เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย
- ติดต่อลูกค้าภายในประเทศ - และดูแลลูกค้า

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 57

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 57
3 . พนักงานบัญชี
ปิดบัญชีประจำเดือน รวมทั้งการจัดทำงบการเงิน / มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากร

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
20 พ.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ