เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer ( Tool & Die )
-Die Production Control -Spare Parts Control

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000
12 ก.พ. 59

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
12 ก.พ. 59

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
12 ก.พ. 59
4 . Officer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
12 ก.พ. 59
5 . Japanese Translator & Admin ( ทำงานที่ EXEDY ENGINEERING ASIA Co.,Ltd. )
ทำงานที่บริษัท เอ็กเซดี้ เอ็นจิเนียริ่ง เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท R&D ทำการพัฒนาชิ้นส่วน Clutch สำหรับรถจักรยานยนต์ หน้าที่ในงานคือทำงานธุรการ จัดซ์้อ แปลในที่ประชุม แปลเอกสาร Visa Work Permit สำหรั...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
12 ก.พ. 59
6 . R&D Engineer ( ทำงานที่ EXEDY ENGINEERING ASIA Co.,Ltd. )
Performance & Durability test of Motorcycle Clutch

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
12 ก.พ. 59
7 . เจ้าหน้าที่กิจกรรม/สันทนาการ
- ประสานงานด้านการส่งเสริมให้พนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กร - ประสานงานด้านการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
8 . Production Engineer
- Improvement - Production line control - Trial new model - Reduce cycle time

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
12 ก.พ. 59
9 . Sales Executive (Aftermarket)
-Take care both domestic & oversea customer in aftermarket replacement part and racing products -Develop and executing sales strategies that are assigned to meet the company growth plan -Identifies ...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
12 ก.พ. 59

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
12 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ