เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.ออกแบบและประมาณการ (ประจำโรงงานสระบุรี)
ด่วน!!

- ออกแบบและประมาณใช้สินค้าของบริษัทฯ - ตรวจสอบงานออกแบบ - จัดทำรายละเอียดการติดตั้ง - ออกแแบโครงสร้างหลังคา Truss เป็นต้น

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 58
2 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานขอนแก่น)
ด่วน!!

- ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน, สำนักงาน ระบบ PLC งานแอร์, ระบบโทรศัพท์ - ซ่อมบำรุงเครื่ีองจักรระบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500
25 มี.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ