เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Finance Supervisor (ประจำสำนักงานสีลม)
- Manage Overall Finance Function - Manage and Conduct for import under L/C,DP Sight etc. - Manager and Conduct the for BOI process Such as Submit the document for new BOI , extend and declare machi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
2 . Account Receivable Supervisor (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม)
- Lead the accounts receivable staff & Billing Staff to issued invoice and receipts as required for payment process - Review accounts receivable aging to ensure the timely follow up and collection of...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
3 . Accounting Supervisor (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม)
- Responsible for Accounting work - Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis. - Reviews Journal voucher entries - Review VAT report before submit to revenue department - ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานสีลม)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบข้อมูลใบสั่งขาย เปิดบิล ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน 2. ติดตามเอกสาร ใบส่งของชั่วคราวจากแผนกจัดส่ง 3. ประสานงานกับ ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการลูกค้า ติดตามเสนอราคา PO 4. ประสานงานลูกค้า จ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
5 . Finance Manager (ประจำสำนักงานสีลม)
- Manage Overall Finance Function. - Manager and Conduct for import under L/C, DP Sight etc. - Manager and Conduct the for BOI process such as submit the document for new BOI , extend and declar...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
6 . Accounting Manager (ประจำสำนักงานสีลม)
1. Responsible for Business Unit financial report by monthly. 2. Provide guidance and support to accounting team. 3. Preparing the company's budget and actual report and analysis spending VS the bud...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
7 . หัวหน้าส่วนธุรการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงาน วางแผน และควบคุมงานด้าน 1. ความสะอาดของอาคารสำนักงาน, โรงงาน 2. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ 3. การปฏิบัติงานของ Messenger 4. การปฏิบัติงานของพ่อบ้าน / แม่บ้าน 5. ภูมิทัศน์ภายในบริษ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
โรงงานฝั่งพระสมุทรเจดีย์ 1 ตำแหน่ง และนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
8 . Programmer Mobile App. (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
9 . Programmer Win App. (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
10 . HRM Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงานด้าน HRM ในกระบวนการ 1. งานด้านการสรรหาพนักงานในทุกระดับ 2. งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 3. งานบริหารข้อมูลบุคคล (Person) 4. งานบริหารข้อมูลเวลาการทำงาน (Time Attendance)

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
11 . หัวหน้าคลังสินค้า (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกคลังสินค้าให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการตรวจรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบ 3. ควบคุมดูแลวัตถุดิบตรวจรับและจัดเก็บเพื่อการส่งมอบเพื่อก...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
12 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ(ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
1.วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และเปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบ 2.ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงกับผู้ผลิต เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 3.หา Supplier รายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคา 4.สรุปยอดสั่งซื้อประจ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ประเมินผล (PMS) (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ให้ความรู้/เป็นที่ปรึกษาระบบ PMS และการจัดทำ KPI แก่หน่วยงานต่าง ๆ - Set up KPI ในระดับองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล - ประชุมติดตาม สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร - ออกแบบ/ควบคุมระบบประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงกับ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
คิดราคางานพิมพ์ และ Product ทั้งหมดในของบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
ปฏิบัติงานเชิงโครงการโดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ ดังนี้.- 1. ออกแบบทดสอบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร ระบบ Inkjet ระบบ Vision 2. ประยุกต์การทำงานของอุปกรณ์เครื่องจักร 3. ทำก...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. เปิด Po 2. ทำรายงานการจัดซื้อ 3. สรุปรายงานเป็น Power point และ Excel

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
17 . Assistant Manager (Phapradang Site)
- Planning and control productivity be in line to with companies of strategy - Improve process for productivity to effectiveness - Reduce cost for management and Productivity - Create and improve ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน Negotiation
27 ต.ค. 59
18 . Programmer Web App. (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Ma...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
19 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
20 . Sales Executive (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
Sales Executive Responsibilities: • Manage and maintain relationship with existing customers • Develop new prospects and maintain a prospect list in assigned area • Identify and understand custom...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
27 ต.ค. 59
21 . HRM Manager (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร 1 ตำแหน่ง)
บริหารงานด้าน HRM ในกระบวนการ 1. งานด้านการสรรหาพนักงานในทุกระดับ 2. งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 3. งานบริหารข้อมูลบุคคล (Person) 4. งานบริหารข้อมูลเวลาการทำงาน (Time Attendance) ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
27 ต.ค. 59
22 . Assistant Press Manager (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
27 ต.ค. 59

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
27 ต.ค. 59
24 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและดูแลด้านความปลอดภัยและอาชัวอนามัยของบริษัทฯ 2. ประเมินความปลอดภัย และส่งรายงาน จปว. 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยตามกฏหมายกำหนด 5. จัดหาอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ต.ค. 59
25 . Admin Officer (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร) ด่วนมาก*****
ดูแลงานธุรการต่างๆ ภายในบริษัท - หอพักพนักงาน - รถรับ-ส่ง - พ่อบ้าน/แม่บ้าน - โรงเก็บเศษ - โรงอาหาร ฯ - งานธุรการที่ Support ระบบ BRC

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
27 ต.ค. 59
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ