เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1.ดูแลกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ 2.ดำเนินการด้านพิจารณาโทษทางวินัย 3.ส่งเสริมและให้ความรู้กับพนักงานเพื่อสร้างจิตสำนึกในกฎระเบียบข้อบังคับ ของบริษัทฯ 4.ดูแลระบบข้อเรียกร้องทางด้านสวัสดิการ 5.จ...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
2 . PRESS TECHNICAL ENGINEERรับสมัครด่วน !
1.Press Part 2.Production preparation planing and control in house/out house 3.Part and Die problem analysis 4.Kaizen work 5.Cost reduction ider 6.Report job to Leader / Top Management

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ