เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
- รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี - สามารถจัดการให้การจ่ายเงินเป็นไปตามกำหนดเวลา - บันทึกตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าสำหรับทุกสิ้นเดือน - อื่น...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่วางแผน
- บันทึกรายการลากจูงเรือยนต์ลากหนัก, ลากเบา, วิ่งตัวเปล่า รวมทั้งข้อมูลการบรรทุกสินค้าของเรือโป๊ะ - คิดเงินค่าลากจูงเรือยนต์ - จัดเตรียมข้อมูลเรือโป๊ะ,เรือยนต์ที่หมดอายุทะเบียน เพื่อต่ออายุทะเบี...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานด้านวางแผนกำลังคน ค่าตอบแทน สวัสดิการ ให้เป็นไปตามกฏหมายแรงงาน - ทบทวน/พัฒนาระบบการจ่ายค่าตอบแทน - ทบทวนระเบียบข้อบังคับการทำงานให้เป็นปัจจุบัน และระงับข้อพิพาทในองค์กร

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ก.ค. 60
4 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 ก.ค. 60
5 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
บริหารงานจัดซื้อและคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่ร้องขอ วางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งไปตามหน่วยงานให้มีต้นทุนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งต่ำที่สุด ศึกษาและแนะนำวัสดุอุปกรณ์ใหม่ เทียบซื้อห...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 ก.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ