เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
-ดูแลรับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ -ติดต่องานราชการที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสารด้านสรรหาว่าจ้าง

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000-25,000
3 มิ.ย. 58
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- บริหารจัดการงานด้านวางแผนกำลังคน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน - ทบทวน/พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน - ทบทวนระเบียบข้อบังคับการทำงานให้เป็นปัจจุบัน และระงับข้อพิพาทในองค์กร

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 มิ.ย. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. บริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายบริษัท 2. งานบริหารงานทรัพยากรบุคคทั้งระบบ : วางแผนอัตรากำลังพล , การสรรหาและคัดเลือก , การพัฒนาและฝึกอบรม , การบริหารค่าตอบแทน , แรงงานสัมพันธ์ , ก...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
3 มิ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- ตรวจเช็คสินค้าประจำวัน - ตรวจสอบการเบิก-จ่าย และจัดเก็บสินค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนนำส่งให้สาขา - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - สู้งานหนักได้

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 มิ.ย. 58
5 . ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
บริหารจัดการคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน กำหนด/ทบทวนนโยบายการขนถ่ายสินค้าของทุ่นกับเรือเดินทะเล ควบคุมและประเมินผลการขนถ่ายสินค้าทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปฎิบัติงานตามที่ผู้บริ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
3 มิ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ