เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Officer Production Planning Control
1.Receive the order -Estimate end of stock and PO balance report to head office. -Receive,summary and answer the order for all customer. 2.Production plan -Issue and adjust the production monthly ...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
2 . QA & QC EngineerUrgently Required !
- Respond quality of product before and after deliverly - Respond quality of material before receive in stock (Receiving in spection control) - Control quality assurance in process (FMEA, Control pl...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
26 ส.ค. 59
3 . Planning Material and Warehouse StaffUrgently Required !
-Control stock raw material & Outside W/H -Calculate consumption for raw material (Domestic) and every month -Request shipment from Port to SRT & from Outside W/H to SRT -Issue Purchase Request sh...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
26 ส.ค. 59
4 . Technician Production Technology (LAP)
-Check properties of compound by chemical analysis -Check and control stock of chemical and requipment -Issue and review WI document

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
5 . Sale Officer ประจำภาคกลาง
- Direct experience on Vehicle Tires Sales 2 Years or Above. - Dealing with Tire Shop Dealer / Distributors - Able to manage and handle Sales Force Target

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
6 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร สาขาไฟฟ้า เครื่องกลUrgently Required !
- มีความรู้ด้านนิวเมติก, ด้านเครื่องจักร,ด้านระบบไฟฟ้า, ด้านเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม - มีความรู้ทางด้าน พลังงานไฟฟ้าและการควบคุมระบบไฟฟ้า - มีความรู้ในระบบ PLC (OMRON)

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 Position
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
7 . QA Staff (Document Center)
- ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก - รับผิดชอบเอกสาร Audit, Internal Audit - Document control

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน 15 - 17 K.
26 ส.ค. 59
8 . Senior Engineer Production
1. Prevent and correct process to standard quality 2. Improve and design process to high quality and high production and cost Reduction 3. Discussion with person off superior make understand about f...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ