เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรผลิต (ประจำโรงงานสระบุรี)
- สำรวจพื้นที่ อุปสรรค สิ่งกีดขวาง Utilities เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดวางผังเครื่องจักร (งานเครื่องกล) - จัดทำผังเครื่องจักรเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาโดยรอบด้าน จนได้ข้อสรุปที่ลงตัว - จัดทำแบบฐานรากเ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 60
2 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คเครื่องจักรพร้อมซ่อมแก้ไข และบำรุงรักษาการทำงานของอุปกรณ์ของเครื่องจักรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตให้ดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ร่วมวางแผน, เสนอแนะปรับปรุงวิธีการดำเนินงานซ่อมบำรุงเครื่อ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,800 (ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์)
23 ต.ค. 60
3 . Civil Engineer (โซนกทม.ตะวันตก/ตะวันออก)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการเคลมสินค้า หน้างาน รายงานสาเหตุและวิธีการแก้ไข - ถอดแบบ ประมาณการการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามแบบที่เสนอ - ติดตั้งผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ และร่วมพัฒนารูปแบบการติดตั้ง เพื่อปรับปรุงการใช้ง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 60
4 . จนท.บริหารเขตขาย (ภาคใต้ / ภาคกลาง / ภาคอิสาน)
- รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ในเขตพื้นที่ - ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า - พัฒนาลูกค้าและพัฒนาตลาด ให้มีการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ