เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PROJECT ENGINEER / New Model (สาขาเพชรบุรี)
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง **โทรมานัดสัมภาษณ์หรือดูงานได้ที่ 083-695-9406

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58
2 . Q.C Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี)
จัดทำงานตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ตามลูกค้ากำหนด ติดตามการวัดขนาดและทำรายงานให้ลูกค้าเพื่ออนุมัติใช้ตัวอย่างเพื่อทำการผลิต จัดทำมาตราฐาน Cosmetic report ให้ลูกค้าอนุมัติเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ติด...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 58
3 . QC Engineer (A) (สาขาสมุทรสาคร) ด่วน.. ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง cmm ได้ และ อ่าน drawing ได้ - ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 58

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
5 . Process Engineer วิศวกรการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก..สมุทรสาคร ด่วน........
1. Understand Injection process Machine. 2. Understand output and efficency in the injection process เข้าใจการปรับค่าคอนดิชั่นต่างๆ และสามารถ ใช้เครื่องปรับฉีดพลาสติกได้เป็นอย่างดี

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
6 . Junior Engineer วิศวกรโครงการฝึกหัด...สมุทรสาคร ด่วน..
1. New project 2.New mold trail 3. New packing standard 4.New tool issu 5. Discusion with customer 6. wrok responsbility

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
7 . Engineer Supervisor...หัวหน้าแผนกวิศวกรโครงการ...สมุทรสาคร ด่วน...
1.New project 2.New Mold trail 3.New paxking Standard 4.New tool issue 5.Discusion with customer 6.Plan schedule to mold trall 7.work responsibility 8.take care all new product 9 Assistant in ...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
9 . Tooling Supervisor .หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ......สาขาสมุทรสาครด่วน..
buyoff trial production of new product, production in mold abnormal processing,education and training,repair parts involving CAD and CAM programing to ensure the mold are ready for mass production aft...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
10 . Production Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
1. วางแผนโครงสร้างบุคลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. มีการจัดการบริหารงานที่ดี 4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องป...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
11 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 เม.ย. 58
12 . QC Technician ช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพพลาสติก...สมุทรสาคร ด่วน.....
1. understand customer drawing, specification & internal specific requirement,2. conduct first article (FA)Inspection 3. Conduct Process capability study. 4 conduct Measurement system analysis MSA 5....

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
13 . QC Manager ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ สาขาเพชรบุรี ด่วน....
1. วางแผนโคลงสร้างบุคาลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. วางแผน จัดตั้งและบำรุงรักษาระบบและนโยบายคุณภาพ 4. รับร...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
14 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สาขาสมุทรสาคร ด่วน... ด่วน !!
ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ และ ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทฯได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ติดตามงาน ISO 14001 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส่งรายงานส...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
15 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี ด่วน
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
16 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรี ด่วน !!
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล Training & Recruitment สาขาสมุทรสาคร ด่วน....ด่วนมาก !!
- งานฝึกอบรมทั้งระบบ - งานระบบคุณภาพ ISO ของแผนก - ประสานงานกับทุกแผนกด้านฝึกอบรม - งานด้านสรรหาบุคลากร แนบเรซูเม่ภาษาอังกฤษมาด้วย ติดต่อคุณศรุดา ด่วน!!

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
18 . ล่ามจีน - พม่า Translator Chinese-Burmese สาขาเพชรบุรี ด่วน มาก!!
พูด อ่านเขียน จีน - พม่า ได้เป็นอย่างดี สามรถแปลหน้างานและแปลเอกสารได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
19 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
20 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาสมุทรสาคร
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
21 . Foreman -แผนก Q.C. สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้เครื่องมือวัดตามที่กำหนด ติดตามงานคุณภาพใน line ผลิต และดูแลพนักงาน กะ ตรวจสอบคุณภาพให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
22 . Mold Maintenance Engineer(Tooling) สาขาสมุทรสาคร ด่วน...
- วางแผนการซ่อมแม่พิมพ์และแจกจ่ายงานให้กับช่างซ่อมแม่พิมพ์ตาม Plan - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ - รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแม่พิมพ์ให้หัวหน้างานทราบ และ แก้ไขปัญหา - ประสานงานกับฝ่าย...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
23 . Process Engineer (injection) วิศวกรการผลิต สาขาเพชรบุรี ด่วน!!
Set up mold, Test mold, report problem in process to HODs. Co-Ordinate with other department

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
24 . Snr. Engineer (New model) (สาขามหาชัย)
ด่วน!!

1. New project 2. New mold trail 3. New packing standard 4. New tool issue 5. Discusion with customer 6. Plan schedule to mold trail 7. work responsibility 8. initiative , creativity, attendanc...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
25 . QC Technician (CMM) ช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพ ด่วนมาก! สาขาเพชรบุรี
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจวัดตรวจงานโดยใช้เครื่องมือวัด QC - อ่าน Drawing - เขียนโปรแกรม CMM

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
26 . Q.C.Supervisor (หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ) สาขาเพชรบุรี
ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลุกค้า รวมถึงทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพส่งต้นสังกัด

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
27 . Customer /BOI officer (สาขาอยุธยา)
- งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
28 . Tooling Technician (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ออกแบบแม่พิมพ์ ตามงาน New model ของลูกค้า

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
29 . Production Supervisor ( injection molding)หัวหน้าแผนกฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
ควบคุมและบริหารจัดการเกี่ยวกับ เครื่องฉีดพลาสติกให้ได้ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้ากำหนด ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ทำงานตามเป้าหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ