เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ล่ามสื่อภาษา (ภาษาพม่า) ประจำโรงงานสินสาคร **ด่วน**
ทำหน้าที่ ER สำหรับพนักงานต่างด้าว แปลภาษาจากภาษาไทยเป็นภาษาพม่า พิมพ์ดีดไทยและพิม์ดีดภาษาพม่าได้

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
30 เม.ย. 58
2 . Packaging Engineer (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
ทำโครงสร้างการผลิตและวางขั้นตอนการผลิตเกี่ยวกับงาน Packaging

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
30 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Import (Senior) (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. จัดหาวัตถุดิบ อะไหล่เครื่องจักร 2. ติดต่อ Freight forwarder ในการ Clearance สินค้า 3. Update ข่าวสารเรื่องการ Import duty หรือ กฏการนำเข้าต่างๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
5 . Sale Executive
ดูแลลูกค้าและงานขายด้านสิ่งพิมพ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
6 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี ของระบบสาธารณูปโภค 2. ซ่อมเครื่องจักรในระบบสาธารณูปโภค 3. มีความรู้ความเข้าใจในระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการบำรุงรักษาด้วยตนเอง

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
7 . หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง (ประจำโรงงานพระประแดง)
ด้านการสรรหา 1. วางแผนและควบคุม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. บริหารช่องทางที่ใช้ในการสรรหาให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถคัดเลือก คนดี คนเก่ง เข้ามาในองค์กร 3. ควบคุมอัตรากำลัง ให้เป็นไปตามแผนอัตร...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
8 . ผู้ช่วยนักวิจัย (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ทดสอบวัตถุดิบ 2. ทดสอบงานจาก R&D / Marketing 3. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 4. ติดต่อกับต่างประเทศเกี่ยวกับวัตถุดิบและเครื่องจักร 5. Support งานต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
9 . Customer Service ( ประสานงานโรงพิมพ์)ประจำสีลม
- ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน ก่อนสั้งพิมพ์ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
10 . หัวหน้าส่วนผลิต(Packing) (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ควบคุมการจัดเตรียมการผลิต 1.1 จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน 1.2 มอบหมายให้พนักงานจัดเตรียม เครื่องจักรและ อุปกรณ์ในการทำงาน 1.3 ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
11 . Web Developer (ประจำโรงงานพระประแดง)
พัฒนาโปรแกรม Web Application และปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
12 . System Analyst (ประจำโรงงานพระประแดง)
วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน + ออกแบบฐานข้อมูลของรายงาน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
13 . Programmer C# & C++/C (ประจำโรงงานพระประแดง)
ใช้ c# พัฒนาบน windows form โดยทำงานร่วมกับฐานข้อมูล MS SQL

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
14 . หัวหน้าส่วนงานพิมพ์ ประจำโรงงานพระประแดง
1. ควบคุมงานด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทบรรจุภัณฑ์ และงานพิมพ์ทั่วไป 2. ควบคุมการทำงานของช่างพิมพ์ และพนักงานปฏิบัติการ 3. วางแผนการผลิตให้สามารถส่งงานให้กับลูกค้าได้ทันเวลา 4. แก้ไขปัญหาหน้างาน และห...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
30 เม.ย. 58
15 . ผู้ช่วย QMR ( ประจำนิคมสินสาคร )
- ควบคุมดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ ในโรงงานให้คงอยู่และปรับปรุุงให้ดีขึ้น - ควบคุมและดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ ของโรงงาน - ประสานงานจากหน่วยงานภายนอกและภายใน ในเรื่องระบบคุณภาพ,การขอการรับรองและเอกสารต่าง ๆ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร และ ประสบการณ์
30 เม.ย. 58
16 . วิศวกรอุตสาหการ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ออกแบบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. การปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน และขบวนการผลิต (Improve Process) 3. การวิเคราะห์และเก็บข้อมูลต่าง ๆ ทางสถิติ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
17 . Printing Customer Services, (ประจำนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
You are the coordinator between our client and our printing production unit. Your main responsibility is maintains customer relationship by responding to inquiries, documenting actions. The duties are...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 Position
30 เม.ย. 58
18 . ผู้ช่วยนักวิจัย (นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
30 เม.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่ QC ประจำสีลม (ด่วน)
ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ และจัดเรียงลงบรรจุภัณฑ์

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 300 บาท/วัน
30 เม.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำโรงงานสินสาคร) ด่วนมาก
- เช็ค Statement -จัด DUE และ ทวงถามรับเช็ค -ทำเอกสารเพื่อวางบิลลูกค้า -เปิดใบเสร็จรับเงิน -ตัดรับลูกหนี้ -งานอื่นที่ได้รับมอบหมายในส่วนงานของการเงิน

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 เม.ย. 58
21 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. ปฏิบัติงานด้าน ความปลอดภัย (Safety ) 2. ประเมินความปลอดภัย และส่งรายงาน จปว. 3. จัดอบรมด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัย 5. จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักงาน และส่งเสริม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 58
22 . วิศวกรจัดซื้อ (ประจำโรงงานพระประแดง)
1. วางแผนการจัดซื้ออะไหล่เครื่องจักร และงานโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ 2. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม และได้รับสินค้าทันตามกำหนด 3. ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน negotiable
30 เม.ย. 58
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ