เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Finance Supervisor สาขาสมุทรสาคร
1.Supervise financial and accounting processes and ensure adherence to company / law 2. Prepare and distribule budget reports and financial statement to management in a timely fashion 3. Manage acco...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี...สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก!
1. Responsible and attention to detail 2. Hand on knowledge in MS office (excel -word) 3. With basic accounting knowledge

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
3 . เสมียนฝ่ายธุรการ .......สาขาสมุทรสาคร ด่วน..
- งานเอกสารแผนกธุรการ - จองรถ - คีย์เอกสารค่าใช้จ่ายของแผนก - ตรวจสอบความสะอาด อาคาร สถานที่ - สั่งซื้ออุปกรสำหรับห้องน้ำ อุปกรณ์ทำความสะอาดต่างๆ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
1 ก.ย. 58
4 . จป.วิชาชีพ (Safety Officer) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
1.ดูแลระบบความปลอดภัยต่างๆ ภายในโรงงานตามที่กฎหมายกำหนด 2.จัดทำแผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
5 . Training & Recruitment เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม สาขาสมุทรสาคร...ด่วน..
เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม -ดูแลรับผิดชอบการด้านสรรหาพนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานด้านฝึกอบรมของพนักงานบริษัทตามข้อกำหนด ISO

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
6 . EQ Supervisor
Maintenance factory equipment,knowing about electricity system,water system,repair dormitory staff,corporate with safety dept.for factory safe issue.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
7 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก (Technician Supervisor) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
1.ควบคุมดูแล การสร้างแม่พิมพ์ แะการซ่อมแซมแม่พิมพ์ให้สามารถใช้งานได้ปกติ 2.ประดิษฐ์และหรือซ่อมแซมอุปกรณ์โดยใช้เครื่องมือ CAD และ CAM เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่พร้อมสำหรับการผลิต 3.สนับสนุนการทำงานของฝ่า...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
8 . วิศวกรแม่พิมพ์พลาสติก (Tooling Engineer) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
1.ประดิษฐ์และหรือซ่อมแซมอุปกรณ์โดยใช้เครื่องมือ CAD และ CAM เพื่อให้ได้แม่พิมพ์ที่พร้อมสำหรับการผลิต 2.สามารถใช้เครื่อมือ wire cut ได้ 3.สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตและแผนกวางแผนผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่ง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
9 . เลขานุการมีทักษะด้านพูด อ่าน เขียน ภาษาไทยและจีนเป็นอย่างดี !!
To be plant manager assistant, Daily paper work, Preparation report and data collection Translate English document or email into Chinese.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
10 . QC Technician ..(CMM) สาขาสมุทรสาคร ด่วน.....
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection โดยใช้เครื่อง CMM - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
11 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง (Engineer B) สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จัดทำแผนการซ่อมแซมเครื่องจักรประจำปี **มีประสบการณ์เกี่ยวกับในการซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติกและระบบสาธารณูปโภค

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ก.ย. 58
12 . QC Engineer(A) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
13 . Engineer Supervisor (New model) หัวหน้าแผนกวิศวกรโครงการ สาขาสมุทรสาคร
1.New project 2.New Mold trail 3.New paxking Standard 4.New tool issue 5.Discusion with customer 6.Plan schedule to mold trall 7.work responsibility 8.take care all new product 9 Assistant in ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
14 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
1 ก.ย. 58
15 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรี ด่วน
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และ เปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
16 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรี ด่วนมาก !!
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
17 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี สาขาสมุทรสาคร ด่วนมาก !!
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety offiecr สาขาเพชรบุรี
ติดตามงานด้านความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม are safety environment and In the Workplace

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
20 . Foreman -แผนก Q.C. สาขาสมุทรสาคร ด่วน!!
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยใช้เครื่องมือวัดตามที่กำหนด ติดตามงานคุณภาพใน line ผลิต และดูแลพนักงาน กะ ตรวจสอบคุณภาพให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
21 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Inspector) สาขาพระนครศรีอยุธยา
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก โดยใช้เครื่องมือวัดและสายตาม.6 ขึ้นไป

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน
1 ก.ย. 58
22 . Project Engineer (New model) (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วน!!

1. New project 2. New mold trail 3. New packing standard 4. New tool issue 5. Discusion with customer 6. Plan schedule to mold trail 7. work responsibility 8. initiative , creativity, attendanc...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
23 . IT (สาขาเพชรบุรี) ด่วน
ควบคุมวางระบบไอทีในโรงงาน และติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่ด้านไอที

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
24 . Safety Officer เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (สาขาอยุธยา) ด่วน!!
ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย/ จป.หัวหน้างาน/จป.บริหาร ส่งรายงานตามกฎหมายกำหนด/ อบรมดับเพลิง และ อพยพหนีไฟ/ทำรายงานอุบัติเหต และจัดบอร์ด ความรู้เกี่ยวกับการทำงานให้ปลอดภัย /งานอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
25 . QC Engineer (A) (สาขาสมุทรสาคร) ด่วน.. ด่วนมาก !!
- ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง cmm ได้ และ อ่าน drawing ได้ - ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
26 . Q.C Senior Engineer (สาขาเพชรบุรี) ด่วน!!
- จัดทำงานตัวอย่างและผลิตภัณฑ์ใหม่ตามลูกค้ากำหนด - ติดตามการวัดขนาดและทำรายงานให้ลูกค้าเพื่ออนุมัติใช้ตัวอย่างเพื่อทำการผลิต - จัดทำมาตราฐาน Cosmetic report ให้ลูกค้าอนุมัติเพื่อเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
27 . Customer / BOI Officer (สาขาสมุทรสาคร) ด่วนมาก !! ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
1.งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด 2.ทำหน้าที่นำเข้าวัตถุดิบงเครื่องจักร และแม่พิมพ์พลาสติก รวมไปถึงการส่งออกสินค้าในส่วนของชิ้นส่วนพลาสติก 3.สามารถใช้งานระบบนำเข้า-ส่งออกนิคมได้...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
28 . PROJECT ENGINEER (Senior Engineer) (สาขาเพชรบุรี)
- รับผิดชอบ New model - ติดต่อลูกค้า - สามารถปรับฉีดได้ - รายงานปัญหา - อื่นๆ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
29 . QC Technician สาขาอยุธยา
• ดำเนินการและนำไปใช้ในขั้นตอนของระบบคุณภาพโดยรวม • มีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของฝ่ายประกันคุณภาพ • ทำการสนับสนุนการตรวจสอบ รวมถึงการตรวจสอบ FA, การศึกษากระบวนการความสามารถ (CP/CPK), การว...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ