เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ***
1. ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าจาก SUPPLIER 2. ตรวจสอบเอกสารการคืนสินค้าให้กับ SUPPLIER 3. บันทึกการรับสินค้าลงในระบบ ( COMPUTER) 4. ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้าส่งคืนจากร้านสาขา 5. ตรวจสอบการส่งคืนสินค...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
3 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ดำเนินงานจัดซื้อ ของ ฝ่ายจัดซื้อ ตามที่ได้มีการกำหนดลักษณะงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ย. 57
3 . ด่วนมาก !!! พนักงานบำรุงรักษา ( ศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่)
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผน Preventive Maintenance 2. ปฏิบัติงานใดๆด้วยความปลอดภัย และ สอดคล้องกับข้อกำหนด 7 ส และ ความปลอดภัย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ร่วมวิเคราะห์ในก...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57
4 . ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ด่วนมาก !!

งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ทำการบันทึกรับสินค้า 2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า 3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา 4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่ 5. ทำการอนุมัติใบ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ย. 57

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ก.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ