เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

FedEx Express
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ)
24 พ.ค. 60
2 . Customs Support Representative (ด่วน Walk-in Interview โทรจองคิวที่ 02-229-8848)Urgently Required !
To act as customer interface in advising on customs delay affecting delivery commitment and duties and taxes to be paid on delivery and assisting with the resolution of all clearance and delivery issu...

FedEx Express
24 พ.ค. 60
3 . Customer Representative (Call Center)Urgently Required !
You will be responsible for handling a large quantity of incoming phone calls, and providing accurate and updated information to our customers.

FedEx Express
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000
24 พ.ค. 60

FedEx Express
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT และสวัสดิการที่เป็นตัวเงินอื่นๆ)
24 พ.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ