เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Environment Staff
1. Maintain ISO 14001 system 2. Specialist of the Environment system 3. Pollution treatment plant control 4. Waste management 5. The Environment Law 6. Maintain Environment Procedure

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จ่ายชำระหนี้และควบคุมเจ้าหนี้คงค้าง,ลูกหนี้คงค้าง 2.จัดทำใบสำคัญจ่าย 3.สรุปยอดการจ่ายชำระหนี้ 4.ควบคุมเงินสดย่อย 5.ออกใบเสร็จและทำใบสำคัญรับ 6.รับชำระหนี้และควบคุมลูกหนี้คงค้าง 7.ตรวจสอบยอดเงิ...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ