เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . F&B Executive
ดูแลทางด้านอาหาร และเครื่องดื่มโดยเฉพาะ ต้องควบคุมดูแลคุณภาพอาหารที่ออกมาให้ได้คุณภาพและมีรสชาติที่อร่อย น่ารับประทาน ควบคุมต้นทุนของอาหารที่ออกไปให้ได้ตามที่กำหนด รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์...

Hajime Robot Restaurant
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 ธ.ค. 57
2 . หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต (SAS โรจนะ)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด 3.จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน 4.ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต 5.ควบคุ...

Hajime Robot Restaurant
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 57
3 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า (SAS โรจนะ)
1.ควบคุมการปฏิบัติงานคลังสินค้า 2.ควบคุมการดูแลเบิก-จ่ายวัตถุดิบ,ชิ้นส่วน,การจัดเก็บอะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆ 3.รายงานและสรุปผลการจัดเก็บและจัดจ่าย รายสัปดาห์ และรายเดือน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานท...

Hajime Robot Restaurant
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 57
4 . หัวหน้าส่วนวางแผนวัตถุดิบ (SAS โรจนะ)
1.ควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงานในแผนก 2.ให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 3.ปรับปรุงพัฒนางานด้านวางแผนเรียกแผนวัตถุดิบ/ชิ้นส่วน 4.สามารถจัดสรรวัตถุดิบ,ควบคุมแผนการสั่งซื้อ,การส่งมอบสิ...

Hajime Robot Restaurant
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 57
5 . ด่วน!!! แคชเชียร์/เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่โชว์รูมดอนเมือง)
-ดำเนินการรับชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด เช็ค บัตรเครดิต เช็คนอกเงินโอนเข้าบัญชีให้ถูกต้องตามใบเสร็จรับเงิน -ตรวจเอกสารด้านการจ่ายเงินคืนลูกค้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่วางไว้ -เปิดบิลขาย,ออกใบกำกั...

Hajime Robot Restaurant
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
13 ธ.ค. 57
6 . ผู้จัดการร้าน, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ซุปเปอร์ไวเซอร์, พนักงานเสิร์ฟ, แคชเชียร์, หัวหน้ากุ๊ก, กุ๊ก, สจ๊วต, เช็คเกอร์ (สาขาเปิดใหม่ @ ซีคอนฯ บางแค)
สาขาใหม่เปิดให้บริการเดือนมีนาคม 2558 หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปตามตำแหน่ง และข้อเสนอของทางบริษัทฯ

Hajime Robot Restaurant
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 28,000 (ตามประสบการณ์)
13 ธ.ค. 57
7 . F&B Operation Manager
ดูแลภาพรวมสายปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่มทั้งระบบ กำหนดยอดขายรายเดือน รายไตรมาส และรายปี วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการขยายสาขา และทำให้แน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นทั...

Hajime Robot Restaurant
13 ธ.ค. 57

Hajime Robot Restaurant
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 28,000
13 ธ.ค. 57
9 . Restaurant Manager (สาขา Central Festival พัทยา)
1. การกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนดทั้งรายเดือน รายไตรมาส และรายปี 2. คุณภาพของผลงาน ความถูกต้อง ความชัดเจน ความสมบูรณ์ ของงานได้มาตรฐานของงานที่กำหนด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของงานแล้วเสร็จต...

Hajime Robot Restaurant
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + ส่วนแบ่งการขาย
13 ธ.ค. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ