เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer (Topping , Mixing) URGENT !!!
1.Support new development, mass production and new raw material test including quality improvement of rubber compound. 2.Can use English well to issue test report and communicate with Japanese member...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions.
28 พ.ค. 58
2 . Senior Officer Audit
- Only 32 years Up. - Bachelor Degree in Accounting, Marketing, Statistic, Business. - Experience 6 years up in Auditing. - Internal Control

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
3 . Senior Officer Industrial Tire Sales.(Bangkok)
- Male age 28-33 years. - Experience in Automotive OEM Business - To response and take action to achieve a company target - To management OEM business channel followed company strategies - To repo...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
4 . Production Technology Engineer
- Planning job for new product development from trial until mass production. - Improve and control the quality of new product - Improve and control waste in process

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
3 Positions
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
5 . Assistant Manager Engineering Factory 3
-Coordinate with the manufacturer to run or stop the machine if there is a problem. -Maintenance plan In charge as assigned. Security system Electrical Machinery

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Negotiable
28 พ.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
9 . Engineer (Store/Engineering) URGENT !!!
- Management spare part contol - Management Safety stock spare part - Follow up Inventory spare part - Spare part control System

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
10 . Staff Logistics (Export and Import)
- Age between 23-28 Years. - Experience in Logistics 1-3 Years. - Check tire stock available for support shipment. - Summit sales report end month.

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position.
28 พ.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
12 . Clerk Purchase (Machine & General)
At least 1-3 years experience in Purchasing Buyer of Machinery & General Contact with supplier and Delivery control Sourcing new supplier and negotiate with supplier

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
13 . ช่างซ่อมบำรุง สาขาไฟฟ้า เครื่องกล (ประจำแผนก Engineering / Production ) URGENT !!!
- อายุไม่เกิน 22 - 27 ปี - จบวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาช่างกลโรงงาน หรือ เทคนิคการผลิต เท่านั้น - มีความรู้ด้านนิวเมติก, ด้านเครื่องจักร,ด้านระบบไฟฟ้า, ด้านเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม - ม...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
5 Positions
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
14 . QA Staff (QMS)
Age 23 Years old up. Bechelor's Degree in any relate field. Experience 0 - 3 Years in manufacturing.

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
15 . Engineer Energy
admin Energy Saving ,Energy Analysis

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 58
16 . Sr.Technician (Safety)
มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและมีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยมีความสามารถด้านงานอบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
28 พ.ค. 58
17 . Assistant Manager Production Unit URGENT !!!
- Male only, Ages between 35 years or above. - Have experience in Production 8-10 years - Have knowledge quality and safety system ISO ,TS16949 - Work and operation analysis - Able to communic...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
28 พ.ค. 58
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ