เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า (ELECTICIAN)
1.Repair Machine 2.Preventive Maintenance 3.Improvement / Kaizen Machine

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ต.ค. 60
2 . Japanese Interpreter ประจำ/Contract 1 year
1.Interpreter Thai-JP , JP-Thai (in Factory , Technic) 2.Translates JP-Thai , Thai-JP (Factory , Admin) 3.Other duties assigned by leader 4.Interpreter center

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 60
3 . ASSISTANT SECTION MGR. IT
1.วางแผนและจัดการจัดหาระบบเนทเวอร์ก , เซิรฟเวอร์ , คอมพิวเตอร์ทั้งองค์กรตลอดจนควบคุมการดำเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จ 2.วางแผนและจัดการนโยบายความปลอดภัย ,ระบบความปลอดภัยของข้อมูลตลอดจนควบคุมการดำเนินการ...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ต.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ