เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต สาขาสมุทรสาคร ....ด่วน
ทำงานใน Line ผลิต (เครื่องฉีดพลาสติก)

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำตามกฎหมายกำหนด
24 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Senior Adfministrator- ทำงานที่สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
1. ติดตามงานธุรการ 2. ช่วยงานด้านความปลอดภัย 3. งานอื่นๆตามหัวหน้าสั่ง 4. ทำงานจันทร์-เสาร์ 08.00-16.40น.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
3 . Account Administrator -เจ้าหน้าที่บัญชี- สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ติดตามงานบัญชี ด้าน AP หรือ AR 2. งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าสั่ง 3. จัดเก็บเอกสารของแผนก 4. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-16.40 น.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
4 . Purchase Administrator (เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป) สาขาสมุทรสาคร รับสมัครด่วน !
1. งานจัดซื้อทั่วไป 2. มีความสามารถในการหาผู้ขายรายใหม่ 3. สามารถเปรียบเทียบผู้ขาย และ คัดเลือก ราคาสินค้าและราคาที่เหมาะสมให้แก่บริษัทฯ 4. ติดตามงานด้านจัดซื้อทั้งกระบวนการ 5. งานอื่นๆ ตามที่หัว...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
5 . Overseas Sales (Level AdminB) ฝ่ายขาย สาขาเพชรบุรี
1.ติดตามงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.จัดทำเอกสารรายงานด้านการขายให้แก่หัวหน้างาน 3.รับผิดชอบเกี่ยวกับงานเอกสารของแผนก 4.งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้าสั่ง

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
6 . Overseas Sales (Level Senior Admin or Supervisor)ฝ่ายขาย(เพชรบุรี)
1. ติดต่อประสานงานด้านการขายสินค้าของบริษัทฯ คือ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และ ผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับก...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
7 . Mold maintenance (CNC/Wire cut/Milling) สาขาสมุทรสาคร
1.ประดิษฐ์และหรือซ่อมแซมอุปกรณ์โดยใช้เครื่องมือ CAD และ CAM เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่พร้อมสำหรับการผลิต

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
8 . Injection Plant Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการฝ่ายโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลทุกส่วนงานให้ทำงานตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลด้านผลกำไร ขาดทุน และ สรุปผลงานรายงานผู้บริหารลำดับถัดไป - วางแผนกำลังคน วางแผนการผลิต ของทุกส่วนง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
9 . Training & Recruitment เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม สาขาเพชรบุรี...ด่วน..
เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม - ดูแลงานด้านฝึกอบรมของพนักงานบริษัทตามข้อกำหนด ISO -ดูแลรับผิดชอบการด้านสรรหาพนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00 - 16.40 น

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
10 . QC Engineer (CMM) สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection - สามารถใช้เครื่อง CMM (Mitutoyo & Carl Zeiss) ได้ - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
11 . QC Engineer(A) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
12 . Production Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
1. วางแผนโครงสร้างบุคลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. มีการจัดการบริหารงานที่ดี 4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องป...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
13 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 พ.ค. 59
14 . Finance Supervisor หัวหน้าแผนกการเงินสาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
Finance: - Supervise financial operation process and ensure adherence to company/laws. - Prepare and distribute budget reports in a timely fashion. - Manaage account payables and receivable activi...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
15 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
16 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
17 . Accounting Supervisor (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties. งานด้านบัญชีทั้งระบบ งานด้านการเงินทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
19 . Mold Maintenance Engineer (Tooling) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- วางแผนการซ่อมแม่พิมพ์และแจกจ่ายงานให้กับช่างซ่อมแม่พิมพ์ตาม Plan - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ - รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแม่พิมพ์ให้หัวหน้างานทราบ และ แก้ไขปัญหา - ประสานงานกับฝ่าย...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
20 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC Inspector)
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก โดยใช้เครื่องมือวัดและสายตา

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
21 . Project Engineer (New model) (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. New project 2. New mold trail 3. New packing standard 4. New tool issue 5. Discusion with customer 6. Plan schedule to mold trail 7. work responsibility 8. initiative , creativity, attendanc...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
22 . Purchasing (Administrator) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- งานจัดซื้อทั่วไปทั้งระบบ - สั่งซื้อของในระบบ ERP

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
23 . Planning Administrator A เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนการผลิต สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติก 2. ตามงานใน line ผลิต 3. ทำ Report รายงานหัวหน้า 4. ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้อง - Control Production Plan

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
24 . IT (สาขาเพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมวางระบบไอทีในโรงงาน - ติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ด้านไอที

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
25 . Q.C Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
- จัดทำงานตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ตามลูกค้ากำหนด - ติดตามการวัดขนาดและทำรายงานให้ลูกค้าเพื่ออนุมัติใช้ตัวอย่างเพื่อทำการผลิต - จัดทำมาตราฐาน Cosmetic report ให้ลูกค้าอนุมัติเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
26 . Facility Technician ช่างซ่อมบำรุง (สาขาเพชรบุรี)รับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกในโรงงาน และงานซ่อมบำรุงทุกอย่าง

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
27 . Tooling Technician (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ ออกแบบแม่พิมพ์ ตามงาน New model ของลูกค้า

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
28 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ