เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Section Mgr. R&D
1.System development New Project and Improve production systems 2.Planning and control New Project 3.Improved production planning and control 4.Plan to use the resources of the department 5.Plan a...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57
2 . เลขานุการผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
1.ควบคุมเอกสารผู้บริหาร 2.สรุปรายงานการประชุมผู้บริหาร 3.จัดทำแผนงานประจำปี 4.จัดตารางการประชุม 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ