เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุนฝ่ายบัญชี
- เก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำมัน - สรุปรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 57
2 . QMR
จัดทำระบบและเอกสาร ISO 9001 ทั้งบริษัท, อบรมข้อกำหนดระบบ ISO 9001:2008 , ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน และติดตาม External Audit ของ External Auditor , จัดทีม Internal Auditor , รวบรวมและจัดทำรายงาน Intern...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง (ระบุเงินเดือนที่ต้องการด้วย)
17 ต.ค. 57
3 . จป.วิชาชีพ
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
17 ต.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ