เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . OFFICER BOI
- ติดต่อประสานงานในบริษัท และนอกบริษัท เกี่ยวกับงาน BOI

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57
2 . Asst.Supervisor / Supervisor BOI
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน BOI ,หรือส่วนราชการอื่น ๆ - ติดต่อประสานงานกับชิบปิ้งเรื่องการนำเข้าและส่งออก - สามารถสั้งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น เมื่อได้รับ Invoice จากฝ่ายจัดซื้อ - ดำเนินการโครง...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57
3 . Supervisor / Asst.Manager ISO
1. Control and Maintain of quality management system ana environmental 2. Report result of the quality environmental to top management 3. Make Internal Audit & CB Audit Support Customer Audit

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ