เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานปฏิบัติการ/คุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานสระบุรี)
1.ควบคุมเครื่องจักรผลิตกระเบื้อง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมปริมาณการผลิตให้ตรงตามแผน 3.ควบคุมคุณภาพกระเบื้องหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด 4.ควบคุมการปฎิบัติงานขอ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
15 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500 (ไม่รวมสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ)
18 เม.ย. 57
2 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงาน สระบุรี)
1. ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน,สำนักงาน ระบบ PLC งานเครน งานแอร์ ระบบโทรศัพท์ 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท
18 เม.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ