เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Engineer (A) วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
1.Can run CMM Machine. (Mitutoyo & Carl Zeiss) 2.Quality measurement control. ** 1 year or more experience as a quality assurance.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
6 ก.พ. 59
2 . เสมียนฝ่ายผลิต Production Clerk สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
1. งานด้านเอกสารของแผนกผลิตตามหัวหน้าสั่ง 2. คีย์โอที คีย์ใบลางาน ของพนักงานในแผนก 3. ติดตามการขาด ลา มา สาย ของพนักงาน และ ประสานงานกับแผนกHR 4. เอกสาร ISO 9001, 14001 5. งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าสั...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
3 . QC พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน)ด่วน!!
-ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน -ทำรายงานการตรวจสอบ -อื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย(Administrator B)
-Prepare Quotation/Excel & Power point report -Support sales activity

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
5 . Engineer Supervisor -(New model)
1. New project 2. New mold trail 3. New packing standard 4. New tool issue 5. Discusion with customer 6. Plan schedule to mold trail 7. work responsibility 8. initiative , creativity, attendanc...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
6 . Injection Plant Manager ด่วนมาก !!
- บริหารจัดการฝ่ายโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลทุกส่วนงานให้ทำงานตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลด้านผลกำไร ขาดทุน และ สรุปผลงานรายงานผู้บริหารลำดับถัดไป - วางแผนกำลังคน วางแผนการผลิต ของทุกส่วนง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
7 . พนักงานคลังสินค้า สาขาสมุทรสาคร จำนวนมาก ด่วน!!
- ตรวจสอบจำนวนสินค้า เมื่อมีการรับเข้า และ จ่ายออก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา.
เงินเดือน ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
6 ก.พ. 59
8 . วิศวกรแม่พิมพ์พลาสติก (Tooling Engineer) สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
1.ประดิษฐ์และหรือซ่อมแซมอุปกรณ์โดยใช้เครื่องมือ CAD และ CAM เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่พร้อมสำหรับการผลิต 2.สามารถใช้เครื่องมือ wire cut และ 3 D Programได้ 3.สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตและแผนกวางแผนผลิตเ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
9 . เลขานุการ สื่อสารภาษาจีนกลางได้ !!
-To be plant manager assistant, Daily paper work, Preparation report and data collection -Translate English document or email into Chinese.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
10 . HR Administrator (Payroll) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลpayroll..สาขาสมุทรสาคร ด่วน... ด่วนมาก !! .
1. งานด้านภาษีและประกันสังคม (รวมถึงออกไปติดต่อสถานที่ราชการภายนอก) 2. Finger scan 3. Payroll 4. อื่นๆ ตามหัวหน้าสั่ง 5. เตรียมเอกสารขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้พนักงานต่างชาติ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
11 . QC Engineer(A) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
12 . Production Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
1. วางแผนโครงสร้างบุคลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. มีการจัดการบริหารงานที่ดี 4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องป...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
13 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
6 ก.พ. 59
14 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี ด่วน!!
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
15 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
16 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety offiecr สาขาเพชรบุรี
- ติดตามงานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม are safety environment and In the Workplace

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
19 . Mold Maintenance Engineer (Tooling) สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
- วางแผนการซ่อมแม่พิมพ์และแจกจ่ายงานให้กับช่างซ่อมแม่พิมพ์ตาม Plan - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ - รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแม่พิมพ์ให้หัวหน้างานทราบ และ แก้ไขปัญหา - ประสานงานกับฝ่าย...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
20 . IT (สาขาเพชรบุรี) ด่วน !!
- ควบคุมวางระบบไอทีในโรงงาน - ติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ด้านไอที

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
21 . QC Engineer (B) -CMM(สาขาอยุธยา) ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง cmm ได้ และ อ่าน drawing ได้ - ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
22 . Q.C.Supervisor (หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ) สาขาอยุธยาด่วน!!
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก - ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลูกค้า - ทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพส่งต้นสังกัด

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
23 . Q.C Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี) ด่วน!!
- จัดทำงานตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ตามลูกค้ากำหนด - ติดตามการวัดขนาดและทำรายงานให้ลูกค้าเพื่ออนุมัติใช้ตัวอย่างเพื่อทำการผลิต - จัดทำมาตราฐาน Cosmetic report ให้ลูกค้าอนุมัติเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
24 . Facility Technician ช่างซ่อมบำรุง (สาขาอยุธยา) ด่วน !!
ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกในโรงงาน และงานซ่อมบำรุงทุกอย่าง

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
25 . Tooling Technician (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ออกแบบแม่พิมพ์ ตามงาน New model ของลูกค้า

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
26 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) ด่วน
ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
27 . QC Technician (CMM) สาขาอยุธยา ด่วน!!
• ดำเนินการและนำไปใช้ในขั้นตอนของระบบคุณภาพโดยรวม • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายประกันคุณภาพ • ทำการสนับสนุนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบ FA, การศึกษากระบวนการความสามารถ (CP/CPK), การว...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
28 . Technician injection ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก สาขาอยุธยา
มีความรู้เกี่ยวกับ injection molding ปรับฉีด Set up mold (injection)

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ