เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
1. วางแผนโครงสร้างบุคลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. มีการจัดการบริหารงานที่ดี 4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องป...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
2 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
26 มี.ค. 58
3 . QC Technician สาขาสมุทรสาคร
1. understand customer drawing, specification & internal specific requirement,2. conduct first article (FA)Inspection 3. Conduct Process capability study. 4 conduct Measurement system analysis MSA 5....

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
4 . QC Clerk เสมียนฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ สาขาสมุทรสาคร ... ด่วน..
ทำงานด้านเอกสารของแผนกตรวจสอบคุณภาพ.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี สาขาสมุทรสาคร...
ทำบัญชี AP AR และบัญชีอื่นๆ ตาม JD.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
6 . Finance Supervisor หัวหน้าแผนกการเงินสาขาสมุทรสาคร..ด่วน
Finance: - Supervise financial operation process and ensure adherence to company/laws. - Prepare and distribute budget reports in a timely fashion. - Manaage account payables and receivable activi...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
7 . QC Manager ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ สาขาเพชรบุรี ด่วน....
1. วางแผนโคลงสร้างบุคาลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. วางแผน จัดตั้งและบำรุงรักษาระบบและนโยบายคุณภาพ 4. รับร...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
8 . Cost Center สาขาเพชรบุรี.. ด่วน
For Product Quotation arrangment Factory cost analysis

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
9 . Project Engineer (New model) (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
Test new model, Set up Machine, Control line production, Report to HODs and customer

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
10 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี ด่วน
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
11 . Process engineer (injection process) สาขาเพชรบุรี
Test mold in process. Set up mold (Injection)

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
12 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรี ด่วน !!
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training Administratro สาขาสมุทรสาคร ด่วน....ด่วนมาก !!
- งานฝึกอบรมทั้งระบบ - งานระบบคุณภาพ ISO ของแผนก - ประสานงานกับทุกแผนกด้านฝึกอบรม - งานด้านสรรหาบุคลากร

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
14 . ล่ามจีน - กัมพูชา Chinese - cambodia สาขาเพชรบุรี ด่วน..
แปลเอกสาร และหน้างาน เป็นภาษาจีน และ ภาษากัมพูชาได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
15 . ล่ามจีน - พม่า Translator Chinese-Burmese สาขาเพชรบุรี ด่วน มาก!!
พูด อ่านเขียน จีน - พม่า ได้เป็นอย่างดี สามรถแปลหน้างานและแปลเอกสารได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
16 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
17 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาสมุทรสาคร
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
18 . Foreman -แผนก Q.C. สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้เครื่องมือวัดตามที่กำหนด ติดตามงานคุณภาพใน line ผลิต และดูแลพนักงาน กะ ตรวจสอบคุณภาพให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
19 . Mold Maintenance Engineer สาขาสมุทรสาคร ด่วน...
- วางแผนการซ่อมแม่พิมพ์และแจกจ่ายงานให้กับช่างซ่อมแม่พิมพ์ตาม Plan - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ - รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแม่พิมพ์ให้หัวหน้างานทราบ และ แก้ไขปัญหา - ประสานงานกับฝ่าย...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
20 . ช่างซ่อมบำรุง Facility Technician (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน...
1. Electric power systems 2. Repair and Maintenance injection M/C 3. Preventive Maintenance 4. Modify and Kaizen 5. Support Line Injection and Factory

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
21 . Printing & Screen Technician ช่างเทคนิคงานปริ้นและสกรีน สาขาสมุทรสาคร ด่วน.......
1. ควบคุมดูแล การเปลี่ยนสภาะของเครื่อง Tempo printing machine 2. วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา 3. อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่อง 4. รับผิดชอบงาน print & screen 5. ตั้งค่าและวางแผนการทำงานของเครื่อง เพื...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
26 มี.ค. 58
22 . Process Engineer (injection) วิศวกรการผลิต สาขาเพชรบุรี ด่วน!!
Set up mold, Test mold, report problem in process to HODs. Co-Ordinate with other department

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
23 . Secondary Process Technician ช่างเทคนิคPrinting&Screen สาขาสมุทรสาคร
- ดูแลงาน ในขั้นตอน Secondary Process (Printing & Screem room)

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
24 . Project Engineer (New model) (สาขามหาชัย)
ด่วน!!

Test new model, Set up Machine, Control line production, Report to HODs and customer

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
25 . Planning Supervisor หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต ด่วน (สาขาเพชรบุรี)
ควบคุมดูแลด้านงานวางแผนการผลิตฯลฯ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
26 . Purchasing Administrator เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาเพชรบุรี ด่วน............
จัดซื้อในประเทศ และต่างประเทศ ของโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
27 . QC Technician (CMM) ช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพ ด่วนมาก! สาขาเพชรบุรี
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจวัดตรวจงานโดยใช้เครื่องมือวัด QC - อ่าน Drawing - เขียนโปรแกรม CMM

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
28 . QC Engineer (B) (สาขาสมุทรสาคร) ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง cmm ได้ และ อ่าน drawing ได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
29 . Customer /BOI officer (สาขาอยุธยา)
- งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
30 . ช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพ (QC Technician) สาขาอยุธยา
• ดำเนินการและนำไปใช้ในขั้นตอนของระบบคุณภาพโดยรวม • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายประกันคุณภาพ • ทำการสนับสนุนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบ FA, การศึกษากระบวนการความสามารถ (CP/CPK), การว...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 58
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ