เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โปรแกรมเมอร์ 4
1) ดูแลโปรแกรมระบบบาร์โค้ด 2) เขียนโปรแกรม Visual Studio (VB,C#) , Dot Net , PHP , ASP และใช้ Crystal Report ได้ 3) Set Up และดูแลระบบ Microsoft SharePoint ของบริษัท 4) ดูแลงานทางด้าน Graphic Desig...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวัตถุดิบ
- วางแผนการใช้วัตถุดิบประจำเดือน - ตรวจสอบการใช้วัตถุดิบประจำวัน - วางแผนการใช้วัตถุดิบประจำสัปดาห์ - ตรวจสอบSTOCK - เอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
3 . วิศวกร 5
1.เขียนแบบ/อ่านแบบ/ออกแบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์,โครงสร้างอาคาร,งานสถาปัตย์อาคาร งานสุขาภิบาลง,งานระบบทั่วไป สามารถทำงานประจำที่ ต.ทุ่งขวาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
4 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุง,ตัดต่อระบบไฟฟ้า - ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - งานอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
1) ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครพนักงานรายวันและแรงงานต่างชาติ 2) จัดเตรียมเกี่ยวกับเอกสารการรับสมัครงาน 3) ประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทในเรื่องการรับสมัครเข้าทางาน 4) ควบคุม/จัดเก็บประวัติพนักง...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ขายและลูกค้าสัมพันธ์
- ดูแลประสานงานด้านเอกสารต่างๆกับลูกค้าต่างประเทศ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
7 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตไก่ชำแหละ
-ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ -ปรับปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
1. ดูแลด้านการเงิน 2. ทำรายงาน 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
9 . โฟร์แมน
1.ควบคุมการการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพ 2.แก้ไขปรับปรุงงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ในงานอย่างถูกวิธี 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
10 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ