เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจับตัวเลข
จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
27 ก.พ. 58
2 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC วุฒิ ปวส.เท่านั้น ประจำคลังสินค้าภูเก็ต (ใกล้โลตัสถลาง)
ด่วนมาก !!

1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2. ตรวจสอบคุณภาพรถขนส่ง 3. ตรวจติดตามคุณภาพพื้นที่คลังสินค้า อุณหภูมิ 4. ตรวจสุขลักษณะการแต่งกายของพนักงาน 5. งาน QC ทั่วไป

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
3 . เจ้าหน้าที่ข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ***
1. ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าจาก SUPPLIER 2. ตรวจสอบเอกสารการคืนสินค้าให้กับ SUPPLIER 3. บันทึกการรับสินค้าลงในระบบ ( COMPUTER) 4. ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้าส่งคืนจากร้านสาขา 5. ตรวจสอบการส่งคืนสินค...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
26 ก.พ. 58
4 . พนักงานจับตัวเลข
จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ** สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนัก ทรัพยากรบุคคล อาคาร สีบุญเรือง 1 ชั้น 2 (BTS ศาลาแดง)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
26 ก.พ. 58
5 . ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ข้อมูล และพนักงานข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ด่วนมาก !!

งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ทำการบันทึกรับสินค้า 2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า 3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา 4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่ 5. ทำการอนุมัติใบ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.พ. 58
6 . ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
จัดทำระเบียบวิธีการปฏิบัติการ มาตรฐานด้านความปลอดภัย ตรวจประเมินการดำเนินการ ประมวลผลข้อมูลและสถิติด้านความปลอดภัย จัดประชุมและร่วมประชุมกับคณะกรรมการและคณะทำงานความปลอดภัยฯ ระดับต่างๆ ตรวจและให้คำแนะ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.พ. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ