เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Evaluation Manager
Urgently Required!!

Control Performance Test Schedule. Contact Customer. Review Test Report.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
1 ส.ค. 58
2 . Purchasing Staff (ปฎิบัติงาน จ.ปราจีนบุรี)
1.Receive requisitions voucher from each department then input into "SAP" 2.Follow up TAX invoices then input into system 3.Receive goods a part from suppliers

THAI KOITO COMPANY LIMITED
1 ส.ค. 58
3 . Design Engineer (Technical Support)
1.Request approve product (Homologation). 2.Contract and coordination to request approve product. 3.Learn and use about the automotive/vehicle regulation.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
1 ส.ค. 58
4 . Purchasing Engineer
Purchase Automotive part and Tools, contact supplier, negotiate price, sourcing supplier and issue Purchase order.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
1 ส.ค. 58
5 . Engineer (Logistics)
Logistics Management.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Person
1 ส.ค. 58
6 . Customer Coordinate Engineer
Developing market strategies and conducting market plan to expand the business opportunities Working closely with Project team to enclose achievement of Sale target Creating and developi...

THAI KOITO COMPANY LIMITED
1 ส.ค. 58
7 . Design Engineer (Modeling)
1. Design automotive lamp. 2. Create 3D solid data of new design to accurately portray design concepts. 3. Create 3D solid model in a timely manner and with high quality.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 Person
เงินเดือน xx,xxx
1 ส.ค. 58
8 . Design Enginer
1. Layout lamp (Product) suit for styling & regulation. 2. Analysis competitor and improve our product. 3. Learning new technology and apply to our product.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
17 Position
เงินเดือน xx,xxx
1 ส.ค. 58
9 . ME Engineer ( New Model )
1. Support new tooling. 2. Planning and control plan. 3. Follow status new tooling. 4. Cost control.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 16xxx Baht + Welfare
1 ส.ค. 58
10 . Project Management Engineer
1. New project development planning 2. Coordinator with customer / in house

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
4 Position
1 ส.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม /หัวหน้าส่วนดับเพลิง
1.ดูแลและดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 2.วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง ป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน 3.บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน และความร้อนในโรงงานทุกเดือน 4.รายงานข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และพลั...

THAI KOITO COMPANY LIMITED
29 ก.ค. 58
12 . Energy Engineer
1.สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน 2.ปรับปรุงวิธีการใช้พลังานของเครื่องจักร 3.สามารถเสนอแนะผู้บริหารในการจัดการพลังงานได้ 4.สามารถดูแลและควบคุมให้โรงงานสามารถปฏิบัติตา...

THAI KOITO COMPANY LIMITED
29 ก.ค. 58
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ