เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
25 ก.ค. 59
2 . Safety&Environment assistant manager
•Provide Safety & Environment target. •Provide and Control Safety & Environment action plan and follow up to achieve target. •To create safety activities and follow up to achieve Zero Accident. •To...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 positions
25 ก.ค. 59
3 . Quality Engineering (Material Process) )Urgently Required !
-Experience 1 - 3 years in Manufacturing -Respond quality of product before and after deliverly -Respond quality of material before receive in stock (Receiving in spection control) -Control quality...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
25 ก.ค. 59
4 . Export staff
- Check stock available for support shipment - Acknowledged for Export process and document concern - Make loading plan - Coorgination with concern both Internal & External - Submit Sales report e...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
25 ก.ค. 59
5 . Engineer Production Planning (Mold)
- Planning and control process. - preparation of documents necessary for the production - Responsible for the production of Mold

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
25 ก.ค. 59
6 . Material Planning StaffUrgently Required !
-Control stock raw material & Outside W/H -Calculate consumption for raw material (Domestic) and every month -Request shipment from Port to SRT & from Outside W/H to SRT -Issue Purchase Request ...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
25 ก.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ