เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Export Sales Manager
- To manage the company’s export sales for within designated geography market to achieve the company export sales targets with regard volume, sale value, profitability, by using his own personal selli...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Depend on Experience
2 พ.ค. 59
2 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุง,ตัดต่อระบบไฟฟ้า - ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต - งานอะไหล่เครื่องจักรต่างๆ ของบริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
2 พ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ขายและลูกค้าสัมพันธ์
- ดูแลประสานงานด้านเอกสารต่างๆกับลูกค้าต่างประเทศ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 พ.ค. 59
4 . Executive Secretary
1.Manage and maintain executives’ schedules, calendar arrangement and confirm appointment. 2.Screen phone call, enquiries and request and handle them when appropriate. 3.Prepare and pre-screen docum...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Depend on Experience
2 พ.ค. 59
5 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
- ควบคุมการทดสอบเชื้อจุลินทร์ทรีย์ ฝึกอบรมพนักงาน - จัดทำและดำเนินงานตามระบบ ISO/IEC 17025 - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ - ติดต่อประสานงาน รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิชาการกับลูกค้าขอ...

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 พ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตสินค้าตาม order ของลูกค้า - ตรวจสอบยอดสินค้าคงคลังและยอดสิ่งผลิตในแต่ละวัน - ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 พ.ค. 59
7 . โฟร์แมน
1.ควบคุมการปฎิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิต 2.ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 พ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม)
- จัดทำเอกสารการอบรม - อบรมพนักงาน - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 พ.ค. 59
9 . พนักงานขาย
- เบิก-จ่ายรับเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายกับผู้บังคับบัญชา

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 พ.ค. 59
10 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน 2. ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 พ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ