เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาบางนา-ตราด กม.23)ด่วน!!
-ดูแลบัญชีท้่วไป -ปิดงบประจำปี ประจำเดือน -ติดต่อกับฝ่ายที่เกี่ียงข้อง -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ย. 58
2 . ผู้ช่วยChef / checker / cook / พนักงานต้อนรับ /แคชเชียร์
รับพนักงานหลายอัตรา 1.ผู้ช่วยผู้จัดการ รายได้ 18,000-22,000 บาท/เดือน 2.super visor รายได้ 15,000-18,000 บาท/เดือน 3.ผู้ช่วย Chef รายได้ 12,000 - 17,000 บาท/เดือน 4.Checker รายได้ 1...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
จำนวนมาก ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
3 . วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและความคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้น...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
4 ก.ย. 58
4 . การตลาด/ วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล / (SAS ระยอง)
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 ด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ย. 58
5 . หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(supervisor) / วิศวกร / เจ้าหน้าที่วางแผนผลิต (ประจำสาขาโรจนะ) ด่วน!
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายผลิต(Supervisor) 1. ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ วิศวกร 1. ปรับปรุงกระบวนการและกำหนดมาตรฐานการทำงาน 2. แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต ออกแบบ,ปรับปรุง และจัดเตรียมเครื่องม...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
4 ก.ย. 58
6 . Sales & Marketing Executive
• Responsible to initiate, promote, acquire new clients and develop sales opportunities for the assigned products in order to achieve the sales target • Prepare weekly report by collecting, analyzing...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000 Baht
4 ก.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
-สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) -จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม -ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ -ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Supplier ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
4 ก.ย. 58
8 . Web Programmer (ประจำสมุทรปราการ)
Web Programer 1.ออกแบบดูแลและพัฒนา Web Site ทั้งภายในและภายนอกให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2.MonitorLogการใช้งานWebวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้มีปะสิทธิภาพมากขึ้น 3.พัฒนาระบบ paper les...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
สมุทรปราการ 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ก.ย. 58
9 . หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ
• ควบคุมกระบวรการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย • ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด • จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน • ควบคุมดุแลเครื่องจักรและ...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ก.ย. 58
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต & วัตถุดิบ ด่วน !!!
1. ออกแผนการผลิตรายสัปดาห์ รายเดือน ของโรงงาน 2. ตรวจเช็คและติดตามงานให้เป็นไปตามแผน 3. สรุปรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับม...

Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
4 ก.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ