เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขนส่ง (จัดคิวรถ) ประจำโรงงานสระบุรี
- จัดรถเข้ารับ/ส่งสินค้าโดยให้เหมาะสมกับ Order รวมถึงเส้นทางการจัดส่งโดยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ตรวจสอบการเข้ารับสินค้า – การจัดส่งสินค้า ถึงลูกค้าในเวลาที่กำหนด - ควบคุมให้ผู้ขนส่ง ประพฤติ ปฏิบ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,800+
27 เม.ย. 60
2 . ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด (ออฟฟิศกรุงเทพฯ)
- วิจัยและติดตามพฤติกรรมผู้บริโภค ลูกค้า ในการเปิดรับสื่อ และวิเคราะห์กลยุทธ์คู่แข่ง - วางแผน และกำหนดแผนงาน และดูแลการบริหารจัดการงานด้านสื่อสารตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ - ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านส่ง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 เม.ย. 60
3 . นักวิจัย
- ศึกษา และค้นคว้า การพัฒนา ผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีต - ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีต ** ประจำโรงงานสระบุรี ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์ (8.00-17.00)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 เม.ย. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ