เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QMS Training Officer
1.นำข้อมูลจากการหาความจำเป็นในการฝึกอบรม มาวางแผนการฝึกอบรม 2.จัดทำจัดหาและวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม 3.จัดทำรายละเอียดหลักสูตรโครงการและดำเนินการจัดฝึกอบรม 4.ประเมินวัดผล นำเสนอรายงาน การพัฒน...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
2 . Budget & Cost Control
- Budget Control - Cost Control

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
5 มี.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000
5 มี.ค. 58
4 . Environment Officer
- Reponsible of ISO 14000 - Environment system control - Environment legal management - Environment training - Preparation lf environment plan - Waste management - Safety document control - Ot...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
5 มี.ค. 58
5 . Purchasing Team Leader
All the purchasing job

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
5 มี.ค. 58
7 . Programmer Program ERP (Axapta)
- ERP Programmer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
8 . ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมระบบไฟฟ้าในในโรงงาน - ซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน - บำรุงรักษาเครื่องจักร และทำ Report การทำงาน

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
5 มี.ค. 58
9 . Production Engineer
- Improvement - Production line control - Trial new model - Reduce cycle time

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
5 มี.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
5 มี.ค. 58
11 . Sales Executive (Aftermarket)
- Handing afrermarket business both domestic & oversea in aftermarker replacement part and racing products of both manual & automatic transmisssion - Maintain establish promote business relationships...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
5 มี.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
5 มี.ค. 58

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
5 มี.ค. 58
14 . Technician ( Die Maintenance Dept. )
- ดูแลรักษาแม่พิมพ์ให้คงสภาพพร้อมใช้งาน - ปรับปรุงพัฒนาแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - และงานที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
5 มี.ค. 58
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ