เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
1.ควบคุมเอกสารผู้บริหาร 2.สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร 3.จัดทำแผนงานประจำปี 4.จัดตารางการประชุม 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ค. 57
2 . PURCHASING STAFF (ชั่วคราว 4 เดือน)
Buyer (Non Inventory Group) - Prepared Purchase Parts On System - To Issued P/O,Follow Up Supplier (Quotation Checking ,Delivery Part.)

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Base Salary
29 ก.ค. 57
3 . Assistant Section Mgr. R&D
1.System development New Project and Improve production systems 2.Planning and control New Project 3.Improved production planning and control 4.Plan to use the resources of the department 5.Plan a...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ