เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58
2 . Senior Officer Audit
- Only 32 years Up. - Bachelor Degree in Accounting, Marketing, Statistic, Business. - Experience 6 years up in Auditing. - Internal Control

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58
3 . Senior Officer Industrial Tire Sales.(Bangkok)
- Male age 28-33 years. - Experience in Automotive OEM Business - To response and take action to achieve a company target - To management OEM business channel followed company strategies - To repo...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58
4 . Production Technology Engineer
-Planning job for new product development from trial until mass production. -improve and control the quality of new product -improve and control waste in process

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
3 Position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58
5 . Assistant Manager Engineering Factory 3
-Coordinate with the manufacturer to run or stop the machine if there is a problem. -Maintenance plan In charge as assigned. Security system Electrical Machinery

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
24 ก.พ. 58
10 . Staff Purchasing (Machine & General)
At least 1-3 years experience in Purchasing Buyer of Machinery & General Contact with supplier and Delivery control Sourcing new supplier and negotiate with supplier

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58
11 . Sr.Officer General Affair
Control subcontractor 100 p.(Maid&Garden) control employee service -canteen service -employee drinking water -automatic selling machine -house keeping

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58
12 . Sale Officer (Admin of Bangkok ) URGENT !!!
- Between 22-28 years old - Direct experience on sales 1 year or Above - Good command of English both Speaking and Writing

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58
13 . ช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า เครื่องกล (ประจำแผนก Engineering / Production / Testing) URGENT !!!
- อายุไม่เกิน 22 - 27 ปี - จบวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาช่างกลโรงงาน หรือ เทคนิคการผลิต เท่านั้น - มีความรู้ด้านนิวเมติก, ด้านเครื่องจักร,ด้านระบบไฟฟ้า, ด้านเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม - ม...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Positon
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58
16 . Clerk (เสมียน ประจำแผนกคลังสินค้า )
- มีประสบการณ์การทำงานด้านแผนกคลังสินค้าอย่างน้อย 0 -1 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี (Word / Excel / Power Point ) - สามารถเข้ากะได้

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 58
17 . Sr.Technician (Safety)
มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและมีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยมีความสามารถด้านงานอบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 58
18 . Assistant Manager Warehouse URGENT !!!
- Male only, Ages between 35 years or above. - Have experience in warehouse 5 years - Have experience of big warehouse will be advantage . - Have knowledge quality and safety of warehouse. - A...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 58
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ