เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานขอนแก่น)
ด่วน!!

-ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน, สำนักงาน ระบบ PLC งานแอร์, ระบบโทรศัพท์ -ซ่อมบำรุงเครื่ีองจักรระบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500
28 ต.ค. 57
2 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระบุรี)
"ด่วน!!!"

- ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน,สำนักงาน ระบบ PLC งานเครน งานแอร์ ระบบโทรศัพท์ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 10,500 (ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์)
28 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ