เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Digital Marketing
1.การจัดการเนื้อหา - ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Social network - บริหารข้อมูลในสื่อด้าน Social Media ของบริษัท 2.วางแผนการตลาด - ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ , ขายตรง - วางแผนงบประมาณโฆษ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
2 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
1. ดูแลร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 2. หาโอาสทางการขายกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3. ดูแลร้านค้า ผู้แทนจำหน่ายและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย 4. โทรศัพท์ และเข้าพบติดต่อลูกค้า 5. นำเสนอผลิตภัณ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าน้ำมัน-โทรศัพท์ + ค่าคอมมิสชั่น + อื่นๆ
12 ธ.ค. 60
3 . iOS / Android Application Developerรับสมัครด่วน !
ทำงานร่วมกับทีมงานทั้งในส่วนของ Product Development และ Research and Development เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหน้าที่การงานจะรวมถึง 1. Software Co...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ธ.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ