เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายเครื่องสำอาง งาน EVENTแสดงสินค้า
ลักษณะงาน - ขายเครื่องสำอาง แนะสินค้าตามห้างฯต่างๆ - มีหัวหน้าสอนงานให้ ก่อนทำงานจริง - มีค่าคอมฯ - มีค่าเดินทาง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
6 อัตราด่วนมาก
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
31 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประสบการณ์ 2ปีขึ้นไป) ประจำสีลม
-รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับบริษัท -สามารถวางแผนงานด้านแรงสัมพันธ์ได้ดี -การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สันทนาการต่างๆ -สามารถบริหารจัดการงานด้านเอกสาร และประสานงานกับหน่วยงา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
30 ต.ค. 57
3 . QMR (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2. วางแผนการรับการตรวจฯ จากภายในและภายนอกหนวยงาน 3. กํากับและติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบประกันคุณภา...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
4 . Mc,pretty,pr,ประชาสัมพันธ์,event,ผู้ประกาศข่าว (ประจำสีลม)ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- งานพิธีกร / งานปีใหม่ / กีฬาสี / กิจกรรมภายในองค์ - EVENT / เปิดตัวสิ้นค้าใหม่ / เปิดตัวบริษัทฯใหม่

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
5 อัตรา (ต้องการด่วน
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ โครงสร้างองค์กร
30 ต.ค. 57
5 . นักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. สรรหาและคัดเลือก Supplier จากต่างประเทศ 2. ดำเนินการจัดซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 3. โต้ตอบ E-Mail กับลูกค้าต่างประเทศ 4. ประสานงานกับ Shipping และ Forwarder ในประเทศ 5. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
7 . Assistant Business Unit Division Manager (Sinsakon Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
30 ต.ค. 57
8 . ขับรถผู้บริหาร (บ้านเจ้านายอยู่ซอย สุขุมวิท62)
- รับส่งผู้บริหาร ไปกลับที่ทำงานและที่บ้าน - ทำความสะอาดรถให้พร้อมใช้ - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
1อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
30 ต.ค. 57
9 . Assistant Packing section Head (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
10 . Web Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
11 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน + ออกแบบฐานข้อมูลของรายงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
12 . Assistant to Production Manager (Prapadaeng Site)
1. Managing and controlling the production process to ensure and achieve quality, delivery time with the goal setting 2. Administrating manpower and machines to be high efficiency 3. Monitoring an...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
13 . Programmer C# & C++/C (ประจำโรงงานพระประแดง)
ใช้ c# พัฒนาบน windows form โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MS SQL

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
14 . Sales Executive Printing & Packaging (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
1. วางแผนการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. เพิ่มลูกค้ารายใหม่ๆ 4. รักษาฐานลูกค้าเดิม 5. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
30 ต.ค. 57
15 . HRM Manager
1. วางแผนอัตรากำลังคน (Head Count Planning) 2. วางแผนการสรรหา และ การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection Plan) 3. ควบคุมและนำเสนอโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ 4. วางแผนและนำเสนองานด...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
30 ต.ค. 57
16 . Printing Customer Services, (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
You are the coordinator between our client and our printing production unit. Your main responsibility is maintains customer relationship by responding to inquiries, documenting actions. The duties are...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
30 ต.ค. 57
17 . Assistant to Production Manager (Sinsakorn Site)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 Position
30 ต.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่รับคำร้องจัดทำหนังสือเดินทาง ประจำสาขาพัทยา,ปิ่นเกล้า,บางนา
รายละเอียดงาน 1. ต้อนรับและให้ข้อมูลการทำหนังสือเดินทาง (Passport) 2. จัดทำเล่มหนังสือเดินทาง 3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเอกสารต่างๆในการทำหนังสือเดินทาง 4. บันทึกข้อมูลต่างๆในการขอหนังสือเดินทาง 5. ป...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 9,000-12,000บาท
30 ต.ค. 57
19 . Packaging Design (สำนักงานสีลม)
- • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ขวด, กระปุก, หลอด และอื่นๆ รวมทั้งกล่องบรรจุ ภายใต้โจทย์ที่ทางการตลาดตั้งไว้ • ต่อต่อประสานงานกับทาง Supplier ในการทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ออกแบบไว้ • ออกแบบงานสิ่งพิมพ์อื่นๆ เ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 ต.ค. 57
20 . วิศวกรจัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. วางแผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร และงานโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และได้รับสินค้าทันตามกำหนด 3. ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน negotiable
30 ต.ค. 57
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ