เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ (อาวุโส) (ประจำสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- จัด Product Mix กลุ่มสินค้าเพื่อให้ได้ราคาและกำไรตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดและสภาวะการแข่งขัน - นำเสนอแผนส่งเสริมการขาย (Promotion) และการตลาด รวมถึงนำเสนอราคาที่แข่งขันได้ - วิเคราะ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 มิ.ย. 59
2 . ผู้แทนขายต่างประเทศ (ประจำกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายในช่องทาง และเขตพื้นที่ประเทศลาวและพม่าตะวันออก - เข้าเยี่ยมสำรวจตลาด และหาร้านค้า เพื่อหาเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขายพร้อมทั้งผลักดันสินค้าหลัก ให้กับร้านผู้แทนจำหน่าย - กำหนดกิจกรรมส่ง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มิ.ย. 59
3 . จป.วิชาชีพ / จป.เทคนิคขั้นสูง (ประจำโรงงานขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ ปรับปรุงสภาพการทำงาน และเสนอมาตรการการป้องกันความปลอดภัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย - อบรมพนักงานใหม่/ตรวจสุขภาพ - ดูแลงานรักษาความปลอดภัย แ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มิ.ย. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ