เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายตั๋วเครื่องบิน (Ticket Reservation)
ขายตั๋วและออกตั๋วเครื่องบินภายใน และต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับสายการบิน - ติดต่อลูกค้า เกี่ยวกับรายละเอียดการออกตั๋วเครื่องบิน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำรายงานสรุปรายการขา...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์+คอมมิชชั่น
3 ก.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ