เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . GA Officer
-Stationery -Uniform Control -Locker Control -Area Control / Support -Make Visa and work permit -Contract Goverment -maid service & cleaning

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
23 มิ.ย. 60

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
23 มิ.ย. 60
3 . Sales Executive
1.Responsible for key customer in automotive and Motorcycle manufacturer.(Domestic & Export ) 2.Handling costing and quotation to get the new business and get involve in APQP team to support customer...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
4 . Engineer ( Die Maintenance )
1.งานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ 2.การวางแผนงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ 3.การปรับปรุงคุณภาพแม่พิมพ์ 4.Spare part Control

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
23 มิ.ย. 60

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
23 มิ.ย. 60
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ