เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการออกบิล
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเทียบกับใบสั่งซื้อ จัดพิมพ์บิลใบกำกับภาษี

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
29 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง
- จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารการจัดส่งสินค้า - ประสานงานด้านการเปลี่ยน - รับคืนสินค้า - ประสานงานการจัดส่งสินค้าประวัน - สรุปการจัดส่งสินค้าประจำวัน

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
29 ก.ค. 59
3 . พนักงานสโตร์
จัดเรียงสินค้าและบรรจุสินค้า รับและจ่ายสินค้า

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
29 ก.ค. 59

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
29 ก.ค. 59
5 . วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer ) / พนักงานขาย ( Sales Representative )
ขายอุปกรณ์ Hydraulic , Pneumatic , Pump , Air compressors , Valves , Automation

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
หลายอัตรา
29 ก.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ