เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Packaging Engineer
ทำโครงสร้างการผลิตและวางขั้นตอนการผลิตเกี่ยวกับงาน Packaging

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
28 มี.ค. 58
2 . HRD Section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
- สนับสนุนงาน OD ต่างๆ เช่น Career Path , PMS , Successor , IDP - งานด้านการจัดทำ KPI , Competency , KM , PMS

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Import (Senior) (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. จัดหาวัตถุดิบ อะไหล่เครื่องจักร 2. ติดต่อ Freight forwarder ในการ Clearance สินค้า 3. Update ข่าวสารเรื่องการ Import duty หรือ กฏการนำเข้าต่างๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
4 . Technician Support (ประจำโรงงานพระประแดง)
ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวกับระบบอิเล็คทรอนิกส์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็นไปตามแนวทางการตรวจที่ได้รับอนุมัติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
7 . Sale Executive
ดูแลลูกค้าและงานขายด้านสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี ของระบบสาธารณูปโภค 2. ซ่อมเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภค 3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
9 . หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง (ประจำโรงงานพระประแดง)
ด้านการสรรหา 1. วางแผนและควบคุม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. บริหารช่องทางที่ใช้ในการสรรหาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาในองค์กร 3. ควบคุมอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามแผนอัตร...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
10 . Shipping & Sourcing
เปิดใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศ - เปิดใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศ โดยหา Vendor เทียบ และมีคุณภาพที่ดี และตามสินค้าให้ทันกับความต้องการ Shipping- จัดทำใบขนขาเข้า ตรวจเช็คพิกัด และอาการส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 มี.ค. 58
11 . ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
12 . Customer Service ( ประสานงานโรงพิมพ์)ประจำสีลม
- ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ก่อนสั้งพิมพ์ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
13 . หัวหน้าส่วนผลิต(Packing) (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
14 . Web Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
15 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน + ออกแบบฐานข้อมูลของรายงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล (ประจำสำนักงานสีลม)
- เตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล - ทำหน้าที่แปลง ข้อมูล โดยใช้ โปรแกรมสำเร็จรูป - งานเอกสารอื่น ๆ *มีหัวหน้าสอนงานให้*

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 10,000-12,000บาท
28 มี.ค. 58
17 . Programmer C# & C++/C (ประจำโรงงานพระประแดง)
ใช้ c# พัฒนาบน windows form โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MS SQL

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
18 . Mobile Application Developer (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม)
1. เขียนโปรแกรมบน Android และ/หรือ ios 2. นำเสนอการใช้งาน Database Management System เช่น SQL Server 3. พัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ บน iphone / Android

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (โรงงานนิคมสินสาคร)
ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานง...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
28 มี.ค. 58
20 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
21 . ผู้ช่วยนักวิจัย (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
28 มี.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่ QC ประจำสีลม (ด่วน)
ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ และจัดเรียงลงบรรจุภัณฑ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 300 บาท/วัน
28 มี.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย (Safety ) 2. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อรายงานกรม 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 5. จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน และส่งเสริมการใช...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่รับคำร้องจัดทำหนังสือเดินทาง ประจำสาขาพัทยา,ปิ่นเกล้า,บางนา,สุวินทวงศ์,ภูเก็ต,กงสุล
รายละเอียดงาน 1. ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2. จัดทำเล่มหนังสือเดินทาง 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการทำหนังสือเดินทาง 4. บันทึกข้อมูลต่างๆในการขอหนังสือเดินทาง 5. ป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 9,000-12,000บาท
28 มี.ค. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 (Urgent required)
28 มี.ค. 58
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ