เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานปฏิบัติการ/คุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานสระบุรี)
"ด่วน!!!"

- ควบคุมเครื่องจักรผลิตกระเบื้อง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมปริมาณการผลิตให้ตรงตามแผน - ควบคุมคุณภาพกระเบื้องหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมการปฎิบัติงานขอ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500 (ไม่รวมสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ)
7 ต.ค. 58
2 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานสระบุรี)
"ด่วน!!!"

รับผิดชอบควบคุมและดูแลการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบและสินค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตและจัดส่งให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500
7 ต.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ