เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จนท.บริหารเขตขาย (SALES) "พื้นที่ภาคเหนือ"
- รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า ในเขตพื้นที่ - ขายสินค้าและบริการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า - พัฒนาลูกค้าและพัฒนาตลาด ให้มีการใช้สินค้าอย่างต่อเนื่อง ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
2 . หัวหน้าหมวดผลิต (ประจำโรงงานขอนแก่น)
- ดูแลการผลิตและรับผิดชอบการผลิตให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ควบคุมดูแลพนักงานในสายการผลิตที่รับผิดชอบ - ควบคุมการผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามแผนการผลิต - ดำเนินการตามนโยบายเพื่อเ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ