เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Supervisor -(New model)
1. New project 2. New mold trail 3. New packing standard 4. New tool issue 5. Discusion with customer 6. Plan schedule to mold trail 7. work responsibility 8. initiative , creativity, attendanc...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
2 . Injection Plant Manager ด่วนมาก !!
- บริหารจัดการฝ่ายโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลทุกส่วนงานให้ทำงานตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลด้านผลกำไร ขาดทุน และ สรุปผลงานรายงานผู้บริหารลำดับถัดไป - วางแผนกำลังคน วางแผนการผลิต ของทุกส่วนง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
3 . Purchasing Supervisor (สาขาสมุทรสาคร) ด่วน !!
1. Order Material 2. Contract Supplier for sourcing or ordering related problems. 3. Handing internal and external audit ISO 9001:2008 and 14001.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สาขาสมุทรสาคร) ด่วน !!
1. Responsible and attention to detail 2. Hand on knowledge in MS office (excel -word) 3. With basic accounting knowledge ** เวลาทำงานปกติ 08.00-16.40 น.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
5 . QC Technician ..(CMM) สาขาสมุทรสาคร ด่วน มาก !!!
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection - สามารถใช้เครื่อง CMM (Mitutoyo & Carl Zeiss) ได้ - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
6 . HR Administrator (Payroll) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลpayroll..สาขาสมุทรสาคร ด่วน... ด่วนมาก !! .
1. งานด้านภาษีและประกันสังคม (รวมถึงออกไปติดต่อสถานที่ราชการภายนอก) 2. Finger scan 3. Payroll 4. อื่นๆ ตามหัวหน้าสั่ง 5. เตรียมเอกสารขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้พนักงานต่างชาติ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
7 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง (Engineer B) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จัดทำแผนการซ่อมแซมเครื่องจักรประจำปี **มีประสบการณ์เกี่ยวกับในการซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกและระบบสาธารณูปโภค

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58
8 . QC Engineer (A) วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
1.Can run CMM Machine. (Mitutoyo & Carl Zeiss) 2.Quality measurement control. ** 1 year or more experience as a quality assurance.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58
9 . QC Engineer(A) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
10 . Production Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
1. วางแผนโครงสร้างบุคลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. มีการจัดการบริหารงานที่ดี 4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องป...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
11 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 พ.ย. 58
12 . DCC.& ISO(สาขาอยุธยา) ด่วน !!
- ทำงานด้านเอกสารของแผนกตรวจสอบคุณภาพ. - Document control - เอกสารเกี่ยวกับ ISO - ทำงานจันทร์ - เสาร์ได้ เวลาทำงาน 08.00-16.40 น.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
13 . Finance Supervisor หัวหน้าแผนกการเงินสาขาสมุทรสาคร..ด่วน
Finance: - Supervise financial operation process and ensure adherence to company/laws. - Prepare and distribute budget reports in a timely fashion. - Manaage account payables and receivable activi...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
14 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี ด่วน!!
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
15 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
16 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety offiecr สาขาเพชรบุรี
ติดตามงานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม are safety environment and In the Workplace

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
19 . Mold Maintenance Engineer (Tooling) สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
- วางแผนการซ่อมแม่พิมพ์และแจกจ่ายงานให้กับช่างซ่อมแม่พิมพ์ตาม Plan - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ - รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแม่พิมพ์ให้หัวหน้างานทราบ และ แก้ไขปัญหา - ประสานงานกับฝ่าย...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
20 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Inspector) สาขาพระนครศรีอยุธยา
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก โดยใช้เครื่องมือวัดและสายตาม.6 ขึ้นไป

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน
27 พ.ย. 58
21 . Printing & Screen Technician ช่างเทคนิคงานปริ้นและสกรีน สาขาสมุทรสาคร ด่วน.......
1. ควบคุมดูแล การเปลี่ยนสภาะของเครื่อง Tempo printing machine 2. วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา 3. อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่อง 4. รับผิดชอบงาน print & screen 5. ตั้งค่าและวางแผนการทำงานของเครื่อง เพื...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
27 พ.ย. 58
22 . IT (สาขาเพชรบุรี) ด่วน !!
ควบคุมวางระบบไอทีในโรงงาน และติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ด้านไอที

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
23 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สาขาอยุธยา) ด่วน!!
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย/ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด/ อบรมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ/ทำรายงานอุบัติเหต และจัดบอร์ด ความรู้เกี่ยวกับการทำงานให้ปลอดภัย /งานอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
24 . QC Engineer (B) -CMM(สาขาอยุธยา) ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง cmm ได้ และ อ่าน drawing ได้ - ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
25 . Q.C Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี) ด่วน!!
- จัดทำงานตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ตามลูกค้ากำหนด - ติดตามการวัดขนาดและทำรายงานให้ลูกค้าเพื่ออนุมัติใช้ตัวอย่างเพื่อทำการผลิต - จัดทำมาตราฐาน Cosmetic report ให้ลูกค้าอนุมัติเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
26 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) ด่วน
ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
27 . PROJECT ENGINEER (Senior Engineer) (สาขาเพชรบุรี)
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - สามารถปรับฉีดได้ - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
28 . QC Technician (CMM) สาขาอยุธยา ด่วน!!
• ดำเนินการและนำไปใช้ในขั้นตอนของระบบคุณภาพโดยรวม • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายประกันคุณภาพ • ทำการสนับสนุนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบ FA, การศึกษากระบวนการความสามารถ (CP/CPK), การว...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
29 . Production Supervisor ( injection molding)หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
ควบคุมและบริหารจัดการเกี่ยวกับ เครื่องฉีดพลาสติกให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้ากำหนด ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ทำงานตามเป้าหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ