เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน
- ควบคุมคุณภาพ และปริมาณเชื้อเพลิงที่รับให้มีความถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานด้านเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต้นทุนในการดำเนินงาน จากการปรับเปลี่ยนของราคาเชื้อเพลิง ออ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ต.ค. 57
2 . ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง *ด่วนมาก* (เริ่มงานได้ทันที) !!!
จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก จัดกำลังคนภายในฝ่าย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้องานประเมินความเสียหาย และการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก เปรียบเทียบจุดค้มทุนระหว่างการซ่อมภายนอก กับภายในต้องมีประสบก...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลงหรือประสบการณ์(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
27 ต.ค. 57
3 . จป.วิชาชีพ
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
25 ต.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ