เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
8 ธ.ค. 59
2 . Civill Engineer "ด้านอิฐมวลเบา" (ประจำสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการพื้นฐานทางด้านเทคนิคในส่วนของอิฐมวลเบาเกี่ยวกับคุณสมบัติ, การใช้งาน, การจัดเตรียมเครื่องมือในการสาธิตก่อ+ฉาบ เพื่อทดสอบแนะนำให้กับลูกค้า - ออกบูธสัมมนาต่างๆ แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้าและหา...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ (ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์)
8 ธ.ค. 59
3 . ช่างซ่อมบำรุงประจำกะ (ไฟฟ้า) ประจำโรงงานสระบุรีรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คเครื่องจักรพร้อมซ่อมแก้ไข และบำรุงรักษาการทำงานของอุปกรณ์ของเครื่องจักรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตให้ดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ร่วมวางแผน, เสนอแนะปรับปรุงวิธีการดำเนินงานซ่อมบำรุงเครื่อ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500 (ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์)
8 ธ.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ