เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor / ASST.MANAGER PQA
QUALITY CONTROL INPROCESS / PPAP AND MEASUREMENT DATA 100% PART APP PREPARATION

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
2 . Officer Purchsae (จัดซื้อ)
1.จัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ตามความต้องการของผู้ซื้อ 2. ควมคุมการจัดซื้อ และติดตามการสั่งซื้อ 3. ควมคุมผู้ส่งมอบให้ส่งสินค้าตามกำหนด 4.ประสานงานกับหน่วงงานอื่นๆ

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
3 . COST ANALYSIS (IT)
- คำนวณราคาต้นทุนการผลิตเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB, ASP และอื่น ๆ - มีประสบการณ์ในงานด้านเขียนโปรแกรมและออกแบบฐานข้อมูล

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ