เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(Human Resource Manager) (ประจำโรงงานสินสาคร) ด่วนมาก!!!
- รับผิดชอบดูแลด้านงานบุคลล ตั้งแต่ระดับหัวหน้างานและระดับพนักงานทุกแผนก - ควบคุมดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ - ดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้พนักงานปฏิบัติตามกฏระเบียบริษัท การขึ้นเงินเดือนดำเนินก...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
2 ก.ค. 58
2 . ช่างกลึง (ประจำโรงงานพระประแดง)
กลึงเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
3 . พนักงานบริหารคลังเอกสาร (ประจำธนาคาร TMB สำนักงานใหญ่)
รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารของธนาคารทหารไทย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
1 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- จัดการงานด้านบัญชี - กระทบยอดรายเดือน - ตรวจสอบรายการเบิกเงินสดก่อนส่งสรรพากร - รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 (Urgent required)
1 ก.ค. 58
5 . QMR (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดูแลระบบ ISO รวมถึงเตรียมความพร้อมของระบบของบริษัทฯ ในการรับการตรวจของบริษัทลูกค้า ในแง่ต่างๆ เช่น บุคคลผู้รับการตรวจพื้นที่ ระบบงาน การตอบกลับทั้งในด้านเอกสารและข้อมูล 2. ดำเนินการควบคุมด้านคุณภา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
6 . Sales Executive (Myanmar Site)
1.Seek and secure for new client base and market share 2.Maintaining and updating customer databases 3.Cost Estimation, Price offering, Follow up and close selling 4.Conducting and organizing requi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
5 Position
เงินเดือน Negotiation
1 ก.ค. 58
7 . Sales & Marketing Manager (Myanmar and Thailand Site)
1. Management Sales and marketing team to build sales by the company's target. 2. Analyze, Plan and formulate marketing strategies. To stimulate sales 3. Planning for the promotion and advertising t...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 position
เงินเดือน Negotiation
1 ก.ค. 58
8 . Operation Manager (Myanmar Site)
Management factories in Myanmar ,According to the target by a cover. 1. Planning, control, monitoring and inspection in Production process. 2. Quality Control 3. Delivery Control 4. Support contr...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 position
เงินเดือน Negotiation
1 ก.ค. 58
9 . Sales Supervisor (Myanmar Site)
1.Supervision Sales team to build sales by the company's target. 2.Plan for new customers. Guidelines for the care of the old and new customers to have a good relationship and to increase sales to th...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 position
เงินเดือน Negotiation
1 ก.ค. 58
10 . Packaging Development (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
ทำโครงสร้างการผลิตและวางขั้นตอนการผลิตเกี่ยวกับงาน Packaging

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
1 ก.ค. 58
11 . HRD Section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
- สนับสนุนงาน OD ต่างๆ เช่น Career Path , PMS , Successor , IDP - งานด้านการจัดทำ KPI , Competency , KM , PMS

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ต่อรองราคาวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 2. ติดตามวัตถุดิบให้เข้าทันความต้องการใช้ 3. ติดตามใบลดหนี้หรือของทดแทนกรณี Claim 4. ติดต่อสื่อสารกับ Supplier ต่างประเทศในเรื่องอื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
14 . Sale Executive (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
ดูแลลูกค้าและงานขายด้านสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
15 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี ของระบบสาธารณูปโภค 2. ซ่อมเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภค 3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
16 . ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
17 . หัวหน้าส่วนผลิต(Packing) (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
18 . Programmer (Web App.) (ประจำโรงงานพระประแดง)
-ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement -พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า -ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
19 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า หรือ User ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวม Requirement -วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน ออกแบบฐานข้อมูล และจัดทำเอกสารที่ใช้ในงานพัฒนาระบบ เช่น System Diagram, ER-Diagram, Data Dict, Act...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
20 . Assistant to Production Manager (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและดู...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 position
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
21 . Programmer ( Win App, Web App , Mobile App ) (ประจำโรงงานพระประแดง)
รายละเอียดของงาน -ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือ User เพื่อรับ Requirement -ออกแบบและเขียนโปรแกรม และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า -ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Check...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่ Shipping
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งสินค้าออก - จัดทำเอกสารนำเข้า และส่งออก รวมทั้งในการดำเนินพิธีการทางศุลกากร

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กรและ ประสบการณ์
1 ก.ค. 58
23 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
24 . Assistant After press Manager (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
1 ก.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่รับคำร้องจัดทำหนังสือเดินทาง ประจำสาขาพัทยา,ปิ่นเกล้า,บางนา,สุวินทวงศ์,ภูเก็ต,กงสุล
รายละเอียดงาน 1. ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2. จัดทำเล่มหนังสือเดินทาง 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการทำหนังสือเดินทาง 4. บันทึกข้อมูลต่างๆในการขอหนังสือเดินทาง 5. ป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000บาท
1 ก.ค. 58
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ