เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
1. อบรมการใช้เครื่องมือวัด และการตรวจสอบชิ้นงานให้กับพนักงาน QC 2. Audit Process การผลิต 3. ดูและและจัดการเครื่องมือวัด และการ Calibrate 4. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการการผลิต 5. จัดทำรายง...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000 - 25,000 บาท
25 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
-ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท -จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย การซ้อมหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง โดยต้องประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกบริษัท -ควมคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานที่บริ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 58
3 . วิศวกร SPS (Summit Production System)
1.รับผิดชอบงานวางระบบการผลิตแบบ TPS ในบริษัท 2.สนับสนุนการทำงานให้กับฝ่ายโรงงาน 3.รับผิดชอบกิจกรรม TPS กับทางลูกค้า Toyota 4.สนับสนุนการทำงานในกลุ่มวิศวกรรม 5.เป็นผู้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 58
4 . วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและความคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้น...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ (SAS ระยอง)
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 ด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
6 . Sales & Marketing Executive
• Responsible to initiate, promote, acquire new clients and develop sales opportunities for the assigned products in order to achieve the sales target • Prepare weekly report by collecting, analyzing...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 Baht
25 พ.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
-สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) -จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม -ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ -ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Supplier ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
25 พ.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด
• จัดทำราคาร่วมกับฝ่าย Costing • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ • จัดเก็บราคา Price File และ Hard Copy ราคาต้นทุนเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต • เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายอื่นๆ

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 58
9 . หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ
• ควบคุมกระบวรการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย • ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด • จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน • ควบคุมดุแลเครื่องจักรและ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต & วัตถุดิบ ด่วน !!!
1. ออกแผนการผลิตรายสัปดาห์ รายเดือน ของโรงงาน 2. ตรวจเช็คและติดตามงานให้เป็นไปตามแผน 3. สรุปรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับม...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
25 พ.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ