เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchase Manager
1. เป็นศูนย์กลางและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสถานะปัจจุบันของการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยเฉพาะให้ตรงตามแผนการตลาด และแผนการจัดส่งสินค้า) 2. รับผิดชอบในการวิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันปั...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 60
2 . Warehouse Manager
1. ควบคุมดูแลในด้านการบริหารงานคลังสินค้า / งานส่งมอบสินค้า 2. สามารถพัฒนาและจัดระบบงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 60
3 . Engineer (Injection / QC / Assembly / Sales)
1. ปฏิบัติงานควบคุมการผลิตชิ้นงานใหม่ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ 2. การวิเคราะห์ปัญหาและสามารถนำมาแก้ไขในงานที่รับผิดชอบได้ 3. สามารถเรียนรู้ในงานที่รับผิดชอบ และแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน Structure Salary
16 ส.ค. 60
4 . Supervisor ISO (DCC)
- ติดตามและควบคุม KPI ระบบ ISO14001 และ ISO/TS16949 - ควบคุมและรับผิดชอบในส่วนของเอกสารระบบ ISO/TS16949 / ISO14001 / MSDS / ICP - Internal Audit ISO14001 Support Data for part Approval - Soc Custom...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านความปลอดภัยของโรงงาน 2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. รายงานหน่วยงานราชการ

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ส.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ