เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี - สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา - บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน - อื่น...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจเรือ
- ตรวจเช็คสภาพเรือ ตามเป้าหมาย4ครั้ง/ลำ/ปี - นำส่งอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ประสานงานร่วมกับช่างเพื่อดำเนินการซ่อมเรือ

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 60
3 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ม.ค. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้า
- ควบคุมงานในแผนกจัดซื้อและคลังสินค้า - วางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งสินค้า วัสดุ/อุปกรณ์ - ดูแลควบคุมพนักงานในฝ่ายให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัย - วิเคราะห์ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีปร...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามที่ตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
16 ม.ค. 60
5 . ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเลรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน กำหนด/ทบทวนนโยบายการขนถ่ายสินค้าของทุ่นกับเรือเดินทะเล ควบคุมและประเมินผลการขนถ่ายสินค้าทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปฎิบัติงานตามที่ผู้บริ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
16 ม.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ