เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer ( Die Maintenance )
1.งานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ 2.การวางแผนงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ 3.การปรับปรุงคุณภาพแม่พิมพ์โลหะ 4.Spare part Control

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
2 . Accounting Shift Leader
1.บันทึกรายการซื้อ - ขาย 2.บันทึกรายการรับ - จ่าย 3.จัดทำรายงานบัญชี ( งบดุล , งบกำไรขาดทุน , ฯลฯ ) 4.คำนวณต้นทุนสินค้า

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
3 . Sales Executive
1.Responsible for key customer in automotive and Motorcycle manufacturer.(Domestic & Export ) 2.Handling costing and quotation to get the new business and get involve in APQP team to support customer...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ