เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ด่วน!!! แคชเชียร์/เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่โชว์รูมดอนเมือง)
-ดำเนินการรับชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต เช็คนอกเงินโอนเข้าบัญชีให้ถูกต้องตามใบเสร็จรับเงิน -ตรวจเอกสารด้านการจ่ายเงินคืนลูกค้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่วางไว้ -เปิดบิลขาย,ออกใบกำกั...

Hajime Robot Restaurant
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
23 พ.ย. 57
2 . พนักงานเสิร์ฟ, กุ๊ก, สจ๊วต, เช็คเกอร์ สาขาเปิดใหม่ @ Central Festival เชียงใหม่
สาขาใหม่เปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2557 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามตำแหน่ง และข้อเสนอของทางบริษัทฯ วันที่ 27-28 พ.ย. 57 เวลา 10.00-16.00 น. Walk in สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกตำแหน่ง (ทราบผลทันที) ที...

Hajime Robot Restaurant
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 15,000
23 พ.ย. 57
3 . ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ซุปเปอร์ไวเซอร์, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์, หัวหน้ากุ๊ก, กุ๊ก, สจ๊วต, เช็คเกอร์ (สาขาเปิดใหม่ @ Central WestGate บางใหญ่)
สาขาเปิดใหม่เดือนเมษายน 2558 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามตำแหน่ง และข้อเสนอของทางบริษัทฯ

Hajime Robot Restaurant
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 28,000 (ตามประสบการณ์)
23 พ.ย. 57
4 . ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ซุปเปอร์ไวเซอร์, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์, หัวหน้ากุ๊ก, กุ๊ก, สจ๊วต, เช็คเกอร์ (สาขาเปิดใหม่ @ ซีคอนฯ บางแค)
สาขาใหม่เปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2558 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามตำแหน่ง และข้อเสนอของทางบริษัทฯ

Hajime Robot Restaurant
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 28,000 (ตามประสบการณ์)
23 พ.ย. 57
5 . พนักงานเสิร์ฟ (สาขาเปิดใหม่)
1. เตรียมพร้อมในการบริการโดยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยความรู้สึกที่ดี 2. มีความรู้พื้นฐานงานบริการ และพื้นฐานความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 3. ทำงานได้ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการข...

Hajime Robot Restaurant
ไม่จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 12,000
23 พ.ย. 57
6 . F&B Creative
1. เพื่อตรวจสอบการทำงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ และหาทางแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนางาน หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 2. สามารถฝึกอบรมและเป็นผู้ให้ความรู้...

Hajime Robot Restaurant
เงินเดือน 15,000 - 18,000
23 พ.ย. 57
7 . Restaurant Supervisor (สาขา Central Festival พัทยา)
1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าห้องอาหาร ซึ่งต้องกำกับ แนะนำ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงในงานขายของหน่วยงาน 2. ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญ...

Hajime Robot Restaurant
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
23 พ.ย. 57
8 . Restaurant Manager (สาขา Central Festival เชียงใหม่)
1. การกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 2. คุณภาพของผลงาน ความถูกต้อง ความชัดเจน ความสมบูรณ์ ของงานได้มาตรฐานของงานที่กำหนด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานแล้วเสร็จต...

Hajime Robot Restaurant
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 - 28,000
23 พ.ย. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ