เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Station Agent - ประจำสาขาพระราม 3
- To provide station operations with organizational and administrative support - act as a direct customer interface; to handle shipments; advise on features of service - respond to customer inquir...

FedEx Express
21 ก.พ. 60

FedEx Express
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท (ไม่รวม OT และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ)
21 ก.พ. 60

FedEx Express
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ)
20 ก.พ. 60

FedEx Express
20 ก.พ. 60

FedEx Express
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ)
20 ก.พ. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ