เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 100 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย(กิจการสาขา)
กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซัพพลาย (หลายอัตรา)
>>กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 <<

- ประสานงานในการจัดทำ Sale Forecasts ของฝ่ายขาย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประสานงานกับโรงงาน BF,BDT,BMF ใน - การสต๊อคสินค้ากับทีมวางแผน และการจัดส่งสินค้าปรุงสุกและน้ำซุป กับธุรการขาย,คลังสินค้า และในกรณี...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
3 . ผู้แทนขาย(สำนักงานใหญ่)
- ดูแลขายสินค้าอาหารแปรรูปและอาหารสดแช่แข็งตลาด EU ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - รับผิดชอบติดตามเอกสารการชำระเงินกับทางลูกค้า - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้ก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรการ (สำนักงานใหญ่)
1. Update ข้อมูลและจัดเก็บประวัติผู้ขาย (AVL) 2. บันทึก PO/EM ระบบ FMIS 3. ควบคุมและดูแลสต็อกคลังสินค้า และประสานงานการรับสินค้าของบริษัทฯ ในเครือ 4. จัดทำค่าใช้จ่ายคลังสินค้านอกส่งบัญชี

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันคุณภาพ(สำนักงานใหญ่)
- วางแผนงานประจำเดือน - จัดทำ PM ประจำปี - จัดทำค่าใช้จ่ายประจำเดือน - จัดทำและปรับปรุงแบบประเมิน - จัดทำและปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพ ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพเครือเบทาโกร - วิเคราะห์ รวบร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
6 . ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (สำนักงานใหญ่)
ดูแลกลุ่มผลิตภัณฑ์ Economy(Budgt) Grade - วางแผนการตลาดและบริหารยอดขาย, กำไร(GP) กลุ่มสินค้าที่มอบหมาย ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนและบริหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของตราสินค้าของกลุ่มผลิตภัณ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
7 . วิศวกรอาวุโสไคเซ็น (โรงงานอาหารสัตว์ลพบุรี)
- ถ่ายทอดนโยบายการปรับปรุงจากผู้บริหาร นำเสนอโครงการ วิธีการลดต้นทุน และแผนงาน สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามกำหนด วัดและสรุปผลของโครงการ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรมซ่อมบำรุง (โรงงาน BSM ลพบุรี)
Operate / Maintenance & Preventive Maintenance 1. ระบบ Refrigeration 2. ระบบ Ventilation 3. ระบบ Steam&Boiler 4. ระบบ Air Compressor 5. Water System 6. ระบบ GAS-LPG 7. ซ่อม/สร้าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
9 . วิศวกรรมสาธารณูปโภค (โรงงานBSM ลพบุรี)
- งาน ควบคุมและปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงานระบบทำความเย็น - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบ Boiler & water system รายละเอียดตาม Job Desscription

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ขาย สำนักงานใหญ่ (หลายอัตรา)
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการซัพพลาย(สำนักงานใหญ่)
- ประสานงานในการจัดทำ Sale Forecasts ของฝ่ายขาย เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประสานงานกับโรงงาน BF,BDT,BMF ใน - การสต๊อคสินค้ากับทีมวางแผน และการจัดส่งสินค้าปรุงสุกและน้ำซุป กับธุรการขาย,คลังสินค้า และในกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
12 . ผู้จัดการส่วนขายตู้ตัก (หลายอัตรา)
>>กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 <<

- บริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาดให้ได้ยอดขายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ - วางแผนการสั่งสินค้าให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของลูกค้า - กระตุ้นยอดขายหน้าร้าน - รายงานยอดขาย วิเคราะห์สถา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ขาย (หน้าโรงงานลพบุรี)
>>กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 <<

- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่อาวุโสบริหารความเสี่ยง
- ให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการบริหารคงวามเสี่ยงขององค์กร - ประสานและติดตามการจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามและรายงานการดำเนินการบริหารความสเยงของหน่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อ (ลพบุรี)
- จัดทำการจัดซื้อสินค้าด้านวิศวกรรม เช่น อะไหล่เครื่องจักร อุปกรณ์การก่อสร้าง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์การผลิต - วิเคราะห์ความต้องการขอซื้อสินค้า การจัดซื้อ สภาวะการตลาด และวางแผนการแก้ไขปัญหา ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
16 . วิศวกรไคเซ็น (BSM ลพบุรี)
- รับผิดชอบงาน Kaizen , Productivity Improvement , Projects - ประสานงานการเพิ่มผลผลิตในส่วนของโรงงาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(สำนักงาน หาดใหญ่)
- ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของเครือเบทาโกร - จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action) -ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากหน่ว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
18 . ผู้แทนขาย(ภาคกลาง)
- เข้าพบลูกค้า เสนอขายสินค้า และขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย - ติดตามการชำระเงินลูกค้าและส่งเอกสารการรับชำระให้ได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามสินค้า...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
19 . ผู้จัดการส่วนบัญชีและบริหาร
- ดูแลด้านระบบบัญชี,ธุรการ,สินเชื่อ,การเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ เช่น PV,RV ใบบันทึกรายการต่างๆ เช่นใบแจ้งรับ, ใบเบิก ,Invoice - ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้, คลั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
20 . วิศวกร(ซ่อมบำรุง)
- ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรด้านไฟฟ้า เมื่อเกิด Breakdown ให้เวลาสูญเสียน้อยที่สุด - ควบคุมการทำ PM (บำรุงรักษาเครื่องจักร) ด้านไฟฟ้าให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้ - ควบคุมงานสโตร์ Spare parts ให้เพียงพ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
21 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สกลนคร)
- ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของเครือเบทาโกร - จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action) - ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากห...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ(ชัยนาท)
- ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของเครือเบทาโกร - จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action) - ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากห...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
23 . สัตวแพทย์วิชาการอาวุโส (โรงงานพระประแดง)
- ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของอาหาร แลประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มลูกค้า - จัดอบรมสัมมนาย่อยทางวิชาการสุกรให้ฟาร์มสุกร และลูกค้าของเอเย่นต์ - ประสานงานกับ Influencers และหน่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
24 . นักวิชาการ (พระประแดง)
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพและการผลิตสุกรทั้งแก่ทีมขายและลูกค้า - ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของอาหาร แลประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มลูกค้า ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
25 . นักวิชาการอาวุโส (พระประแดง)
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพและการผลิตสุกรทั้งแก่ทีมขายและลูกค้า - ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของอาหาร แลประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มลูกค้า ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
26 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
27 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ลพบุรี)
- ดูแล และประสานงานทดลองไก่เนื้อ และสุกรให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ประสานงานหน่วยงานภายใน และภายนอก เช่นการผลิตอาหาร การวางแผนงาน และการดำเนินงานทดสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ - สรุป และรายงานผลการท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
28 . นักบัญชีต้นทุน (โรงงานBFอ้อมน้อย)
- รับผิดชอบในการตรวจสอบ รวบรวม คำนวณ ข้อมูลในด้านบัญชีต้นทุน - งานควบคุมภายใน และงานด้านบัญชีทั่วไป - งานด้านปรับปรุงพัฒนากระบวนการด้านบัญชีต้นทุนและบัญชีเพื่อใช้ในการบริหาร

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
29 . ผู้จัดการแผนกบริการวิชาการ (สำนักงานใหญ่)
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขภาพและการผลิตสัตว์ปีก-ทั้งแก่ทีมขายและลูกค้าและงานผลิตโครงการไก่รุ่นฯ - วางแผนติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของอาหาร และประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มลูกค้า...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
30 . สัตวแพทย์วิชาการ/วิชาการอาวุโส (โรงงานพระประแดง)
- ติดตามและเก็บรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพของอาหาร แลประสิทธิภาพการผลิตในฟาร์มลูกค้า - จัดอบรมสัมมนาย่อยทางวิชาการสุกรให้ฟาร์มสุกร และลูกค้าของเอเย่นต์ - ประสาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ศูนย์วิทยาศาสตร์จ.ปทุมธานี)
- งานรับและลงทะเบียนตัวอย่าง - ดำเนินงาน รับและลงทะเบียนตัวอย่าง ตามระบบ - ตรวจเช็ค สภาพตัวอย่าง ข้อมูลรายละเอียดและรายการทดสอบของตัวอย่าง - กำหนดหมายเลขตัวอย่าง และจำนวนตัว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
32 . นักวิชาการส่งเสริม (จ.สกลนคร,ร้อยเอ็ด,ขอนแก่น)
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
33 . นักวิชาการส่งเสริม (จ.เพชรบูรณ์)
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
34 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro shop แม่ฮ่องสอน
- บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารจัดการสินค้าภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้านภายใต้งบประมาณที่กำหนด - บริหารทรัพยากรบุคคลภายในร้านให้ทำง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
35 . เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1. Maintenance Career Development System (Potential Evaluation, Key Strategic Position) 2. Develop New OD (Career Management) System by Requirement (IDP, Competency Evaluation System, Betagro People ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
36 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (สำนักงานใหญ่)
- ออกแบบโครงการ ประสานงานออกแบบโครงการ รวมทั้งประสานงานก่อสร้างโครงการ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
37 . นักวิเคราะห์ตลาด (สำนักงานใหญ่)
- จัดทำข้อมูลพื้นฐานทางการตลาด พร้อมวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสทางการตลาด สนับสนุนการจัดทำแผนกลยุทธ์ - วิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด เช่น Market Trend, Consumer Trend, Product Trend - วิเคราะห์ลูกค้า Key...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
- ติดตามสินค้า การชำระเงิน กระบวนการส่งมอบ จัดส่งเอกสารส่งออก ตามshipment - สนับสนุนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย - สนับสนุนข้อมูลด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า - สรุปและทำรายงานการขาย...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สมุทรสาคร)
- ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของเครือเบทาโกร - จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action) - ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากห...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
40 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (โรงงาน ABS ลพบุรี)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
41 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (จ.ลำพูน)
- ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน - ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้า และบริษัท - ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แก่ล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
42 . เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น)
- ควบคุมการผลิตตามแผนการเตรียมปัจจัยการผลิต และกุลยุทธ์การผลิต เช่นการเตรียมกำลังคน เครื่องจักร ของส่วนงานตัดแต่ง - ควบคุมการผลิตตามงบประมาณประจำปี ของส่วนงานตัดแต่ง - ควบคุมการผลิตตามเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
43 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (พระนครศรีอยุธยา)
- ประสานงานด้านนโยบายการพัฒนาธุรกิจอาหารระหว่างสายธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค - กำหนดเป้าหมาย และกิจกรรมด้านการพัฒนาธุรกิจอาหาร - ประสานงานการคัดเลือก การทดลองผลิตสินค้าใหม่ และการ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
4 ต.ค. 58
44 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ( กลุ่มเคมีและเวชภัณฑ์สัตว์ )
รับผิดชอบงานจัดซื้อต่างประเทศ - ทำการจัดซื้อสินค้า - บริหารการจัดการในการจัดซื้อ และบริหารความเสี่ยง - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อ - ปรับปรุงคุ่มือการทำงาน - รับผิดชอบการจัดหาแหล่งซื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
45 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สำนักงานใหญ่)
- คิดและนำเสนอผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ ให้กับทาง Product Development ในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและคู่ค้า - บริหาร Capacity โรงงานในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบ เพื่อตอบโจทย์คู่ค้าแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
46 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง(โรงงานอาหารสัตว์ลพบุรี BTG-LR2)
- ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรต่างๆที่ทำงานเกี่ยวข้องกับ Boiler ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการตามแผนในการใช้งาน การตรวจสอบ และบำรุงรักษาหม้อไอน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ให้มีประสิทธ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษํท
4 ต.ค. 58
47 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์(สำนักงานใหญ่)
-เก็บรวบรวมข้อมูล ที่จำเป็นในการออกแบบระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเครือฯ -ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยรสารสนเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อออกแบบระบบพัฒนาทร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
48 . เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย (Science Park ปทุมธานี)
- จัดการระบบการทำงานของ RDC ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกรหรือตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9000, ISO 17025 เป็นต้น - ประสานงานกับส่วนงานประกันและควบคุมคุณภาพของเครือ เพื่อให้ระบบสอดคล้องกัน และต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
49 . วิศวกรอาวุโส(ธุรกิจสุขภาพสัตว์ สำนักงานใหญ่)
- ดูแลบำรงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรเช่นเครื่องฉีดโฟม,อุปกรณ์จ่ายสารเคมีซักผ้า - ติดตั้งระบบ Store สารเคมี - พัฒนาระบบการ Service เรื่องอุปกรณ์ของ Food Processing,HORECA 4.บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ตาม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
50 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจอาหาร)
- ดูแลควบคุม และจัดสรรอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงานประจำวัน โดยมุงเน้นการอัตรากำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - จัดทำการวางแผนลำดับการบรรจุประจำวันและรายละเอียดการบรรจให้ได้ตามแผนการผลิต - ดูแล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
51 . เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล(อ้อมน้อย)
- ควบคุมดูแล ตรวจสอบงานด้านสุขาภิบาล เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต - ควบคุมการใช้น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อเครื่องจักร - ตรวจสอบรายงาน สรุปปัญหา รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาประจำวัน ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
52 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตโรงงาน สมุทรสาคร)
- ควบคุม ดูแลการวางแผนผลิตส่วนCPD, Domestic - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการวางแผนผลิต

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
53 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (โรงงานอิโตแฮมเบทาโกรฟู้ดส์ ลพบุรี)
- บริหารจัดการส่วนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกระบวนการผลิต - วิเคราะห์/ แก้ไขปัญหา และปรับปรุงงาน - ดำเนินการตามระบบมาตรฐานต่างๆของบริษัท

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
54 . สัตวบาล (ฟาร์มสุกร ลพบุรี อ.ชัยบาดาล)
- ตรวจเช็คการให้อาหารสุกรแม่ทันธุ์ และพ่อกระตุ้นสัด ตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์กำหนด - ตรวจเช็คสุขภาพแม่สุกรเล้าผสมอุ้มท้อง การกินได้ของแม่สุกร พร้อมทั้งการจัดการรักษาสุกรป่วย - ดำเนินการตรวจติดตามการจับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
55 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (โรงงานอาหารสัตว์ ลพบุรี 4)
- ควบคุม และติดตามงานซ่อมบำรุง อย่างเป็นระบบ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุม และติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และสาธารณูปโภค ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
56 . หัวหน้างานปฎิบัติการวิศวกรรม(ลพบุรี)
- ควบคุมการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต - ผลักดันและเข้าร่วมทำระบบ WCM ,BQM 24/7 TPm,TPM - เข้าร่วมกิจกรรมด้านพัฒนาการผลิต เช่น 5ส,QCC,KSS ฯลฯ - ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้หน่ว...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
57 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์(โรงงานอาหารสัตว์ LR4)
- กำกับดูแล และดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - กำกับดูแลงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนริษัท - วางแผน กำหนดทิศทาง ประสานงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - สร้างความสัมพันธ์อันดีเกี่ยวกับหน่วยงานราชการ - ดูแลด้าน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
58 . นักวิชาการส่งเสริมอาวุโส(สำนักงานใหญ่)
- จัดหาพื้นที่การเลี้ยงไก่เนื้อประกันราคาให้ได้ตามกำลังการผลิตของโรงงาน BF, BFI - ปรับปรุงพัฒนาลูกค้าไก่ประกันที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพการผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมและจัดส่งไก่เนื้อเข้าโร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
59 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง (โรงงานลพบุรี)
- ควบคุมและติดตามงานบำรุงรักษา อย่างเป็นระบบให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ควบคุมและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสาธารณูปโภค ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมและติดตามงานพั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
60 . นักวิชาการอาวุโส (ภูมิภาค,สำนักงานใหญ่)
- ให้คำแนะนำการจัดการผลิตสัตว์น้ำ - จัดทำมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำ ของธุรกิจภูมิภาค - พัฒนาความรู้ทางวิชาการให้เกษตรกร รวมถึงพนักงานฝ่ายผลิตฯ - ประสานงานการจัดหาแหล่งลูกปลา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
61 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ(อาหารสัตว์ , พระประแดง)
- ตรวจรับวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์เข้าโกดัง - ตรวจรับวัตถุดิบเข้าไซโล - ตรวจเช็คถุงอาหาร - ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ว่าถูกต้องตามระบบหรือไม่ทุกๆ 15 วัน - จัดส่งวัตถุดิบและเคมีภัณฑ์ที่ขายและโอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
62 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สำนักงานกาญจนาภิเษก)
- ขายสินค้าภายในร้านให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแล และจัดการสินค้าภายในคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานภายในร้านให้ตรงตามระบบคุณภาพของเครือเบทาโกร - ดูแลและพัฒนาผู้ใต้บังค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
63 . เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพ (สำนักงานใหญ่)
- ตรวจสอบร้านเบทาโกร ช็อป ทั่วประเทศ - งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
64 . เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน (อ้อมน้อย)
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรงงา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
65 . นักบัญชี (สาขาพิจิตร)
- คีย์ซื้อสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ - คีย์รับโอนสินค้าระหว่างสาขาทุกผลิตภัณฑ์ - บันทึกค่าใช้จ่าย (ค่าขนส่ง เจ้าหนี้ทั่วไป) - ตรวจนับสินค้าประจำวันร้าน Betagro Shop - รับวางบิลค่าขนส่ง/ตรวจสอบยอด ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
66 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สำนักงานใหญ่)
- ติดต่อประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง - จัดตารางการนัดหมายต่างๅ - เตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม - รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอในที่ประชุม - จัดทำเอกส...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
67 . เจ้าหน้าที่ขาย(ภาคตะวันออก จ.ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี)
- ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการขาย (Budget/Target) และติดตามแผนการขายให้ได้ NP / GP ตามเป้าหมา - ประมาณการณ์ปริมาณสินค้าของลูกค้า เพื่อสั่งสินค้ากับทางโรง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
68 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ(หลายอัตรา)
>>กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 <<

- ตรวจเช็คยอดเงินโอนประจำวันของลูกค้า - คีย์ตัดชำระลูกหนี้และรายการรับชำระอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ Credit Pool ของลูกค้าที่เปิดใหม่ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางการเงินในการเปิดลูกค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
69 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำสำนักงานพิจิตร)
- รับ Order การขายจากผู้แทนขาย - ออกใบขออนุมัติขาย - Key ราคาประกาศในระบบ Acpacc - กระทบยอด Invoice สินค้า และ รับเข้าในระบบ - คิดบิลสินค้า - รับชำระหนี้ - ตัดภาระหนี้ประจำวัน - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
70 . เจ้าหน้าที่ผลิต(โรงงานBPลพบุรี)
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย Production Planning - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องในแต่ละรุ่นการผลิต - ควบคุมดูแล สายการผลิต/น้ำยาฆ่าเชื้อ/สารทำความสะอาด ให้มีความสะอาดและเรียบร้อย - ปร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
71 . นักวิเคราะห์(ศูนย์วิทยาศาสตร์ ปทุมธานี)
- ปฏิบัติงานทดสอบ การประกันคุณภาพการทดสอบให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานข้อกำหนด - งานด้านระบบ คุณภาพของห้องปฏิบัติการ - งานด้านบริการ - ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
72 . ผู้จัดการผลิตภัณฑ์(สำนักงานใหญ่)
- กำหนดกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมการตลาด - วางแผนเชิงกลยุทธ์โดยการเสริมสร้างแบรนด์และการวางตำแหน่ง - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป - วิเคราะห์ความต้องการของล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
73 . นักวิเคราะห์ระบบอาวุโส (พัฒนาระบบ,สำนักงานใหญ่)
1.รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - ให้คำแนะนำและชี้แนะในการออกแบบระบบแก่นักวิเคราะห์ระบบ - ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
74 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพ(ปากช่อง)
- ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ตั้งแต่กระบวนการบดวัตถุดิบ ไปจนถึงขายให้กับลูกค้า ให้ตรงตาม Spec ที่กำหนด - ดำเนินการด้าน NCP และออกรายงานการตรวสอบ/ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน - วิเคร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
75 . พนักงานผลิต (โรงงานอาหารสัตว์ลพบุรี)
- ควบคุมและวางแผนการผลิตอาหารสัตว์อัดเม็ดให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ทางกายภาพให้ตรงตามมาตรฐาน และ Spec. ที่กำหนด - เก็บ และ ตรวจสอบตัวอย่างอาหารหลังการอัดเม็ดให้ถูกต้องพร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
76 . นักวิชาการส่งเสริม (ภูมิภาคเหนือ - พิษณุโลก)
- ดำเนินการผลิตสุกรตามเป้าหมาย ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ติดตาม ประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บันทึกงานข้อมูลการผลิตสุกรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการแก้ไขป...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
77 . เจ้าหน้าที่อาวุโสทรัพยากรมนุษย์ (ธุรกิจอาหาร)
- ดูแลและบริหารจัดการงานด้านการสรรหาบุคลากรให้ทันต่อธุรกิจ - จัดทำ Manpower Planning โครงสร้างองค์กรของแต่ละหน่วยงาน และ Job Profile ตามตำแหน่งงาน - ดำเนินการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรตามแผน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
78 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
- Develop & Improve products to increase sales performance - Responsible for cost reduction analysis - Work with sales teams to achieve sales target - Support product’s information for both s...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
79 . เจ้าหน้าที่ขาย (ภาคใต้ - กระบี่, ตรัง, ยะลา)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
80 . ผู้จัดการเขตภาคใต้ (จ.สุราษฎร์ธานี )
>>กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 <<

- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
81 . ผู้จัดการส่วนผลิต ( โรงงานลพบุรี BP )
- ควบคุมการผลิตให้ได้ตาม Production Planning - ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้อง ในแต่ละรุ่นการผลิต - ควบคุมดูแลสายการผลิตยา Water Soluble Powder, Solution ให้มีความสะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
82 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BFI)
- รับ Audit จากระบบคุณภาพต่างๆ ทั้งภายใน,ภายนอกและการรับ Audit จากลูกค้า - BQM Self Assessment Audit - ดำเนินงานทวนสอบกระบวนการผลิตที่จุด CCP และจุดเสี่ยงที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดอันตราย( Valida...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
83 . ผู้ชำนาญการวิจัย ( จบเภสัชศาสตร์)
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ ( ยาฉีด ) - พัฒนาสินค้ากลุ่ม Pharmaceutical Product, Nutraceutical Product - ติดต่อประสานงานกับนักวิจัยทั้งภาครัฐ และเอกชน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
84 . ผู้จัดการแผนกขาย ( สำนักงานใหญ่ )
- วางแผนการขาย - รับผิดชอบ ยอดขายที่ได้รับมอบหมาย - บริหารทีมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - หาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ - งาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
85 . เจ้าหน้าที่ผลิต (โรงงานไก่ลพบุรี )
- ควบคุมงานด้านการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ควบคุมดูแล - ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานสภาพการทำงานต่อผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
86 . ผู้จัดการร้าน Retail Butcher (หลายอัตรา)
- บริหารจัดการงานด้านการขายและการตลาดให้ได้ยอดขายตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ - บริหารจัดการและควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน - ดูแลและบริหารจัดการงานภายในด้านต่าง ๆ หน่วยงานปฏิบัติการค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
87 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (จัดซื้อ) - สำนักงานใหญ่
รับผิดชอบงาน Audit ของสำนักจัดซื้อเครือเบทาโกร - ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงาน - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
88 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (ประจำสำนักงานระยอง)
- วางแผนระบบงานใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนงานบริหาร งานขาย งานผลิต และงานอื่นๆ ของภาคตะวันออก - วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับตรวจสอบสำนัก VP ตรวจสอบเครือ และอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัท - ตรวจสอบระบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
89 . วิศวกรระบบงานวิศวกรรม (BTH)
- สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
90 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี)
- ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - รับผิดชอบทำการสำรวจความพึงพอใจประจำปี และ ณ. จุดบริการ - ให้การต้อนรับลูกค้าหรือผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ - ตรวจสอบกำหนดการออกรายการผลการทดสอบออกไม่ให้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
91 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ อ.พระประแดง)
- รับผิดชอบงานสรรหาพนักงาน หน่วยงาน สำนักงาน สายธุรกิจอาหารสัตว์ - รับผิดชอบงานสรรหาพนักงานระดับ Mgr. โรงงานอาหารสัตว์ สายธุรกิจอาหารสัตว์ - รับผิดชอบงานสรรหานักศึกษาสหกิจ - รับผิดชอบงานเบิก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
92 . ผู้แทนขาย (จบสัตวแพทย์)
- รับผิดชอบยอดขาย และติดตามเก็บเงินตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนงานทางด้านการขาย ควบคุม ติดตามงานขาย เสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย บริการก่อน และหลังการขาย - รายงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
93 . นักบัญชี ต้นทุน (สำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ - ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory - ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
94 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบ/ควบคุมสต๊กวัตถุดิบ - ตรวจเช็คสต๊อกประจำวัน/ทำการเบิกจ่ายโอนย้ายวัตถุดิบประจำวัน - ทำการโหลดอาหารสัตว์ลงรถเบาท์และอาหารสัตว์ลงถุง Big bag ลงรถเบาท์ - งานอื่นๆตามที่ได...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
95 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (อ.รัตภูมิ สงขลา,ลำพูน,เชียงใหม่,ลพบุรี,พระประแดง,สำนักงานใหญ่)
- ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี - ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา - วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบบไว้แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
96 . ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
97 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli )
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
98 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ต.ค. 58
99 . เจ้าหน้าที่ขาย (Modern Trade/ Food service)
>>กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 <<

Modern Trade - ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
4 ต.ค. 58
100 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (ประจำสาขากทม.และปริมณฑล)
>>กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 <<

- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
4 ต.ค. 58
 พบ 100 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ