เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีด้าน GL
ปิดบัญชีประจำเดือน รวมทั้งการจัดทำงบการเงิน / มีความรู้เกี่ยวกับกฏหมายภาษีอากร

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
27 ม.ค. 58
2 . Operation Staff
ในส่วนงานขาย outlet รับหลายตำแหน่ง 1. Operation Manager 5 อัตรา 2. Sales Executive 5 อัตรา 3. Cashier 5 อัตรา 4. Operation Staff 5 อัตรา

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา ด่วน
27 ม.ค. 58

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา ด่วน
27 ม.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ