เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนก / เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชีสาขาสมุทรสาคร>ด่วน!!l ด่วนมาก !!
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties. Finance: - Supervise financial operation proc...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
2 . ช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพ (QC Technician) สาขาอยุธยา
• ดำเนินการและนำไปใช้ในขั้นตอนของระบบคุณภาพโดยรวม • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายประกันคุณภาพ • ทำการสนับสนุนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบ FA, การศึกษากระบวนการความสามารถ (CP/CPK), การว...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
18 ธ.ค. 57
3 . Administrator(B)
For Product Quotation arrangment Factory cost analysis

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
4 . Customs /BOI Administrator เจ้าหน้าที่นำเข้า -ส่งออก ...สาขาเพชรบุรี ด่วน...
ทำเอกสาร นำเข้า และ ส่งออก / BOI ของบริษัทฯ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
5 . Production Clerk(สาขาเพชรบุรี)
ทำงานด้านเอกสารของแผนก งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
6 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สาขาสมุทรสาคร ด่วน... ด่วน !!
ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ และ ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทฯได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
7 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี ด่วน
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
8 . QC. Snr Engineer วิศวกรตรวจสอบคุณภาพสาขาเพชรบุรี ...ด่วน
In chang of quality system,Tosolve customer complanit,Operator CMM and make program for measure ment

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
9 . Process engineer (injection process) สาขาเพชรบุรี
Test mold in process. Set up mold (Injection)

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
10 . QC Engineer (A) สาขาเพชรบุรี ด่วน
New mold program measurement, KPI&FAI Report,Daily inspection of production by CMM

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
11 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรี ด่วน !!
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
12 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (HR supervisor )สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
- งานพัฒนาบุคลากรทั้งหมด - งานฝึกอบรมทั้งระบบ - งานระบบคุณภาพ ISO ของแผนก - ประสานงานกับทุกแผนกด้านฝึกอบรม

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
13 . ล่ามจีน - กัมพูชา Chinese - cambodia สาขาเพชรบุรี ด่วน..
แปลเอกสาร และหน้างาน เป็นภาษาจีน และ ภาษากัมพูชาได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
14 . ล่ามจีน - พม่า Translator Chinese-Burmese สาขาเพชรบุรี ด่วน มาก!!
พูด อ่านเขียน จีน - พม่า ได้เป็นอย่างดี สามรถแปลหน้างานและแปลเอกสารได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
15 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ด้านส่ิงแวดล้อม Safety offiecr สาขาเพชรบุรี
ติดตามงานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม are safety environment and In the Workplace

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
17 . Foreman -แผนก Q.C. สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้เครื่องมือวัดตามที่กำหนด ติดตามงานคุณภาพใน line ผลิต และดูแลพนักงาน กะ ตรวจสอบคุณภาพให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
18 . Mold Maintenance Engineer สาขาสมุทรสาคร ด่วน...
- วางแผนการซ่อมแม่พิมพ์และแจกจ่ายงานให้กับช่างซ่อมแม่พิมพ์ตาม Plan - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ - รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแม่พิมพ์ให้หัวหน้างานทราบ และ แก้ไขปัญหา - ประสานงานกับฝ่าย...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
19 . ช่างซ่อมบำรุง Facility Technician (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน...
1. Electric power systems 2. Repair and Maintenance injection M/C 3. Preventive Maintenance 4. Modify and Kaizen 5. Support Line Injection and Factory

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
20 . Process Engineer (injection) วิศวกรการผลิต สาขาเพชรบุรี ด่วน!!
Set up mold, Test mold, report problem in process to HODs. Co-Ordinate with other department

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
21 . Process Engineer - วิศวฝ่ายผลิต สาขาสมุทรสาคร...ด่วนมากๆ......
- ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่อง injection - รายงานผลการทดสอบ new model กับผู้บริหาร

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
22 . Secondary Process Technician ช่างเทคนิคPrinting&Screen สาขาสมุทรสาคร
- ดูแลงาน ในขั้นตอน Secondary Process (Printing & Screem room)

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
23 . Project Engineer (New model) (สาขามหาชัย)
ด่วน!!

Test new model, Set up Machine, Control line production, Report to HODs and customer

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
24 . QC Technician (CMM) ช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพ ด่วนมาก! สาขาเพชรบุรี
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจวัดตรวจงานโดยใช้เครื่องมือวัด QC - อ่าน Drawing - เขียนโปรแกรม CMM

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
25 . QC Engineer (B) (สาขาสมุทรสาคร) ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง cmm ได้ และ อ่าน drawing ได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
26 . Customer /BOI officer (สาขาอยุธยา)
- งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
28 . เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน
1.เขียน Request payment ต่าง 2.เขียนใบพีอาร์ต่างๆ 3.ควบคุมดูแลหอพัก 4.จัดสรรและดูแลแม่บ้าน 2-4 คน และตรวจเช็คงานแม่บ้านและความสะอาดของบริษัท 5.ดูแลเรื่องการขอใช้รถบริษัท และการเดินทางของพนักงาน 6...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ