เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม่บ้าน (ประจำสมุทรสาคร)
ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 310/วัน มี OT
29 พ.ค. 60
2 . HR Administrator - เจ้าหน้าที่ด้านเอกสารนำเข้า MOU
1. ติดตามงานด้านเอกสาร MOU ของพนักงานพม่า และ กัมพูชา 2. เตรียมเอกสารขอใบอนุญาตทำงาน และ ยกเลิกใบอนุญาตทำงานให้พนักงานต่างด้าว พม่า กัมพูชา 3. เตรียมเอกสารขอ Demand letter และติดตามงานให้เสร็จตามขึ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
3 . Project Engineer สาขาสมุทรสาคร
-ติดตามประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศเกี่ยวกับงาน New Model จนกว่าลูกค้าจะอนุมัติ -เรียนรู้เกี่ยวกับการ Set Mold และการปรับฉีดพลาสติก เพื่อตอบคำถามกับลูกค้า -ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.40 น.

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
4 . Purchase Deputy Supervisor- รองหัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ- สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (injection molding) - ติดตอ Suppliers ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ - หาผู้ขายเม็ดพลาสติกรายใหม่ เปรียบเทียบราคา - รับผิดชอบเอกสาร ระบบ คุณภาพ ISO 9001:200...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
5 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง(เครื่องฉีดพลาสติก) สาขาสมทุรสาคร รับสมัครด่วน !
1. Plan and Schedule for service, Maintenance and repair of Machines and eqipments 2. Lead and motivate the technical team in meeting the department 's objectives. 3. Establish , maintain and contro...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
6 . Injection Plant Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการฝ่ายโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลทุกส่วนงานให้ทำงานตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลด้านผลกำไร ขาดทุน และ สรุปผลงานรายงานผู้บริหารลำดับถัดไป - วางแผนกำลังคน วางแผนการผลิต ของทุกส่วนง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
7 . Finance Supervisor หัวหน้าฝ่ายการเงิน-สำนักงานใหญ่สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1.Supervise financial processes and ensure adherence to company / law 2. Prepare and distribule budget reports and financial statement to management in a timely fashion 3. Manage account payables an...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
8 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.งานสร้าง-ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า,แอร์ และงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในบริเวณโรงงาน 2.ตรวจเช็ตจุดเสี่ยง ของพนักงาน-การปฏิบัติงาน จัดทำเอกสารรายงานหัวหน้างานทราบ 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 4.วัน...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
9 . QC Engineer (CMM) สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection - สามารถใช้เครื่อง CMM (Mitutoyo & Carl Zeiss) ได้ - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต - ติดต่อประสานงานกับลูกค้...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
10 . QC Engineer(ฺB) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
11 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才 ประจำเพชรบุรี
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
29 พ.ค. 60
12 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และเปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
13 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
14 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties. งานด้านบัญชีทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety offiecr สาขาเพชรบุรี
- ติดตามงานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม are safety environment and In the Workplace

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
17 . Senior Foreman แผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานของผลิตภัณฑ์พลาสติก - ดูแลพนักงานในสายการผลิต - ทำ OT ได้ - เข้ากะได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
18 . Printing & Screen Engineer ช่างเทคนิคงานปริ้นและสกรีน สาขาเพชรบุรี รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแล การเปลี่ยนสภาะของเครื่อง Tempo printing machine 2. วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา 3. อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่อง 4. รับผิดชอบงาน print & screen 5. ตั้งค่าและวางแผนการทำงานของเครื่อง เพื...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
29 พ.ค. 60
19 . Purchasing (Administrator) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- งานจัดซื้อทั่วไปทั้งระบบ - สั่งซื้อของในระบบ ERP

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
20 . IT (สาขาเพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมวางระบบไอทีในโรงงาน - ติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ด้านไอที

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
21 . Q.C.Supervisor (หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก - ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลูกค้า - ทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพส่งต้นสังกัด

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
22 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Administrator (สาขาสมุทรสาคร)
- ตรวจสอบด้านการบรรจุสินค้า - รับผิดชอบตรวจนับ เช็ค วัสดุคงเหลือ สินค้าในคลัง - จัดทำข้อมูล-รายงาน การเบิก จ่าย - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
23 . Warehouse Supervisor หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(สาขาอยุธยา)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ ควบคุมแผนกคลังสินค้า และ ติดตามงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯและปฏิบัติตาม Procedure ISO 9001,14001. สรุปรายงานส่งหัวหน้างาน

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
24 . Mold maintenance Technician ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก(สาขาสมุทรสาคร)
- ซ่อม-บำรุงรักษา-ทำความสะอาดแม่พิมพ์พลาสติกตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
25 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
26 . PROJECT ENGINEER (Senior Engineer) (สาขาเพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - สามารถปรับฉีดได้ - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ