เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ด่วน*** เจ้าหน้าที่ MIS ศูนย์กระจายสินค้า (ซอยรัชดา19)
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อการบริหารงานทั้งหมด 2. จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูล 3. รวบรวมและจัดทำข้อมูลประมาณการณ์ ยอดสั่งสินค้าจากร้านสาขา และเก็บข้อมูลสถิติยอดสั่งสินค้ารายวัน 4. ตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในระ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มี.ค. 58
2 . พนักงานจับตัวเลข
จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ** สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนัก ทรัพยากรบุคคล อาคาร สีบุญเรือง 1 ชั้น 2 (BTS ศาลาแดง)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
27 มี.ค. 58
3 . พนักงานประจำสาขา - ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด (ลงพืนที่กรุงเทพและปริมณฑล)
1 บริการลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการ ที่สาขาร้าน 7Eleven 2 การจัดเรียงและเติมสินค้า 3 การสั่งสินค้าที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 4 สามารถทำงานเป็นกะได้ 5 หากเป็นนักศึกษาต้องการทำ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-12,500 บาท
27 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ด่วนมาก !!

1. สรรหาว่าจ้างพนักงานให้เต็มโครงสร้าง 2. สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 3. ระบบข้อมูลบุุคคล 4. เงินเดือน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 58
5 . ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ข้อมูล และพนักงานข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ด่วนมาก !!

งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ทำการบันทึกรับสินค้า 2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า 3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา 4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่ 5. ทำการอนุมัติใบ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มี.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ