เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Officer Audit
- Only 32 years Up. - Bachelor Degree in Accounting, Marketing, Statistic, Business. - Experience 6 years up in Auditing. - Internal Control

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
2 . Senior Officer Industrial Tire Sales.
- Male age 28-33 years. - Experience in Automotive OEM Business - To response and take action to achieve a company target - To management OEM business channel followed company strategies - To repo...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
3 . Production Technology Engineer
-Planning job for new product development from trial until mass production. -improve and control the quality of new product -improve and control waste in process

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
3 Position
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
4 . Staff Internal Audit ) URGENT !!!
- Only 22-27 years old - Bachelor Degree in Accounting, Marketing, Statistic, Business. - Experience 2 years up in Auditing. - Internal Control

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
2 Positions
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
5 . Staff Production Planning Control (Jig & Tool)) URGENT !!!
- Bachelor Degree in any field - At least 1-5 years up in production planning & control - Able to work under presure, and Relation ship and activity - Good command of English both Speaking and ...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
6 . Staff Technical
1.Female only Age between 22 - 27 years old. 2.At least 1 - 2year up experience about tyre testing. 3.Check document for support receive tires test.

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
9 . Staff Purchasing (Machine & General)
At least 1-3 years experience in Purchasing Buyer of Machinery & General Contact with supplier and Delivery control Sourcing new supplier and negotiate with supplier

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
10 . Sr.Officer General Affair
Control subcontractor 100 p.(Maid&Garden) control employee service -canteen service -employee drinking water -automatic selling machine -house keeping

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
11 . Sale Officer (Admin of Bangkok ) URGENT !!!
- Between 22-28 years old - Direct experience on sales 1 year or Above - Good command of English both Speaking and Writing

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
12 . ช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้า เครื่องกล (ประจำแผนก Engineering / Production / Testing) URGENT !!!
- อายุไม่เกิน 22 - 27 ปี - จบวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาช่างกลโรงงาน หรือ เทคนิคการผลิต เท่านั้น - มีความรู้ด้านนิวเมติก, ด้านเครื่องจักร,ด้านระบบไฟฟ้า, ด้านเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม - ม...

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
13 . Clerk (เสมียน ประจำแผนกคลังสินค้า )
- มีประสบการณ์การทำงานด้านแผนกคลังสินค้าอย่างน้อย 0 -1 ปี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้เป็นอย่างดี (Word / Excel / Power Point ) - สามารถเข้ากะได้

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
14 . Engineer Energy
admin Energy Saving ,Energy Analysis

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
31 ม.ค. 58
15 . Sr.Technician (Safety)
มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและมีความรู้ด้านอุปกรณ์ความปลอดภัยมีความสามารถด้านงานอบรมความปลอดภัยแก่พนักงาน

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
31 ม.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
31 ม.ค. 58
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ