เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรี ด่วน !!
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
2 . Executive Secretary เลขานุการผู้บริหาร สาขาเพชรบุรี
งานเลขานุการทั้งระบบ / จัดทำเอกสารให้กับผู้บริหาร จัดทำตารางนัดหมาย พร้อมแจ้งเตือน สรุปรายงานผลประกอบการของบริษัท ด้วยภาษาจีน และอังกฤษ ไทย

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
3 . HR Supervisor หัวหน้าแผนก HR สาขาเพชรบุรี ...ด่วน
งาน HR ทั้งระบบ / สรรหา/ฝึกอบรม/ผลตอบแทน/สวัสดิการ/กฎหมายงาน HR/ประเมินผลปฏิบัติงาน/แรงงานสัมพันธ์/และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ISO 9001:2008,ISO14001

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
4 . หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรและระบบคุณภาพ ISO(SupervisorTraining &ISO)สาขาสมุทรสาคร ด่วน...
งานพัฒนาบุคลากรทั้งหมด งานฝึกอบรมทั้งระบบ งานระบบคุณภาพ ISO ของแผนก ประสานงานกับทุกแผนกด้านฝึกอบรม มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
5 . ล่ามจีน - กัมพูชา Chinese - cambodia สาขาเพชรบุรี ด่วน..
แปลเอกสาร และหน้างาน เป็นภาษาจีน และ ภาษากัมพูชาได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
6 . ล่ามจีน - พม่า Translator Chinese-Burmese สาขาเพชรบุรี
พูด อ่านเขียน จีน - พม่า ได้เป็นอย่างดี สามรถแปลหน้างานและแปลเอกสารได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
7 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี Accounts Administrator สาขามหาชัย ด่วน....
ทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เตรียมเอกสารทำเช็คให้ฝ่ายการเงิน และอื่นๆ ตามหัวหน้างานแจ้ง

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
11 . Technician CMM/ Foreman แผนก Q.C. สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้เครื่องมือวัดตามที่กำหนด ติดตามงานคุณภาพใน line ผลิต

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
12 . Production Operator พนักงานผลิต (สาขาเขาย้อยเพชรบุรี)
ทำงานในไลน์ผลิต โรงงานฉีดพลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
13 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขามหาชัย
ปรับฉีดพลาสติก เครื่อง Injection Molding

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(สรรหา) HR Administrator สาขาสมุทรสาคร
ด่วน!!

ดูแลงานสรรหาทั้งระบบ และงานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
15 . ช่างซ่อมบำรุง Facility Technician (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน...
1. Electric power systems 2. Repair and Maintenance injection M/C 3. Preventive Maintenance 4. Modify and Kaizen 5. Support Line Injection and Factory

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
16 . ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์์Tooling /Engineer / Technician (สาขาเพชรบุรีด่วนมาก..
- ซ่อมบำรุงรักษา ขัดเงา แม่พิพ์พลาสติก - มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง CNC milling - สามารถประสานงานกับฝ่ายผลิตและ new model

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
17 . Production /Technician (injection) ช่างปรับฉีดพลาสติก สาขาสมุทรสาคร ด่วน !!
- ตำแหน่ง technician ปรับฉีดเครื่องฉีดพลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
18 . Process Engineer /A,B วิศวฝ่ายผลิต สาขาสมุทรสาคร...ด่วนมากๆ......
- ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่อง injection - รายงานผลการทดสอบ new model กับผู้บริหาร

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
19 . Secondary Process Technician ช่างเทคนิคPrinting&Screen สาขาสมุทรสาคร
- ดูแลงาน ในขั้นตอน Secondary Process (Printing & Screem room)

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
20 . Engineer Supervisor (New model) สาขาสมุทรสาคร
1. Job monitoring and arrangement 2.Employee training and performance evaluating 3. Tooling BUY OFF 4. Solving and analyzing the tooling problem that occu...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
21 . Project Engineer (New model) (สาขามหาชัย)
ด่วน!!

1.Managing and monitoring job in the unit 2.Training, appraising and elevating work performing 3. Tooling BUY OFF 4. Analysis and solve the tooling ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
22 . QC Technician (CMM) ช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพ ด่วนมาก! สาขาเพชรบุรี และ สาขามหาชัย
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจวัดตรวจงานโดยใช้เครื่องมือวัด QC - อ่าน Drawing - เขียนโปรแกรม CMM

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
23 . Custom / BOI Officer (สาขาเพชรบุรี)
- งานเอกสาร นำเข้า ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
24 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สาขาอยุธยา) ด่วน
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย/ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด/ อบรมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ/ทำรายงานอุบัติเหต และจัดบอร์ด ความรู้เกี่ยวกับการทำงานให้ปลอดภัย /งานอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
25 . Q.C Engineer (B) (สาขาสมุทรสาคร) ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ติดตามงาน ISO 14001 และ ISO 9001:2008

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
26 . Q.C.Supervisor (หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ) สาขาสมุทรสาคร
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลุกค้า รวมถึงทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพส่งต้นสังกัด

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
27 . Customer /BOI officer (สาขาอยุธยา)
- งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
28 . PROJECT ENGINEER / new model (สาขาเพชรบุรี)
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง **โทรมานัดสัมภาษณ์หรือดูงานได้ที่ 083-695-9406

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ