เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค (ประจำสาขาระยอง)
1. ตรวจสอบสภาพภายนอกชิ้นงาน 100% หรือตาม Control Plan 2. ตรวจสอบขนาดของชิ้นงาน สุ่มตรวจสอบตามเอกสารใบรายงานการตรวจสอบที่กำหนด 3. ลงบันทึกผลการตรวจสอบในเอสารใบรายงานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 4. ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ืN/A
23 มิ.ย. 60
2 . วิศวกร ควบคุมคุณภาพ ประจำสาขาโรจนะ
-ควบคุมและจัดการการดำเนินงานภายในฝ่ายให้เป็นไปและสอดคล้องกับแผน, ระบบคุณภาพ และข้อกำหนดของบริษัทลูกค้า -ประกันคุณภาพของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด -ติดตามและจัดทำเอกสารระบบประกั...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
3 . Supervisor ประจำสาขาโรจนะ
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2. จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละวัน 3. สรุปรายงานการผลิตรายวัน/เดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
4 . วิศวกรกระบวนการและอุตสาหการ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.งานออกแบบและความคุม Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้น...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 19,000-28,000 บาท ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
5 . Technicain รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการปกิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ให้เกิดประสทธิภาพสูงสุด 2.ซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใชัในการผลิต 3.บันทึกเอกสารใบแจ้งซ่อมทุกครั้งหลังจากปฎิบัติงานเสร็จ 4.วรายงานปัญหาต่อผู้บังคับบัญชา ตา...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท /เวลาทำงาน จันทร์ - ศุกร์
23 มิ.ย. 60
6 . ช่างเทคนิค ซ่อมบำรุง / ช่างเทคนิค QC ประจำสาขาโรจนะรับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง 1.ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือ,เครื่องจักร เกี่ยวกับระบบเครื่องกลและยานยนต์เบื้องต้นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 2.จัดดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน,เครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดให้เป็...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
7 . หัวหน้าส่วนฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Supervisor) (ประจำสาขากม23)
- รับผิดชอบในการติดตามดูแลงานด้านธุรการ - สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ - การรักษาความปลอดภัย ความสะอาดทั่วไป - การจัดสวัสดิการพนักงาน

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
- สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) - จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม - ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ - ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Suppl...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
23 มิ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด
• จัดทำราคาร่วมกับฝ่าย Costing • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆ • จัดเก็บราคา Price File และ Hard Copy ราคาต้นทุนเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต • เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายอื่นๆ

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
10 . ช่างเขียนแบบ, ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขา กม.23
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.สร้าง Spec และผลิต Prototype และ Drawing 3.อ่าน drawing ได้ , อ่านแบบได้ดี

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
23 มิ.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ