เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกส่งมอบสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง
รวบรวม ควบคุม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ของแผนกส่งมอบสินค้า รวมถึงผลการดำเนินงานด้านพัฒนาองค์กรของแผนก งานที่ต้องปฏิบัติ 1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบสินค้าก่อนขึ้นรถขนส่ง 2. วางแผนพัฒนาและปรับ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
2 . นักศึกษาฝึกงาน (สำนักงาน)
ฝึกงานช่วง สิงหาคม - ธันวาคม 2559 สถานที่ฝึก สีลม,สาทร,บ่อนไก่,พญาไท,สุขุมวิท 79,วัชรพล รามอินทราฯ ***ปิดรับการสมัครวันที่ 29 ก.ค.59

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
27 ส.ค. 59
3 . พนักงานข้อมูลอุปกรณ์ขนส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.มหาชัย)
จัดทำข้อมูลรถขนส่งประจำวัน,ตรวจสอบเอกสารใบควบคุมลัง การบันทึกจำนวนอุปกรณ์รถขนส่ง(ลัง,คลิบ)ตามยอด นับจริง ทำการปิดงาน ทำการปรับผู้รับเหมาขนส่งกรณีทำอุปกรณ์(ลัง,คลิบ)สูญหาย,ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล รับเข้...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 59
4 . พนักงานธุรการ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.มหาชัย)
1.ประสานงานจัดซื้อ และดำเนินการเบิก-จ่าย แบบพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งเก็บข้อมูลการใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ของแผนกธุรการทุกสิ้นเดือน เพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.มหาชัย)
จัดประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย, ร่วมตรวจความปลอดภัยในการทำงานหาอุปกรณ์ความปลอดภัยให้พนักงาน ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม , ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ , ไต่สวนอุบัติเหตุ , อบรมพนักงาน , จัดทำแผนฉุกเฉิน, เก...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
27 ส.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรี
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี
1. จัดเตรียม ยกร่าง ระเบียบวิธีการปฏิบัติ มาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยอ้างอิงตามกฎหมาย, มาตรฐานด้านความปลอดภัย และนโยบายของเครือฯ 2. ให้คำปรึกษา แนะนำ อบรมด้านความปลอดภัยและ 7ส รวมทั้งร่ว...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง +ประสบการณ์
27 ส.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบโครงสร้างร้าน 7-11 2. เคลียร์ไซด์ร้านเปิดใหม่ 3. แก้ไขแบบต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ส.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำ จ.นครราชสีมา
สรรหาทำเลร้าน 7-11เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ เจรจาต่อรองเรื่องค่าเช่าและจัดทำสัญญาเช่าร้านสาขา สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานปร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 ส.ค. 59

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 460 - 840 บาท/วัน
27 ส.ค. 59
11 . พนักงานข้อมูล (ประจำศูนย์กระจายสินค้า BDC.มหาชัย)[วุฒิ ปวช.-ปวส.]รับสมัครด่วน !
1.พิมพ์ใบลงยอดกระบะให้กับสายส่ง 2.คีย์ยอดกระบะที่ส่งออกหรือที่รับคืนมาจากร้านสาขาเข้าในระบบ 3.จัดทำการออกใบควบคุมกระบะไปยังร้านสาขา 4.ช่วยทำการตรวจเช็คใบตรวจสอบคุณภาพของสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ 5.เข้าร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ส.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก และหัวหน้าหน่วยรับคืนสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก - ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง - จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา - ขนส่งสินค้าและร้านสาขา รับและตอบข้อร้องเรียนลูกค้า - ประ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า(ชาย)และเจ้าหน้าที่ธุรการ(หญิง) ศูนย์กระจายสินค้าสำโรงรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา ขนส่งสินค้าและร้านสาขา รับและตอบข้อร้องเรียนลูกค้า ประสานงานกับหน่ว...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
14 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ