เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด (ประจำออฟฟิศกรุงเทพฯ)
- วางแผน และกำหนดแผนงาน และดูแลการบริหารจัดการงานด้านสื่อสารตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ - กำหนดงบประมาณ ควบคุม และวัดผลประสิทธิภาพเครื่องมือสื่อสารการตลาด - จัดทำโครงการ และดำเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมการ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ม.ค. 60
2 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน, สำนักงาน ระบบ PLC งานแอร์, ระบบโทรศัพท์ - ซ่อมบำรุงเครื่ีองจักรระบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500
17 ม.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่บริหารเขตขาย (ภาครัฐและอาคารใหญ่)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลลูกค้ากลุ่มโครงการภาครัฐ และอาคารขนาดใหญ่ (เท่านั้น) - ประเมินราคา / จัดทำเอกสาร ประมูลงาน / จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน - ร...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร (+ประสบการณ์)
17 ม.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ