เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Jr.Engineer INJECTION
- ตำแหน่ง Jr.Engineer ปฏิบัติงานการทดลองแม่พิมพ์ใหม่ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ การผลิต การปรับเปลี่ยนวิธี , วิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ไขได้ , ฝึกฝนและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - Improvement ปัญหางาน Co...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
2 . Supervisor PQA
QUALITY CONTROL INPROCESS / PPAP AND MEASUREMENT DATA 100% PART APP PREPARATION

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
3 . พนักงานขับรถ
- ขับรถผู้บริหาร (ไม่มีนายประจำ รับมาทำงานเช้า - ส่งกลับเย็น) - ขับรถรับส่ง แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกระหว่างโรงงาน (งานหลักโอทีบังคับ 2 ชั่งโมง) - และอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ