เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมและฝึกอบรม (ประจำศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี)
ด่วนมาก !!

1. ดูแลประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ 2. ดูแลประสานงานด้านการฝึกอบรมของพนักงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา ขนส่งสินค้าและร้านสาขา รับและตอบข้อร้องเรียนลูกค้า ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในด้านการ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
3 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
1. ดำเนินการเพื่อการซ่อมเครื่องจักรที่ชำรุด 2. ดำเนินการบำรุงรักษาในแต่ละสัปดาห์ ตามแผนงานที่กำหนด 3. จัดทำข้อมูล ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ พร้อมทั้งประเมินประสิทธิภาพหรือสถานะของเครื่องจักร

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ***
เจ้าหน้าที่ข้อมูล 1. ตรวจสอบเอกสารการรับสินค้าจาก SUPPLIER 2. ตรวจสอบเอกสารการคืนสินค้าให้กับ SUPPLIER 3. บันทึกการรับสินค้าลงในระบบ ( COMPUTER) 4. ตรวจสอบเอกสารใบส่งสินค้าส่งคืนจากร้านสาขา 5. ต...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา (หลายตำแหน่ง)
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
25 เม.ย. 58
5 . ด่วนมาก *** เจ้าหน้าที่ข้อมูล และพนักงานข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง
ด่วนมาก !!

งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ทำการบันทึกรับสินค้า 2. ทำการออกใบ Picking List ให้แผนกรับและส่งมอบ เพื่อไปจัดสินค้า 3. ทำการออกใบส่งสินค้าให้ร้านสาขา 4. ทำการเพิ่มสายรถให้แก่ร้านเปิดใหม่ 5. ทำการอนุมัติใบ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 เม.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ