เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจับตัวเลข
จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ** สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนัก ทรัพยากรบุคคล อาคาร สีบุญเรือง 1 ชั้น 2 (BTS ศาลาแดง)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
30 ม.ค. 58
2 . พนักงานประจำสาขา - ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (ลงพืนที่กรุงเทพและปริมณฑล)
1 บริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการ ที่สาขาร้าน 7Eleven 2 การจัดเรียงและเติมสินค้า 3 การสั่งสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 4 สามารถทำงานเป็นกะได้ 5 หากเป็นนักศึกษาต้องการทำ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-12,500 บาท
30 ม.ค. 58
3 . ด่วนมาก *** พนักงานข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง (วุฒิ ปวช-ปวส)
งานที่ต้องปฏิบัติ 1. พิมพ์ใบลงยอดกะบะให้กับสายส่ง 2. คีย์ยอดกะบะที่ส่งอกไปร้านสาขา และยอดกะบะที่รับคืนจากสาขา 3. จัดทำการออกใบควบคุมกะบะไปร้านสาขา 4. ช่วยทำการตรวจเช็คใบตรวจสอบคุณภาพสินค้าเบเกอรี่

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
4 . พนักงานควบคุมคุณภาพ QC วุฒิ ปวส.เท่านั้น ประจำคลังสินค้าภูเก็ต (ใกล้โลตัสถลาง)
ด่วนมาก !!

1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้า 2. ตรวจสอบคุณภาพรถขนส่ง 3. ตรวจติดตามคุณภาพพื้นที่คลังสินค้า อุณหภูมิ 4. ตรวจสุขลักษณะการแต่งกายของพนักงาน 5. งาน QC ทั่วไป

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
5 . ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ด่วนมาก !!

งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ทำการบันทึกรับสินค้า 2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า 3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา 4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่ 5. ทำการอนุมัติใบ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ม.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ