เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ISO
1.ช่วยในการตรวจสอบโครงสร้างของเอกสารระบบคุณภาพของทุกหน่วยงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 2.ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องขอดำเนินการเรื่องเอกสาร 3.ช่วยควบคุมและจัดทำ MASTER LIST เอกสารต่างๆ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 17,000-25,000
30 พ.ค. 59
2 . วิศวกร IE/PE ประจำสาขาโรจนะ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.ออกแบบและคำนวณ Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้นทุน ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 พ.ค. 59
3 . ช่างทำผมรับสมัครด่วน !
- ให้บริการลูกค้า ,ตัดผม ,ซอยผม ,สระผม ,ไดร์ผม ,อบไอน้ำ และทำเคมีได้ทุกอย่าง

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 40,000 หรือตามตกลง ไม่รวมทิป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 พ.ค. 59
4 . ผู้ช่วยChef / แคชเชียร์ ร้านอาหาร Hajime Robot Restaurantรับสมัครด่วน !
รับพนักงานหลายอัตราประจำร้าน Hajime Robot Restaurant 1.ผู้ช่วย Chef รายได้ 12,000 - 17,000 บาท/เดือน 2.พนักงานแคชเชียร์ รายได้ 12,000 - 15,000 บาท/เดือน

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ประจำสาขา กม.23)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย การซ้อมหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง โดยต้องประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกบริษัท - ควมคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานที่...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 พ.ค. 59
6 . การตลาด/ วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล / เจ้าหน้าที่วางแผน / ช่างเทคนิค (SAS ระยอง)รับสมัครด่วน !
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 พ.ค. 59
7 . หัวหน้าส่วนผลิต (Supervisor) /ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2. จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละวัน 3. สรุปรายงานการผลิตรายวัน/เดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา ประจำสาขาโรจนะ
เงินเดือน N/A
30 พ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบใบกำกับภาษี จำนวนเกณฑ์สดและเกณฑ์สิทธิ์ และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน - ตรวจกระทบบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีและจัดทำรายการปรับปรุงประจำเดือน - จัดทำรายการต่างๆเพื่อปิดงบทดลอง ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
30 พ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
- สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) - จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม - ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ - ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Suppl...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
30 พ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด
• จัดทำราคาร่วมกับฝ่าย Costing • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ • จัดเก็บราคา Price File และ Hard Copy ราคาต้นทุนเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต • เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายอื่นๆ

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 พ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ