เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิเคราะห์ระบบ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- พัฒนาระบบในส่วนงานขาย การตลาด ในประเทศ และจัดส่ง - รับผิดชอบการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการ - การพัฒนาระบบงานตามที่ได้ออกแบบไว้ - การดูแลรักษาระบบงานให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง -...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สรรหา)
- ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - จัดทำ Transactions เปลี่ยนแปลงข้อมูลพนักงาน - ดำเนินการ Exit Interview พนักงานลาออก - จัดทำ Organization - Support ข้อมูลการจัดทำ Recruitme...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (โลจิสติกส์)
- วางแผนจัดรับวัตถุดิบเข้าโรงงานของบริษัท - จัดทำค่าขนส่งที่จัดส่งเบทาโกรภาคใต้ (ทางรถ,ทางเรือ) - จัดทำค่าขนส่ง,ค่าแรงลงวัตถุดิบ,ขายฟาร์ม - จำทำข้อมูลประเมินผู้ขนส่ง - ควบคุมเอกสารและจัำดท...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)
- ประสานงานในเรื่องทั่วไปทั้งจากลูกค้า และจากผู้แทนขาย - การเปิดลูกค้าใหม่ และการเปิดใบขอสินเชื่อ - จัดทำใบเสนอราคา และการแจ้งราคาทดสอบเบื้องต้นกับลูกค้า - ประสานงานด้านการเงิน - ช่วยประสา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
5 . ผู้แทนขาย (จบสาขาสัตวแพทย์)
- รับผิดชอบยอดขาย และติดตามเก็บเงินตามที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนงานทางด้านการขาย ควบคุม ติดตามงานขาย เสนอขายผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้าในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย บริการก่อน และหลังการขาย - รายงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
6 . ผู้แทนขาย ( ประจำสำนักงานใหญ่)
- บริหารจัดการยอดขาย - การดูแลฐานลูกค้าเดิม และการขยายฐานลูกค้าใหม่ - ดำเนินการทางด้านการขาย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการเสนอขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
7 . นักวิเคราะห์ (ประจำศููนย์วิทยาศาสตร์ - ลพบุรี )
- ควบคุมและดูแลการเตรียมตัวอย่างทดสอบให้มีคุณภาพตามระบบ - ควบคุมและดูแลการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อให้มีคุณภาพตามระบบ - ควบคุมและดุแลการเตรียมทดสอบและอ่านผลให้มีคุณภาพ - ปฎิบัติตามระบบคุณภาพข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
8 . วิศวกรรมสาธารณูปโภค ( ประจำสำนักงาน สระบุรี- มวกเหล็ก)
- บริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ฟาร์ม - จัดทำมาตรฐานการทำงาน การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในฟาร์ม - บริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง - ควบคุมและตรวจสอบ ติดตามงานด้านก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
9 . หัวหน้างานปฏิบัติการคลังสินค้า (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ตรวจรับ-จ่ายอาหารสัตว์ในคลังสินค้าให้ถูกต้อง ตามระบบ FIFO - ตรวจนับสต๊อกอาหารสัตว์ประจำวัน พร้อมจัดทำ Stock รับจ่ายอาหารสัตว์แต่ละวัน - กำหนดพื้นที่การจัดวางอาหาร - รับผิดชอบด้านระบบ ISO ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
10 . หัวหน้างานปฎิบัติการวางแผนการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
- รับผิดชอบงานวางแผน/เบิกจ่าย/จัดเก็บ/จัดเตรียมพรีมิกซ์เพื่อการผลิตอาหารสัตว์แต่ละวันให้เป็นไปตามชนิดและปริมาณที่มีการวางแผนการผลิตไว้

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่อาวุโส Sourcing
- รับผิดชอบงานบริหารกลุ่มสินค้า (Betagro Product Categories) สำหรับร้าน Betagro Deli ตามนโยบาย - ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตในเครือฯ (BU) และดำเนินการด้านงานระบบต่างๆที่จำเป็นเพื่อการวางจำหน่ายสินค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่พิธีการนำเข้า
- ดูแลการนำเข้าสินค้าตั้งแต่การเปิด L/C เคลียร์สินค้า - ประสานงานการจัดส่งสินค้าเข้าโกดัง - ดำเนินการจัดทำต้นทุนสินค้า - ดูแลด้านการ Claim ประกันภัยสินค้า, การชำระเงินค่าสินค้า - ตรวจสอบค่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขาระยอง)
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบการเก็บเงิน รับชำระค่าสินค้า ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ - สำรวจราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่ง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
14 . นักบัญชี ( ประจำสำนักงานระยองและสาขาพัทยา)
- คีย์ซื้อสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ - คีย์รับโอนสินค้าระหว่างสาขาทุกผลิตภัณฑ์ - บันทึกค่าใช้จ่าย (ค่าขนส่ง เจ้าหนี้ทั่วไป) - ตรวจนับสินค้าประจำวันร้าน Betagro Shop - รับวางบิลค่าขนส่ง/ตรวจสอบยอด ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
15 . ผู้จัดการร้าน Betagro Shop ( สาขาบ่อวินศรีราชา )
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบ บริหาร ควบคุมงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน Betagro Shop - สำรวจราคา/ภาวะตลา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
16 . ผู้จัดการร้าน Betagro Shop ( สาขาปราจีนบุรี )
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบ บริหาร ควบคุมงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน Betagro Shop - สำรวจราคา/ภาวะตลา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (การเงิน) - ประจำสาขาบ่อวินศรีราชา
- บริหารสินค้าควบคู่ไปกับเป้าหมายทางการขาย - ควบคุม จัดสรร ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนด - สามารถบริหารทรัพยากรภายในร้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ - คิดเงิน เก็บเงินลูกค้าภายในร้าน ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำโรงงานลพบุรี)
- วางแผนการผลิต ประจำวัน / เดือน - จัดทำ Stock สินค้า - จัดทำแผนรับวัตถุดิบ ( สุกรมีชีวิต ) - จัดทำแผนการรับบรรจุภัณฑ์ - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมา

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
19 . นักบัญชี (ต้นทุน)
1.ตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวของสินค้า และการควบคุมสินค้าคงเหลือ -ตรวจสอบกระบวนการการรับ และการจ่ายสินค้า -ตรวจสอบสินค้าคงเหลือในระบบ Inventory -ตรวจสอบมูลค่าต้นทุนสินค้าระบบ Inventory และปรับปรุงให...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา) - ประจำโรงงานลพบุรี
- ด้านงานการสรรหาพนักงาน ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและรับสมัครงาน การสัมภาษณ์ ตลอดจนการปฐมนิเทศและการบรรจุรับเข้าาทำงาน - จัดทำรายชื่อพนักงานใหม่เพื่อแจ้งการเข้ารับการปฐมนิเทศและจัดทำรายชื่อพนักงานใหม่ใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
21 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำSite งาน )
- ควบคุมดุแลเอกสารประจำ SITE งาน - จัดทำรายงานการประชุม SITE งาน - จัดทำเอกสารเบิกเงิน Payment - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
22 . วิศวกรโยธา ( ประจำลพบุรี)
- ดูแลควบคุมการก่อสร้าง (อาคาร/โรงงานผลิตอาหาร/ฟาร์ม) - ควบคุม กำกับ ดูแลผู้รับเหมา - ออกแบบโครงสร้าง อาคาร โรงงานและสาธารณูปโภค - รายงานความก้าวหน้าและงบประมาณโครงการ - รับผิดชอบการส่งมอบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
23 . ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- จัดทำแผนงาน งบประมาณ เป้าหมาย ความสำเร็จประจำปีด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบาย - กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และแผนปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
24 . วิศวกรออกแบบ (ประจำลพบุรี)
- ออกแบบ คำนวณ เพื่อออกแบบไลน์การผลิตอาหาร ทั้งโครงการใหม่และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ เพื่อเลือกเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการผลิตอาการของโครงการใหม่และโครงการส่วนขยาย - ออกแบบ คำนวณ พืนที่หร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
25 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพกลาง ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
1.วางแผน จัดเตรียมการ ควบคุมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ GMP, HACCP 2.ตรวจประเมิน ประสิทธิภาพ ระบบการจัดการประกันคุณภาพของเครือเบทาโกร 3.หาแนวทางในการแก้ไข และทำรายงานประจำเดือน 4.อบรมพนักงานให้ม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
26 . ผู้จัดการแผนกการตลาด ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- วิเคราะห์และจัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด ให้เเหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่าย - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์และรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งและคู่ค้า - ควบคุมและบริหา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
27 . ช่างเทคนิค ( ประจำลพบุรี)
- วางแผนงานซ่อมบำรุงห้องพัก/อาคาร สถานที่ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบคุมงานก่อสร้าง/การซ่อมบำรุง/คำนวณปริมาณงาน สั่งของและตรวจสอบเครื่องมือ - ทำรายงานการเบิกจ่ายเครื่องมือเครื่องใช้และควบคุมควา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
28 . เจ้าหน้าที่ขาย ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- จัดทำใบเสนอราคาและจัดทำสัญญาซื้อขายและข้อตกลงต่างๆ - กำหนดราคาขาย การยกเลิกการจองห้องพัก และจัดทำรายงานสรุปยอดขาย - วางแผนกิจกรรม ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขาย - รับชำระเงิน จ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
29 . ผู้จัดการไคเซ็นกลาง (ประจำลพบุรี)
- เป็นผู้ผลักดันใหมีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของฟาร์มที่ดำเนินกิจกรรมฯให้บรรลุเป้าหมาย - ถ่ายทอดองค์กรความรู้ ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรังงานที่เหมาะสมกับหน่วยงาน ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
30 . วิศวกรไคเซ็น/เจ้าหน้าที่ไคเซ็น ( ประจำลพบุรี)
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกไคเซ็นกลาง ในการผลักดันให้มีการทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้ TPM ของโรงงานที่ดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย - ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือปรับปรุงที่เหมาะสมกั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
31 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม) - ประจำโรงงานลพบุรี
- จัดอบรมให้กับพนักงานปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรปฐมนิเทศ ,GMP & HACCP และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำสื่อประกอบการอบรม - จัดทำเอกสารในการฝึกอบรมของพนักงาน - ประเมินผลการฝึกอบรมในแต่ละหลัก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
32 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานในการพัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงคุณภาพสินค้ากลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานในการวางแผนการผลักดันการขายสินค้า OFF Spec จากโรงงานในเครือเบทาโกร - รับผิดชอบการจัดทำโ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
33 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานอ้อมน้อย)
- ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตสินค้าให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรลุตามเป้าหมาย - ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานตามแผนการฝึกอบรม - พัฒนา/ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด เช่น TPM ,BPR...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
34 . หัวหน้างานปฎิบัติการผลิต ( ประจำโรงงาน BTG-LR1 ลพบุรี)
- รับผิดชอบงานควบคุมการผลิตอาหารสัตว์ ให้เป็นไปตามแผนประจำวันที่กำหนดไว้ - ควบคุมการผลิตอาหารให้ได้คุณภาพตามที่กำหนดไว้ - ควบคุมการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่าและสูญเสียน้อยที่สุด - ดูแลเคร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
35 . เจ้าหน้าทีสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน BTG- LR 1 ลพบุรี)
- ดำเนินการตรวจสอบหาจุดบกพร่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน ฝุ่น กลิ่น เสียง น้ำเสีย ขยะอันตรายและสนับสนุนให้มีระบบการจัดการปรับปรุงแก้ไ้ขอย่างเป็นรูปธรรม - ควบคุมการจัดการด้านสิ่งแวดลอ้มตามระบบ ISO...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
36 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (ประจำโรงงาน BTG - LR 1 ลพบุรี)
- ควบคุมดูแล การบริหารงานซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต สาธารณูปโภค - ควบคุม Spare Parts ให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งร่วมปรับปรุง พัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง - งานอื่นๆตา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
37 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมสาธารณูปโภค (ประจำโรงงาน BTG-LR1 ลพบุรี)
- วางแผนงานซ่อมบำรุง สาธรณูปโภคและระบบไฟฟ้าหลัก - ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ควบคุมดูแล Spare Parts ในงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
38 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน BTG-LR 1 ลพบุรี)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนงานการซ่อมบำรุง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อ Break Down - สนับสนุนการทำงานของผู้บังคับบัญชา - ควบคุมการทำงานและให้คำแนะนำต่าง ๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
39 . ผู้จัดการส่วนคลังสินค้า (ประจำโรงงาน BTG- LR1 ลพบุรี)
- ควบคุมและดูแลการจัดการคลังอาหารสัตว์ - ควบคุมดูแลการตรวจเช็คสต๊อกอาหาร - ควบคุมปริมาณการจัดเก็บอาหารสัตว์ให้เพียงพอต่อการขายให้กับลูกค้า - ควบคุมดูแลทำความสะอาดและซ่อมแซมในคลังสินค้า - ค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
40 . พนักงานคลังวัตถุดิบ (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ควบคุมดูแลรักษาวัตถุดิบ/ควบคุมสต๊กวัตถุดิบ - ตรวจเช็คสต๊อกประจำวัน/ทำการเบิกจ่ายโอนย้ายวัตถุดิบประจำวัน - ทำการโหลดอาหารสัตว์ลงรถเบาท์และอาหารสัตว์ลงถุง Big bag ลงรถเบาท์ - งานอื่นๆตามที่ได...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
41 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- ตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ,GMP,HACCP,ISO14001และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามการแก้ไข ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ,GMP,HACCP,ISO14001และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
42 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- วางแผนและติดตามแผนงานซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์การผลิต - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเมื่อ Break Down - จัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็นในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
43 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor-จัดซื้อ)
- รับผิดชอบการเตรียมเข้าปฏิบัติการตรวจสอบ - การสำรวจข้อมูลเบื้องต้น - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวการตรวจสอบที่กำหนด - การรายงานผลการตรวจสอบ - การรวบรวมข้อมูลและกระดาษทำการเพื่อจัดเก็บเข้าแฟ้มแ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
44 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บริการเป็นไปตามเป้าหมาย - ประสานงานกับสินเชื่อ แจ้งปัญหาและแก้ไขการเปิดลูกค้าใหม่ในระบบ ,ติดตามหนี้สิน,ปลอด Hold ในระบบ - ประสานงานก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
45 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบด้านการประสานงานการตลาด เช่น การจัดทำข้อมูลลูกค้า,จัดทำรายละเอียดและวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและคู่แข่งขัน - รวบรวมและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการตลาด - รับผิดชอบด้านประสานงานการเปิด Vendor ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
46 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย (ประจำโรงงานพระประแดง จ.สมุทรปราการ)
- รับผิดชอบในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ,พนักงานขาย ผ่านช่องทางต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของราคาขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ตรวจสอบเงื่อนไขให้ตรงกับเงื่อนไขในใบเสนอราคา งานซื้อมาขายไป - ออกใบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
47 . พนักงานธุรการ (ประจำสำนักงาน BSC-SP จ.ปทุมธานี)
- รับผิดชอบด้านงานรับและลงทะเบียนตัวอย่าง - ตรวจเช็คสภาพตัวอย่าง ข้อมูลรายละเอียดของตัวอย่างให้มีความถูกต้อง - จัดส่งตัวอย่างไปแต่ละแผนกตามพื่้นที่ ภายในเวลาที่กำหนด - จัดเก็บ ทำลาย ตัวอย่างตามเวลา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
48 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่,พัทลุง,ระยอง,ลพบุรี)
- ศึกษาและสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน - วิเคราะห์ความต้องการพร้อมทั้งสรุปขั้นตอนของระบบเทคโนโลยี - ออกแบบระบบงานให้เหมาะสมและเลือกเทคโนโลยีที่จะนำไปพัฒนา - วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยี ที่ได้ออกแบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
49 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สำนักวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง)
- จัดซื้อ-จัดจ้าง งาน PR อะไหล่เครื่องจักรต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานระหว่าง BU (ผู้ร้องขอ) กับ Supplier (ผู้ขาย) - รวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินผล Supplier - สรรหาแหล่งขายรายใ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
50 . วิศวกร (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมทีมงานปฏิบัติงาน PM/BM ให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมทีมงานปฏิบัติงาน ซ่อม/สร้าง ให้เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถคำนวณหาค่าพลังงานที่ใช้ได้ และหาวิธีที่จะประหยัดได้ - วิเครา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
51 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รับผิดชอบด้านการออกใบเสร็จรับเงิน Statement ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - เตรียมเอกสารวางบิล-รับเช็ค - เรียก Remittance จากระบบ - ทำลดหนี้/เพิ่มหนี้ตามเอกสารที่ได้อนุมัติลดหนี้ - ตรวจสอบความถูก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
52 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (Compensation & Benefits)
- จัดทำนโยบายสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงานทุกระดับให้สอดคล้องกับนโยบายของเครือและสามารถจูงใจพนักงานและแข่งขันในตลาดแรงงานได้ - จัดทำนโยบายผลตอบแทนของพนักงานระดับปฏิบัติการ (operation) ให้สอดคล้อ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
53 . วิศวกรจัดซื้อ - ประจำลพบุรี
- รวบรวมข้อมูลจากผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ เช่น ราคา คุณลักษณะสินค้า การใช้งาน - จัดเตรียมเอกสาร PR&PO / Vendor List พร้อมบันทึก,จัดทำรายงาน,จัดทำงบประมาณการจัดซื้อได้ถูกต้องครบถ้วน - เปรียบเ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
54 . วิศวกรอาวุโสระบบงานซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี)
- บริหารและจัดการงานระบบเครื่องกล - ควบคุมงานด้านก่อสร้าง การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษา - จัดทำแผนติดตั้งและการบำรุงรักษา เพื่อติดตามตรวจสอบระบบงาน - ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
55 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - HR Share Service (สัญญาจ้าง 1 ปี)
- ร่วมทำงานในการตรวจสิบการแปลหน้าจอการใช้งานและการทำงานของระบบ People Soft ก่อนนำใช้จริง - จัดทำคู่มือการใช้งาน - จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม - จัเตรียมและตรวจสอบข้อมูลของพนักงานเมื่อนำข้อมูลเข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
56 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพผู้ขาย (ประจำสำนักงานใหญ่)
- การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ - การจัดการโครงการตรวจสอบและคัดเลือกผู้ขายรายปัจจุบัน - การจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ขาย - การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีม เพื่อเตรียมก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
57 . เจ้าหน้าที่ขาย (ประจำสาขาแพร่,สาขาเชียงของ,สาขาพะเยา)
- รับผิดชอบยอดขาย ในเขตรับผิดชอบ ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - รับผิดชอบดำเนินการติดตามชำระหนี้ของลูกค้า ภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนด - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสิน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
58 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ( ประจำสำนักงานพระนครศรีอยุธยา)
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามแผนงานของสายธุรกิจภูมิภาค - ปฏิบัติงานตรวจสอบโดยใช้วิธีการต่างๆ - จัดทำรายงานการตรวจสอบ - ติดตามผล ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะกับผู้รับการตรวจสอบ - นัดหมายและจัดทำจดหมา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
59 . นักบัญชี (ประจำสำนักงานพิษณุโลก)
- จัดทำเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสินเชื่อ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
60 . เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพ ( ประจำสำนักงานใหญ่)
- จัดทำระบบคุณภาพความปลอดภัยอาหารและระบบอื่นๆที่องค์กรประยุกต์ใช้ - ดำเนินงานด้านเพิ่มผลผลิตภายในสายธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร เช่น TPM ,PAC - ดำเนินงานด้าน WCM ของสายธุรกิจให้เป็นไปตามเป้า...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
61 . นักวิชาการอาหารสัตว์
- เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับโรงงานในการกำหนดวันผลิต และประสานงานกับฟาร์มในการสั่งอาหาร - ประสานงานกับฟาร์มทดลองเพื่อทราบถึงวิธีการทดลอง และมีการติดตามผล รวมถึงทำงานเก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
62 . วิศวกรอาวุโสระบบงานซ่อมบำรุง- Boiler ( ประจำโรงงานลพบุรี)
- บริหารจัดการงานซ่อมบำรุง , ระบบทำความเย็น, หม้อไอน้ำ และงาน Utility - กำหนดนโยบาย,วางแผนบริหารและจัดทำแผนการซ่อมบำรุง - ควบคุมดูแลและระบบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน - งานอื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
63 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน Butcher
- พัฒนามาตรฐานวิธีการตัดแต่ง โดยกำหนดมาตรฐานและ yield การตัดแต่ง และตรวจสอบวิธีการตัดแต่งและ yield ของหน้าร้าน - พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการกำหนดและจัดทำมาตรฐานงาน - พัฒนาศักยภาพพนักงานปฏิบั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
64 . สัตวบาล- ไก่เนื้อ (ประจำฟาร์มลพบุรี)
- ควบคุมกระบวนการผลิตไก่เนื้อให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนดทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุนตามที่กำหนดในแผนการผลิต - เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาด และรักษามาตรการต่างๆ ในการ ป้องกันโรคระบาดตามที่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
65 . ช่างเทคนิค ( ประจำฟาร์มไก่ลพบุรี)
- ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และบำรุงรักษา อุปกรณ์การเลี้ยงไก่ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และระบายอากาศ - ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่โดยรอบฟาร์ม - ดูแลรักษาเครื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
66 . ผู้จัดการร้าน Retail Butcher (ประจำสาขากทม.และปริมณฑล)
- รับผิดชอบจัดการจุดขายสินค้า (สาขา) ในกิจการค้าปลีกตามที่ได้รับเป้าหมาย - วางแผนการขายสินค้าและบริการหน้าร้าน ในสินค้าทุกกลุ่มของบริษัท - รายงานยอดขาย วิเคราะห์สถานการณ์การขายของสาขาและกลุ่มสาข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
67 . นักวิเคราะห์ระบบ - people soft (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.สนับสนุน และร่วมในการจัดทำและติดตั้งระบบงาน Peoplesoft 2.บันทึกความต้องการทางธุรกิจทางด้านงานบุคคล และพิจารณาความสามารถของซอฟท์แวร์ เพื่อประเมินความเป็นไปได้ 3.วิเคราะห์และออกแบบระบบงานให้สอดคล้อง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
68 . สถาปนิกอาวุโส (ประจำสำนักงานวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง-จ.ลพบุรี)
- ควบคุมบริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ - จัดทำและตรวจสอบ Shop Drawing - ออกแบบงานสถาปัตย์และจัดทำงบประมาณที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
69 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมดูแล และช่วยเหลือให้คำแนะนำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้กับหัวหน้าหน่วยและพนักงานวิศวกรรม - ติดต่อประสานงานการจัดซื้อ อะไหล่ เครื่องจักรให้ถูกต้อง - สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
70 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( สายธุรกิจไก่)
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการ Load สินค้า - ตรวจสอบเอกสารการจัดสินค้าในกรณีที่สินค้าไม่ตรง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
71 . วิศวกรซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง (สายธุรกิจไก่- ประจำโรงงานลพบุรี)
- งานวางแผนซ่อมบำรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบสั่งจ่ายไฟ - วางแผนซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและส่องสว่างภายในโรงงาน - การจัดการด้านอะไหล่สำรอง ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
72 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (สายธุรกิจไก่-ประจำโรงงานลพบุรีและสมุทรสาคร)
1 ควบคุมดูแลการรับ-จัดเก็บ-การจ่าย วัตถุดิบ และพัสดุบรรจุให้ฝ่ายผลิต 2 ดูแล Spare Part ไม่ให้มีการสูญหาย และสูญเสีย 3 ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติงาน การรับ-จัดเก็บ-การจ่ายวัตถุดิบ แ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
73 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำพระประแดง/อยุธยา)
- ดูแลการขนถ่ายสินค้าและสามารถดูวัตถุดิบเบื้องต้นได้ตลอดจนควบคุมสินค้าในโกดัง - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของโกดัง รวมถึงปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนของโกดังที่ดูแลรับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
74 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (สายธุรกิจไก่ - ประจำโรงงานลพบุรี)
- ควบคุมคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตไลน์ตัดแต่งให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รับข้อร้องเรียนลูกค้าและแนวทางการแก้ไข,ติดตาม เพื่อส่งกลับลูกค้า ( Custormer complain ) - ควบคุมและบริหารงานด้านค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
75 . ผู้จัดการส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ - ประจำโรงงานพระประแดงและลพบุรี)
- ดูแลการจัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด - ดูแลจัดทำค่าจัดส่งให้ถูกต้อง - ประสานงานธุรการขาย - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
76 . วิศวกรซ่อมบำรุง ( สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ -ประจำโรงงานลพบุรี )
- ควบคุมงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตรวมถึงอุปกรณ์การผลิตของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ติดตามงานซ่อมบำรุง,งานบำรุงรักษา,งานปรับปรุ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
77 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (สายธุรกิจภูมิภาค - สำนักงานสระแก้ว)
1.ตรวจสอบราคาประกาศ/เปลี่ยนราคาประกาศในระบบ Accpac และ Pos 2.จัดทำประการ Meat & food ทุกผลิตภัณฑ์ 3.จัดทำ Collection Sheet-เบิก/รับใบเสร็จรับเงินให้ฝ่ายขายตามเงื่อนไข เวลาที่กำหนด 4.เคลียร์ชุดรับชำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
78 . ผู้แทนขายปุ๋ยอินทรีย์ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
- ส่งเสริมการขายปุ๋ยอินทรีย์เบกรีนในพืชปลูกต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ - สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและตราสินค้าเบกรีน - สร้างความยอมรับและเชื่อมันให้กับเกษตรกร...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
79 . เจ้าหน้าที่ผลิต (สายธุรกิจไก่ - ประจำลพบุรีและสมุทรสาคร)
- ควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายในด้านปริมาณผลผลิต - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - ควบคุมการส่งมอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียที่ีมีผลต่อต้นทุนการผลิต - งานอื่นๆที่ได้รั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
80 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงานลพบุรี)
- รับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงาน เช่น งานระบบบบำบัดน้ำเสีย,งานขยะอันตราย,งานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004 - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาคราชการและชุมชนรอบบริเวณโรงงานเพื...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
81 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าก่อนเข้าโรงงาน หรือก่อนจัดเก็บที่โกดังนอก 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้านำเข้าที่จัดเก็บโกดังนอก หรือโกดังในเครือ BTG และสามารถจัดการสินค้าที่พบปัญหาได้ทันทีอย่างเหมาะสม 3.ปรับปรุง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
27 เม.ย. 58
82 . นักวิชาการสุกร / สัตวแพทย์วิชาการสุกร (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1.ตรวจเยี่ยมฟาร์ม ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการดูแลสุขภาพและการผลิตสุกร 2.เก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตต่างๆ ของฟาร์มลูกค้า ทำการวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ การจัดการในฟาร์ม และงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
27 เม.ย. 58
83 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ (ประจำ Betagro Deli )
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
84 . พนักงานประจำร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- ให้การบริการลูกค้าภายในร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - รับออร์เดอร์อาหาร , เก็บเงินค่าอาหาร และ ปรุงอาหาร - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
85 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (ธุรกิจภัตตาคาร)
- บริหารงานสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายที่บริษัทกำหนด - จัดเตรียมงานให้สอดคล้องกับแผนการตลาด - บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ด้านอาหาร เครื่องดื่ม ค่าไฟฟ้า ค่าแรง ให้เป็นไปตามปริมาณมาต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
86 . ผู้แทนขาย (Food Service)
- ขายสินค้าในช่องทาง Food Service : ร้านอาหาร/ โรงแรม / สายการบิน และอื่นๆ - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานเป้าหมายการขายนำเสนอผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 58
87 . ผู้แทนขาย (Modern Trade)
- ขายสินค้าผ่านช่องทาง Modern Trade (Lotus/Big C/ Macro ) - ดำเนินการเจรจา trade agreement และราคาขายสินค้า กับลูกค้า - รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ - จัดทำรายงานการขายนำเสนอผู้บ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 58
88 . เจ้าหน้าที่ระบบงานวิศวกรรม (ส่วนงานกลาง)
- สร้างและพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรม และเทคนิคด้านวิศวกรรม รวมทั้งประยุกต์ใช้และเฝ้าระวัง (Monitor) โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก ให้สามารถนำมาปฏิบัติใช้จริงได้ และสอดคล้องก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
89 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพกลางอาวุโส (ส่วนกลาง)
- ดำเนินการวางแผนงานประจำเดือนและปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพครือเบทาโกร ตามแผนงานที่กำหนดไว้ - รายงานผลการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพให้หน่วยงานที่เกี่ยวข...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
90 . นักบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
- ดูแลรับผิดชอบเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AP - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี AR - ทำเอกสารเกี่ยวกับด้านการเงิน - งานอื่นๆที่ได้รั...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
91 . นักวิชาการอาวุโส /สัตวแพทย์วิชาการอาวุโส (สัตว์ปีก)
- สนับสนุนการขายอาหารสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายยอดขาย ทั้งลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ - ดูแลให้คำแนะนำด้านวิชาการ และการจัดการฟาร์มแก่ลูกค้า และบริการด้านอื่นๆ เพื่งส่งเสริมยอดขายและใช...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 58
92 . ผู้จัดการแผนกออกแบบ ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- ออกแบบงานสถาปัตย์ หรือโครงสร้าง - ประสานงานออกแบบโครงการกับผู้ออกแบบงานระบบวิศวกรรมอื่นๆ - ประสานงานกับผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 เม.ย. 58
93 . โฟร์แมน (ช่างสำรวจ) -ประจำโรงงานลพบุรี
1.ทำการรังวัด และสำรวจพื้นที่ก่อสร้างด้วยกล้องดิจิตอล 2.ควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจสอบปริมาณงานหน้าก่อสร้างที่ทำได้จริง

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
94 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน -ประจำสำนักงานใหญ่ (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
1.ติดตามประสานงานด้านเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแลและเตรียมรายละเอียดการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงาน ภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านตารางนัดหมายผู...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
95 . ช่างเทคนิค (ประจำฟาร์มสุกร)
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.รายงานการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4.เก็บรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานและรักษาความสะอาดบริเวณ 5.เบิกวัสด...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
96 . ผู้แทนขายอาหารสัตว์ (สายธุรกิจอาหารสัตว์)
1. ดูแลรับผิดชอบงานขายอาหารสัตว์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ติดตามข้อมูลสถานการณ์ทางการตลาดและของคู่แข่งขัน 3. ดูแล และเป็นตัวกลางประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท 4. ติดตาม แก้ไข แนะนำการจัดการต่างๆ แก่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 58
97 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/ผู้จัดการร้าน Betagro Shop (ประจำสาขากทม.และปริมณฑล)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 58
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ