เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Staff (ปฎิบัติงาน จ.ปราจีนบุรี)
1.Receive requisitions voucher from each department then input into "SAP" 2.Follow up TAX invoices then input into system 3.Receive goods a part from suppliers

THAI KOITO COMPANY LIMITED
27 ก.พ. 58
2 . Design Engineer (Technical Support)
1.Request approve product (Homologation). 2.Contract and coordination to request approve product. 3.Learn and use about the automotive/vehicle regulation.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
27 ก.พ. 58
3 . Purchasing Engineer
Purchase Automotive part and Tools, contact supplier, negotiate price, sourcing supplier and issue Purchase order.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
27 ก.พ. 58
4 . Engineer (Logistics)
Logistics Management.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Person
27 ก.พ. 58
5 . Customer Coordinate Engineer
Developing market strategies and conducting market plan to expand the business opportunities Working closely with Project team to enclose achievement of Sale target Creating and developi...

THAI KOITO COMPANY LIMITED
27 ก.พ. 58
6 . Design Engineer (Modeling)
1. Design automotive lamp. 2. Create 3D solid data of new design to accurately portray design concepts. 3. Create 3D solid model in a timely manner and with high quality.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 Person
เงินเดือน xx,xxx
27 ก.พ. 58
7 . Production Engineer
Urgent!!

1. Assembly 2. Injection 3. Surface

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 Position
เงินเดือน xx,xxx
27 ก.พ. 58
8 . Design Enginer
1. Layout lamp (Product) suit for styling & regulation. 2. Analysis competitor and improve our product. 3. Learning new technology and apply to our product.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
17 Position
เงินเดือน xx,xxx
27 ก.พ. 58
9 . Production Technician
1. มีความรู้ทางด้านช่างกลโรงงานหรือช่างไฟฟ้า

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 9xxx Bath
27 ก.พ. 58
10 . Mold Engineer
Urgently Required!!

-Design CAD / CAM program -Create NC data -Support for plastic injection molding -Support for manufacturing process of molding

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Company base or Negotiable
27 ก.พ. 58
11 . Staff (Production Control sec. Part Receiving)
Urgent!!

1. Supply component part for suppliers 2. Check result part supply 3. Receive & support for supply

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
12 . ME Engineer ( New Model )
1. Support new tooling. 2. Planning and control plan. 3. Follow status new tooling. 4. Cost control.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
เงินเดือน 16xxx Baht + Welfare
27 ก.พ. 58
13 . PJM ( Project Management )
1. New project development planning 2. Coordinator with customer / in house

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
4 Position
27 ก.พ. 58
14 . PM Engineer
1.Installation machine 2.Control schedule plan

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน xx,xxx
27 ก.พ. 58
15 . Training Staff
1. ISO/TS16949 System. 2. ISO14001 System. 3. Customer Audit support.

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 Position (ปราจีนบุรี 1 ตำแหน่ง,สมุทรปราการ 1 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 1x,xxx Baht + Cost of living + OT + etc.
27 ก.พ. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ