เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามจีน - พม่า Translator Chinese-Burmese สาขาเพชรบุรี ด่วน มาก!!
พูด อ่านเขียน จีน - พม่า ได้เป็นอย่างดี สามรถแปลหน้างานและแปลเอกสารได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มิ.ย. 58
2 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขามหาชัย
ปรับฉีดพลาสติก เครื่อง Injection Molding

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มิ.ย. 58
3 . ล่ามจีน - กัมพูชา Chinese - cambodia สาขาเพชรบุรี ด่วน..
แปลเอกสาร และหน้างาน เป็นภาษาจีน และ ภาษากัมพูชาได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มิ.ย. 58
4 . Engineer Supervisor (New model)...หัวหน้าแผนกวิศวกรโครงการ...สมุทรสาคร ด่วน...
1.New project 2.New Mold trail 3.New paxking Standard 4.New tool issue 5.Discusion with customer 6.Plan schedule to mold trall 7.work responsibility 8.take care all new product 9 Assistant in ...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มิ.ย. 58
5 . QC Technician ..(CMM) สาขาสมุทรสาคร ด่วน.....
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection โดยใช้เครื่อง CMM - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มิ.ย. 58
6 . Engineer (New model) (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วน!!

1. New project 2. New mold trail 3. New packing standard 4. New tool issue 5. Discusion with customer 6. Plan schedule to mold trail 7. work responsibility 8. initiative , creativity, attendanc...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มิ.ย. 58
7 . QC (Senior Engineer) สาขาสมุทรสาคร ด่วน.......
- ติดตามงานด้านการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกใน process - ติดตามงานด้านการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกโดยใช้เครื่อง CMM - ติดตามงานในระบบ ISO 9001: 2008 & ISO14001 - ตอบ คำถามลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณ...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
3 มิ.ย. 58
8 . Tooling Senior Engineer วิศวกรซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก..สาขาเพชรบุรี ด่วน.....
1. 10-15 years experience on injection molding. 2. capability with Root cause analysis, plastics tooling, materials and processing, 3. Will focus on technology/ process / problem analysis and solu...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มิ.ย. 58
9 . Q.C Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี) ด่วน!!
- จัดทำงานตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ตามลูกค้ากำหนด - ติดตามการวัดขนาดและทำรายงานให้ลูกค้าเพื่ออนุมัติใช้ตัวอย่างเพื่อทำการผลิต - จัดทำมาตราฐาน Cosmetic report ให้ลูกค้าอนุมัติเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอ...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มิ.ย. 58
10 . HR Administrator (Payroll) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลpayroll..สาขาสมุทรสาคร ด่วน....
1. งานด้านภาษีและประกันสังคม 2. Finger scan 3. Payroll 4. อื่นๆ ตามหัวหน้าสั่ง

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
11 . พนักงานคลังสินค้า ...สาขาสมุทรสาครด่วน.......
ทำงานที่แผนกคลังสินค้า..รับ-จ่าย วัตถุดิบ เช็คสต็อกสินค้าสำเร็จรูป.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด
2 มิ.ย. 58
12 . Set up man ..ผู้ช่วยช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก สาขาสมุทรสาคร ด่วน........
เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก และ เปลี่ยนแม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 มิ.ย. 58
14 . QC Engineer (A) วิศวกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ สาขาสมุทรสาคร
1.Can run CMM Machine. 2.Quality measurement control. ** 1 year or more experience as a quality assurance.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 มิ.ย. 58
15 . QC Engineer(A) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Snr.Administrator (Warehouse)...สาขาสมทุรสาคร ด่วน............
- Inventory control of finished products. (Finished goods inventory) - Control staff -Preparation of inventory control

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
17 . Process Engineer วิศวกรการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก..สมุทรสาคร ด่วน........
1. Understand Injection process Machine. 2. Understand output and efficency in the injection process เข้าใจการปรับค่าคอนดิชั่นต่างๆ และสามารถ ใช้เครื่องปรับฉีดพลาสติกได้เป็นอย่างดี

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
18 . Production Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
1. วางแผนโครงสร้างบุคลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. มีการจัดการบริหารงานที่ดี 4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องป...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
19 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
2 มิ.ย. 58
20 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี ด่วน
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
21 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรี ด่วน !!
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
22 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
23 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาสมุทรสาคร
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
24 . Foreman -แผนก Q.C. สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้เครื่องมือวัดตามที่กำหนด ติดตามงานคุณภาพใน line ผลิต และดูแลพนักงาน กะ ตรวจสอบคุณภาพให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
25 . Printing & Screen Technician ช่างเทคนิคงานปริ้นและสกรีน สาขาสมุทรสาคร ด่วน.......
1. ควบคุมดูแล การเปลี่ยนสภาะของเครื่อง Tempo printing machine 2. วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา 3. อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่อง 4. รับผิดชอบงาน print & screen 5. ตั้งค่าและวางแผนการทำงานของเครื่อง เพื...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
2 มิ.ย. 58
26 . Process Engineer (injection) วิศวกรการผลิต สาขาเพชรบุรี ด่วน!!
Set up mold, Test mold, report problem in process to HODs. Co-Ordinate with other department

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
27 . QC Engineer (A) (สาขาสมุทรสาคร) ด่วน.. ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง cmm ได้ และ อ่าน drawing ได้ - ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
28 . Q.C.Supervisor (หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ) สาขาเพชรบุรี
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลุกค้า รวมถึงทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพส่งต้นสังกัด

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
29 . Customer /BOI officer (สาขาอยุธยา)
- งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
30 . PROJECT ENGINEER / New Model (สาขาเพชรบุรี)
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง **โทรมานัดสัมภาษณ์หรือดูงานได้ที่ 083-695-9406

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
31 . Technician molding (injection)ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก สาขาสมุทรสาคร
มีความรู้เกี่ยวกับ injection molding ปรับฉีด Set up mold (injection)

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
32 . Production Supervisor ( injection molding)หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
ควบคุมและบริหารจัดการเกี่ยวกับ เครื่องฉีดพลาสติกให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้ากำหนด ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ทำงานตามเป้าหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ