เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจัดส่งขาออก จ.สุราษฎร์ธานี
1.จัดเตรียมเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนการขึ้นสินค้า 2.รับเอกสารส่งสินค้าจากหน่วยงานข้อมูลจ่าย มาเย็บรวมเป็นร้านสาขา และ จัดรวมสายเรียงตามลำดับการขึ้นสินค้า 3.นำเอกสารที่เกี่ยวข้องมารวมกับเ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 60
2 . พนักงานรับและส่งมอบสินค้า(คลัง BDCรังสิต)
รับสินค้าและส่งมอบสินค้าให้รถขนส่งกระจายสินค้าไปที่ร้านสาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 320 บ./วัน
21 ก.พ. 60
3 . พนักงานบำรุงรักษา (ช่างไฟฟ้า) ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 60
4 . Part Time เช็คลิส (check list) รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบระบบร้าน 7-11 (ทั่วประเทศ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 350-1,050 บาท/วัน
21 ก.พ. 60
5 . นักศึกษาฝึกงาน (สำนักงาน)
ฝึกงานช่วง สิงหาคม - ธันวาคม 2559 สถานที่ฝึก สีลม,สาทร,บ่อนไก่,พญาไท,สุขุมวิท 79,วัชรพล รามอินทราฯ ***ปิดรับการสมัครวันที่ 29 ก.ค.59

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 60
6 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี/สุราษฎร์ธานี)
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 60
7 . Part Time การตลาด (EVENT)
- การตลาด/ EVENT - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 60
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบโครงสร้างร้าน 7-11 2. เคลียร์ไซด์ร้านเปิดใหม่ 3. แก้ไขแบบต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 60

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 460 - 840 บาท/วัน
21 ก.พ. 60
10 . เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก และหัวหน้าหน่วยรับคืนสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก - ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง - จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา - ขนส่งสินค้าและร้านสาขา รับและตอบข้อร้องเรียนลูกค้า - ประ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 60
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง
ควบคุมคุณภาพสินค้ารับเข้าจาก Supplier ตลอดกระบวนการทำงานกระจายสินค้าไปยังร้านสาขา ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติของพนักงาน ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับระบบGMP ควบคุมคุณภาพรถขนส่งให้ถูกสุขลัก...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อััตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 60
12 . พนักงานจับตัวเลขรับสมัครด่วน !
จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็นกะได้*

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
21 ก.พ. 60
13 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 60
14 . ด่วนมาก !!! พนักงานบำรุงรักษา ( ศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง)รับสมัครด่วน !
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผน Preventive Maintenance 2. ปฏิบัติงานใดๆด้วยความปลอดภัย และ สอดคล้องกับข้อกำหนด 7 ส และ ความปลอดภัย 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ร่วมวิเคราะห์ในก...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 60
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. คัดเลือกสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านยอดขาย กำไร ตลอดจนข้อมูลทางการตลาดต่างๆ 2. กำหนดวิธีการจำหน่ายสินค้า, การจัดเรียงหรือการจัดทำ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ