เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician Process control ช่างเทคนิกดูเเลกระบวนการผลิต
Process Control - ควบคุมกระบวนการผลิตในส่วนงานขึ้นรูปยาง - ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักร, ลดของเสีย, เพิ่มคุณภาพงาน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
2 . Engineer Production Technology (Process Control)
Process control - Improve and control waste in process (Tire,RC,Compound and other). - Reduce variation of 4M in process and make standard to control. - Planning job for preventive action and impro...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
3 . Engineer QA & QC(New Model)
- Coordinate with concerned section to verify Conrrective action request. - Corrective and continuous improvement about customer complain (Claim control),customer audit comments. - Respond and suppo...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
16 ม.ค. 60
4 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร สาขาไฟฟ้า เครื่องกลUrgently Required !
- มีความรู้ด้านนิวเมติก, ด้านเครื่องจักร,ด้านระบบไฟฟ้า, ด้านเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม - มีความรู้ทางด้าน พลังงานไฟฟ้าและการควบคุมระบบไฟฟ้า - มีความรู้ในระบบ PLC (OMRON)

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 Positions
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
5 . OE Sales Administration
- To check order and forecast from customer ordering systems also summary and distribute to relate department - Monitor tire import from Japan - Issue purchase request receiving tire process into IF...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
6 . Officer Safety
- Conduct investigation of accidents, and suggest preventive solutions. - Provide and plan sefety training to employee and co-ordinate for ensure that all/some staff become familiar with ''Fire Fight...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
7 . Staff ( Cost & Budget Fixed Asset process)
- Bachelor Degree in Accounting. - 1-3 year experience in Cost & Budget, Fixed Asset process. - Able to communicate in English with Japanese persons

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
8 . Payroll OfficerUrgently Required !
•Handle the payroll calculation process, and review compensation & benefit request to be in line with the given company’s policy. •Prepare both monthly and yearly reports concerning payroll, compensa...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Neogiable
16 ม.ค. 60
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ