เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician Process control ช่างเทคนิกดูเเลกระบวนการผลิต
Process Control - ควบคุมกระบวนการผลิตในส่วนงานขึ้นรูปยาง - ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร, ลดของเสีย, เพิ่มคุณภาพงาน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ต.ค. 59
2 . Engineer Production Technology (Trial and Development)
1.Make plan,handle plan and design product,design process for new product development since trial stage unit mass production. 2.Communication with Head office and Planning,Production, QA, Testing a...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
27 ต.ค. 59
3 . Engineer Production Technology (Process Control)
Process control - Improve and control waste in process (Tire,RC,Compound and other). - Reduce variation of 4M in process and make standard to control. - Planning job for preventive action and impro...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
27 ต.ค. 59
4 . OE Sales staff
- Control, communicate with internal and customer for daily delivery order - Able to communicate in English.

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
27 ต.ค. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ