เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรผลิต (ประจำโรงงานสระบุรี)
- ร่วมวางแผน และประมาณการผลิตรวมถึงทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - ออกแบบ พัฒนา ระบบกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุและจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบว...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.พ. 60
2 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (ประจำสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- จัด Product Mix กลุ่มสินค้าเพื่อให้ได้ราคาและกำไรตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและสภาวะการแข่งขัน - นำเสนอแผนส่งเสริมการขาย (Promotion) และการตลาด รวมถึงนำเสนอราคาที่แข่งขันได้ - วิเคราะ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.พ. 60
3 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน, สำนักงาน ระบบ PLC งานแอร์, ระบบโทรศัพท์ - ซ่อมบำรุงเครื่ีองจักรระบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,800
23 ก.พ. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ