เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.23)ด่วน!!
-ดูแลบัญชีท้่วไป -ปิดงบประจำปี ประจำเดือน -ติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ียงข้อง -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/super visor/ผู้ช่วยChef / แคชเชียร์ ด่วน!!
รับพนักงานหลายอัตรา 1.ผู้ช่วยผู้จัดการ รายได้ 18,000-22,000 บาท/เดือน 2.super visor รายได้ 15,000-18,000 บาท/เดือน 3.ผู้ช่วย Chef รายได้ 12,000 - 17,000 บาท/เดือน 4.พนักงานแคชเชียร์ ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
3 . หัวหน้าแผนกฝ่ายบริหารงานขนส่ง
• Comply with and enforce all Heath & Safety directives and company’s policy. • Daily planning and scheduling of vehicles/deliveries including sub contractors. • Route planning to optimise vehicle u...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท ขึ้นอยู๋กับประสบการณ์
7 ต.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ด่วน!!!
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของบริษัท - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย การซ้อมหนีไฟ และซ้อมดับเพลิง โดยต้องประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกบริษัท - ควมคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐานที่...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
7 ต.ค. 58
5 . วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและความคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้น...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
7 ต.ค. 58
6 . การตลาด/ วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล / เจ้าหน้าที่วางแผน / ช่างเทคนิค (SAS ระยอง)
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 ด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
7 . หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(supervisor) หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง/ เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต (ประจำสาขาโรจนะ) ด่วน!
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(Supervisor) 1. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง 1. ควบคุมดูแลการดำเนินการซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วตามเป้าหมาย 2. พ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
7 ต.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
-สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) -จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม -ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ -ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Supplier ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
7 ต.ค. 58
9 . Web Programmer (ประจำสมุทรปราการ)
Web Programer 1.ออกแบบดูแลและพัฒนา Web Site ทั้งภายในและภายนอกให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2.MonitorLogการใช้งานWebวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีปะสิทธิภาพมากขึ้น 3.พัฒนาระบบ paper les...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
สมุทรปราการ 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7 ต.ค. 58
10 . หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ
• ควบคุมกระบวรการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย • ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด • จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน • ควบคุมดุแลเครื่องจักรและ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7 ต.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ