เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
2 . QMR (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2. วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหนวยงาน 3. กํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบประกันคุณภา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย (Safety ) 2. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อรายงานกรม 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 5. จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน และส่งเสริมการใช...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
4 . Packaging Design (สำนักงานสีลม)
- • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขวด, กระปุก, หลอด และอื่นๆ รวมทั้งกล่องบรรจุ ภายใต้โจทย์ที่ทางการตลาดตั้งไว้ • ต่อต่อประสานงานกับทาง Supplier ในการทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกแบบไว้ • ออกแบบงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ เ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสีลม) รับนักศึกษาจบใหม่
1. เปิดบิลเอกสารทางการเงิน เช่น ใบแจ้งหนี้ , ใบกำกับภาษี , ใบเสร็จรับเงิน 2. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเอกสาร 3. ติดตาม จัดส่งเอกสารวางบิล 4. จัดทำรายงาน 5. รับผิดชอบงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างองค์กร
22 ต.ค. 57
6 . Marketing Office (cosmetic) ประจำสีลม
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. จัดทำแผนการขาย (Promotion Plan) ในทุกช่องทาง ร่วมกับทีม ให้สอดคล้องกับแผนหลักที่วางแผนไว้ 2. ดำเนินการจัดทำ Promotion Plan ที่วางแผนไว้ พร้อมทำเอกสารที่เกี่ยว...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างองค์กร
21 ต.ค. 57
7 . Mc,pretty,pr,ประชาสัมพันธ์,event,ผู้ประกาศข่าว (ประจำสีลม)ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- งานพิธีกร / งานปีใหม่ / กีฬาสี / กิจกรรมภายในองค์ - EVENT / เปิดตัวสิ้นค้าใหม่ / เปิดตัวบริษัทฯใหม่

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
5 อัตรา (ต้องการด่วน
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างองค์กร
21 ต.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. สรรหาและคัดเลือก Supplier จากต่างประเทศ 2. ดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 3. โต้ตอบ E-Mail กับลูกค้าต่างประเทศ 4. ประสานงานกับ Shipping และ Forwarder ในประเทศ 5. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
9 . Assistant Business Unit Division Manager (Sinsakon Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
21 ต.ค. 57
10 . Assistant Packing section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
11 . Web Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
12 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน + ออกแบบฐานข้อมูลของรายงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
13 . Assistant to Production Manager (Prapadaeng Site)
1. Managing and controlling the production process to ensure and achieve quality, delivery time with the goal setting 2. Administrating manpower and machines to be high efficiency 3. Monitoring an...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
14 . Programmer C# & C++/C (ประจำโรงงานพระประแดง)
ใช้ c# พัฒนาบน windows form โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MS SQL

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
15 . HRM Manager
1. วางแผนอัตรากำลังคน (Head Count Planning) 2. วางแผนการสรรหา และ การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection Plan) 3. ควบคุมและนำเสนอโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ 4. วางแผนและนำเสนองานด...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
21 ต.ค. 57

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
21 ต.ค. 57
17 . Assistant to Production Manager (Sinsakorn Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 Position
21 ต.ค. 57
18 . เลขา (สาขานิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
Provide personal administrative support to management and the company through conducting and organizing administrative duties and activities including receiving and handling information. Qualifica...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1( ด่วน )
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ต.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่รับคำร้องจัดทำหนังสือเดินทาง ประจำสาขาพัทยา,ปิ่นเกล้า,บางนา
รายละเอียดงาน 1. ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2. จัดทำเล่มหนังสือเดินทาง 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการทำหนังสือเดินทาง 4. บันทึกข้อมูลต่างๆในการขอหนังสือเดินทาง 5. ป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 9,000-12,000บาท
21 ต.ค. 57
20 . วิศวกรจัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. วางแผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร และงานโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และได้รับสินค้าทันตามกำหนด 3. ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน negotiable
21 ต.ค. 57
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ