เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
- ศึกษา พัฒนาผลิตภัณพ์ใหม่ ๆ - ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาด - แนะนำ วิธีการติดตั้ง ทดสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ - กำหนดแผนการประสานงานในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (อาวุโส) (กระเบื้องหลังคา)รับสมัครด่วน !
- จัด Product Mix กลุ่มสินค้าเพื่อให้ได้ราคาและกำไรตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและสภาวะการแข่งขัน - นำเสนอแผนส่งเสริมการขาย (Promotion) และการตลาด รวมถึงนำเสนอราคาที่แข่งขันได้ - วิเคราะ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 พ.ค. 59
3 . พนักงานประกันคุณภาพ QA (ประจำโรงงานสระบุรี)
ตรวจสอบและทดสอบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ รายงานผลของการทดสอบคุณภาพสินค้าและผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงดูแลรักษาเครื่องมือวัดที่ใช้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้และปฏิบั...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 10,500
26 พ.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ