะได้

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 18,000 บาทขึ้นไป
26 ก.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้า VG เพศชาย ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
- รักษาความปลอดภัยในคลังสินค้า - ตรวจนับและตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ามีมูลค่า - บรรจุสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า สมัครสัมภาษณ์ทราบผลทันที

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 17,000 บาทขึ้นไป
26 ก.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ Cashier ตรวจนับเงิน รายได้รวม 17,000 บาทสัมภาษณ์ทราบผลทันทีรับสมัครด่วน !
- นับเงินด้วยเครื่องตรวจนับเงิน - ตรวจสอบคุณภาพเงินของลูกค้า - นับเงินเพื่อส่งให้ธนาคาร บรรจุกล่อง บรรจุถุง เข้าปลอกสายรัดธนบัตร ฯลฯ

บริษัท บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้มากกว่า 15,000-17,000 บาทขึ้นไป
26 ก.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ