เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
2 . IT (สาขาเพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมวางระบบไอทีในโรงงาน - ติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ด้านไอที

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
3 . HR Administrator - เจ้าหน้าที่ด้านเอกสารนำเข้า MOU
1. ติดตามงานด้านเอกสาร MOU ของพนักงานพม่า และ กัมพูชา 2. เตรียมเอกสารขอใบอนุญาตทำงาน และ ยกเลิกใบอนุญาตทำงานให้พนักงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา 3. เตรียมเอกสารขอ Demand letter และติดตามงานให้เสร็จตามขึ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
4 . New Project Engineer สาขาสมุทรสาคร
-ติดตามประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศเกี่ยวกับงาน New Model จนกว่าลูกค้าจะอนุมัติ -เรียนรู้เกี่ยวกับการ Set Mold และการปรับฉีดพลาสติก เพื่อตอบคำถามกับลูกค้า -ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.40 น.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
5 . Senior Administrator (จัดซื้อ)สมุทรสาคร
-เปิด PR สั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของฝ่ายผลิตทั้งหมด -ติดต่อและประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ -ควบคุมสต๊อกของใช้ในคลังสินค้า **ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.40 น.**

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
6 . Purchase Deputy Supervisor- รองหัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ- สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (injection molding) - ติดตอ Suppliers ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ - หาผู้ขายเม็ดพลาสติกรายใหม่ เปรียบเทียบราคา - รับผิดชอบเอกสาร ระบบ คุณภาพ ISO 9001:200...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
7 . Overseas Sales, Japan (Level Senior Admin or Supervisor)ฝ่ายขาย(สาขาสมุทรสาคร)
1. ขาย-บริหารงานขายสินค้าของบริษัทฯ คือ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Mold และ ผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขา...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
8 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(เครื่องฉีดพลาสติก) สาขาสมทุรสาคร รับสมัครด่วน !
1. Plan and Schedule for service, Maintenance and repair of Machines and eqipments 2. Lead and motivate the technical team in meeting the department 's objectives. 3. Establish , maintain and contro...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
9 . QC พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (รายวัน) สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน -ทำรายงานการตรวจสอบ -อื่นๆ ตามที่หัวหน้ามอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
10 . Injection Plant Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการฝ่ายโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลทุกส่วนงานให้ทำงานตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลด้านผลกำไร ขาดทุน และ สรุปผลงานรายงานผู้บริหารลำดับถัดไป - วางแผนกำลังคน วางแผนการผลิต ของทุกส่วนง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
11 . Finance Supervisor หัวหน้าฝ่ายการเงิน-สำนักงานใหญ่สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1.Supervise financial and accounting processes and ensure adherence to company / law 2. Prepare and distribule budget reports and financial statement to management in a timely fashion 3. Manage acco...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
12 . พนักงานฝ่ายผลิต สาขาอยุธยา
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และตรวจสอบชิ้นงานในการผลิต

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่กฎหมายแรงงานกำหนด
23 มี.ค. 60
13 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง(Technician) สาขาเพชรบุรี
Maintenance factory equipment,knowing about electricity system, water system,repair dormitory staff,corporate with safety dept. for factory safe issue.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
14 . QC Engineer (CMM) สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection - สามารถใช้เครื่อง CMM (Mitutoyo & Carl Zeiss) ได้ - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
15 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 มี.ค. 60
16 . Mold maintenance Technician (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
- ซ่อมบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ - ออกแบบแม่พิมพ์ - ตามงาน New model ของลูกค้า

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
17 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และเปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
18 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
19 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties. งานด้านบัญชีทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
20 . Printing & Screen Engineer ช่างเทคนิคงานปริ้นและสกรีน สาขาเพชรบุรี รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแล การเปลี่ยนสภาะของเครื่อง Tempo printing machine 2. วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา 3. อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่อง 4. รับผิดชอบงาน print & screen 5. ตั้งค่าและวางแผนการทำงานของเครื่อง เพื...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
4 อัตรา
23 มี.ค. 60
21 . Supervisor หัวหน้าแผนกแม่พิมพ์พลาสติก (สาขาเพชรบุรี)
ซ่อม บำรุง รักษา ขัดเงา แม่พิมพ์พลาสติก มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง CNC milling และสามารถประสานงานกับฝ่ายผลิตและ new model ได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
22 . Purchasing (Administrator) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- งานจัดซื้อทั่วไปทั้งระบบ - สั่งซื้อของในระบบ ERP

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
23 . Technician Injection (ช่างปรับฉีดพลาสติกสาขาสมุทรสาคร)
1. เปลี่ยนแม่พิมพ์พลาสติก 2. ปรับ Set up mold ให้ฉีดชิ้นงานได้ตาม Spec. 3. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในกระบวนการผลิตในกรณีที่พบปัญหาการฉีดชิ้นงานและสามารถรายงานหัวหน้างานได้ 4. รับผิดชอบ ดูแล เกี่ยวกับเคร...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
24 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สาขาอยุธยา)รับสมัครด่วน !
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย/ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด/ อบรมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ/ทำรายงานอุบัติเหต และจัดบอร์ด ความรู้เกี่ยวกับการทำงานให้ปลอดภัย /งานอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
25 . Q.C.Supervisor (หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก - ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลูกค้า - ทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพส่งต้นสังกัด

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
26 . Customs / BOI Officer เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก(สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด 2.ทำหน้าที่นำเข้าวัตถุดิบเครื่องจักร และแม่พิมพ์พลาสติก รวมไปถึงการส่งออกสินค้าใน ส่วนของชิ้นส่วนพลาสติก 3.สามารถใช้งานระบบนำเข้า-ส่งออกนิ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
27 . Mold maintenance Technician ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก(สาขาสมุทรสาคร)
- ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ - ออกแบบแม่พิมพ์สามารถเขียนโปรแกรม CNC ได้ - ตามงาน New model ของลูกค้า

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
28 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
29 . PROJECT ENGINEER (Senior Engineer) (สาขาเพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - สามารถปรับฉีดได้ - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ