เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานพระประแดง)
- บัญชีต้นทุนโรงงานในส่วนของการตรวจสอบ Cost Sheet - วิเคราะห์ต้นทุน - ปิดบัญชีต้นทุน - รายงานสินค้าคงเหลือ - ยอดเบิกผลิต

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
2 . หัวหน้าส่วนวางแผนวัตถุดิบ (MRP) ประจำโรงงานพระประแดง
- ควบคุมระดับสต็อกวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม - วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบให้ทันต่อการใช้งานและเพียงพอต่อการใช้งาน และถูกต้อง - ควบคุมการทำรายการโอนย้ายตามใบเบิกของฝ่ายผลิตให้ถูกต้อง แล...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร SCC)
- วางแผนการผลิตและประสานงานกับฝ่ายผลิต -ติดตาม สรุป รายงานการผลิตประจำวัน สัปดาห์ เดือน -จัดทำข้อมูลประชุมฝ่าย -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ISO

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม(ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
1.วางแผนความต้องการวัตถุดิบ และเปิด PO สั่งซื้อวัตถุดิบ 2.ต่อรองรายละเอียดในข้อตกลงกับผู้ผลิต เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด 3.หา Supplier รายใหม่ เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะห์ราคา 4.สรุปยอดสั่งซื้อประจ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ประเมินผล (PMS) (ประจำโรงงานพระประแดง)
- ให้ความรู้/เป็นที่ปรึกษาระบบ PMS และการจัดทำ KPI แก่หน่วยงานต่าง ๆ - Set up KPI ในระดับองค์กร/หน่วยงาน/บุคคล - ประชุมติดตาม สรุปรายงานผลต่อผู้บริหาร - ออกแบบ/ควบคุมระบบประเมินผลเพื่อเชื่อมโยงกับ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
6 . Senior Account Receivable (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม)
- Lead the accounts receivable staff & Billing Staff to issued invoice and receipts as required for payment process - Review accounts receivable aging to ensure the timely follow up and collection of...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ์ตามตกลง
29 ก.ค. 59
7 . Accounting Section Head (ประจำสำนักงานใหญ่สีลม)
- Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis. - Reviews Journal voucher entries - Review VAT report before submit to revenue department - Prepare of management reports and analys...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ก.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ประเมินราคา (ประจำโรงงาน SCC สินสาคร)
คิดราคางานพิมพ์ และ Product ทั้งหมดในของบริษัทในเครือ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
9 . ผู้จัดการแผนกจัดส่ง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1.กำกับ ดูแล และบริหารการให้บริการด้านงานขนส่ง ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง และการคัดเลือกบริษัทขนส่ง 2.ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น 3.ควบคุมวิธีการขนส่ง และการจัดส่งให้เป็นไปตามข...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
10 . IT Administrator (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบ ติดตั้งและปรับปรุงระบบ 2. ตรวจสอบระบบ 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
11 . Project Leader (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมและวางแผนงานใน Project และโครงการต่างๆ 2. บริหารพนักงานในโครงการ 10 - 30 คน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
12 . Finance Supervisor (ประจำสำนักงานสีลม)
- Manage Overall Finance Function - Manage and Conduct for import under L/C,DP Sight etc. - Manager and Conduct the for BOI process Such as Submit the document for new BOI , extend and declare machi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
13 . Assistant Manager (Phapradang Site)
- Planning and control productivity be in line to with companies of strategy - Improve process for productivity to effectiveness - Reduce cost for management and Productivity - Create and improve ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน Negotiation
29 ก.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)Urgently Required !
- จัดการงานด้านบัญชี - กระทบยอดรายเดือน - ตรวจสอบรายการเบิกเงินสดก่อนส่งสรรพากร - รวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล - ตรวจสอบความผิดปกติของ JOB COST SHEET

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
29 ก.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ต่อรองราคาวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม 2. ติดตามวัตถุดิบให้เข้าทันความต้องการใช้ 3. ติดตามใบลดหนี้หรือของทดแทนกรณี Claim 4. ติดต่อสื่อสารกับ Supplier ต่างประเทศในเรื่องอื่นๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
16 . ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
17 . Programmer (Win App./Web App./Mobile App./Dynamic) (ประจำโรงงานพระประแดง/ สีลม)
1. ติดต่อประสานงานกับ User เพื่อรับ Requirement 2. พัฒนาโปรแกรมและปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า 3. ทดสอบและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม เช่น Checklist, System Manual, User Manual...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
18 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
19 . Sales Executive (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
Sales Executive Responsibilities: • Manage and maintain relationship with existing customers • Develop new prospects and maintain a prospect list in assigned area • Identify and understand custom...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
29 ก.ค. 59
20 . HRM Manager (ประจำโรงงานพระประแดง 1 ตำแหน่งและประจำโรงงานสินสาคร 1 ตำแหน่ง)
บริหารงานด้าน HRM ในกระบวนการ 1. งานด้านการสรรหาพนักงานในทุกระดับ 2. งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 3. งานบริหารข้อมูลบุคคล (Person) 4. งานบริหารข้อมูลเวลาการทำงาน (Time Attendance) ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและตามประสบการณ์
29 ก.ค. 59
21 . Assistant Press Manager (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 3. ลดต้นทุนในการบริหารจัดการและการผลิต 4. ปรับปรุงคุณภาพของสินค้า 5. ผลักดันให้เกิดการพัฒนา นวัตกรรมและสินค้าใหม่ 6. ควบคุมและ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
29 ก.ค. 59

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
29 ก.ค. 59
23 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 (Urgent required)
29 ก.ค. 59
24 . Quality Assurance Manager (ประจำโรงงาน CSK สินสาคร)
1. ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานในระหว่างขบวนการผลิต และหลังการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ปัญหาที่ตรวจสอบพบ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
29 ก.ค. 59
25 . Maintenance Manager (ประจำโรงงานพระประแดง)
บริหารงานซ่อมบำรุง ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและ Utility 1. กำหนดทิศทางการดำเนินงานของแผนก 2. วิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกกิจกรรมของแผนกเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. บริหารสต็อกอะไหล่...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน negotiable
29 ก.ค. 59
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ