เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประสานงาน
- ตรวจสอบเอกสาร วางบิล - แยกเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน - ประสานงาน Plant - เดินเอกสาร - Key ข้อมูล

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 750 + ค่าครองชีพ
19 ก.ย. 57
2 . พนักงาน Service Station(เซ็นทรัลพระราม 2) ด่วนมาก !!
- ให้บริการข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้างในเครือฯ SCG ทั้งด้านรายละเอียดสินค้า ราคาและการติดตั้ง - สามารถผลักดันยอดขายไปยังร้านตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งโทรติดตตามการขายจากลูกค้าที่มาใช้บริการ - สามารถดูแลค...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน เงินเดือน 10,800 + ค่าปฏิบัติงานในห้าง 3,200 + ค่าครองชีพ +ค่าล่วงเวลา + สวัสดิการ
19 ก.ย. 57
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (QC)
วางแผนติดตั้งหลังคา, ประสานงานกับลูกค้า, จัดงาน/จ่ายงานให้ผู้รับเหมา, ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ได้มาตรฐานของบริษัท, ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา, ส่งมอบงานติดตั้งหลังคาให้กับลูกค้าให้ทันตามกำห...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000
19 ก.ย. 57

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
จำนวนมาก
19 ก.ย. 57
5 . พนักงานติดตั้งบ้าน SCG-HEIM
- ปฎิบัติงานติดตั้งบ้าน SCG-HEIM ให้เป็นไปตามแผนด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐาน - พัฒนาทักษะการทำงานและมาตรฐานการทำงานเป็น Multi Skill - ดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฎิบัติงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับม...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 +ค่าครองชีพ+สวัสดิการ
19 ก.ย. 57

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 57
7 . พนักงานสินเชื่อ
- จัดพิมพ์/นำส่งใบแจ้งยอดที่ลูกค้าต้องชำระเงินให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า - บันทึกรับชำระเงินจากลูกค้า และออกใบเสร็จให้ลูกค้า - โทรติดตามการชำระเงินจากลูกค้า หรือธนาคารในวันครบกำหนด - บันทึกข้อมูลสาเหตุ/...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000+สวัสดิการ
19 ก.ย. 57
8 . พนักงาน Service Station(เซ็นทรัลพระราม 3) ด่วนมาก !!
- ให้บริการข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้างในเครือฯ SCG ทั้งด้านรายละเอียดสินค้า ราคาและการติดตั้ง - สามารถผลักดันยอดขายไปยังร้านตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งโทรติดตตามการขายจากลูกค้าที่มาใช้บริการ - สามารถดูแลค...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน เงินเดือน 10,800 + ค่าปฏิบัติงานในห้าง 3,200 + ค่าครองชีพ +ค่าล่วงเวลา + สวัสดิการ
19 ก.ย. 57
9 . ผู้แทนขายปูนถุง (ภาคเหนือ 1 อัตรา, ภาคกลาง 2 อัตรา)
- หาโอกาสขายปูนซิเมนต์ถุงเข้าร้านค้าช่วง - ศึกษา/ตรวจสอบตลาด คู่แข่งและราคาสินค้า - จัดทำรายงานข้อมูลความเคลื่อนไหวของราคาสินค้า

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 +ค่าครองชีพ+คอมมิชชั่น+รถ+โน๊ตบุ๊ค
19 ก.ย. 57
10 . พนักงานบริหารงานร้าน
- ปฏิบัติงานในร้านผทจ.ออกเอกสารในระบบ - ตรวจสอบ / ให้คำแนะนำแก่พนักงานในร้านผู้แทนจำหน่าย - ประสานงานตรวจสอบความถูกต้องของการ Conversion ข้อมูลสินค้าและลูกค้า ในระบบ

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 15,600 + ค่าครองชีพ +ค่าประสบการณ์
19 ก.ย. 57
11 . พนักงานขายหน้าร้าน (PC) สินค้า ดูรา
1 ผลักดันการขายหน้าร้าน 2 จัดทำรายงานการขาย 3 อธิบายความรู้ผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำการใช้งานสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า 4 ดูแลสต๊อคสินค้าให้เหมาะสม รวมทั้งประสานงานเพื่อให้สั่งซื้อสินค้าเข้าสต๊อคอย...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 10,000 +++
19 ก.ย. 57
12 . พนักงานบริการลูกค้า
- จัดทำเอกสารของแผนกขาย - ประสานงานและแจ้งรายงานแก่ผู้แทนจำหน่าย - แจ้งใบเสนอราคา และสอบถามความพึงพอใจของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + ค่าประสบการณ์ + ค่าครองชีพ
19 ก.ย. 57
13 . พนักงานบริการลูกค้า (SCG HOME SOLUTION กรุงเทพฯ, สุขาภิบาล 1, บึงกุ่ม, ร้านบุญชัย ) ด่วนมาก !!
- ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart - ให้ข้อมูลบริการของ Home Solution กับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น - ทำใบเสนอราคา ติดตามการขายกับลูกค้า ประสานงานติดตั้...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 10,800+750บาท
19 ก.ย. 57
14 . ผู้จัดการร้าน SCG Home Solution ด่วนมาก !!
- บริหารจัดการการขายสินค้าและการให้บริการ ภายในศูนย์บริการ - ประสานงานกับทีมงานผู้แทนจำหน่าย - ประสานกับกิจการต่างๆ และ หน่วยงานสนับสนุน - บริหารทีมงานประจำร้านให้มีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงา...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 21,000 บาท + ค่าประสบการณ์ + ค่าต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน
19 ก.ย. 57
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ