เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระบุรี)
"ด่วน!!!"

- ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน,สำนักงาน ระบบ PLC งานเครน งานแอร์ ระบบโทรศัพท์ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 10,500 (ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์)
25 พ.ค. 58
2 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำโรงงานสระบุรี)
"ด่วน!!!"

รับผิดชอบควบคุมและดูแลการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบและสินค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตและจัดส่งให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500
25 พ.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ