เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Part Time เช็คลิส (check list) รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบระบบร้าน 7-11 (ทั่วประเทศ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 350-1,050 บาท/วัน
11 ม.ค. 60
2 . นักศึกษาฝึกงาน (สำนักงาน)
ฝึกงานช่วง สิงหาคม - ธันวาคม 2559 สถานที่ฝึก สีลม,สาทร,บ่อนไก่,พญาไท,สุขุมวิท 79,วัชรพล รามอินทราฯ ***ปิดรับการสมัครวันที่ 29 ก.ค.59

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
11 ม.ค. 60
3 . พนักงานจับตัวเลขรับสมัครด่วน !
จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานเป็นกะได้*

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
11 ม.ค. 60
4 . Part Time การตลาด (EVENT)
- การตลาด/ EVENT - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ม.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่ส่งให้กับร้านสาขา 2.ดูแลควบคุมการเข้ารับงานของผู้ขนส่งให้ตรงตามเวลาที่กำหนดโดยประสานงานระหว่างผู้ขนส่งและหน่วยงานส่งมอบสินค้า 3.ใช้งานระบบ GPS เพื่อติดตามการส่งมอบสินค้าให...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
9 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า (Stock Control) ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงาน Daily Cycle Count ประจำวัน 2. จัดทำรายงาน New Product 3. จัดทำรายงานยอด Stock Diff 4. จัดทำรายงานแจ้งยอดสินค้า,จัดเก็บ,คัดแยกและเคลียร์คืนสินค้ายกเลิกขาย 5. จัดทำรายงานการติดต...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ม.ค. 60
7 . พนักงานรับและส่งมอบสินค้า(คลัง BDCรังสิต)
รับสินค้าและส่งมอบสินค้าให้รถขนส่งกระจายสินค้าไปที่ร้านสาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 320 บ./วัน
9 ม.ค. 60
8 . ด่วนมาก !!! เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรมและระบบข้อมูล ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1.พัฒนาโปรแกรม โดยใช้ PHP และ JAVA 2.จัดทำข้อมูล Forecast Work Load ประจำปีเพื่อนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน 3. จัดเตรียมแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลจากแต่ละฝ่า...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ม.ค. 60
9 . พนักงานบำรุงรักษา (ช่างไฟฟ้า) ประจำศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ม.ค. 60
10 . พนักงานจัดส่งขาออก คลังสุวรรณภูมิ ( วุฒิ ปวช.-ปวส. เท่านั้น )
1. จัดเตรียมเอกสารใบส่งสินค้า , ใบคุมลังและใบลงเวลาให้กับผู้รับเหมาขนส่ง 2. จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานต่างๆ ของผู้รับเหมาขนส่ง 4....

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ม.ค. 60
11 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้าชลบุรี/สุราษฎร์ธานี)
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ม.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบโครงสร้างร้าน 7-11 2. เคลียร์ไซด์ร้านเปิดใหม่ 3. แก้ไขแบบต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ม.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก และหัวหน้าหน่วยรับคืนสินค้า ศูนย์กระจายสินค้าลาดกระบัง
เจ้าหน้าที่จัดส่งขาออก - ดูแลตรวจสอบเอกสารจัดส่งสินค้าให้กับผู้รับเหมาขนส่ง - จัดทำข้อมูลสรุปค่าขนส่ง ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา - ขนส่งสินค้าและร้านสาขา รับและตอบข้อร้องเรียนลูกค้า - ประ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ม.ค. 60
14 . พนักงานบำรุงรักษา (ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ)รับสมัครด่วน !
ปฎิบัติการซ่อมและบำรุงรักษาอาคารและระบบ Utility ,เครื่องจักรและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา รวมทั้งการปฎิบัติงานใด ๆ ด้านวิศวกรรม

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ม.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. คัดเลือกสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยตัดสินใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านยอดขาย กำไร ตลอดจนข้อมูลทางการตลาดต่างๆ 2. กำหนดวิธีการจำหน่ายสินค้า, การจัดเรียงหรือการจัดทำ ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ม.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ