เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Tecnician Mould แม่พิมพ์พลาสติก
TECHNICIAN:- ASSY 4 คน EDM 4 คน

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 58
2 . Technicial Assembly
1. ควบคุมดูแลรับผิดชอบพนักงานในแผนก 2. ติดตามควบคุมการเปลี่ยนค่าสภาวะของอุปกรณ์ / เครื่องจักรในโรงงาน 3. วิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการผลิต / เครื่องจักร 4. ทำ Lay Out เค...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 58
3 . Engineer Injection
.ตำแหน่ง Engineer ปฏิบัติงานควบคุมผลิตชิ้นงานใหม่ตามคำสั่งซื้อของลูกค้าได้ , การวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ไขได้ , ฝึกฝนและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ