เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และส่งเสริมการตลาด (ประจำสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอแผนส่งเสริมการขาย (Promotion) และการตลาด รวมถึงนำเสนอราคาที่แข่งขันได้ - รายงานข้อมูลยอดขายภาพรวม ยอดขายรายสินค้า และคู่แข่งขันตามกลุ่มสินค้า - สรุปรายงานข้อมูลตลาดจากผู้แทนขาย และกิจกรรมคู่...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 มิ.ย. 60
2 . วิศวกรผลิต (ประจำโรงงานสระบุรี)
- ร่วมวางแผน และประมาณการผลิตรวมถึงทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย - ออกแบบ พัฒนา ระบบกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์หาสาเหตุและจัดการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบว...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มิ.ย. 60
3 . วิศวกรโยธา (ประจำโรงงานสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบและประมาณใช้สินค้าของบริษัทฯ - ตรวจสอบงานออกแบบ - จัดทำรายละเอียดการติดตั้ง - ออกแแบบโครงสร้างหลังคา Truss เป็นต้น (ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์) | ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ออกแบบและประมา...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 มิ.ย. 60
4 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน, สำนักงาน ระบบ PLC งานแอร์, ระบบโทรศัพท์ - ซ่อมบำรุงเครื่ีองจักรระบบไฟฟ้า , อุปกรณ์ไฟฟ้า - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,800
19 มิ.ย. 60
5 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คเครื่องจักรพร้อมซ่อมแก้ไข และบำรุงรักษาการทำงานของอุปกรณ์ของเครื่องจักรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตให้ดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ร่วมวางแผน, เสนอแนะปรับปรุงวิธีการดำเนินงานซ่อมบำรุงเครื่อ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,800 (ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์)
19 มิ.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ