เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Engineer
1.Quality Technical Engineering group 2.Document for support New project (Preparetion New project to Mass production) 3.Digital fitting and companent part fix condition 4.C/F and tolling follow up

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
2 . Die technical engineer
1.ติดตามและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแม่พิมพ์ใหม่และแม่พิมพ์ที่ต้องแก้ไข 2.จัดเตรียมเอกสารส่งมอบแม่พิมพ์ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง 3.เข้าร่วมในการ Trial และตรวจสอบแม่พิมพ์เบื้องต้น

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ