เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสาขาโรจนะ)
จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทุกประเภท เช่น สถิติการมาทำงานขอการทำงานล่วงเวลา การประเมินผลการปฎิบัติงาน และสถิติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ (SAS ระยอง)
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 ด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Sourcing
-สรรหาและคัดเลือก Supplier ให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม ( Q,C,D ) -จัดทำรายงานสรุปนำเสนอต่อรองราคาให้ได้ราคาที่เหมาะสม -ทำ Project ลดต้นทุนวัตถุดิบ -ทำการช่วยติดตาม ประสานงาน กับทีมงานให้ Supplier ...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
24 เม.ย. 58
4 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำเดย์สปา เลียบทางด่วนรามอินทรา
1.ซ่อมและพัฒนาปรับปรุง อุปกรณ์,เครื่องมือ ให้สามารถใช้งานได้ดี 2.งานติดตั้งไฟฟ้า,ไฟแสงสว่างภายในโรงงาน ตามความเหมาะสม 3.งานโยกย้ายและติดตั้งเครื่อง ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 4.จัดดำเนินการตรวจเช็คบ...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 ++Up!!!
24 เม.ย. 58
5 . หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ประจำโรงงานสมุทรปราการ
• ควบคุมกระบวรการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย • ควบคุมผลการผลิตให้มีคุณภาพตามข้อกำหนด • จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนผลิตในแต่ละวัน • ควบคุมดุแลเครื่องจักรและ...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต & วัตถุดิบ ด่วน !!!
1. ออกแผนการผลิตรายสัปดาห์ รายเดือน ของโรงงาน 2. ตรวจเช็คและติดตามงานให้เป็นไปตามแผน 3. สรุปรายงานรายสัปดาห์ รายเดือน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับม...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
24 เม.ย. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ