เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขนส่งทางน้ำ **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- สามารถวางแผนการจัดเรือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถวางแผนบริหารทีมงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามงบประมาณ - มีทักษะด้านการดูภูมิศาสตร์ทางน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง (มาตรน้ำ) - มีทักษะด้านการเจรจาต่อร...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ( DCC ) **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- จัดทำเอกสารตามคำร้องขอ และดำเนินการเรื่องเอกสาร - แก้ไขเอกสารตามคำร้องขอ - รับขึ้นทะเบียนเอกสาร / ปรับปรุงทะเบียนเอกสาร / ยกเลิกเอกสาร - ดำเนินการควบคุมแจกจ่ายสำเนาเอกสารที่ขึ้นทะเบียน

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
3 . ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
บริหารจัดการคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน กำหนด/ทบทวนนโยบายการขนถ่ายสินค้าของทุ่นกับเรือเดินทะเล ควบคุมและประเมินผลการขนถ่ายสินค้าทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปฎิบัติงานตามที่ผู้บริ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
28 มี.ค. 58
4 . ผู้จัดการแผนกควบคุมต้นทุน
- ควบคุมคุณภาพ และปริมาณเชื้อเพลิงที่รับให้มีความถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการดำเนินงานด้านเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบต้นทุนในการดำเนินงาน จากการปรับเปลี่ยนของราคาเชื้อเพลิง ออ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ