เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales manager
- วางแผนและดูแลระบบการขายที่นำไปสู่การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - แนะนำสินค้า การต้อนรับลูกค้า การปิดการขาย - ดูแลทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท - วิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ต.ค. 58
2 . Digital Marketing
1.การจัดการเนื้อหา - ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Social network - บริหารข้อมูลในสื่อด้าน Social Media ของบริษัท 2.วางแผนการตลาด - ส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ , ขายตรง - วางแผนงบประมาณโฆษ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ต.ค. 58
3 . Web Programmer
1. เขียนและพัฒนา web Application 2. รับผิดชอบการวิเคราะห์ ออกแบบ เขียนหรือพัฒนาเวบไซด์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 3. ศึกษา ค้นคว้า Technology ใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในสินค้าและบริการ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 ต.ค. 58
4 . Sales Executive
ด่วน!!

1. ดูแลร้านค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 2. หาโอาสทางการขายกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3. ดูแลร้านค้า ผู้แทนจำหน่ายและทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย 4. โทรศัพท์ และเข้าพบติดต่อลูกค้า 5. นำเสนอผลิตภัณ...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าน้ำมัน-โทรศัพท์ + ค่าคอมมิสชั่น + อื่นๆ
5 ต.ค. 58
5 . iOS / Android Application Developer
ทำงานร่วมกับทีมงานทั้งในส่วนของ Product Development และ Research and Development เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้าและตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งหน้าที่การงานจะรวมถึง 1. Software Co...

MBOX Multimedia Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
5 ต.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ