เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ด่วน*** เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ชาย) ศูนย์กระจายสินค้าสำโรงรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดสินค้า ควบคุมดูแลพนักงาน จัดทำเอกสารและสรุปข้อมูลการจัดสินค้าประจำวัน เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า รับผิดชอบการทำ Cycle Count ประจำวัน, การออก C/N(ใบลดหนี้) ในกรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง, การอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
2 . พนักงานบำรุงรักษา ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง (หลังอิมพีเรียลเวิลด์)
รับผิดชอบ การบำรุงรักษา เชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และงานก่อสร้างต่อเติมต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลารวมทั้งการปฏิบัติงานใดๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
3 . ด่วน*** เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า7-11สุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า(Inventory) - รับผิดชอบทำ cycle count ประจำวัน - การออก C/N (ใบลดหนี้) กรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง - การออก Invoice Order พิเศษ (บิลด่วนIT) - ทำการเบิกสินค้าไปจัดรายการ - ทำการโอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
4 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ต.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ และพนักงานจัดส่งขาออก คลังสุวรรณภูมิ
พนักงานจัดส่งขาออก 1. จัดเตรียมเอกสารใบส่งสินค้า , ใบคุมลังและใบลงเวลาให้กับผู้รับเหมาขนส่ง 2. จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ ขอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ต.ค. 60
6 . Student Trainee นศ.ฝึกงาน
สาขาที่เปิดรับการฝึกงาน 1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐศาสตร์ 3. ทรัพยากรบุคคล 4. วิศวโยธา/ไฟฟ้า 5. สถาปัตย์/ เขียนแบบ 6. สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7. นิติศาสตร์ ช่วงระยะเวลา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
16 ต.ค. 60
7 . Part Time การตลาด (EVENT)
- การตลาด/ EVENT - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
8 . Freelance เขียนแบบรับสมัครด่วน !
เขียนแบบร้าน 7-Eleven

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ต.ค. 60

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 380 บาท/วัน
16 ต.ค. 60
10 . Part Time สำนักงาน(สีลม,สาทร)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. *สัญญาจ้างรายปี* *พื้นที่ทำงาน (สีลม,สาทร,แจ้งวัฒนะ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
11 . พนักงานการตลาด Part Timeรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้ด้านการตลาด - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
12 . พนักงานจับตัวเลขรับสมัครด่วน !
-จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
16 ต.ค. 60
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ