เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

FedEx Express
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ)
17 ส.ค. 60

FedEx Express
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ)
17 ส.ค. 60
3 . Customer Representative (Call Center) (สัญญาจ้าง 2 เดือน)Urgently Required !
You will be responsible for handling a large quantity of incoming phone calls, and providing accurate and updated information to our customers. *กรณีเป็นบุคคลทุพพลภาพต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และ...

FedEx Express
เงินเดือน 18,000
15 ส.ค. 60
4 . Customs Support Representative Urgently Required !
To act as customer interface in advising on customs delay affecting delivery commitment and duties and taxes to be paid on delivery and assisting with the resolution of all clearance and delivery issu...

FedEx Express
15 ส.ค. 60
5 . Customs Agent (เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ รับสมัครด่วน !
To prepare documentation for clearance of all inbound shipments requiring formal entries and outbound shipments in accordance with Customs and Quarantine regulations; to liaise directly with customers...

FedEx Express
หลายอัตรา
15 ส.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ