เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . OFFICER BOI
- ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ BOI - ประสานงานกับลูกค้าด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออก - ติดต่องานตรวจคนเข้าเมือง ในการยื่นขอวีซ่า และ Work Permit - ดำเนินการสั่งปล่อยวัตถุดิบและเครื่องจักรกับ IC - ดำเนินกา...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
2 . Japanese Interpreter
1. แปลเอกสารทั่วไป 2. แปลการประชุม 3. ประสานงานในส่วนต่าง ๆ ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
3 . Sale Officer
1. ควบคุมการรับการโอน Drawing จากลูกค้าให้กับทางแผนก Production Engineer 2. ควบคุมการรับและการโอน Part Approved จากลูกค้าให้กับทางแผนก Production Engineer 3. รับผิดชอบการควบคุมและการออกเอกสารการร้อ...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ