เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำ จ.นครราชสีมา
สรรหาทำเลร้าน 7-11เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าและจัดทำสัญญาเช่าร้านสาขา สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานปร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
1 ก.พ. 59
2 . พนักงานจัดซื้อ Part Time
ด่วนมาก !!

- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้ด้านการจัดการ - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. *หากสนใจสามารถ Walk in เข้ามาสัมภาษณ์ได้ทันที**

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ (ลาดกระบัง)
- ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง - จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่งสินค้าและร้านสาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 59
4 . Part Time สำนักงาน
ด่วนมาก !!

- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 59
5 . พนักงานการตลาด Part Time
ด่วนมาก !!

- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้ด้านการตลาด - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. เอกสารที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาท...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่อาวุโสสนับสนุนงานวิจัยเชิงคุณภาพ
1. วางแผนการดำเนินโครงการวิจัยตั้งแต่เริ่ม จนสิ้นสุด ให้ได้ตามเป้าหมาย เวลา ค่าใช้จ่าย ที่ได้รับมอบหมาย ตามมาตรฐานสากลด้านการวิจัยตลาด 2. วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและรายงานการวิ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 59
7 . วิศวกรบำรุงรักษา (ประจำศูนย์กระจายสินค้า RDC สุราษฎร์ธานี)
1.กำหนดแผน-ติดตามผลพร้อมประเมินผลการ PM ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือระบบไฟฟ้า อาคาร พื้นที่ เพื่อให้อุปกรณ์พร้อมใช้ และสวยงาม 2.ประเมินงานซ่อมทั้งงานระบบและอาคาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและต้นทุนที่เ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ม.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้า BDC.มหาชัย)
ด่วนมาก !!

1.ดูแลจัดการให้รถขนส่ง ไปส่งสินค้าให้กับร้านสาขาตามวันและเวลาที่กำหนด 2.ตรวจสอบการมาถึงคลังของรถขนส่ง และเวลาที่ใช้ในการส่งสินค้าไปยังร้านสาขา 3.ทำการปรับรถขนส่งกรณีทำผิดกฎระเบียบต่างๆที่บริษัทฯ กำห...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ม.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลรับ ประจำศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง ด่วนมาก!!!!
- จัดทำเอกสารการรับสินค้า และการคืนสินค้าให้ SUPPLIER - จัดทำเอกสารการคืนสินค้าจากร้านสาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 59
10 . พนักงานคีย์ข้อมูล
ด่วนมาก !!

-คีย์ข้อมูลอัพเดตเว็บไซต์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
31 ม.ค. 59
11 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ) ด่วนมาก !!
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์
ด่วนมาก!!

1. พิจารณาสรรหาผู้สนใจลงทุนดำเนินการร้านสาขาให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ รวมถึงการขยายสาขา ต่อสัญญาและปิดร้านแฟรนไชส์ 2. สรรหา คัดเลือก ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้ดำเนินการบริหารร้าน 7-EL...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
31 ม.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ประจำสำนักงานวัชรพล)
ด่วน!!!

ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เพื่อขอใบอนุญาติในการเปิดร้านสาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
31 ม.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ประจำสำนักงานนครสวรรค์)
- ติดต่อ นัดหมาย จัดตารางการประชุม จัดหา รวบรวม จัดทำและจัดเก็บงานทางด้านเอกสาร ติดตาม สรุปค่าใช้จ่าย งบประมาณ ดูแลการสั่งซื้อวัสดุสื้นเปลือง ติดตามสรุปและควบคุม การเบิกจ่าย การส่งมอบ การโอนตัดจ่าย ทร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ม.ค. 59
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ