เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor ISO (DCC)
- ติดตามและควบคุม KPI ระบบ ISO14001 และ ISO/TS16949 - ควบคุมและรับผิดชอบในส่วนของเอกสารระบบ ISO/TS16949 / ISO14001 / MSDS / ICP - Internal Audit ISO14001 Support Data for part Approval - Soc Custom...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
2 . Warehouse Manager
1. ควบคุมดูแลในด้านการบริหารงานคลังสินค้า / งานส่งมอบสินค้า 2. สามารถพัฒนาและจัดระบบงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
3 . วิศวกรแม่พิพม์และออกแบบแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานออกแบบแม่พิมพ์ สร้างแม่พิมพ์ 2. ใช้ NC/WEDM Program for Production 3. ตรวจสอบ ติดตามและรายงานปัญหาที่มีผลกระทบต่อแผนการผลิตต่ผู้จัดการฝ่าย 4. สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์ควา...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
4 . DCC Officer
1. ควบคุมดูแลเอกสาร ISO/TS 16949, ISO 9001:15, ISO 14001 2. ควบคุมดูแล WI, OJธ, Skill matrix 3. ควบคุมดูแล เอกสารระบบคุณภาพ บันทึก มาตรฐาน ฯลฯ 4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. รับการ ...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ต.ค. 60
5 . Purchase Manager
1. เป็นศูนย์กลางและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสถานะปัจจุบันของการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยเฉพาะให้ตรงตามแผนการตลาด และแผนการจัดส่งสินค้า) 2. รับผิดชอบในการวิเคราะห์ แก้ไข และป้องกันปั...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ต.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ