เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- วางแผนและดูแลระบบการขายที่นำไปสู่การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - แนะนำสินค้า การต้อนรับลูกค้า การปิดการขาย - ดูแลทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท - วิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท + คอมมิชชั่น
26 ส.ค. 59
2 . Web Programmerรับสมัครด่วน !
1. เขียนและพัฒนา web Application 2. รับผิดชอบการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนหรือพัฒนาเวบไซด์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ศึกษา ค้นคว้า Technology ใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสินค้าและบริการ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ส.ค. 59
3 . iOS / Android Application Developerรับสมัครด่วน !
ทำงานร่วมกับทีมงานทั้งในส่วนของ Product Development และ Research and Development เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหน้าที่การงานจะรวมถึง 1. Software Co...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ