เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
1. บริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายบริษัท 2. งานบริหารงานทรัพยากรบุคคทั้งระบบ : วางแผนอัตรากำลังพล , การสรรหาและคัดเลือก , การพัฒนาและฝึกอบรม , การบริหารค่าตอบแทน , แรงงานสัมพันธ์ , ก...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการการตลาด **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
1.รวบรวมเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ประสานงานกับลูกค้าเพื่อเก็บค่าบริการ 3.ปฏิบัติตามแผนส่งเสริมการขายและการตลาด

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
3 . จป.วิชาชีพ **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
3 ก.ค. 58
4 . วิศวกรเครื่องกล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร - จัดทำแผน PM เครื่องจักรกลหนัก - วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ - ติดตามงานและตรวจสอบการทำงานซ่อมบำรุง - รายงานข้อผิดพลาดการทำงานของเครื่องจักร - หน...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
3 ก.ค. 58
5 . ผู้จัดการโรงงาน **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- ดูแลรับผิดชอบงานอู่ต่อเรือ - งานด้านเอกสารระบบ - งานพัฒนาคุณภาพ

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ