เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1.ติดตามงานด้านฝึกอบรมให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ISO 9001 2.ประสานงานกับทุกฝ่ายด้านการฝึกอบรมเพื่อให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรม 3.จัดเก็บเอกสาร บันทึกประวัติฝึกอบรมเข้าระบบ. 4.ทำการออดิดเอกสารฝึกอบรมตามแผ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
2 . เสมียนฝ่ายผลิต สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. งานด้านเอกสารของแผนกผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 2. คีย์โอที คีย์ใบลางาน ของพนักงานในแผนก 3. ติดตามการขาด ลา มา สาย ของพนักงาน และ ประสานงานกับแผนก HR 4. เอกสาร ISO 9001, 14001 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
3 . Technician ช่างซ่อมบำรุง สมุทรสาคร
-บำรุงรักษา-ซ่อมแซมเครื่องฉีดพลาสติก,Air compressor,cooling power robot.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
4 . New Project Engineer สาขาสมุทรสาคร
-ติดตามประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศเกี่ยวกับงาน New Model จนกว่าลูกค้าจะอนุมัติ -เรียนรู้เกี่ยวกับการ Set Mold และการปรับฉีดพลาสติก เพื่อตอบคำถามกับลูกค้า -ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.40 น.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
5 . Senior Administrator (จัดซื้อ)สมุทรสาคร
-เปิด PR สั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ของฝ่ายผลิตทั้งหมด -ติดต่อและประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ -ควบคุมสต๊อกของใช้ในคลังสินค้า **ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-16.40 น.**

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
6 . Purchase Deputy Supervisor- รองหัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ- สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก (injection molding) - ติดตอ Suppliers ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ - หาผู้ขายเม็ดพลาสติกรายใหม่ เปรียบเทียบราคา - รับผิดชอบเอกสาร ระบบ คุณภาพ ISO 9001:200...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
7 . Account Administrator -เจ้าหน้าที่บัญชี- สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
1. Handle accounting function and cleriacal works. 2. Data input, filings and some administrative works. 3. Process payments and AP control

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
8 . Overseas Sales, Japan (Level Senior Admin or Supervisor)ฝ่ายขาย(สาขาสมุทรสาคร)
1. ขาย-บริหารงานขายสินค้าของบริษัทฯ คือ ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า Mold และ ผลิตภัณฑ์อิเลกทรอนิกส์ให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. รับผิดชอบจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขา...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
9 . หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง (เครื่องฉีดพลาสติก) Facility Supervisor สาขาสมทุรสาคร รับสมัครด่วน !
1. Plan and Schedule for service, Maintenance and repair of Machines and eqipments 2. Lead and motivate the technical team in meeting the department 's objectives. 3. Establish , maintain and contro...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
10 . Injection Plant Managerรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการฝ่ายโรงงาน ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลทุกส่วนงานให้ทำงานตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลด้านผลกำไร ขาดทุน และ สรุปผลงานรายงานผู้บริหารลำดับถัดไป - วางแผนกำลังคน วางแผนการผลิต ของทุกส่วนง...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
11 . Facility & Equipment วิศวกรซ่อมบำรุง(Technician) สาขาเพชรบุรี
Maintenance factory equipment,knowing about electricity system, water system,repair dormitory staff,corporate with safety dept. for factory safe issue.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
12 . QC Engineer (CMM) สาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานพลาสติกจากเครื่อง injection - สามารถใช้เครื่อง CMM (Mitutoyo & Carl Zeiss) ได้ - รายงานผล แจ้งปัญหา ต่อหัวหน้างาน - ติดตามงานด้านคุณภาพกับฝ่ายผลิต.

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
13 . QC Engineer(ฺB) สาขาเพชรบุรี
-ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบาบของบริษัท -ตรวจสอบชิ้นงานพลาสติกด้วยเครื่อง CMM ได้ และอ่าน Drawing ได้ -ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
14 . Production Deputy Manager ผู้จัดการฝ่ายผลิต สาขาเพชรบุรี
1. วางแผนโครงสร้างบุคลากรแผนก และจัดสรรหน้าที่ควรรับผิดชอบงานกับพนักงานแต่ละคน 2. ฝึกอบรมพนักงานและนิยามเนื้อหางานให้พนักงานในแต่ละตำแหน่ง 3. มีการจัดการบริหารงานที่ดี 4. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องป...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
15 . ผู้ชำนาญด้านภาษาจีนและภาษาไทย 中泰語人才
ทำงานเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล ธุรการที่ต้องสื่อสารด้วยภาษาไทยและจีน และภาษาอังกฤษในบางโอกาส

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อ้ตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
14 ม.ค. 60
16 . Finance Supervisor หัวหน้าแผนกการเงินสาขาสมุทรสาครรับสมัครด่วน !
Finance: - Supervise financial operation process and ensure adherence to company/laws. - Prepare and distribute budget reports in a timely fashion. - Manaage account payables and receivable activi...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
17 . Tool Room Technician (สาขาพระนครศรีอยุธยา)
- ซ่อมบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ - ออกแบบแม่พิมพ์ - ตามงาน New model ของลูกค้า

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
18 . ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก Injection Molding สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
Set up mold/ ปรับเครื่องฉีดพลาสติก และเปลี่ยน แม่พิมพ์พลาสติก

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
19 . Snr.Engineer/Engineer/Duputy Supervisor (Injection process )สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
ทดสอบแม่พิมพ์พลาสติก กับเครื่องฉีดพลาสติก ควบคุมการผลิตของเครื่อง Injection molding ทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
20 . Accounting Supervisor หัวหน้าแผนกบัญชี (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
Accounting: General and cost Accounting , VAT,WHT and CIT calculate,Declare and reconcile,Manager accountion dept and negotiate with the third parties. งานด้านบัญชีทั้งระบบ

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
22 . Mold Maintenance Engineer (Tooling) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- วางแผนการซ่อมแม่พิมพ์และแจกจ่ายงานให้กับช่างซ่อมแม่พิมพ์ตาม Plan - สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับแม่พิมพ์ได้ - รายงานปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากแม่พิมพ์ให้หัวหน้างานทราบ และ แก้ไขปัญหา - ประสานงานกับฝ่าย...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
23 . Printing & Screen Engineer ช่างเทคนิคงานปริ้นและสกรีน สาขาเพชรบุรี รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแล การเปลี่ยนสภาะของเครื่อง Tempo printing machine 2. วิเคราะห์แนวทางป้องกันปัญหา 3. อบรมให้คำแนะนำการใช้เครื่อง 4. รับผิดชอบงาน print & screen 5. ตั้งค่าและวางแผนการทำงานของเครื่อง เพื...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
4 อัตรา
14 ม.ค. 60
24 . Purchasing (Administrator) เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- งานจัดซื้อทั่วไปทั้งระบบ - สั่งซื้อของในระบบ ERP

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
25 . Q.C.Supervisor (หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ) สาขาเพชรบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก ( Part electronic ) ในโรงงานฉีดพลาสติก - ตามงานด้านคุณภาพใน line ผลิต และ ลูกค้า - ทำรายงานเกี่ยวกับคุณภาพส่งต้นสังกัด

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
26 . Customs / BOI Officer เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก(สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.งานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก ที่เกี่ยวข้องกับ BOI ทั้งหมด 2.ทำหน้าที่นำเข้าวัตถุดิบเครื่องจักร และแม่พิมพ์พลาสติก รวมไปถึงการส่งออกสินค้าใน ส่วนของชิ้นส่วนพลาสติก 3.สามารถใช้งานระบบนำเข้า-ส่งออกนิ...

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
27 . Mold maintenance Technician ช่างซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก(สาขาสมุทรสาคร)
- ซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์ - ออกแบบแม่พิมพ์ - ตามงาน New model ของลูกค้า

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
28 . PROJECT ENGINEER (สาขาเพชรบุรี) รับสมัครด่วน !
- ติดตามงาน new model กับลูกค้า และ นำมา Test mold กับฝ่ายผลิต จนจบขบวนการ และ ทำรีพอร์ทแจ้งลูกค้า เกี่ยวกับงานที่ผลิตได้

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
29 . Technician injection (ช่างเทคนิคปรับฉีดพลาสติก) สาขาอยุธยารับสมัครด่วน !
มีความรู้เกี่ยวกับ injection molding ปรับฉีด Set up mold (injection adjust condition แก้ไขปัญหางาน

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
เงินเดือน ตามตกลง
14 ม.ค. 60
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ