เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executive (Education Solution)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและดูแลระบบการขายที่นำไปสู่การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - แนะนำสินค้า การต้อนรับลูกค้า การปิดการขาย - ดูแลทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท - วิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท + คอมมิชชั่น
17 ส.ค. 60
2 . Digital Marketing
1.การจัดการเนื้อหา - ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Social network - บริหารข้อมูลในสื่อด้าน Social Media ของบริษัท 2.วางแผนการตลาด - ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ , ขายตรง - วางแผนงบประมาณโฆษ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 60
3 . Web Programmerรับสมัครด่วน !
1. เขียนและพัฒนา web Application 2. รับผิดชอบการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนหรือพัฒนาเวบไซด์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ศึกษา ค้นคว้า Technology ใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสินค้าและบริการ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ส.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ