เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- บริหารงานและวางแผนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมงานภายในแผนกให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 59
2 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
บริหารงานและวางแผนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมงานภายในแผนกให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการงานบุคคลทั้งระบบ ทั้ง HRM และ HRD

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
28 ก.ค. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชึและการเงินรับสมัครด่วน !
ดูแลบริหารงานทั้งด้านบัญชี การเงิน และควบคุมต้นทุน อาทิ วางระบบบัญชี วิเคราะห์งบการเงิน วางแผนภาษี วิเคราะห์ cash flow บริหารต้นทุนการเงิน ควบคุมดูแลการจัดทำงบการเงินประจำเดือน ให้ตรงตามกำหนด มีความรู...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
28 ก.ค. 59
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ 2.วางแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ ISO or Document Controlรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารตามคำร้องขอ และดำเนินการเรื่องเอกสาร - แก้ไขเอกสารตามคำร้องขอ - รับขึ้นทะเบียนเอกสาร / ปรับปรุงทะเบียนเอกสาร / ยกเลิกเอกสาร - ดำเนินการควบคุมแจกจ่ายสำเนาเอกสารที่ขึ้นทะเบียน

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขนส่งทางน้ำ
- สามารถวางแผนการจัดเรือ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถวางแผน บริหารทีมงาน ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ตามงบประมาณ - มีทักษะด้านการดูภูมิศาสตร์ ทางน้ำ น้ำขึ้น-น้ำลง (มาตรน้ำ) - มีทักษะด้านการเจรจาต่อ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 59
8 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 ก.ค. 59
9 . ผจก.ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเลรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการคนภายในฝ่ายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้องาน กำหนด/ทบทวนนโยบายการขนถ่ายสินค้าของทุ่นกับเรือเดินทะเล ควบคุมและประเมินผลการขนถ่ายสินค้าทางทะเลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ปฎิบัติงานตามที่ผู้บริ...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง(โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
28 ก.ค. 59
10 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกลหนัก และรถยนต์ทั่วไป

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 - 11,000 บาท
28 ก.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ