เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (PC) แนะนำสินค้าประจำไทวัสดุ (หาดใหญ่)
ด่วนมาก!!

- พนักงานขายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราเพชร ประจำไทวัสดุสาขาหาดใหญ่ - ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า - ให้ความรู้และรายละเอียดกับลูกค้าที่สนใจ - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง (สัญญาจ้าง 1 ปี)
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 บาท ขึ้นไป
18 เม.ย. 57
2 . พนักงานขาย (PC) แนะนำสินค้าประจำไทวัสดุ (ภูเก็ต)
ด่วนมาก!!

- พนักงานขายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราเพชร ประจำไทวัสดุสาขาภูเก็ต - ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า - ให้ความรู้และรายละเอียดกับลูกค้าที่สนใจ - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง (สัญญาจ้าง 1 ปี)
เงินเดือน รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป
18 เม.ย. 57
3 . พนักงานขาย(PC)แนะนำสินค้าประจำไทวัสดุ (ศรีราชา)
ด่วนมาก!!

- ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ตราเพชร ประจำไทวัสดุสาขาศรีราชา - ดูแลและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้า - ให้ความรู้และรายละเอียดกับลูกค้าที่สนใจ - จัดเรียงสินค้า,เช็คสต็อกสินค้า - สร้างความสัมพันธ์อันดีร...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา (สัญญาจ้าง 1 ปี)
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 บาท ขึ้นไป
18 เม.ย. 57
4 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงาน ขอนแก่น)
ด่วนมาก!!

-ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน, สำนักงาน ระบบ PLC งานแอร์, ระบบโทรศัพท์ -ซ่อมบำรุงเครื่ีองจักรระบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า -ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500
18 เม.ย. 57
5 . โฟร์แมน/บริการเทคนิค
- ดูแล ประสานงาน และควบคุม การบริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ตราเพชร - ตรวจสอบ และควบคุมผู้รับเหมา ในการให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ตราเพชร - สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการต่าง ๆ เช่น ใน จ. กรุงเทพฯ เขตตลิ่ง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
18 เม.ย. 57
6 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ประจำโรงงานสระบุรี)
1.ตรวจสอบ, รายงาน, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมวางแผน, เสนอแนะปรับปรุงวิธีการดำ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500
18 เม.ย. 57
7 . พนักงานปฏิบัติการ/คุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานสระบุรี)
1.ควบคุมเครื่องจักรผลิตกระเบื้อง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมปริมาณการผลิตให้ตรงตามแผน 3.ควบคุมคุณภาพกระเบื้องหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด 4.ควบคุมการปฎิบัติงานขอ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
15 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500 (ไม่รวมสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ)
18 เม.ย. 57
8 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงาน สระบุรี)
1. ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน,สำนักงาน ระบบ PLC งานเครน งานแอร์ ระบบโทรศัพท์ 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท
18 เม.ย. 57
9 . พนักงานคลังสินค้า
รับผิดชอบควบคุมและดูแลการรับ จัดเก็บ ตรวจนับ และจ่ายวัตถุดิบและสินค้า เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตและจัดส่งให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500
18 เม.ย. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ