เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QMS Training Officer
1.นำข้อมูลจากการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม มาวางแผนการฝึกอบรม 2.จัดทำจัดหาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม 3.จัดทำรายละเอียดหลักสูตรโครงการและดำเนินการจัดฝึกอบรม 4.ประเมินวัดผล นำเสนอรายงาน การพัฒน...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
2 . Budget & Cost Control
- Budget Control - Cost Control

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
26 มี.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000
26 มี.ค. 58
4 . นักศึกษาฝึกงาน (แผนกบุคคล)
- ฝึกงานที่แผนกบุคคลธุรการ - ระยะเวลางาน ระหว่าง เดือน มี.ค. - เม.ย. หรือครบกำหนดฝึกงาน

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 250 บาท/วัน ไม่ม่ีล่วงเวลา
26 มี.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
26 มี.ค. 58
6 . Purchasing Team Leader
All the purchasing job

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
7 . Technician ( Production Engineer Dept.)
1.ดูแลเครื่องจักรกรณีเครื่องไม่สามารถผลิตงานได้ 2.ดูแลแม่พิมพ์ชิ้นส่วนสำรอง 3.Support New Model 4.Improvement In Line ร่วมกับ Engineer 5.Defect In Line

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
26 มี.ค. 58
8 . Programmer Program ERP (Axapta)
- ERP Programmer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
9 . Production Engineer
- Improvement - Production line control - Trial new model - Reduce cycle time

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
26 มี.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
26 มี.ค. 58
11 . Sales Executive (Aftermarket)
-Take care both domestic & oversea customer in aftermarket replacement part and racing products -Develop and executing sales strategies that are assigned to meet the company growth plan -Identifies ...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มี.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
26 มี.ค. 58
13 . Technician ( Die Maintenance Dept. )
- ดูแลรักษาแม่พิมพ์ให้คงสภาพพร้อมใช้งาน - ปรับปรุงพัฒนาแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - และงานที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
26 มี.ค. 58
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ