เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ภูเก็ต) รับเฉพาะวุฒิ ปวส. เท่านั้น
ด่วนมาก !!

1. ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบอุณหภูมิ ภายในห้องเย็นตามมาตรฐาน 3. รายงานข้อมูลคุณภาพต่างๆ 4. ตรวจสอบสุขลักษณะของพนักงานและพนังงานขนส่ง งาน QC โดยทั่วไป

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่จัดสินค้า (ศูนย์กระจายสินค้าด้านหลังอิมพีเรียลสำโรง)
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจัดสินค้า ให้จัดสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ค. 58
3 . พนักงาน Audit (เขตอยุธยา)
ตรวจนับสินค้าในร้าน 7-11 สัญญาจ้าง 1 ปี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 460-840/วัน
3 ก.ค. 58
4 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
1. ดำเนินการเพื่อการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด 2. ดำเนินการบำรุงรักษาในแต่ละสัปดาห์ ตามแผนงานที่กำหนด 3. จัดทำข้อมูล ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพหรือสถานะของเครื่องจักร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมและฝึกอบรม (ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ด่วนมาก !!

1. ดูแลประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 2. ดูแลประสานงานด้านการฝึกอบรมของพนักงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ