เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
27 ก.พ. 60
2 . Accounting Shift Leader
1.บันทึกรายการซื้อ - ขาย 2.บันทึกรายการรับ - จ่าย 3.จัดทำรายงานบัญชี ( งบดุล , งบกำไรขาดทุน , ฯลฯ ) 4.คำนวณต้นทุนสินค้า

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
3 . Buyer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
27 ก.พ. 60
4 . Driver ( พนักงานขับรถส่วนกลาง )
- ขับรถส่วนกลาง - ดูแลทำความสะอาดรถ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
5 . Engineer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร เฟส 6C ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
27 ก.พ. 60
6 . Sales Executive
1.Responsible for key customer in automotive and Motorcycle manufacturer.(Domestic & Export ) 2.Handling costing and quotation to get the new business and get involve in APQP team to support customer...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 60

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
27 ก.พ. 60
8 . Design Staff
1. เขียนแบบและออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2. เขียนแบบและออกแบบ Jig ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. เขียนโปรแกรม CAM 2D และเขียนแบบ CAM 3D สำหรับเครื่อง MC 4. งานปรับปรุงและพัฒนา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
27 ก.พ. 60
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ