เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SUPERVISOR WAREHOUSE
1.ควบคุมดูแลงานฝ่าย WAREHOUSE ประสานงาน จัดซื้อ วางแผน คลังสินค้า 2.สามารถจัดระบบงาน ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถวางแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าแ...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 พ.ค. 59
2 . แม่บ้าน
ทำความสะอาดทั่วไป

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 พ.ค. 59
3 . Manager Planning
Responsible for ensuring on-time delivery for all Customers through effective production plan activity and material requirement plan activity based on reasonable cost. - Follow up production result t...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 พ.ค. 59
4 . TECHNICIAN / ENGINEER ( CAD-CAM )
CAD:- ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ CAM:- ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ CNC / WEDM

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 พ.ค. 59
5 . Manager QMR/EMR
1. Control and Maintain of quality management system ana environmental 2. Report result of the quality environmental to top management 3. Make Internal Audit & CB Audit Support Customer Audit

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 พ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ