เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
-ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร และขับรถไปยังสถานที่ต่างๆทีไ่้ดรับมอบหมาย -ดูแลความสะอาดของรถ และตรวจเช็คความเรียบร้อยให้พร้อมใช้งาน -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
16 เม.ย. 57
2 . ช่างเทคนิค
• ปฏิบัติงานซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้การผลิตมีประสิทธิภาพ • มอบหมายงานตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000-12,000
16 เม.ย. 57
3 . ช่าง Injection Mold Finishing ประจำ SAS Km.23
1. ปรับแต่งและซ่อมแซมแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก 2. ปรับแต่งผิวงานแม่พิมพ์ 3. เคยมีประสบการณ์ซ่อมแม่พิมพ์ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มาก่อน

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000-12,000
15 เม.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ( Reception )
• ให้ข้อมูลและแนะนำ แพคเกจการบริการของทางสปา แก่ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ • ดูและข้อมูลเอกสาร และจดหมายเข้า • ประสานกับหน่วยงานต่างๆใน Spa

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
15 เม.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-ตรวจสอบใบกำกับภาษี จำนวนภีเกณฑ์สดและเกณฑ์สิทธิ์ และจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน -ตรวจกระทบบัญชีเงินฝากธนาคารกับสมุดบัญชีและจัดทำรายการปรับปรุงประจำเดือน -จัดทำรายการต่างๆเพื่อปิดงบทดลอง ...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
15 เม.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
-สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) -จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม -ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ -ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Supplier ...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
15 เม.ย. 57
7 . วิศวกรประจำฝ่าย SQE (ด่วนมาก!!!!!!)
Supplier Quality Engineering • ตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในกรณีตรวจสอบพบปัญหา •Analysis problem with Supplier • สนับสนุนการเป็นผู้นำเข้าร่วมกิจกรร...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
15 เม.ย. 57
8 . วิศวกรจัดซื้อ
-สรรหาแหล่งรับจ้างผลิตแม่พิมพ์ , Tooling , jig , Checking Fixture เพื่อให้ได้คุณสมบัติตามที่ต้องการ -มีหน้าที่ร้องขอความชัดเจนและความถูกต้องของขั้นตอนการปฏิบัติที่สอดคล้องต่อนโยบายของศูนย์กลางระบบกา...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
15 เม.ย. 57
9 . พนักงานขับรถ-จัดส่ง
-ขับรถส่งชิ้นงาน -ทำการเช้คสินค้าที่เตรียมไว้ให้ตรงกับความเรียกร้องของลูกค้า -ทำการจัดงานใน Shipping และเตรียมการ Load งาน

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
10 อัตรา
14 เม.ย. 57
10 . พนักงานคัมบัง
1.พิมพ์ข้อมูลการเรียกสินค้าออกจากระบบของลูกค้า และประสานงานเพื่อสำเนาข้อมูลไปยังฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง 2. Load และพิมพ์ข้อมูล /order การเรียกสินค้า 3. คัดแยก order โดยแยกตามรอบเวลา สถานที่ส่ง และแจกจ่าย...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
11 เม.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ