เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน
- เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำมัน - สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DCC )
- จัดทำเอกสารตามคำร้องขอดำเนินการเรื่องเอกสาร - แก้ไขเอกสารตามคำร้องขอดำเนินการร้องขอเรื่องเอกสาร - รับขึ้นทะเบียนเอกสาร / ปรับปรุงทะเบียนเอกสาร / ยกเลิกเอกสาร - ดำเนินการควบคุมแจกจ่ายสำเนาเอกสารที...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
3 . ผจก.ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง *ด่วนมาก* (เริ่มงานได้ทันที) !!!
จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลหนัก จัดกำลังคนภายในฝ่าย ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้องานประเมินความเสียหาย และการชำรุดของเครื่องจักรกลหนัก เปรียบเทียบจุดค้มทุนระหว่างการซ่อมภายนอก กับภายในต้องมีประสบก...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลงหรือประสบการณ์(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
18 ก.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ