เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse Sr.Leader
1. รับผิดชอบการควบคุมและดำเนินการจัดเก็บ ตรวจนับ และเคลื่อนย้ายสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน 2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมการรับสินค้าเพื่อจัดเก...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 60
2 . แม่บ้าน
ทำความสะอาดทั่วไป

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 60
3 . Purchase Manager
1. เป็นศูนย์กลางและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสถานะปัจจุบันของการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยเฉพาะให้ตรงตามแผนการตลาด และแผนการจัดส่งสินค้า) 2. รับผิดชอบในการวิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันปั...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 60
4 . Warehouse Manager
1. ควบคุมดูแลในด้านการบริหารงานคลังสินค้า / งานส่งมอบสินค้า 2. สามารถพัฒนาและจัดระบบงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 60
5 . Engineer (Injection / QC / Assembly / Sales)
1. ปฏิบัติงานควบคุมการผลิตชิ้นงานใหม่ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ 2. การวิเคราะห์ปัญหาและสามารถนำมาแก้ไขในงานที่รับผิดชอบได้ 3. สามารถเรียนรู้ในงานที่รับผิดชอบ และแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน Structure Salary
20 มิ.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ