เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจัดส่งขาออก ประจำศูนย์กระจายสินค้า บางบัวทอง
จัดเตรียมเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง และติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาขนส่งและร้านสาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ต.ค. 58
2 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ภูเก็ต) รับเฉพาะวุฒิ ปวส. เท่านั้น
ด่วนมาก !!

1. ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบอุณหภูมิ ภายในห้องเย็นตามมาตรฐาน 3. รายงานข้อมูลคุณภาพต่างๆ 4. ตรวจสอบสุขลักษณะของพนักงานและพนังงานขนส่ง งาน QC โดยทั่วไป

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ต.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ
ด่วนมาก !!

1. ประสานงานการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ จัดจ้าง การบำรุงรักษาอาคารหรือเครื่องจักรอุปกรณ์ ระหว่าง DC หน่วยงานจัดซื้อ 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกการขายกระดาษ และเศษวัสดุเหลือใช้ 3. ขอใบอนุญาตต่างๆ ต...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ต.ค. 58
4 . พนักงานจับตัวเลข
ด่วนมาก !!

จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
13 ต.ค. 58
5 . Part-time สำนักงาน
ด่วนมาก !!

- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ต.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ