เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Area Manager
ดูแลภาพรวมด้านอาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ Hajime Robot และทำให้แน่ใจว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่น เพื่อสนับสนุนงานขายอาหารในแต่ละสาขา กระตุ้นการขายอาหาร และฝึกอบรมพนักงานให้สามารถทำการขายได้ตามเป้าห...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
26 มี.ค. 58
2 . Supervisor Production Injection (SAS ระยอง)
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
3 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (SAS โรจนะ)
1.ควบคุมการปฏิบัติงานคลังสินค้า 2.ควบคุมการดูแลเบิก-จ่ายวัตถุดิบ,ชิ้นส่วน,การจัดเก็บอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ 3.รายงานและสรุปผลการจัดเก็บและจัดจ่าย รายสัปดาห์ และรายเดือน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
4 . พนักงานเสิร์ฟ, กุ๊ก, สจ๊วต, เช็คเกอร์ สาขาเปิดใหม่ @ Central Festival เชียงใหม่
สาขาใหม่เปิดให้บริการเดือนธันวาคม 2557 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามตำแหน่ง และข้อเสนอของทางบริษัทฯ วันที่ 27-28 พ.ย. 57 เวลา 10.00-16.00 น. Walk in สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกตำแหน่ง (ทราบผลทันที) ที...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 15,000
26 มี.ค. 58
5 . F&B Operation Manager
ดูแลภาพรวมสายปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มทั้งระบบ กำหนดยอดขายรายเดือน รายไตรมาส และรายปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขยายสาขา และทำให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นทั...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
26 มี.ค. 58
6 . พนักงานเสิร์ฟ Part-time (สาขา Central Festival เชียงใหม่)
1. เตรียมพร้อมในการบริการโดยสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยความรู้สึกที่ดี 2. มีความรู้พื้นฐานงานบริการ และพื้นฐานความรู้เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม 3. ทำงานได้ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ สนองความต้องการข...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
ไม่จำกัด
เงินเดือน 45.-/ชั่วโมง (+ค่าอาหาร 20.-/วัน)
26 มี.ค. 58

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 28,000
26 มี.ค. 58
8 . Restaurant Manager (สาขา Central Festival เชียงใหม่)
1. การกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 2. คุณภาพของผลงาน ความถูกต้อง ความชัดเจน ความสมบูรณ์ ของงานได้มาตรฐานของงานที่กำหนด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานแล้วเสร็จต...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000
26 มี.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต & วัตถุดิบ ด่วน !!!
1. ออกแผนการผลิตรายสัปดาห์ รายเดือน ของโรงงาน 2. ตรวจเช็คและติดตามงานให้เป็นไปตามแผน 3. สรุปรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับม...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
26 มี.ค. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ