เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า
-ตรวจสอบจำนวนสินค้า เมื่อมีการรับเข้า และ จ่ายออก -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
28 ก.ค. 58
2 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก (Technician Supervisor) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
1.ควบคุมดูแล การสร้างแม่พิมพ์ แะการซ่อมแซมแม่พิมพ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ 2.ประดิษฐ์และหรือซ่อมแซมอุปกรณ์โดยใช้เครื่องมือ CAD และ CAM เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่พร้อมสำหรับการผลิต 3.สนับสนุนการทำงานของฝ่า...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
3 . วิศวกรแม่พิมพ์พลาสติก (Tooling Engineer) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
1.ประดิษฐ์และหรือซ่อมแซมอุปกรณ์โดยใช้เครื่องมือ CAD และ CAM เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่พร้อมสำหรับการผลิต 2.สามารถใช้เครื่อมือ wire cut ได้ 3.สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตและแผนกวางแผนผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ง...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
4 . QC Technician ..(CMM) สาขาสมุทรสาคร ด่วน.....
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection โดยใช้เครื่อง CMM - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
5 . Set up man ผู้ช่วยช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก สาขาสมุทรสาคร ด่วน...... ด่วนมาก !! ..
เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก และ เปลี่ยนแม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
6 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง (Engineer B) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จัดทำแผนการซ่อมแซมเครื่องจักรประจำปี **มีประสบการณ์เกี่ยวกับในการซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกและระบบสาธารณูปโภค

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 58
7 . QC Engineer(A) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Snr.Administrator (Warehouse)...สาขาสมทุรสาคร ด่วน. ด่วนมาก !!
- Inventory control of finished products. (Finished goods inventory) - Control staff -Preparation of inventory control

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
9 . Engineer Supervisor (New model) หัวหน้าแผนกวิศวกรโครงการ สาขาสมุทรสาคร
1.New project 2.New Mold trail 3.New paxking Standard 4.New tool issue 5.Discusion with customer 6.Plan schedule to mold trall 7.work responsibility 8.take care all new product 9 Assistant in ...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
10 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
28 ก.ค. 58
11 . Project Engineer (New model) (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
Test new model, Set up Machine, Control line production, Report to HODs and customer

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
12 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี ด่วน
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
13 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรี ด่วน !!
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
14 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
15 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties.

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
16 . Foreman -แผนก Q.C. สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้เครื่องมือวัดตามที่กำหนด ติดตามงานคุณภาพใน line ผลิต และดูแลพนักงาน กะ ตรวจสอบคุณภาพให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
17 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Inspector) สาขาพระนครศรีอยุธยา
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก โดยใช้เครื่องมือวัดและสายตาม.6 ขึ้นไป

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
เงินเดือน ขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน
28 ก.ค. 58
18 . Printing & Screen Technician ช่างเทคนิคงานปริ้นและสกรีน สาขาสมุทรสาคร ด่วน.......
1. ควบคุมดูแล การเปลี่ยนสภาะของเครื่อง Tempo printing machine 2. วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา 3. อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่อง 4. รับผิดชอบงาน print & screen 5. ตั้งค่าและวางแผนการทำงานของเครื่อง เพื...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
28 ก.ค. 58
19 . Process Engineer (injection) วิศวกรการผลิต สาขาเพชรบุรี ด่วน!!
Set up mold, Test mold, report problem in process to HODs. Co-Ordinate with other department

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
20 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สาขาอยุธยา) ด่วน!!
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย/ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด/ อบรมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ/ทำรายงานอุบัติเหต และจัดบอร์ด ความรู้เกี่ยวกับการทำงานให้ปลอดภัย /งานอ...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
21 . QC Engineer (A) (สาขาสมุทรสาคร) ด่วน.. ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง cmm ได้ และ อ่าน drawing ได้ - ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
22 . Q.C Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี) ด่วน!!
- จัดทำงานตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ตามลูกค้ากำหนด - ติดตามการวัดขนาดและทำรายงานให้ลูกค้าเพื่ออนุมัติใช้ตัวอย่างเพื่อทำการผลิต - จัดทำมาตราฐาน Cosmetic report ให้ลูกค้าอนุมัติเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอ...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
23 . Customer / BOI Officer (สาขาสมุทรสาคร) ด่วนมาก !! ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
1.งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด 2.ทำหน้าที่นำเข้าวัตถุดิบงเครื่องจักร และแม่พิมพ์พลาสติก รวมไปถึงการส่งออกสินค้าในส่วนของชิ้นส่วนพลาสติก 3.สามารถใช้งานระบบนำเข้า-ส่งออกนิคมได้...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
24 . Warehouse Supervisor (สาขาอยุธยา) ด่วนมาก !!
- บริหารคลังสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
25 . Tooling Technician (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ออกแบบแม่พิมพ์ ตามงาน New model ของลูกค้า

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
26 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) ด่วน
ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
27 . PROJECT ENGINEER (Senior Engineer) (สาขาเพชรบุรี)
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - สามารถปรับฉีดได้ - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
28 . ช่างเทคนิคตรวจสอบคุณภาพ (QC Technician) สาขาอยุธยา
• ดำเนินการและนำไปใช้ในขั้นตอนของระบบคุณภาพโดยรวม • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายประกันคุณภาพ • ทำการสนับสนุนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบ FA, การศึกษากระบวนการความสามารถ (CP/CPK), การว...

Cal-Comp Precision (Thailand)Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ