เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจัดส่งขาออก คลังสุวรรณภูมิ ( วุฒิ ปวช.-ปวส. เท่านั้น )
1. จัดเตรียมเอกสารใบส่งสินค้า , ใบคุมลังและใบลงเวลาให้กับผู้รับเหมาขนส่ง 2. จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของผู้รับเหมาขนส่ง 4....

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
2 . Part Time เช็คลิส (check list) รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบระบบร้าน 7-11 (ทั่วประเทศ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 350-1,050 บาท/วัน
22 ต.ค. 59
3 . พนักงานธุรการ ประจำศูนย์กระจายสินค้าหาดใหญ่,สุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บเอกสารต่างๆ เช่น ใบอนุญาต สัญญา บันทึกประกาศทั่วไป 2. จัดเตรียม รวบรวมข้อมูล การเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ให้หน่วยงานต่างๆ รวมถึงการควบคุม Stock สรุปผล 3. รวบรวมการสั่งซื้อวัสดุสิ้นเ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 59
4 . นักศึกษาฝึกงาน (สำนักงาน)
ฝึกงานช่วง สิงหาคม - ธันวาคม 2559 สถานที่ฝึก สีลม,สาทร,บ่อนไก่,พญาไท,สุขุมวิท 79,วัชรพล รามอินทราฯ ***ปิดรับการสมัครวันที่ 29 ก.ค.59

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 59
5 . พนักงานข้อมูลอุปกรณ์ขนส่ง (ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.มหาชัย)
จัดทำข้อมูลรถขนส่งประจำวัน,ตรวจสอบเอกสารใบควบคุมลัง การบันทึกจำนวนอุปกรณ์รถขนส่ง(ลัง,คลิบ)ตามยอด นับจริง ทำการปิดงาน ทำการปรับผู้รับเหมาขนส่งกรณีทำอุปกรณ์(ลัง,คลิบ)สูญหาย,ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล รับเข้...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 59
6 . พนักงานธุรการ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า CDC.มหาชัย)
1.ประสานงานจัดซื้อ และดำเนินการเบิก-จ่าย แบบพิมพ์ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องเขียนและวัสดุสิ้นเปลือง รวมทั้งเก็บข้อมูลการใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ของแผนกธุรการทุกสิ้นเดือน เพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 59
7 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี)
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบโครงสร้างร้าน 7-11 2. เคลียร์ไซด์ร้านเปิดใหม่ 3. แก้ไขแบบต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 59
9 . Part Time สำนักงาน(สีลม,สาทร)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. *สัญญาจ้างรายปี* *พื้นที่ทำงาน (สีลม,สาทร,แจ้งวัฒนะ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
10 . พนักงานข้อมูล (ประจำศูนย์กระจายสินค้า BDC.มหาชัย)[วุฒิ ปวช.-ปวส.]รับสมัครด่วน !
1.พิมพ์ใบลงยอดกระบะให้กับสายส่ง 2.คีย์ยอดกระบะที่ส่งออกหรือที่รับคืนมาจากร้านสาขาเข้าในระบบ 3.จัดทำการออกใบควบคุมกระบะไปยังร้านสาขา 4.ช่วยทำการตรวจเช็คใบตรวจสอบคุณภาพของสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ 5.เข้าร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก และหัวหน้าหน่วยรับคืนสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก - ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง - จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา - ขนส่งสินค้าและร้านสาขา รับและตอบข้อร้องเรียนลูกค้า - ประ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
12 . พนักงานจับตัวเลขรับสมัครด่วน !
จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็นกะได้*

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
22 ต.ค. 59
13 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ