เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Manager
บริหารงานซ่อมบำรุง ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ Utility 1. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของแผนก 2. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมของแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. บริหารสต็อกอะไหล่...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
8 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่ Import-Export (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. มีความรู้พื้นฐานเรื่อง Incoterm 2010 2. มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานกับชิปปิ้ง และศุลกากร 3. มีความกระตือรือร้น อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
8 ก.พ. 59
3 . Compliance (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดูแล กำกับ ระบบ ISO 9001,14001 และระบบต่างๆตามที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า 2. รับการตรวจ ติดตาม ระบบจากผู้ตรวจภายนอก 3. Internal Audit ระบบภายใน 4. Update และ Trainin...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานสินสาคร)
- จัดการงานด้านบัญชี - กระทบยอดรายเดือน - ตรวจสอบรายการเบิกเงินสดก่อนส่งสรรพากร - รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล - ตรวจสอบความผิดปกติของ JOB COST SHEET

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 (Urgent required)
8 ก.พ. 59
5 . Sales Executive (Myanmar Site)
1.Seek and secure for new client base and market share 2.Maintaining and updating customer databases 3.Cost Estimation, Price offering, Follow up and close selling 4.Conducting and organizing requi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
5 Position
เงินเดือน Negotiation
8 ก.พ. 59
6 . เจ้าหน้าที่ล่ามสื่อภาษา (ภาษาพม่า) ประจำโรงงานสินสาคร ด่วน !!
- ทำหน้าที่ ER สำหรับพนักงานต่างด้าว - แปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า - พิมพ์ดีดไทยและพิมพ์ดีดภาษาพม่าได้

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
7 . HRD Section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.รับผิดขอบงานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาองค์การ (OD) 2.จัดทำ Career Path, Successor and IDP ให้กับพนักงาน 3.จัดทำและติดตาม KPI and Competency ให้กับพนักงาน 4.จัดทำและติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
8 . หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์ (ประจำโรงงานพระประแดง)
ควบคุมและวางแผนงานรวมทั้งดำเนินการด้าน 1. งานสรรหา 1.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1.2 เลือกใช้ช่องทางในการสรรหาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามงบประมาณ ที่กำหนด 1.3 ควบคุมอัตรากำลัง ให...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
9 . ขับรถผู้บริหาร (บ้านเจ้านายอยู่สีลม/พระราม3)
- รับส่งผู้บริหาร ไปกลับที่ทำงานและที่บ้าน - ทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้ - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
2อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
8 ก.พ. 59
10 . Customer Service (ประจำโรงงานสินสาคร)
- ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ก่อนสั่งพิมพ์ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
11 . Programmer (Win App. / Web App. / Mobile App. / Dynamic) (ประจำโรงงานพระประแดง/ สีลม)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรมและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, User Manual...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
12 . System Analyst (EMV & Smart Card Application Management)
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับ Requirement 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ จัดทำเอกสารที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 3. มีความรู้ทางด้านการผลิตบัตรให้กับธนาคารและมีความรู้ด้าน EMV อย่างน้อย 5 ปี 4. สามารถใช...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
13 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ หมายเหตุ ในวันเสาร์ที่ 23 มค.59 บริษัทฯ เป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
14 . Printing Customer Services, (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
You are the coordinator between our client and our printing production unit. Your main responsibility is maintains customer relationship by responding to inquiries, documenting actions. The duties are...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
8 ก.พ. 59
15 . HRM Manager ประจำโรงงานสินสาคร
บริหารงานด้าน HRM ในกระบวนการ 1. งานสรรหา 2. งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 3. งานบริหารข้อมูลบุคคล (Person) 4. งานบริหารข้อมูลเวลาการทำงาน (Time Attendance) 5. หากมีประสบการณ์ระบบงาน HR...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
8 ก.พ. 59
16 . Assistant Press Manager (ประจำโรงงานสินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
8 ก.พ. 59
17 . Art Work/ Prepress (โรงงานสินสาคร)
ออกแบบสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
18 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)ด่วน มาก!!
1. ควบคุมและดูแลด้านความปลอดภัยและอาชัวอนามัยของบริษัทฯ 2. ประเมินความปลอดภัย และส่งรายงาน จปว. 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยตามกฏหมายกำหนด 5. จัดหาอุปกรณ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
19 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (ประจำโรงงานสินสาคร)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 (Urgent required)
8 ก.พ. 59
20 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานสินสาคร)
1. สรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระดับปฏิบัติการ และพนักงานส่วนสำนักงาน 2. จัดทำสัญญาว่าจ้าง 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ จัดสวัสดิการ 4. ดูแลเรื่องประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันสังคม

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
21 . Admin Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงาน วางแผน และควบคุมงานด้าน 1. ความสะอาดของอาคารสำนักงาน, โรงงาน 2. การใช้รถยนต์ส่วนกลางของบริษัทฯ 3. การปฏิบัติงานของ Messenger 4. การปฏิบัติงานของพ่อบ้าน / แม่บ้าน 5. ภูมิทัศน์ภายในบริษ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
22 . Quality Assurance Manager (ประจำโรงงานสินสาคร)
1. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานในระหว่างขบวนการผลิต และหลังการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาที่ตรวจสอบพบ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
8 ก.พ. 59
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ