เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor production /Engineer MaintenanceToolingรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง Supervisor Production 1.ควบคุมการปฎิบัติงานให้ได้ประสิทธิภาพสุงสุด 2.จัดสรรแรงงานให้เหมาะสมตามสภาพของการผลิต 3.ปรับปรุงวิธีการผลิต ให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 4.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท /เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์
20 ต.ค. 60
2 . Supervisor ฝ่ายผลิต (ประจำสาขาระยอง)
ตำแหน่ง Supervisor ฝ่ายผลิต (Injection) 1. ควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพทันตามแผนการผลิตที่กำหนด 3. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้า...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบใบกำกับภาษี จำนวนเกณฑ์สดและเกณฑ์สิทธิ์ และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน - ตรวจกระทบบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีและจัดทำรายการปรับปรุงประจำเดือน - จัดทำรายการต่างๆเพื่อปิดงบทดลอง ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
16 ต.ค. 60
4 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสาขาแหลมฉบัง)
1.ช่วยควบคุม ตรวจเช็ค ตรวจสอบ และปรับปรุงระบบการซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องกลให้มีประสิทธิภาพ 2.ซ่อมบำรุง UTILITY โรงงานให้อยู่สภาพสมบูรณ์และปลอดภัย 3.รายงานผู้บังคับบัญชาประจำสัปดาห์เรื่องประสิทธิภาพงานซ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ต.ค. 60
5 . Supervisor (ฝ่ายผลิต,จัดส่ง,ซ่อมบำรุง) ประจำสาขาโรจนะ
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2. จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละวัน 3. สรุปรายงานการผลิตรายวัน/เดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 60
6 . วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและความคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้น...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
14 ต.ค. 60
7 . วิศวกร R&D ประจำSASสาขาบางเสาธง ถ.บางนา-ตราด กม.23
1.ศึกษาและพัฒนา Process ใหม่ 2.กำหนด Spec เครื่องจักรใหม่ 3.วิเคราะห์และวางแผนการจัดการข้อมูลทางวิศวกรรม 4.จัดทำข้อมูลการผลิตพื้นฐาน ,จัดการจัดระบบจัดเก็บ CAD 5.ควบคุมและสร้างข้อมูลทางวิศวกรรมระบบ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน N/A
14 ต.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
- สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) - จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม - ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ - ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Suppl...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
14 ต.ค. 60
9 . ช่างเขียนแบบ, ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขา กม.23
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.สร้าง Spec และผลิต Prototype และ Drawing 3.อ่าน drawing ได้ , อ่านแบบได้ดี

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
14 ต.ค. 60
10 . ช่างเทคนิค QC ประจำสาขาโรจนะรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต 2.แจ้งปัญหาและข้อบกพร่องของชิ้นงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 3.ปฏิบัติตามงาน WP , WI ของฝ่าย QC 4.รักษาความปลอดภัยในการทำงาน 5.ปฏบัติ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ต.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ