เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายในช่องทาง และเขตพื้นที่ประเทศลาวและพม่าตะวันออก - เข้าเยี่ยมสำรวจตลาด และหาร้านค้า เพื่อหาเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขายพร้อมทั้งผลักดันสินค้าหลัก ให้กับร้านผู้แทนจำหน่าย - กำหนดกิจกรรมส่ง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Laos
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 59
2 . พนักงานขับรถผู้บริหารส่วนกลางรับสมัครด่วน !
1. ขับรถบริการรับส่งผู้บริหาร บุคลากรภายในบริษัท 2. ประสานงานจัดส่งเอกสารทั่วไปของทางหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพที่สะอาด พร้อมใช้งาน 4. ตรวจเช็คและรายงานสภาพรถอ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 เม.ย. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ