เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Engineer /Engineer QCรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท /เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์
12 ธ.ค. 60
2 . พนักงานฝ่ายปฎิบัติการ(ฝ่ายผลิต)
1.ผลิตงานให้ได้ตามเป้าหมายที่แผนกำหนด 2.ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า 3.ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ของบริษัทฯตามกำหนด 4.ทำงานได้หลายหน้าที่ 5.หน้าที่อื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้กว่า 12,000 บาท/เดือน
12 ธ.ค. 60
3 . ช่างเทคนิค QC (ประจำบริษัทฯลูกค้าHonda ปราจีนฯ)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต 2. ตรวจสอบชิ้นงานเพื่อทำ DATA CHECK 3. แจ้งปัญหาคุณภาพที่พบในกระบวนการผลิต 4. สรุป วิเคราะห์ และหาสาเหตุของปัญหาที่พบในกระบวนการผลิต 5. รักษาสภาพเครื่องมือ อุปกรณ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 60
4 . วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและความคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้น...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
12 ธ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสาขากม23)
- รับผิดชอบในการติดตามดูแลงานด้านธุรการ - สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - การรักษาความปลอดภัย ความสะอาดทั่วไป - การจัดสวัสดิการพนักงาน - จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัต...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
6 . ช่างเทคนิค ประจำสาขาโรจนะ
•ปฏิบัติงานซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้การผลิตมีประสิทธิภาพ •มอบหมายงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ธ.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบใบกำกับภาษี จำนวนเกณฑ์สดและเกณฑ์สิทธิ์ และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน - ตรวจกระทบบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีและจัดทำรายการปรับปรุงประจำเดือน - จัดทำรายการต่างๆเพื่อปิดงบทดลอง ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
12 ธ.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
- สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) - จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม - ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ - ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Suppl...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
12 ธ.ค. 60
9 . ช่างเขียนแบบ, ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขา กม.23
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.สร้าง Spec และผลิต Prototype และ Drawing 3.อ่าน drawing ได้ , อ่านแบบได้ดี

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
12 ธ.ค. 60
10 . ช่างเทคนิค QC/ซ่อมบำรุง ประจำสาขาบ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคควบคุมคุณภาพ 1.ตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกระบวนการผลิต 2.แจ้งปัญหาและข้อบกพร่องของชิ้นงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 3.ปฏิบัติตามงาน WP , WI ของฝ่าย QC 4.รักษาความปลอด...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ธ.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ