เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor Injection / Assembly (SAS ระยอง)รับสมัครด่วน !
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่ISO
1.ช่วยในการตรวจสอบโครงสร้างของเอกสารระบบคุณภาพของทุกหน่วยงานตามขั้นตอนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ 2.ช่วยในการดำเนินการเกี่ยวกับการร้องขอดำเนินการเรื่องเอกสาร 3.ช่วยควบคุมและจัดทำ MASTER LIST เอกสารต่างๆ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 17,000-25,000
24 มิ.ย. 59
3 . วิศวกร IE/PE ประจำสาขาโรจนะ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.ออกแบบและคำนวณ Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้นทุน ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 59
4 . ผู้ช่วยChef / แคชเชียร์ ร้านอาหาร Hajime Robot Restaurantรับสมัครด่วน !
รับพนักงานหลายอัตราประจำร้าน Hajime Robot Restaurant 1.ผู้ช่วย Chef รายได้ 12,000 - 17,000 บาท/เดือน 2.พนักงานแคชเชียร์ รายได้ 12,000 - 15,000 บาท/เดือน

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
5 . Marketing Officer
1. วางแผนการตลาด กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ และการขายของบริการวิจัยตลาดผ่านสื่อออนไลน์ 2. ให้คำปรึกษา รับจองแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน 3. วางแผนกิจกรรมการขาย และปฏิบัติตามแ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
24 มิ.ย. 59
6 . หัวหน้าส่วนผลิต (Supervisor) /ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2. จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละวัน 3. สรุปรายงานการผลิตรายวัน/เดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา ประจำสาขาโรจนะ
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 59
7 . หัวหน้าส่วนผลิต (Supervisor) (ประจำสาขาบ้านโพธิ์)
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2. จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละวัน 3. สรุปรายงานการผลิตรายวัน/เดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 59
8 . Sales & Marketing Executive
• Responsible to initiate, promote, acquire new clients and develop sales opportunities for the assigned products in order to achieve the sales target • Prepare weekly report by collecting, analyzing...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000 Baht
24 มิ.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
- สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) - จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม - ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ - ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Suppl...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
24 มิ.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต & วัตถุดิบ ประจำสาขา กม.23รับสมัครด่วน !
1. ออกแผนการผลิตรายสัปดาห์ รายเดือน ของโรงงาน 2. ตรวจเช็คและติดตามงานให้เป็นไปตามแผน 3. สรุปรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับม...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
24 มิ.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ