เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (อาวุโส) (กระเบื้องหลังคา)
ด่วน!!!

- จัด Product Mix กลุ่มสินค้าเพื่อให้ได้ราคาและกำไรตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและสภาวะการแข่งขัน - นำเสนอแผนส่งเสริมการขาย (Promotion) และการตลาด รวมถึงนำเสนอราคาที่แข่งขันได้ - วิเคราะ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ก.พ. 59
2 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ประจำโรงงานสระบุรี) ด่วน !!
- ตรวจสอบ,รายงาน , ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต CT ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย - ร่วมวางแผน , เสนอแนะปรับปรุงวิ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500 (ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์)
11 ก.พ. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ