เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สาขาสมุทรสาคร ด่วน...
ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ และ ประสานงานด้านสิ่งแวดล้อมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
2 . Mold maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง รักษา แม่พิมพ์) สาขามหาชัยด่วนมาก
ซ่อม ขัดเงา บำรุง รักษา แม่พิมพ์พลาสติก ของผลิตภัณฑ์พลาสติก injection molding

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
3 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรีด่วน..........
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
4 . QC. Snr Engineer วิศวกรตรวจสอบคุณภาพสาขาเพชรบุรี ...ด่วน
In chang of quality system,Tosolve customer complanit,Operator CMM and make program for measure ment

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
5 . Texture Molding ช่างขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก - สาขาเพชรบุรี ด่วน !!
ขัดเงาแม่พิมพ์พลาสติก ซ่อม บำรุง รักษา แม่พิมพ์ พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
6 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม (HR supervisor )สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
- งานพัฒนาบุคลากรทั้งหมด - งานฝึกอบรมทั้งระบบ - งานระบบคุณภาพ ISO ของแผนก - ประสานงานกับทุกแผนกด้านฝึกอบรม

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
7 . QC Engineer (A) สาขาเพชรบุรี ด่วน...
New mold program measurement, KPI&FAI Report,Daily inspection of production by CMM

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
8 . HR Supervisor หัวหน้าแผนก HR สาขาเพชรบุรี ...ด่วน
งาน HR ทั้งระบบ / สรรหา/ฝึกอบรม/ผลตอบแทน/สวัสดิการ/กฎหมายงาน HR/ประเมินผลปฏิบัติงาน/แรงงานสัมพันธ์/และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ISO 9001:2008,ISO14001

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
9 . ล่ามจีน - กัมพูชา Chinese - cambodia สาขาเพชรบุรี ด่วน..
แปลเอกสาร และหน้างาน เป็นภาษาจีน และ ภาษากัมพูชาได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
10 . ล่ามจีน - พม่า Translator Chinese-Burmese สาขาเพชรบุรี
พูด อ่านเขียน จีน - พม่า ได้เป็นอย่างดี สามรถแปลหน้างานและแปลเอกสารได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
11 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
12 . Technician CMM/ Foreman แผนก Q.C. สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้เครื่องมือวัดตามที่กำหนด ติดตามงานคุณภาพใน line ผลิต

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
13 . Process engineer (injection process) สาขาเพชรบุรี
Test mold in process. Set up mold (Injection)

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี Accounts Administrator สาขามหาชัย ด่วน....
ทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ เตรียมเอกสารทำเช็คให้ฝ่ายการเงิน และอื่นๆ ตามหัวหน้างานแจ้ง

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
15 . ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์์Tooling /Engineer / Technician (สาขาเพชรบุรีด่วนมาก..
- ซ่อมบำรุงรักษา ขัดเงา แม่พิพ์พลาสติก - มีความรู้เกี่ยวกับเครื่อง CNC milling - สามารถประสานงานกับฝ่ายผลิตและ new model

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
16 . ช่างซ่อมบำรุง Facility Technician (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน...
1. Electric power systems 2. Repair and Maintenance injection M/C 3. Preventive Maintenance 4. Modify and Kaizen 5. Support Line Injection and Factory

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
17 . Production /Technician (injection) ช่างปรับฉีดพลาสติก สาขาสมุทรสาคร ด่วน !!
- ตำแหน่ง technician ปรับฉีดเครื่องฉีดพลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
18 . Secondary Process Technician ช่างเทคนิคPrinting&Screen สาขาสมุทรสาคร
- ดูแลงาน ในขั้นตอน Secondary Process (Printing & Screem room)

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
19 . Process Engineer /A,B วิศวฝ่ายผลิต สาขาสมุทรสาคร...ด่วนมากๆ......
- ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่อง injection - รายงานผลการทดสอบ new model กับผู้บริหาร

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
20 . Engineer Supervisor (New model) หัวหน้าแผนกนิวโมเดล สาขาสมุทรสาคร
1. Job monitoring and arrangement 2.Employee training and performance evaluating 3. Tooling BUY OFF 4. Solving and analyzing the tooling problem that occu...

Cal-Comp Precision (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
21 .

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ