เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Representative (Call Center)Urgently Required !
You will be responsible for handling a large quantity of incoming phone calls, and providing accurate and updated information to our customers.

FedEx Express
29 มี.ค. 60
2 . Customs Agent (เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ
To prepare documentation for clearance of all inbound shipments requiring formal entries and outbound shipments in accordance with Customs and Quarantine regulations; to liaise directly with customers...

FedEx Express
หลายอัตรา
28 มี.ค. 60

FedEx Express
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ)
27 มี.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ