เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Web Programmerรับสมัครด่วน !
1. เขียนและพัฒนา web Application 2. รับผิดชอบการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนหรือพัฒนาเวบไซด์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ศึกษา ค้นคว้า Technology ใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสินค้าและบริการ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ต.ค. 59
2 . iOS / Android Application Developerรับสมัครด่วน !
ทำงานร่วมกับทีมงานทั้งในส่วนของ Product Development และ Research and Development เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหน้าที่การงานจะรวมถึง 1. Software Co...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ต.ค. 59
3 . Project Salesรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. ดูแลลูกค้าให้มีความสุขและพึงพอใจต่อสินค้าและบริการและบริษัทฯ 3. ศึกษาความต้องการหรือปัญหาของลูกค้า และนำเสนอ Solutions ที่ถูกต้องให้กับลูกค้า 4. หาลู...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน มีเงินเดือน + เงินน้ำมัน/โทรศัพท์ + Sales Incentive
26 ต.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ