เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขายค้าช่วง (ภาคอีสาน) ด่วนมาก !!
- เยี่ยมร้านค้า เพื่อผลักดันยอดการขายสินค้าปูนซีเมนต์ถุง, หลังคาตราช้าง สมาร์ทบอร์ด, สมาร์ทวูด, เคหะภัณฑ์ ฯลฯ - เก็บข้อมูลร้านค้า ข้อมูลคู่แข่งขัน เพื่อหาโอกาสการขาย - ให้ข้อมูล วางแผนการขายกับผู้แ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 750 + Incentive + โน๊ตบุ๊ค + โทรศัพท์มือถือ
2 ก.ค. 58
2 . ผู้แทนขายโครงการ (สำนักงานภาคตะวันออก จ.ชลบุรี) ด่วนมาก !!
- วางแผนและผลักดันการขายสินค้าผ่านช่องทางโครงการ ในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตลาดโครงการ และข้อมูลคู่แข่ง เพื่อหาโอกาสในการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้รับเหมา ช่าง และเจ้าของโครง...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000+750+ Commission
2 ก.ค. 58
3 . ผู้แทนขายค้าช่วง (ภาคนครหลวง) ด่วนมาก !!
- เยี่ยมร้านค้า เพื่อผลักดันยอดการขายสินค้าปูนซีเมนต์ถุง, หลังคาตราช้าง สมาร์ทบอร์ด, สมาร์ทวูด, เคหะภัณฑ์ ฯลฯ - เก็บข้อมูลร้านค้า ข้อมูลคู่แข่งขัน เพื่อหาโอกาสการขาย - ให้ข้อมูล วางแผนการขายกับผู้แ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 750 + Incentive + โน๊ตบุ๊ค + โทรศัพท์มือถือ
2 ก.ค. 58
4 . พนักงานส่งเสริมเทคนิค(เครื่องกล)
- ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฮดรอลิก ระบบเกียร์ มอเตอร์ของเครื่องจักรในโรงงานผลิตคอนกรีตของลูกค้าโรงหล่อซีเมนต์ผงทั่วประเทศ - รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการซ่อม การจัดทำมาตรฐานการซ่อม การจัดเก็บค่าใช้จ่าย -...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000+750 บาท
2 ก.ค. 58
5 . Green Technician ด่วนมาก !!
-ตรวจสอบการทำงานของระะบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบพลังงานทดแทน ระบบอุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน -ตรวจเช็คตำแหน่งการติดตั้งและคุณสมบัติของอุปกรณ์ให้ตรงตามที่วิศวกรออกแบบ -ตรวจสอบและวัดค่า การทำงานของงานร...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000+750 บาท
2 ก.ค. 58
6 . พนักงานส่งเสริมเทคนิค
- ฝึกอบรมและพัฒนาช่างและผู้รับเหมาที่หน่วยงานลูกค้า, บริหารและวางแผนงานประจำวัน - ปฏิบัติงานบริการเทคนิคประจำวัน (สำรวจ รังวัดหน้างาน ประสานงานภายในและภายนอก) - สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาช่าง /ผู้รั...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000+750 บาท
2 ก.ค. 58
7 . ผู้แทนขายค้าช่วง(ภาคเหนือ)
- เยี่ยมร้านค้า เพื่อผลักดันยอดการขายสินค้าปูนซีเมนต์ถุง, หลังคาตราช้าง สมาร์ทบอร์ด, สมาร์ทวูด, เคหะภัณฑ์ ฯลฯ - เก็บข้อมูลร้านค้า ข้อมูลคู่แข่งขัน เพื่อหาโอกาสการขาย - ให้ข้อมูล วางแผนการขายกับผู้แ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 750 + Incentive + โน๊ตบุ๊ค + โทรศัพท์มือถือ
2 ก.ค. 58
8 . Sales Exclusive (บ.กระเบื้องทิพย์)(ส.รัตนวงศ์)
1. บริหารจัดการ และรับผิดชอบงานขาย ยอดขาย ขยายฐานลูกค้า และหาตลาดใหม่ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามนโยบายของบริษัทฯ 2. เข้าเยี่ยมร้านค้า เพื่อผลักดันการขาย ตรวจสอบสภาพตลาด ราคาคู่แข่ง เป็นต้น ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + คอมมิชชั่น ++
2 ก.ค. 58
9 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)
วางแผนติดตั้งหลังคา, ประสานงานกับลูกค้า, จัดงาน/จ่ายงานให้ผู้รับเหมา, ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ได้มาตรฐานของบริษัท, ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา, ส่งมอบงานติดตั้งหลังคาให้กับลูกค้าให้ทันตามกำห...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000
2 ก.ค. 58
10 . พนักงานติดตั้งบ้าน SCG-HEIM
- ปฎิบัติงานติดตั้งบ้าน SCG-HEIM ให้เป็นไปตามแผนด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐาน - พัฒนาทักษะการทำงานและมาตรฐานการทำงานเป็น Multi Skill - ดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 +ค่าครองชีพ+สวัสดิการ
2 ก.ค. 58
11 . พนักงานที่ปรึกษาภาคสนาม (SC)
วางแผนติดตั้งหลังคา, ประสานงานกับลูกค้า, จัดงาน/จ่ายงานให้ผู้รับเหมา, ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ได้มาตรฐานของบริษัท, ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา, ส่งมอบงานติดตั้งหลังคาให้กับลูกค้าให้ทันตามกำห...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000+750 บาท
2 ก.ค. 58
12 . ผู้จัดการร้าน SCG Home Solution ด่วนมาก !!
- บริหารจัดการการขายสินค้าและการให้บริการ ภายในศูนย์บริการ - ประสานงานกับทีมงานผู้แทนจำหน่าย - ประสานกับกิจการต่างๆ และ หน่วยงานสนับสนุน - บริหารทีมงานประจำร้านให้มีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงา...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 21,000 บาท + ค่าประสบการณ์ + ค่าต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน
2 ก.ค. 58
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ