เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.23)ด่วน!!
-ดูแลบัญชีท้่วไป -ปิดงบประจำปี ประจำเดือน -ติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ียงข้อง -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/super visor/ผู้ช่วยChef / แคชเชียร์ ด่วน!!
รับพนักงานหลายอัตรา 1.ผู้ช่วยผู้จัดการ รายได้ 18,000-22,000 บาท/เดือน 2.super visor รายได้ 15,000-18,000 บาท/เดือน 3.ผู้ช่วย Chef รายได้ 12,000 - 17,000 บาท/เดือน 4.พนักงานแคชเชียร์ ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
3 . หัวหน้าแผนกฝ่ายบริหารงานขนส่ง
• Comply with and enforce all Heath & Safety directives and company’s policy. • Daily planning and scheduling of vehicles/deliveries including sub contractors. • Route planning to optimise vehicle u...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท ขึ้นอยู๋กับประสบการณ์
27 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ด่วน!!!
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย การซ้อมหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง โดยต้องประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกบริษัท - ควมคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานที่...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ย. 58
5 . วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและความคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้น...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
27 พ.ย. 58
6 . การตลาด/ วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล / เจ้าหน้าที่วางแผน / ช่างเทคนิค (SAS ระยอง)
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 ด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.จัดทำวีซ่าและใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติรวมไปถึงการทำข้อมูลการรายงานตัว 90 วัน ของชาวต่างชาติ 2.งานด้านเอกสารธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เช่น รายงานต่างๆภายในฝ่ายฯ ที่ได้รับมอบหมาย

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
8 . หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(supervisor) /วิศวกร(IE&PE)/ เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต (ประจำสาขาโรจนะ) ด่วน!
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(Supervisor) 1. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ วิศวกร(IE&PE) 1.วางแผนการผลิต,กำหนดเป้าหมายการผลิต(คุณภาพ,ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ) 2.แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต ออกแ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
-สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) -จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม -ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ -ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Supplier ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
27 พ.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ