เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . OFFICER BOI
- ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ BOI - ประสานงานกับลูกค้าด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก - ติดต่องานตรวจคนเข้าเมือง ในการยื่นขอวีซ่า และ Work Permit - ดำเนินการสั่งปล่อยวัตถุดิบและเครื่องจักรกับ IC - ดำเนินกา...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 เม.ย. 58
2 . Supervisor / ASST.MANAGER PQA
QUALITY CONTROL INPROCESS / PPAP AND MEASUREMENT DATA 100% PART APP PREPARATION

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 เม.ย. 58
3 . COST ANALYSIS (IT)
- คำนวณราคาต้นทุนการผลิตเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VB, ASP และอื่น ๆ - มีประสบการณ์ในงานด้านเขียนโปรแกรมและออกแบบฐานข้อมูล

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 เม.ย. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ