เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Location) เขตวัชรพล บางนา ลาดกระบัง
สรรหาทำเลพื้นที่ ติดต่อเจรจาขอเช่าพื้นที่ ในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 60
2 . Student Trainee นศ.ฝึกงาน
สาขาที่เปิดรับการฝึกงาน 1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ 2. เศรษฐศาสตร์ 3. ทรัพยากรบุคคล 4. วิศวโยธา/ไฟฟ้า 5. สถาปัตย์/ เขียนแบบ 6. สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7. นิติศาสตร์ ช่วงระยะเวลาการฝึก เทอม 1 ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
17 มิ.ย. 60
3 . พนักงานบำรุงรักษา(ช่างไฟฟ้า) (จ.สมุทรสาคร)
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฏิบัติงานใดๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังร้านส...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป (ไม่รวมค่ากะและโอที)
17 มิ.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่ IT Support & เขียนโปรแกรม (PHP, JAVA, SQL) จ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
บำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ให้มีความพร้อมใช้งาน ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ประสานงานกับทางระบบ ส่วนกลาง เช่น Network –Gosoft และหน่วยง...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 มิ.ย. 60
5 . พนักงานธุรการ และจัดส่งขาออก คลังสุวรรณภูมิ ( วุฒิ ปวช.-ปวส. เท่านั้น )
พนักงานจัดส่งขาออก 1. จัดเตรียมเอกสารใบส่งสินค้า , ใบคุมลังและใบลงเวลาให้กับผู้รับเหมาขนส่ง 2. จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ ขอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)
1. สรรหา คัดเลือก และว่าจ้างพนักงานสายกระจายสินค้า 2. รวบรวม จัดทำและตรวจสอบเอกสารพนักงานเริ่มงานใหม่ทั้งพนักงานประจำ และพนักงาน Part Time สายกระจายสินค้า 3. ร่วมจัดปฐมนิเทศพนักงานและโครงกา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 มิ.ย. 60
7 . วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 60
8 . วิศวกร ประจำศูนย์กระจายสินค้า ชลบุรีรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบโครงสร้างร้าน 7-11 2. เคลียร์ไซด์ร้านเปิดใหม่ 3. แก้ไขแบบต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 มิ.ย. 60

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 460 - 840 บาท/วัน
17 มิ.ย. 60
11 . Part Time สำนักงาน(สีลม,สาทร)รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น. *สัญญาจ้างรายปี* *พื้นที่ทำงาน (สีลม,สาทร,แจ้งวัฒนะ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 60
12 . พนักงานการตลาด Part Timeรับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสาร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้ด้านการตลาด - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 60
13 . พนักงานบำรุงรักษา / ช่างไฟฟ้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง-นนทบุรี)
ควบคุมคุณภาพสินค้ารับเข้าจาก Supplier ตลอดกระบวนการทำงานกระจายสินค้าไปยังร้านสาขา ควบคุมคุณภาพการปฏิบัติของพนักงาน ปรับปรุงโครงสร้างอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับระบบGMP ควบคุมคุณภาพรถขนส่งให้ถูกสุขลัก...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่ากะและโอที)
17 มิ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่จัดสินค้า(ชาย) และเจ้าหน้าที่ธุรการ(หญิง) ศูนย์กระจายสินค้าสำโรงรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดสินค้า ควบคุมดูแลพนักงาน จัดทำเอกสารและสรุปข้อมูลการจัดสินค้าประจำวัน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1.ประสานงานภายในองค์กร ระหว่างหน่วยงานต่างๆ 2.ประสานงานกับองค์กรภายนอก 3.มีทักษะใช้คอมพิวเต...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 60
15 . พนักงานบำรุงรักษา (ช่างไฟฟ้า) ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผน Preventive Maintenance 2. ซ่อมรถโฟรคลิฟ์ท์ไฟฟ้าและรถโฟรคลิฟท์น้ำมัน ที่เกิด Breakdown 3. ซ่อมระบบสายพานลำเลียง เครื่องรัดลังอัติโนมัติ และ เครื่องอัดกล่องกร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ