เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิจัยตลาด
- A researcher, whose is able to handle both quantitative and qualitative projects. - Interested in psychology and behavioral science for qualitative research, while able to handle and interpret data...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ต.ค. 57
2 . Webmaster  (Web ท่องเที่ยว)
1. Project Manager สร้าง Website ท่องที่ยว ของ www.ShopAt7.com 2. ดูแลจัดการ Content, สินค้า ให้คนที่เข้ามาอยากซื้อสินค้า 3. วิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์ 4.SEO onpage 5. เข้าใจ HTML ปรับหน้า Web  ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ต.ค. 57
3 . ด่วนมาก !!! พนักงานบำรุงรักษา ( ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่)
ด่วนมาก !!

1. บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผน Preventive Maintenance 2. ปฏิบัติงานใดๆด้วยความปลอดภัย และ สอดคล้องกับข้อกำหนด 7 ส และ ความปลอดภัย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ร่วมวิเคราะห์ในก...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 57
4 . ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ด่วนมาก !!

งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ทำการบันทึกรับสินค้า 2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า 3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา 4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่ 5. ทำการอนุมัติใบ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 ต.ค. 57

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ต.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ