เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . MANAGER QC-QA
1. Report management regarding to the quality management system performance for review basis for action and improvement. 2.Ensure the quality management system is established. Implemented and maintai...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
30 พ.ค. 59
2 . TECHNICIAN / ENGINEER ( CAD-CAM )
CAD:- ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกและชิ้นส่วนแม่พิมพ์ CAM:- ทำโปรแกรมสำหรับผลิตแม่พิมพ์ CNC / WEDM

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
3 . Technician & Engineer Production
TECHNICIAN 6 ตำแหน่ง ENGINEER 6 ตำแหน่ง - ตำแหน่ง Jr.Engineer ปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ การผลิต การปรับเปลี่ยนวิธี ,วิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ไขได้ , ฝึกฝนและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - ...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
4 . Engineer PQA
- QUALITY CONTROL INPROCESS - COMMUNICATION WITH CUSTOMER - ANALY PROCESS AND DEFECT, SOLVE THE PROBLEM AND CONTROL REPORT FROM INTERNAL AND EXTERNAL.

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
5 . LEADER PLANNING
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงงาน รวบรวมและนำเสนอการคำนวณกำลังการผลิตของโรงงานเสนอต่อหัวหน้างาน วิเคราะห์ แก้ไข ปัญหาในด้านการวางแผนการผลิต บริหารจัดการด้านการวางแผนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการข...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ