เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรผลิต (ประจำโรงงานสระบุรี)
- ร่วมวางแผน และประมาณการผลิตรวมถึงทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - ออกแบบ พัฒนา ระบบกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุและจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบว...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (อาวุโส) (ประจำสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- จัด Product Mix กลุ่มสินค้าเพื่อให้ได้ราคาและกำไรตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและสภาวะการแข่งขัน - นำเสนอแผนส่งเสริมการขาย (Promotion) และการตลาด รวมถึงนำเสนอราคาที่แข่งขันได้ - วิเคราะ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ก.ค. 59
3 . ผู้แทนขายต่างประเทศ (ประจำกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายในช่องทาง และเขตพื้นที่ประเทศลาวและพม่าตะวันออก - เข้าเยี่ยมสำรวจตลาด และหาร้านค้า เพื่อหาเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขายพร้อมทั้งผลักดันสินค้าหลัก ให้กับร้านผู้แทนจำหน่าย - กำหนดกิจกรรมส่ง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ