เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยด่วนมาก!!
จัดทำรายงาน ตรวจสอบความปลอดภัยภายในโรงงาน และงานอื่นๆ ที่หัวหน้ามอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่บุคคล
รับผิดชอบงานทางด้านแรงงานสัมพันธ์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ประสานงานและจัดกิจกรรมของบริษัท และงานสรรหาแรงงานต่างด้าว

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
3 . QA
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตราฐาน

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
4 . หัวหน้าหน่วยฝ่ายผลิตด่วนมาก!!
1.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2.ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
5 . โปรแกรมเมอร์ด่วนมาก!!
- เขียนโปรแกรมของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานทางด้าน Graphic Design, Website, SQL Server - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
6 . รองผู้จัดการแผนกฝ่ายผลิตด่วนมาก!!
ควบคุมและวางแผนงานแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนการผลิตให้กับผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
7 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
ดูแลตรวจสอบในหน่วยงานประกันคุณภาพ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตด่วนมาก!!
1.จัดทำและรวบรวมเอกสารในเรื่องการวางแผนการผลิต 2.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
9 . พนักงานขับรถส่วนกลางด่วนมาก!!
ขับรถส่งเอกสาร ส่งพนักงาน ส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ย. 57
10 . ธุรการ
1.จัดทำรายงาน 2.บันทึกข้อมูลการทำงานต่างๆ ได้แก่ การผลิต 3.รายงานและเสนออนุมัติงานต่างๆ ต่อผู้บริหาร

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ