เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Positions
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Positions
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
30 Positions
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
14 . Sr.Technician (Safety)
มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและมีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยมีความสามารถด้านงานอบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ย. 57
15 . Production Control Planning Officer
-ประมาณการสต๊อกกับแผนการผลิต -รับ สรุป ตอบรับยอดสั่งการ -แก้ไขปัญหาและเพิ่มแผนผลผลิต -วางแผนการผลิต รายวัน รายเดือน -รายงานแผนประจำวัน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ย. 57
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ