เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก เช่น รถแบ็คโฮ / แทร็กเตอร์ - จัดทำแผนกำลังพลภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับงาน - ประเมินความเสียหายและการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก - เปรียบเทียบจุดคุ้มทุนระ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1. ตำแหน่ง
20 ต.ค. 59
2 . ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพ และปริมาณเชื้อเพลิงที่รับให้มีความถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานด้านเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต้นทุนในการดำเนินงาน จากการปรับเปลี่ยนของราคาเชื้อเพลิง ออ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 59
3 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ต.ค. 59
4 . ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเลรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน กำหนด/ทบทวนนโยบายการขนถ่ายสินค้าของทุ่นกับเรือเดินทะเล ควบคุมและประเมินผลการขนถ่ายสินค้าทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปฎิบัติงานตามที่ผู้บริ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
20 ต.ค. 59
5 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรม บุคลากรภายในบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เป็นวิทยากรฝึกอบรมเองได้

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ