เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Manager Production Unit
Line Process and Productivity improve and line balance

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
4 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
5 . Senior HR (Recruitment,Training Function) URGENT !!!
-Screen,recruit and select the potential candidate -Take action for troble shooting in basically problem and inform supervisor immediately. -Assigned job speccification in order to be able to provid...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Negotiable
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
9 . Payroll Officer URGENT !!!
Payroll Officer :- - Direct in Payroll function (HRMS Program) - Have knowledge about Income Tax, Social Security and Provident Fund will be prefered. - At least 3-6 years of payroll functio...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Positions
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Positions
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
18 เม.ย. 57
16 . QA Staff

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
20 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
19 . Sr.Technician (Safety)
มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและมีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยมีความสามารถด้านงานอบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
18 เม.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ