เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC วุฒิ ปวส.เท่านั้น ประจำคลังสินค้าภูเก็ต (ใกล้โลตัสถลาง)
ด่วนมาก !!

1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2. ตรวจสอบคุณภาพรถขนส่ง 3. ตรวจติดตามคุณภาพพื้นที่คลังสินค้า อุณหภูมิ 4. ตรวจสุขลักษณะการแต่งกายของพนักงาน 5. งาน QC ทั่วไป

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
2 . ด่วนมาก *** พนักงานข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง (วุฒิ ปวช-ปวส)
งานที่ต้องปฏิบัติ 1. พิมพ์ใบลงยอดกะบะให้กับสายส่ง 2. คีย์ยอดกะบะที่ส่งอกไปร้านสาขา และยอดกะบะที่รับคืนจากสาขา 3. จัดทำการออกใบควบคุมกะบะไปร้านสาขา 4. ช่วยทำการตรวจเช็คใบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบเกอรี่

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 57
3 . นักวิจัยตลาด
- A researcher, whose is able to handle both quantitative and qualitative projects. - Interested in psychology and behavioral science for qualitative research, while able to handle and interpret data...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ธ.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนสั่งสินค้า คลังสินค้าสำโรง (จบสาขาสถิติ เท่านั้น)
ด่วนมาก !!

- จัดทำ ตรวจสอบ บันทึกผล ประสานงาน ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการและวางแผนการสั่งสินค้า บันทึกข้อมูลการวางแผนสั่งสินค้า ตรวจสอบข้อมูลหลังการวางแผนสั่งสินค้าให้ครบถ้วนและถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ธ.ค. 57
5 . ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
จัดทำระเบียบวิธีการปฏิบัติการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย ตรวจประเมินการดำเนินการ ประมวลผลข้อมูลและสถิติด้านความปลอดภัย จัดประชุมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการและคณะทำงานความปลอดภัยฯ ระดับต่างๆ ตรวจและให้คำแนะ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ธ.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ