เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
1.ติดต่อเจรจาการส่งเสริมการขายกับคู่ค้าทางธุรกิจ 2.วางแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย 3.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
4 ส.ค. 58
2 . วิศวกรเครื่องกล **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักร - จัดทำแผน PM เครื่องจักรกลหนัก - วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ - ติดตามงานและตรวจสอบการทำงานซ่อมบำรุง - รายงานข้อผิดพลาดการทำงานของเครื่องจักร - หน...

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
4 ส.ค. 58
3 . ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาและฝึกอบรม บุคลากรภายในบริษัทฯ มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เป็นวิทยากรฝึกอบรมเองได้

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
4 . จป.วิชาชีพ **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมด รวมถึงงานด้านคุณภาพ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
3 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิศวกรรม **ด่วนมาก** (เริ่มงานได้ทันที)
- รับแจ้งซ่อมงาน - ติดตามอะไหล่รถและเครื่องจักร - รายงานข้อมูลให้ผู้จัดการประจำเดือน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำกัด S.P. Inter Marine Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
31 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ