เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Deputy Supervisor- รองหัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ- สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (injection molding) - ติดตอ Suppliers ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ - หาผู้ขายเม็ดพลาสติกรายใหม่ เปรียบเทียบราคา - รับผิดชอบเอกสาร ระบบ คุณภาพ ISO 9001:200...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
2 . Sale ( Administator ) เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย -สาขาสมุทรสาคร
- ดูแลและประสานงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ กับลูกค้าของประเทศไทย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น. - งานอื่นๆ ตามหัวหน้าสั่ง รบกวนแนบเรซูเม่ภาษาอังกฤษ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
3 . Production Supervisor (Injection molding) หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต ..สาขาขสมุทรสาคร
1. Assis the production manager in the specific areas of production functions and day-to -day operation. 2.Plan and coordinate the work flow on the production lines to achieve production targets acco...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
4 . Production Manager (injection molding) ผู้จัดการฝ่ายผลิต..สาขาสมุทรสาคร
1.Oversea the overall production functions and to ensure that all production functions are operating effectively andefficiently according to the production schedules set. 2.Plan, organize,direct and ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
5 . QC Administrator (ธุรการ) สาขาสมุทรสาคร
- จัดทำเอกสารภายในแผนก QC - ประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
6 . Account Administrator -เจ้าหน้าที่บัญชี- สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. Handle accounting function and cleriacal works. 2. Data input, filings and some administrative works. 3. Process payments and AP control

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
7 . Purchase Administrator (เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป) สาขาสมุทรสาคร รับสมัครด่วน !
1. งานจัดซื้อทั่วไป 2. มีความสามารถในการหาผู้ขายรายใหม่ 3. สามารถเปรียบเทียบผู้ขาย และ คัดเลือก ราคาสินค้าและราคาที่เหมาะสมให้แก่บริษัทฯ 4. ติดตามงานด้านจัดซื้อทั้งกระบวนการ 5. งานอื่นๆ ตามที่หัว...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
8 . Overseas Sales (Level Senior Admin or Supervisor)ฝ่ายขาย(สาขาสมุทรสาคร)
1. ติดต่อประสานงานด้านการขายสินค้าของบริษัทฯ คือ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับก...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
9 . Injection Plant Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการฝ่ายโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลทุกส่วนงานให้ทำงานตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลด้านผลกำไร ขาดทุน และ สรุปผลงานรายงานผู้บริหารลำดับถัดไป - วางแผนกำลังคน วางแผนการผลิต ของทุกส่วนง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
10 . QC Engineer (CMM) สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection - สามารถใช้เครื่อง CMM (Mitutoyo & Carl Zeiss) ได้ - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
11 . QC Engineer(ฺB) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
12 . Production Deputy Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
1. วางแผนโครงสร้างบุคลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. มีการจัดการบริหารงานที่ดี 4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องป...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
13 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 ส.ค. 59
14 . Finance Supervisor หัวหน้าแผนกการเงินสาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
Finance: - Supervise financial operation process and ensure adherence to company/laws. - Prepare and distribute budget reports in a timely fashion. - Manaage account payables and receivable activi...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
15 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และเปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
16 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
17 . Accounting Supervisor (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties. งานด้านบัญชีทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety offiecr สาขาเพชรบุรี
- ติดตามงานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม are safety environment and In the Workplace

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
20 . Mold Maintenance Engineer (Tooling) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- วางแผนการซ่อมแม่พิมพ์และแจกจ่ายงานให้กับช่างซ่อมแม่พิมพ์ตาม Plan - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ - รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแม่พิมพ์ให้หัวหน้างานทราบ และ แก้ไขปัญหา - ประสานงานกับฝ่าย...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
21 . QC Inspector สาขาพระนครศรีอยุธยา รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก โดยใช้เครื่องมือวัดและสายตา

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
22 . Purchasing (Administrator) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- งานจัดซื้อทั่วไปทั้งระบบ - สั่งซื้อของในระบบ ERP

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
23 . IT (สาขาเพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมวางระบบไอทีในโรงงาน - ติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ด้านไอที

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
24 . Q.C.Supervisor (หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก - ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลูกค้า - ทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพส่งต้นสังกัด

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
25 . Customs / BOI Officer เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก(สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด 2.ทำหน้าที่นำเข้าวัตถุดิบงเครื่องจักร และแม่พิมพ์พลาสติก รวมไปถึงการส่งออกสินค้าใน ส่วนของชิ้นส่วนพลาสติก 3.สามารถใช้งานระบบนำเข้า-ส่งออกน...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
26 . Tooling Technician (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ออกแบบแม่พิมพ์ ตามงาน New model ของลูกค้า

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
27 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
28 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก สาขาอยุธยารับสมัครด่วน !
มีความรู้เกี่ยวกับ injection molding ปรับฉีด Set up mold (injection adjust condition แก้ไขปัญหางาน

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ