เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขาย (โครงการ)รับสมัครด่วน !
- บริหารการขายผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด - ดูแลลูกค้ากลุ่มโครงการภาครัฐ และอาคารขนาดใหญ่ (เท่านั้น) - ประเมินราคา / จัดทำเอกสาร ประมูลงาน / จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน - ร...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร (+ประสบการณ์)
27 มี.ค. 60
2 . Civill Engineer (โซนกทม.ตะวันตก/ตะวันออก)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการเคลมสินค้า หน้างาน รายงานสาเหตุและวิธีการแก้ไข - ถอดแบบ ประมาณการการใช้ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าตามแบบที่เสนอ - ติดตั้งผลิตภัณฑ์เก่าและใหม่ และร่วมพัฒนารูปแบบการติดตั้ง เพื่อปรับปรุงการใช้ง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
3 . วิศวกรผลิต (ประจำโรงงานสระบุรี)
- ร่วมวางแผน และประมาณการผลิตรวมถึงทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - ออกแบบ พัฒนา ระบบกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุและจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบว...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มี.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ