เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Oracle Programming
พัฒนาโปรแกรม Form กับ Report ของ Oracle ERP ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 57
2 . พนักงานขาย
- ติดต่อลูกค้าภายในประเทศ - และดูแลลูกค้า

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 57
3 . Senior Sales Executive ด่วน!!
มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Sale ไม่น้อยกว่า 5 ปี

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ