เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน 3
- ควมคุมสต๊อค,จัดเตรียม - ขอส่วนผสมเกี่ยวกับการผลิต - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ธ.ค. 58
2 . หัวหน้างานคลังสินค้า
- ควบคุมงานการจัดเก็บ-เบิกจ่ายสินค้าอาหารสุก - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผุ้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
3 . หน.แผนกวิศกรรมฝ่ายผลิต
-ควบคุมเครื่องจักรทั้งหมดในฝ่ายผลิต -ควบคุม-จ่ายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชา -ควบคุม-ดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขั้นตอนของเครื่องจักร

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
4 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตไก่ชำแหละ
-ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ -ปรับปรุงคุณภาพสินค้าตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
- ควบคุมและจัดหมวดหมู่เอกสารภายในฝ่ายให้เป็นระบบ - จัดทำวัตถุประสงค์คุณภาพ - บันทึกข้อมูล OT - ขึ้นทะเบียนเอกสาร - เตรียมเอกสารเพื่อรับ Audit - ติดต่อประสานงานกับ Suplier - เช็ค Registation

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
6 . หัวหน้างานฝ่ายผลิตภัณฑ์อาหาร
1.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2.ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 ธ.ค. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ