เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . MANAGER QC-QA
1. Report management regarding to the quality management system performance for review basis for action and improvement. 2.Ensure the quality management system is established. Implemented and maintai...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ก.ค. 59
2 . Technician & Engineer Production
TECHNICIAN 6 ตำแหน่ง ENGINEER 6 ตำแหน่ง - ตำแหน่ง Jr.Engineer ปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ การผลิต การปรับเปลี่ยนวิธี ,วิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ไขได้ , ฝึกฝนและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา - ...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
3 . Supevisor Purchase
1.เป็นศูนย์กลางและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสถานะปัจจุบันของการจัดซื้อ 2.รับผิดชอบในการวิเคราะห์ แก้ไขและป้องกันปัญหาอันอาจเกิดขึ้นในเรื่องของการจัดซื้อ 3.ควบคุมการจัดซื้อให...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
4 . Japanese Interpreter
1. แปลเอกสารทั่วไป 2. แปลการประชุม 3. ประสานงานในส่วนต่าง ๆ ระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
5 . SUPERVISOR WAREHOUSE
1.ควบคุมดูแลงานฝ่าย WAREHOUSE ประสานงาน จัดซื้อ วางแผน คลังสินค้า 2.สามารถจัดระบบงาน ดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถวางแผนการผลิตให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าแ...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ