เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
ประสานงานด้านแรงงานสัมพันธ์

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
16 เม.ย. 58
2 . QMS Officer
1.นำข้อมูลจากการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม มาวางแผนการฝึกอบรม 2.จัดทำจัดหาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม 3.จัดทำรายละเอียดหลักสูตรโครงการและดำเนินการจัดฝึกอบรม 4.ประเมินวัดผล นำเสนอรายงาน การพัฒน...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
16 เม.ย. 58
4 . Technician ( Production Engineer Dept.)
1.ดูแลเครื่องจักรกรณีเครื่องไม่สามารถผลิตงานได้ 2.ดูแลแม่พิมพ์ชิ้นส่วนสำรอง 3.Support New Model 4.Improvement In Line ร่วมกับ Engineer 5.Defect In Line

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
7 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
16 เม.ย. 58
5 . Programmer Program ERP (Axapta)
- ERP Programmer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 58
6 . Production Engineer
- Improvement - Production line control - Trial new model - Reduce cycle time

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
16 เม.ย. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
16 เม.ย. 58
8 . Sales Executive (Aftermarket)
-Take care both domestic & oversea customer in aftermarket replacement part and racing products -Develop and executing sales strategies that are assigned to meet the company growth plan -Identifies ...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 เม.ย. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
16 เม.ย. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ