เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ASSISTANT SECTION MGR. IT
1.วางแผนและจัดการจัดหาระบบเนทเวอร์ก , เซิรฟเวอร์ , คอมพิวเตอร์ทั้งองค์กรตลอดจนควบคุมการดำเนินการติดตั้งจนแล้วเสร็จ 2.วางแผนและจัดการนโยบายความปลอดภัย ,ระบบความปลอดภัยของข้อมูลตลอดจนควบคุมการดำเนินการ...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ