เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 380 บาท/วัน
8 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำพื้นที่วัชรพล รามอินทรา)
1.จัดทำ รวบรวมและสรุปรายงานผลการดำเนินงานสายร้าน 2.จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานให้ระดับบริหารประกอบพิจารณา 3.ดูแลงานด้านเอกสาร บันทึกต่างๆ

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล MIS
-จัดทำข้อมูล Forecast Work Load ประจำปีเพื่อนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน -จัดเตรียมแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลจากแต่ละฝ่ายเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี (Outlook &Bu...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
8 ธ.ค. 60
4 . พนักงานบำรุงรักษา ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. ทักษะการใช้วัสดุ-อุปกรณ์ในการซ่อมเครื่องจักร-อุปกรณ์ 2.ดำเนินการปฏิบัติตามแผนP.M ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 3. ประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
8 ธ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออก(ชลบุรี)
1. ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ การปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตาม GMP, Food Safety Harzard 2. ความรู้และความเข้าใจ เรื่อง Warehouse Management System ,Product Handing, Inventory Store Controlและการดูแล...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
8 ธ.ค. 60

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000
8 ธ.ค. 60
7 . พนักงานบำรุงรักษา ศูนย์กระจายสินค้าสำโรง (หลังอิมพีเรียลเวิลด์)
รับผิดชอบ การบำรุงรักษา เชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่และงานก่อสร้างต่อเติมต่างๆให้อยู่ในสภาพสมบรูณ์และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลารวมทั้งการปฏิบัติงานใดๆ ด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนการกระจายสินค้า

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Location) เขตบางนา สมุทรปราการ อนุสาวรีย์ พญาไท นนทบุรี
สรรหาทำเลพื้นที่ ติดต่อเจรจาขอเช่าพื้นที่ ในการเปิดร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
8 ธ.ค. 60
9 . R&D (เบเกอรี่, อาหารแช่แข็ง)
- จัดทำแผนการพัฒนาสินค้า - ดำเนินการทดสอบสินค้าตามขั้นตอนต่าง ๆ - รวมถึงการสรุปข้อมูลในการทดสอบแต่ละขั้นตอน - จัดทำบันทึกคุณภาพการ Handling สินค้าตามมาตรฐานของสินค้าชนิดนั้นๆ พร้อมทั้งดำเนินกา...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
8 ธ.ค. 60
10 . ด่วน*** เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำศูนย์กระจายสินค้า7-11สุวรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า(Inventory) - รับผิดชอบทำ cycle count ประจำวัน - การออก C/N (ใบลดหนี้) กรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง - การออก Invoice Order พิเศษ (บิลด่วนIT) - ทำการเบิกสินค้าไปจัดรายการ - ทำการโอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 60
11 . Part Time การตลาด (EVENT)
- การตลาด/ EVENT - ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ / เวลา: 8.30 น. - 18.00 น.

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 60
12 . Freelance เขียนแบบรับสมัครด่วน !
เขียนแบบร้าน 7-Eleven

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
8 ธ.ค. 60
13 . ด่วน*** เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ชาย) ศูนย์กระจายสินค้าสำโรงรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดสินค้า ควบคุมดูแลพนักงาน จัดทำเอกสารและสรุปข้อมูลการจัดสินค้าประจำวัน เจ้าหน้าที่ควบคุมสินค้า รับผิดชอบการทำ Cycle Count ประจำวัน, การออก C/N(ใบลดหนี้) ในกรณีไม่มีสินค้าจัดส่ง, การอ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 60
14 . พนักงานจับตัวเลขรับสมัครด่วน !
-จับตัวเลขจำนวนผู้ใช้บริการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-10,000
8 ธ.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (ประจำสำนักงานพญาไท)รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ เพื่อขอใบอนุญาติในการเปิดร้านสาขา

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
8 ธ.ค. 60
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ