เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Supervisor (สาขาสมุทรสาคร) ด่วน !!
1. Order Material 2. Contract Supplier for sourcing or ordering related problems. 3. Handing internal and external audit ISO 9001:2008 and 14001. ** แนบเรซูเม่ภาษาอังกฤษมาด้วยค่ะ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
2 . QC Clerk...สาขาสุมุทรสาคร ด่วนมาก !!
1.ทำเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ และ เอกสารของแผนก 2.คีย์ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพ 3.ทำงานอื่นๆ ตามหัวหน้าสั่ง

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (สาขาสมุทรสาคร) ด่วน !!
1. Responsible and attention to detail 2. Hand on knowledge in MS office (excel -word) 3. With basic accounting knowledge ** เวลาทำงานปกติ 08.00-16.40 น.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
4 . จป.วิชาชีพ (Safety Officer) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
1.ดูแลระบบความปลอดภัยต่างๆ ภายในโรงงานตามที่กฎหมายกำหนด 2.จัดทำแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
5 . EQ Supervisor (สาขาเพชรบุรี)
Maintenance factory equipment,knowing about electricity system,water system,repair dormitory staff,corporate with safety dept.for factory safe issue.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
6 . พนักงานคลังสินค้า สาขาสมุทรสาคร จำนวนมาก ด่วน!!
- ตรวจสอบจำนวนสินค้า เมื่อมีการรับเข้า และ จ่ายออก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา.
เงินเดือน ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
9 ต.ค. 58
7 . เลขานุการ
To be plant manager assistant, Daily paper work, Preparation report and data collection Translate English document or email into Chinese.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
8 . QC Technician ..(CMM) สาขาสมุทรสาคร ด่วน.....
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection โดยใช้เครื่อง CMM - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
9 . Set up man ผู้ช่วยช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก สาขาสมุทรสาคร ด่วน...... ด่วนมาก !! ..
เป็นผู้ช่วยช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก และ เปลี่ยนแม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
10 . HR Administrator (Payroll) เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลpayroll..สาขาสมุทรสาคร ด่วน... ด่วนมาก !! .
1. งานด้านภาษีและประกันสังคม (รวมถึงออกไปติดต่อสถานที่ราชการภายนอก) 2. Finger scan 3. Payroll 4. อื่นๆ ตามหัวหน้าสั่ง 5. เตรียมเอกสารขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้พนักงานต่างชาติ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
11 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง (Engineer B) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จัดทำแผนการซ่อมแซมเครื่องจักรประจำปี **มีประสบการณ์เกี่ยวกับในการซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกและระบบสาธารณูปโภค

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ต.ค. 58
12 . QC Engineer(A) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Snr.Administrator (Warehouse)...สาขาสมทุรสาคร ด่วน. ด่วนมาก !!
- Inventory control of finished products. (Finished goods inventory) - Control staff -Preparation of inventory control

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
14 . Engineer Supervisor (New model) หัวหน้าแผนกวิศวกรโครงการ สาขาสมุทรสาคร
1.New project 2.New Mold trail 3.New paxking Standard 4.New tool issue 5.Discusion with customer 6.Plan schedule to mold trall 7.work responsibility 8.take care all new product 9 Assistant in ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
15 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
9 ต.ค. 58
16 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี ด่วน!!
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
17 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
18 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety offiecr สาขาเพชรบุรี
ติดตามงานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม are safety environment and In the Workplace

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
21 . Foreman -แผนก Q.C. สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้เครื่องมือวัดตามที่กำหนด - ติดตามงานคุณภาพใน line ผลิต และดูแลพนักงาน - ตรวจสอบคุณภาพให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
22 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Inspector) สาขาพระนครศรีอยุธยา
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก โดยใช้เครื่องมือวัดและสายตาม.6 ขึ้นไป

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน
9 ต.ค. 58
23 . Printing & Screen Technician ช่างเทคนิคงานปริ้นและสกรีน สาขาสมุทรสาคร ด่วน.......
1. ควบคุมดูแล การเปลี่ยนสภาะของเครื่อง Tempo printing machine 2. วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา 3. อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่อง 4. รับผิดชอบงาน print & screen 5. ตั้งค่าและวางแผนการทำงานของเครื่อง เพื...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
9 ต.ค. 58
24 . Project Engineer (New model) (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วน!!

1. New project 2. New mold trail 3. New packing standard 4. New tool issue 5. Discusion with customer 6. Plan schedule to mold trail 7. work responsibility 8. initiative , creativity, attendanc...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
25 . IT (สาขาเพชรบุรี) ด่วน
ควบคุมวางระบบไอทีในโรงงาน และติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ด้านไอที

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
26 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สาขาอยุธยา) ด่วน!!
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย/ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด/ อบรมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ/ทำรายงานอุบัติเหต และจัดบอร์ด ความรู้เกี่ยวกับการทำงานให้ปลอดภัย /งานอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
27 . QC Engineer (A) (สาขาสมุทรสาคร) ด่วน.. ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง cmm ได้ และ อ่าน drawing ได้ - ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
28 . Q.C Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี) ด่วน!!
- จัดทำงานตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ตามลูกค้ากำหนด - ติดตามการวัดขนาดและทำรายงานให้ลูกค้าเพื่ออนุมัติใช้ตัวอย่างเพื่อทำการผลิต - จัดทำมาตราฐาน Cosmetic report ให้ลูกค้าอนุมัติเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
29 . PROJECT ENGINEER (Senior Engineer) (สาขาเพชรบุรี)
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - สามารถปรับฉีดได้ - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
30 . QC Technician สาขาอยุธยา ด่วน!!
• ดำเนินการและนำไปใช้ในขั้นตอนของระบบคุณภาพโดยรวม • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายประกันคุณภาพ • ทำการสนับสนุนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบ FA, การศึกษากระบวนการความสามารถ (CP/CPK), การว...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ