เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสโตร์
จัดเรียงสินค้าและบรรจุสินค้า รับและจ่ายสินค้า

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
29 เม.ย. 59

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
29 เม.ย. 59

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
29 เม.ย. 59
4 . วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer ) / พนักงานขาย ( Sales Representative )
ขายอุปกรณ์ Hydraulic , Pneumatic , Pump , Air compressors , Valves , Automation

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
หลายอัตรา
29 เม.ย. 59
5 . ช่างเทคนิค / SERVICE / ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ บริการหลังการขาย

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 เม.ย. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ