เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Engineer
1. งาน New model (OP Plan) - เตรียม Tooling /Gage - เตรียม Line การผลิต - เตรียมเอกสารการทำงานการผลิต - ทดลองการผลิต 2. งานปรับปรุงการผลิต - ติดตามข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตตามที่ได...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
เขตนิคม 304 (ฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 57
2 . QA Engineer
1.Support all warranty Claim 2.Monthly Collection warranty Claim data 3.To Get direct data claim from customer & Analysis & report & Follow up 4.Set master plan for take action to reduce problem an...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 เม.ย. 57
3 . interpreter (Freelance) ชั่วคราว 6 เดือน
1. แปลในไลน์การผลิต 2. แปลในที่ประชุม 3. แปลเอกสาร 4. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกบัญชี
1.Record A/P other and fix asset transations 2.Record A/P import invoice and making report cost of import goods. 3.Calculate depreciation and report 4.Prepare report comparision between budget plan...

บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ