เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Micro Lab Part Timeรับสมัครด่วน !
- วิจัย/LAB - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ IT Support & เขียนโปรแกรม ประจำศูนย์กระจายสินค้า 7-11จ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
-บำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ให้มีความพร้อมใช้งาน -ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ประสานงานกับทางระบบ ส่วนกลาง เช่น Network –Gosoft และหน...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ส.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ Logistics ประจำศูนย์กระจายสินค้า 7-11 จ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการขึ้นสินค้า 2. รับเอกสารส่งสินค้าจากหน่วยงานข้อมูลจ่าย มาเย็บรวมเป็นร้านสาขา และ จัดรวมสายเรียงตามลำดับการขึ้นสินค้า 3.นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมารวมกับ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ส.ค. 60
4 . วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำศูนย์กระจายสินค้า 7-11 จ.สุราษฎร์ธานี
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
5 . พนักงานบำรุงรักษา (ช่างไฟฟ้า) ประจำศูนย์กระจายสินค้า 7-11 จ.สุราษฎร์ธานี
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผน Preventive Maintenance 2. ซ่อมรถโฟรคลิฟ์ท์ไฟฟ้าและรถโฟรคลิฟท์น้ำมัน ที่เกิด Breakdown 3. ซ่อมระบบสายพานลำเลียง เครื่องรัดลังอัติโนมัติ และ เครื่องอัดกล่องกร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Location) เขตวัชรพล บางนา ลาดกระบัง
สรรหาทำเลพื้นที่ ติดต่อเจรจาขอเช่าพื้นที่ ในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
14 ส.ค. 60
7 . Student Trainee นศ.ฝึกงาน
สาขาที่เปิดรับการฝึกงาน 1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐศาสตร์ 3. ทรัพยากรบุคคล 4. วิศวโยธา/ไฟฟ้า 5. สถาปัตย์/ เขียนแบบ 6. สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7. นิติศาสตร์ ช่วงระยะเวลา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
14 ส.ค. 60
8 . พนักงานบำรุงรักษา(ช่างไฟฟ้า) (จ.สมุทรสาคร)
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฏิบัติงานใดๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังร้านส...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมค่ากะและโอที)
14 ส.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจัดส่งขาออก คลังสุวรรณภูมิ
พนักงานจัดส่งขาออก 1. จัดเตรียมเอกสารใบส่งสินค้า , ใบคุมลังและใบลงเวลาให้กับผู้รับเหมาขนส่ง 2. จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ ขอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory)ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
- รับผิดชอบทำ cycle count ประจำวัน - การออก C/N (ใบลดหนี้) กรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง - การออก Invoice Order พิเศษ (บิลด่วนIT) - ทำการเบิกสินค้าไปจัดรายการ - ทำการโอนสินค้าระหว่างคลังโดยการปรับสต๊อคในร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบโครงสร้างร้าน 7-11 2. เคลียร์ไซด์ร้านเปิดใหม่ 3. แก้ไขแบบต่าง ๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ส.ค. 60

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 380 บาท/วัน
14 ส.ค. 60
13 . Part Time สำนักงาน(สีลม,สาทร)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. *สัญญาจ้างรายปี* *พื้นที่ทำงาน (สีลม,สาทร,แจ้งวัฒนะ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่จัดสินค้า(ชาย) และเจ้าหน้าที่ธุรการ(หญิง) ศูนย์กระจายสินค้าสำโรงรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดสินค้า ควบคุมดูแลพนักงาน จัดทำเอกสารและสรุปข้อมูลการจัดสินค้าประจำวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1.ประสานงานภายในองค์กร ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 2.ประสานงานกับองค์กรภายนอก 3.มีทักษะใช้คอมพิวเต...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 60
15 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ