เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Production Technology (Trial and Development)
1.Make plan,handle plan and design product,design process for new product development since trial stage unit mass production. 2.Communication with Head office and Planning,Production, QA, Testing a...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
2 . Officer Production Planning Control
1.Receive the order -Estimate end of stock and PO balance report to head office. -Receive,summary and answer the order for all customer. 2.Production plan -Issue and adjust the production monthly ...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
3 . Engineer Production Technology (Process Control)
Process control - Improve and control waste in process (Tire,RC,Compound and other). - Reduce variation of 4M in process and make standard to control. - Planning job for preventive action and impro...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
4 . Sales staff
- Check stock available for support shipment - Acknowledged for Export process and document concern - Make loading plan - Coorgination with concern both Internal & External - Submit Sales report e...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
5 . Sale Officer ประจำภาคกลาง
- Direct experience on Vehicle Tires Sales 2 Years or Above. - Dealing with Tire Shop Dealer / Distributors - Able to manage and handle Sales Force Target

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
6 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร สาขาไฟฟ้า เครื่องกลUrgently Required !
- มีความรู้ด้านนิวเมติก, ด้านเครื่องจักร,ด้านระบบไฟฟ้า, ด้านเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม - มีความรู้ทางด้าน พลังงานไฟฟ้าและการควบคุมระบบไฟฟ้า - มีความรู้ในระบบ PLC (OMRON)

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 Positions
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
7 . QA Staff (Document Center)
- ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก - รับผิดชอบเอกสาร Audit, Internal Audit - Document control

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน 15 - 17 K.
28 ก.ย. 59
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ