เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักศึกษาฝึกงาน
ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยสังเขป คัดแยก จัดเก็บเอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดสำเนา แบบร่าง หนังสือ เอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ...

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
เงินเดือน 100 - 150 / วัน
22 เม.ย. 57
2 . Process Engineer
Job Description: - Conduct Conceptual studies, FEED, Detailed engineering design. - Support Lead/Senior engineers in assigned projects - Support Senior engineers in assigned process engineering t...

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
เงินเดือน 25,000 - 40,000
22 เม.ย. 57
3 . Cost Controller
-Supporting overall cost Jobs > Collecting Data from each Poject Cost Engineer, make a monthly report, help for make a program Cost Preventive and Proactive Work and assist for Fab cost Head in genera...

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
2 อัตรา
22 เม.ย. 57
4 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Assistance Document Controller)
- Distribution drawing and document - Copy Scan Rename Drawing & Document ลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยสังเขป คัดแยก จัดเก็บเอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจทานความถูกต้องของตัวเลขและตัวหนังสือ พิม...

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 57
5 . CAD Designer ด่วน!!
-Use AutoCAD, SmartPlant P&ID software to develop and maintain P&IDs and other drawings which are provided by process engineering disciplines. -Support in other project and general assignments relate...

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 57
6 . Account Officer ด่วน
Responsible for PO. - Local + Urgent Payment form HR(BPK) Checking and any about taxation of tax invoice. Overdue report. Temporary 11 months.

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
22 เม.ย. 57
7 . Logistics Officer ด่วน!!
- Administers routine and complex Logistics and/or service order - Coordination with concern party and forwarder - Cargo booking and arrangement

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 57
8 . IT Support ด่วน!!
- Help support day to day - Advance desktop support trouble-shooting - Experience in working as IT support 1 year

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
22 เม.ย. 57
9 . Piping Technician
-Preparing test packages and Pre-commissioning package (Piping Technician)

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
1 อัตรา
22 เม.ย. 57
10 . Material Control Engineer
1.Material Control Engineer (Bachelor's degree) work at AMARA Yard Samutprakarn

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
22 เม.ย. 57

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
22 เม.ย. 57

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
2 อัตรา
22 เม.ย. 57
13 . Cost Enineer
-Budget perparing. -Cost Monitoring, Reporting -Change order issue, vender control & payment control

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
22 เม.ย. 57
14 . ช่างเทคนิคไฟฟ้าและเครื่องมือวัด สัญญาจ้าง 11 เดือนด่วน!!
- การติดตั้งระบบไฟฟ้า เครื่องมือวัด ทดสอบระบบฯ

THAI NIPPON STEEL AND SUMIKIN ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP., LTD. (TNS)
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000 บาท
22 เม.ย. 57
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ