เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . STAFF (ชั่วคราว 4 เดือน)
1. -Print data for make DN/CN Document,then match document,recheck before delivery to customer -Summary data sale amount for make DN/CN 2. -Control part list "ATD project for"(Separate current co...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
26 มี.ค. 58
2 . IT STAFF (ชั่วคราว 6 เดือน)
-Technical Support -Develop Program -Support & Control Server. Backup Data ERP. Server -Support IFS. Administrator -Document Control(ISO)

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
26 มี.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ