เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Evaluation Engineer
Test planing. Performance test.

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
24 เม.ย. 60
2 . Sales Engineer
Sales Engineer Job - Make Quotation - Take the new information and coordinate with customer

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน Company Rate
24 เม.ย. 60

THAI KOITO Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 60
4 . Design Engineer (Electrical)
1.Design and devolop LED driver citrcuit of lamp. 2.Layout PCB structure (2D, 3D) by program CATIA (Similar to AutoCAD 3d) 3.Work with QC team and supplier for analysis the problem of fail circuit.

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
24 เม.ย. 60
5 . PJM Engineer
1. New project development planning 2. Coordinator with customer / in house

THAI KOITO Co., Ltd.
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
24 เม.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ