เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . F&B Executive
ดูแลทางด้านอาหาร และเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ต้องควบคุมดูแลคุณภาพอาหารที่ออกมาให้ได้คุณภาพและมีรสชาติที่อร่อย น่ารับประทาน ควบคุมต้นทุนของอาหารที่ออกไปให้ได้ตามที่กำหนด รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์...

Hajime Robot Restaurant
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ม.ค. 58
2 . หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต (SAS โรจนะ)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด 3.จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน 4.ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 5.ควบคุ...

Hajime Robot Restaurant
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 58
3 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (SAS โรจนะ)
1.ควบคุมการปฏิบัติงานคลังสินค้า 2.ควบคุมการดูแลเบิก-จ่ายวัตถุดิบ,ชิ้นส่วน,การจัดเก็บอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ 3.รายงานและสรุปผลการจัดเก็บและจัดจ่าย รายสัปดาห์ และรายเดือน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท...

Hajime Robot Restaurant
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 58
4 . หัวหน้าส่วนวางแผนวัตถุดิบ (SAS โรจนะ)
1.ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานในแผนก 2.ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 3.ปรับปรุงพัฒนางานด้านวางแผนเรียกแผนวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน 4.สามารถจัดสรรวัตถุดิบ,ควบคุมแผนการสั่งซื้อ,การส่งมอบสิ...

Hajime Robot Restaurant
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 58
5 . ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ซุปเปอร์ไวเซอร์, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์, หัวหน้ากุ๊ก, กุ๊ก, สจ๊วต, เช็คเกอร์ (สาขาเปิดใหม่ @ ซีคอนฯ บางแค)
สาขาใหม่เปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2558 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามตำแหน่ง และข้อเสนอของทางบริษัทฯ

Hajime Robot Restaurant
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 28,000 (ตามประสบการณ์)
21 ม.ค. 58
6 . F&B Operation Manager
ดูแลภาพรวมสายปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มทั้งระบบ กำหนดยอดขายรายเดือน รายไตรมาส และรายปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขยายสาขา และทำให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นทั...

Hajime Robot Restaurant
21 ม.ค. 58
7 . F&B Creative
1. เพื่อตรวจสอบการทำงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่ตั้งไว้ และหาทางแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนางาน หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น 2. สามารถฝึกอบรมและเป็นผู้ให้ความรู้...

Hajime Robot Restaurant
เงินเดือน 15,000 - 18,000
21 ม.ค. 58

Hajime Robot Restaurant
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 28,000
21 ม.ค. 58
9 . Restaurant Manager (สาขา Central Festival พัทยา)
1. การกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 2. คุณภาพของผลงาน ความถูกต้อง ความชัดเจน ความสมบูรณ์ ของงานได้มาตรฐานของงานที่กำหนด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานแล้วเสร็จต...

Hajime Robot Restaurant
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ส่วนแบ่งการขาย
21 ม.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ( Reception ) ประจำ DaySpa
• ให้ข้อมูลและแนะนำ แพคเกจการบริการของทางสปา แก่ลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ • ดูและข้อมูลเอกสาร และจดหมายเข้า • ประสานกับหน่วยงานต่างๆใน Spa **DaySpa ติดถ.ประดิษฐ์มณูธรรม ใกล้ห้าง CDC,โรงแรมเอสซีปาร์ค...

Hajime Robot Restaurant
21 ม.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ