เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
1. ควบคุมกระบวนการ สรรหาบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ประสานงานกับทุกๆฝ่าย ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร 3. กำหนด จัดทำ ปรับปรุงระบบเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด 4. วางแผนพัฒนาความ...

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานต่างประเทศ
ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเรื่องการสั่งสินค้า รับส่งสินค้า ทาง E-mail เช็คราคาสินค้า

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
3 . ธุรการ - บัญชี ด่วน !!
จัดทำบัญชีด้านต่างๆ ตรวจสอบและดูแลการรับจ่ายเช็ค จัดทำภาษีต่างๆ

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
11 เม.ย. 57
5 . วิศวกรฝ่ายขาย ( Sales Engineer ) /
พนักงานขาย ( Sales Representative )

ขายอุปกรณ์ Hydraulic , Pneumatic , Pump , Air compressors , Valves , Automation

บริษัท นิวแม็ก จำกัด
หลายอัตรา
11 เม.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ