เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SAFETY SUPERVISOR
1. ให้คำแนะนำทั้งพนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามกฏหมายและนโยบายความปลอดภัยและจัดให้มีการอบรม พื้นฐานตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ Adivise law and safety policy to administrator and , set basic tr...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
2 . DCC Officer
1. ควบคุมดูแลเอกสาร ISO/TS 16949, ISO 9001:15, ISO 14001 2. ควบคุมดูแล WI, OJธ, Skill matrix 3. ควบคุมดูแล เอกสารระบบคุณภาพ บันทึก มาตรฐาน ฯลฯ 4. ประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. รับการ ...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
3 . HR MANAGER
ควบคุมดูแลงานบริหารงานบุคคลทั้งระบบ

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
4 . Personal Officer
1. งานสรรหาบุคลากร 2. อบรมปฐมนิเทศ จัดฝึกอบรมภายใน และภายนอก 3. ดูแลสวัสดิการให้พนักงาน 4. ตรวจเช็คการมาปฏิบัติงานของพนักงาน 5. แรงงานสัมพันธ์ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
5 . วิศวกรแม่พิพม์และออกแบบแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานออกแบบแม่พิมพ์ สร้างแม่พิมพ์ 2. ใช้ NC/WEDM Program for Production 3. ตรวจสอบ ติดตามและรายงานปัญหาที่มีผลกระทบต่อแผนการผลิตต่ผู้จัดการฝ่าย 4. สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์ควา...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ