เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานรับรถ ประจำโชว์รูมรถยนต์ (ดอนเมือง)
1. ปฏิบัติตามขั้นตอนการต้อนรับให้ถูกต้องและครบถ้วน 2. วิเคราะห์ปัญหาและเปิดใบสั่งซ่อม 3. การประเมินราคา 4. ติดตามงานซ่อมที่รับบริการต่อวัน 5. ติดตามผลหลังการซ่อม 6. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลู...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
18 ก.ย. 57
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1.ควบคุมการปฏิบัติงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมดูแลการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ,ชิ้นส่วน การจัดเก็บอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ 3.รายงานและสรุปผลการจัดเก็บและจัดจ่าย รายสัปดาห์และรายเดือน 4.ติดต่อประ...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
3 . หัวหน้าส่วนบัญชี
1.ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ปรับปรุงพัฒนางานด้านบัญชี ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 4.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาตามส...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
4 . ช่างยนต์ ประจำโชว์รูมรถยนต์ (ดอนเมือง)
-ซ่อมบำรุงรถยนต์ให้เป็นไปตามาตราฐานของบริษัท -บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด -สถานที่ปฏิบัติงาน โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิ สาขาดอนเมือง

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000-16,000
18 ก.ย. 57
5 . Sales & Marketing Executive
• Responsible to initiate, promote, acquire new clients and develop sales opportunities for the assigned products in order to achieve the sales target • Prepare weekly report by collecting, analyzing...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 Baht
18 ก.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่จดทะเบียนอาหารและยา (ด่วน!!)
• ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตสินค้า เช่น สำนักงานอาหารและยา, เครื่องมือแพทย์, กระทรวงพาณิชย์, กรมประมง, กรมปศุสัตว์, กรมสรรพสามิต, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • จัดเตรียม...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000
18 ก.ย. 57
7 . Web Programmer (ประจำสมุทรปราการ)
Web Programer 1.ออกแบบดูแลและพัฒนา Web Site ทั้งภายในและภายนอกให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2.MonitorLogการใช้งานWebวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีปะสิทธิภาพมากขึ้น 3.พัฒนาระบบ paper les...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
สมุทรปราการ 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ย. 57
8 . หัวหน้าส่วนวางแผนวัตถุดิบ
1.ควบคุมการปฏิบัติงานการวางแผนวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ติดตามและควบคุมการเรียกวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน ให้เป็นไปตามแผน 3.รายงานและสรุปผลการเรียกวัตถุดิบและชิ้นส่วน รายสัปดาห์และรายเดือน 4.ติดต่อปร...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
9 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (Section Head)
1. ควบคุมการปฏิบัติงานคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ควบคุมการดูแลเบิก-จ่าย วัตถุดิบ , ชิ้นส่วน , การจัดเก็บอะไหล่ อุปกรณ์ต่างๆ 3. รายงานและสรุปผลการจัดเก็บและจัดจ่าย รายสัปดาห์และรายเดือน 4...

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000-32,000
18 ก.ย. 57

Summit Auto Seats Industry Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ