เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สุราษฎร์ธานี (วุฒิ ปวส. เท่านั้น)
งานที่ต้องปฏิบัติ 1. คัดแยกสินค้าชำรุด 2. ทำรายงานเกี่ยวกับสินค้าชำรุด 3. ประสานกับแผนกต่างๆของบริษัท 4. Repack ของชำรุดประจำวัน 5. ดูแล Stock สินค้าของบริษัท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่จัดสินค้า (ศูนย์กระจายสินค้าด้านหลังอิมพีเรียลสำโรง)
ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานจัดสินค้า ให้จัดสินค้าได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 58
3 . พนักงาน Audit
ตรวจนับสินค้าในร้าน 7-11

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 460-840/วัน
26 พ.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมและฝึกอบรม (ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ด่วนมาก !!

1. ดูแลประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 2. ดูแลประสานงานด้านการฝึกอบรมของพนักงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ***
เจ้าหน้าที่ข้อมูล 1. ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าจาก SUPPLIER 2. ตรวจสอบเอกสารการคืนสินค้าให้กับ SUPPLIER 3. บันทึกการรับสินค้าลงในระบบ ( COMPUTER) 4. ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้าส่งคืนจากร้านสาขา 5. ต...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา (หลายตำแหน่ง)
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
26 พ.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ