เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Manager - Logistic (ประจำโรงงานพระประแดง)
-ควบคุมและดูแล แผนกจัดส่ง / คลังสินค้า -วางแผนพัฒนาระบบ Logistic ของบริษัท -วางแผนควบคุมระบบ Logistic ของบริษัท

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(Customer Service)(ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
4 . Management Trainee (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.ศึกษาเทคโนโลยีและระบบการผลิต ในกลุ่ม Product ต่างๆ 2.ศึกษาระบบงานในหน่วยงานหลัก เช่น Sales & Marketing, Procurement, Logistics ฯ 3.เสนอโครงการ Productivity Improvement เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
-จัดทำแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร -ตรวจสอบและตรวจรับรองรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของระบบมลพิษของโรงงาน -.สร้างจิตสำนึก ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและผู้ปฎิบัติงาน...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
6 . Senior Programmer (ประจำโรงงานพระประแดง/พระประแดง)
- ASP.net C# (WebForm) - Web Service (WCF, ASMX) - CSS, Bootstrap - LINQ - JQuery - Javascript - OOP - SQL (Database design, Query, Store Procedure) - Android / iOS development is advantage

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
7 . Programmer (ประจำสำนักงานสีลม)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
8 . R&D Flexible Packaging Officer (ประจำโรงงาน SCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
- รับผิดชอบการตวจสอบ บรรจุภัณฑ์ก่อนสูกระบวนการผลิด - วิเคราะห์ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ Flexible Packaging - วิจัยและพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - ถ้ามีความรูด้านงานพิมพ์และบรรจุภัณฑ์จะพิจารณาเป...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
9 . Sales Executive (Flexible) ( ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1.ศึกษาความต้องการของลูกค้าและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.รับผิดชอบเป้าหมายและวางแผนการขาย 3. สร้างความพึงพอใจและและรักษาสัมพันธ์ภาพกับลูกค้า 4.ติดต่อประส...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
10 . ERP Programmer ( Axapta / MS Dynamics AX )Urgently Required !
- Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business and able to customize. - Support and maintenance ERP System Financial System ,Trade & Logistic an...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
13 ธ.ค. 60
11 . Assistant BU Manager (Phapradang Site)
- Planning and control productivity be in line to with companies of strategy - Improve process for productivity to effectiveness - Reduce cost for management and Productivity - Create and improve ...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน Negotiation
13 ธ.ค. 60
12 . พนักงานบริหารเอกสาร (ประจำ สาขาธนาคารทหารไทย)
- รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารของธนาคารทหารไทย - จัดเก็บเอกสารตามข้อกำหนดของธนาคาร - ปฏิบัติงานวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หยุดเสาร์อาทิตย์ - สัญญาจ้าง 2 เดือน

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 10,500
13 ธ.ค. 60
13 . Sale Executive Converting (ประจำโรงงานSCC นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
สร้างยอดขายตามเป้าหมาย - จัดทำใบขอตัวอย่างขอราคา เสนอราคาสินค้า และส่งตัวอย่างให้ลูกค้า - บริการการขายผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายในองค์กร - หาลุกค้าใหม่ๆๆเพิ่มเติม

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
14 . Assistant Section Head (Packing) (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต - จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน - มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงาน - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ - สอนงานพนักงาน...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
15 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับ Requirement 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 3. มีความรู้ทางด้านการผลิตบัตรให้กับธนาคารและมีความรู้ด้าน EMV อย่างน้อย 5 ปี 4. สามารถใช...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
16 . Industrial Engineer (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
17 . Sales Executive (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
Sales Executive Responsibilities: • Manage and maintain relationship with existing customers • Develop new prospects and maintain a prospect list in assigned area • Identify and understand custom...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
18 . IT Support (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
- ดูระบบงานไอที - เขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานเบื้องต้น - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ผู้ใช้ระะบบ - Support งาน PC , Notebook , Printer , อื่นๆ

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
19 . Graphic Design (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
ออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
20 . Recruitment Officer (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระดับปฏิบัติการ และพนักงานส่วนสำนักงาน 2. จัดทำสัญญาว่าจ้าง 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จัดสวัสดิการ 4. ดูแลเรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม 5. มี...

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ