เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Operation Agent (ประจำสถานีหลักสี่)
• Packages & Document Handling • Station & Warehouse Operation • Lift up heavy boxes (max. 68kgs) • Audit, Correct and Scanning export document through FedEx system • Report, Filing and record doc...

FedEx Express
1 -2 ตำแหน่ง
24 ส.ค. 59

FedEx Express
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ)
24 ส.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ