เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
31 ม.ค. 58
3 . Programmer Program ERP (Axapta)
- ERP Programmer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.คำนวนต้นทุนสินค้า 2.Production report 3.NG report 4.Physical count 5.ตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ประกอบในการคำนวณต้นทุน ตามที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
31 ม.ค. 58
5 . Engineer ( Maintenance )
- เขียนแบบอุปกรณ์เครื่องกล - งาน Kaizen - งานซ่อมเครื่องจักร - งานบำรุงเครื่องจักร

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
31 ม.ค. 58
6 . ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมระบบไฟฟ้าในในโรงงาน - ซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน - บำรุงรักษาเครื่องจักร และทำ Report การทำงาน

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
31 ม.ค. 58
7 . Driver ( ขับรถผู้บริหาร )
- ขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น - ดูแลทำความสะอาดรถ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 58
8 . Production Engineer
- Improvement - Production line control - Trial new model - Reduce cycle time

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
31 ม.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
31 ม.ค. 58
10 . Sales Executive (Aftermarket)
- Handing afrermarket business both domestic & oversea in aftermarker replacement part and racing products of both manual & automatic transmisssion - Maintain establish promote business relationships...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
11 . Quality Management System
- จัดเตรียมเอกสารในการตรวจระบบบริหารคุณภาพ - ตรวจติดตามระบบคุณภาพ (Internal & Process Audit ) - สรุปผลการประชุม QOS - สรุปผลการประชุม Management Review - ติดตามและสรุปผล Pika (5ส.) - ติดตามความคื...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000
31 ม.ค. 58
12 . Leader Accounting
- Monthly report - Prepare report for meeting - Overall in GL - Other tasks as assigned

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
31 ม.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
31 ม.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
7 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
31 ม.ค. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ