เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician Calibration / ช่างตรวจสอบเครื่องมือวัด
1.Knowledge of Calibration measurement equipment in the industry. 2.Knowledge of MSA (Measurement system analysis)in the industry. 3.Knowledge of repair measurement equipment and measurement machin ...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
2 . Technician Process control ช่างเทคนิกดูเเลกระบวนการผลิต
Process Control - ควบคุมกระบวนการผลิตในส่วนงานขึ้นรูปยาง - ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร, ลดของเสีย, เพิ่มคุณภาพงาน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
3 . Material Planning Control StaffUrgently Required !
-Control stock raw material & Outside W/H -Calculate consumption for raw material (Domestic) and every month -Request shipment from Port to SRT & from Outside W/H to SRT -Issue Purchase Request sh...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
9 ธ.ค. 59
4 . Staff Audit (Internal Control)
- Update narrative and control point with FRCLC / CLC / PLC / ITGC / and EUC - Gathering proofs FRCLC / CLC / PLC / ITGC and EUC to strengthening control are existing is truly - Explain process ...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
5 . QA & QC Engineering
- Experience 3 - 5 years in Automotive Manufacturing - Experience of operation is very advantage - Can work under work pressure - Knowledge in QA & QC systems,QA & QC Tool,QA, QCC Improvement

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
9 ธ.ค. 59
6 . Engineer QA & QC(New Model)
- Coordinate with concerned section to verify Conrrective action request. - Corrective and continuous improvement about customer complain (Claim control),customer audit comments. - Respond and suppo...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
9 ธ.ค. 59
7 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร สาขาไฟฟ้า เครื่องกลUrgently Required !
- มีความรู้ด้านนิวเมติก, ด้านเครื่องจักร,ด้านระบบไฟฟ้า, ด้านเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม - มีความรู้ทางด้าน พลังงานไฟฟ้าและการควบคุมระบบไฟฟ้า - มีความรู้ในระบบ PLC (OMRON)

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 Positions
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ