เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SUPERVISOR WAREHOUSE
1.ควบคุมดูแลงานฝ่าย WAREHOUSE ประสานงาน จัดซื้อ วางแผน คลังสินค้า 2.สามารถจัดระบบงาน ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถวางแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าแ...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 59
2 . Sale Officer
1. ติดต่อประสารงานธุรการ 2. เดินรับ-ส่งเอกสารระหว่างโรงงาน 3. ตอนรับลูกค้า - จัดบอร์ด

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
3 . Tecnician Mould แม่พิมพ์พลาสติก
TECHNICIAN:- ASSY 2 คน EDM 2 คน

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
4 . Japanese Interpreter
1. แปลเอกสารทั่วไป 2. แปลการประชุม 3. ประสานงานในส่วนต่าง ๆ ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
5 . Manager QMR/EMR
1. Control and Maintain of quality management system ana environmental 2. Report result of the quality environmental to top management 3. Make Internal Audit & CB Audit Support Customer Audit

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ