เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Tecnician Mould แม่พิมพ์พลาสติก
TECHNICIAN:- ASSY 4 คน EDM 4 คน

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
2 . Engineer INJECTION / PRINT
- ตำแหน่ง Jr.Engineer ปฏิบัติงานการทดลองแม่พิมพ์ใหม่ตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ การผลิต การปรับเปลี่ยนวิธี , วิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ไขได้ , ฝึกฝนและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - Improvement ปัญหางาน Co...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
3 . Asst. / Manager Planning
1.ควบคุมดูแลงานฝ่าย Production Control (จัดซื้อ วางแผน คลังสินค้า) 2.สามารถจัดระบบงาน ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถวางแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ