เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ 2.วางแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่ ISO or Document Controlรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารตามคำร้องขอ และดำเนินการเรื่องเอกสาร - แก้ไขเอกสารตามคำร้องขอ - รับขึ้นทะเบียนเอกสาร / ปรับปรุงทะเบียนเอกสาร / ยกเลิกเอกสาร - ดำเนินการควบคุมแจกจ่ายสำเนาเอกสารที่ขึ้นทะเบียน

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 60
3 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ย. 60
4 . หัวหน้าแผนกบริหารงานสนับสนุนขนส่งสินค้าทางน้ำรับสมัครด่วน !
- บริหารงานจัดเรือลำเลียง - รายงานข้อมูลเรือและการตรวจเช็คสภาพเรือให้ผู้บริหารทราบ - งานตรวจการบำรุงรักษาเรือลำเลียง อุปกรณ์ประจำเรือ

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการ)
19 ก.ย. 60
5 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
บริหารงานจัดซื้อและคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่ร้องขอ วางแผนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งไปตามหน่วยงานให้มีต้นทุนการจัดซื้อ จัดเก็บและจัดส่งต่ำที่สุด ศึกษาและแนะนำวัสดุอุปกรณ์ใหม่ เทียบซื้อห...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด / S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ