เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ASSISTANT SECTION MGR. IT
1.วางแผนและจัดการจัดหาระบบเนทเวอร์ก , เซิรฟเวอร์ , คอมพิวเตอร์ทั้งองค์กรตลอดจนควบคุมการดำเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จ 2.วางแผนและจัดการนโยบายความปลอดภัย ,ระบบความปลอดภัยของข้อมูลตลอดจนควบคุมการดำเนินการ...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
2 . PRESS TECHNICAL ENGINEER
1.Press Part 2.Production preparation planing and control in house/out house 3.Part and Die problem analysis 4.Kaizen work 5.Cost reduction ider 6.Report job to Leader / Top Management

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ