เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานจัดซื้อ (ประจำพิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
1. บริหารการจัดซื้อ จัดหา สินค้าที่รับผิดชอบ 2. บริหารการจัดการสินค้าคงคลัง 3. วางแผนการตลาดสินค้าที่รับผิดชอบ 4. สร้างความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างลูกค้าและSupplier

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
26 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเทคนิค (โยธา/ก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาฝีมือช่างและผู้รับเหมา 2.จัดทำการฝึกอบรมและแผนพัฒนาฝีมือช่าง ผู้รับเหมา 3.วางแผนงานประจำวัน/คัดเลือกผู้รับเหมาและพัฒนาระบบงาน 4.ปฏิบัติงานบริการเทคนิคประจำวัน ประสานงา...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000+750 + ค่าประสบการณ์
25 ส.ค. 59
3 . พนักงานบริการเทคนิค - ภูมิภาค (สนง.ภาคใต้)รับสมัครด่วน !
- บริการแนะนำการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG ให้กับ ลูกค้า หน่วยงาน โครงการต่างๆ - บริการแนะนำการแก้ไขปัญหาการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG - ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพ - จัดเก...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 + ค่าครองชีพ + เบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการ
25 ส.ค. 59
4 . พนักงานบริการเทคนิค
- บริการแนะนำการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG ให้กับ ลูกค้า หน่วยงาน โครงการต่างๆ - บริการแนะนำการแก้ไขปัญหาการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG - ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพ - จัดเก...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + ค่าครองชีพ + เบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการ
24 ส.ค. 59
5 . IT Developer
1) พัฒนาซอฟต์แวร์ โปรแกรม และทดสอบระบบไอที 2) ออกแบบระบบฐานข้อมูลที่ใช้กับระบบไอทีพัฒนา 3) ดูแลและปรับปรุงให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 59
6 . พนักงานขาย PE (ประจำพิษณุโลก)
1. เสนอขายสินค้าและบริการ ในกลุ่มที่ดูแลให้กับลูกค้า 2. บริหารสต็อกในพื้นที่ พร้อมทำใบโอนสินค้าลงระบบ 3. จัดเรียงสินค้าตามมาตรฐานตามกลุ่มสินค้า 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
23 ส.ค. 59
7 . แคชเชียร์ POS (ประจำพิษณุโลก)
1. รับผิดชอบการรับเงิน-ทอนเงินประจำวันสำหรับลูกค้าเงินสดหน้าร้าน 2. ออกเอกสารขายในรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ 3. บันทึกรับคืนสินค้าลงระบบ 4. สรุปยอดการรับเงินประจำวันส่งร้าน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
23 ส.ค. 59
8 . พนักงานบัญชี (ประจำพิษณุโลก)
1. บันทึกตั้งหนี้ ตรวจสอบหนี้คงค้าง และตัดชำระหนี้ลงระบบ 2. ออกเอกสารใบวางบิล บันทึกชำระหนี้ผ่านระบบ Champ 3. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานประจำวันต่างๆ 4. ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำ และยื่นแบบต่างๆ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
23 ส.ค. 59
9 . ผู้แทนขายโครงการ (สำนักงานภาคอีสาน จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
-วางแผนและผลักดันการขายสินค้าผ่านช่องทางโครงการ ในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ -ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตลาดโครงการ และข้อมูลคู่แข่ง เพื่อหาโอกาสในการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้รับเหมา ช่าง และเจ้าของโครงกา...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000+750+ Commission
23 ส.ค. 59
10 . ผู้แทนขายค้าช่วง (ภาคนครหลวง)รับสมัครด่วน !
- เยี่ยมร้านค้า เพื่อผลักดันยอดการขายสินค้าปูนซีเมนต์ถุง, หลังคาตราช้าง สมาร์ทบอร์ด, สมาร์ทวูด, เคหะภัณฑ์ ฯลฯ - เก็บข้อมูลร้านค้า ข้อมูลคู่แข่งขัน เพื่อหาโอกาสการขาย - ให้ข้อมูล วางแผนการขายกับผู้แ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 750 + Incentive + โน๊ตบุ๊ค + โทรศัพท์มือถือ
23 ส.ค. 59
11 . พนักงานส่งเสริมเทคนิค (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฮดรอลิก ระบบเกียร์ มอเตอร์ของเครื่องจักรในโรงงานผลิตคอนกรีตของลูกค้าโรงหล่อซีเมนต์ผงทั่วประเทศ - รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการซ่อม การจัดทำมาตรฐานการซ่อม การจัดเก็บค่าใช้จ่าย - คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 บาท+(ค่าครองชีพ 750 บาท)
23 ส.ค. 59
12 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ประจำร้าน MEGA HOME สาขานครราชสีมา
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
22 ส.ค. 59
13 . พนักงานบุคคลและธุรการ (ประจำพิษณุโลก)
- สรุปการขาดลาของพนักงาน สรุปค่าล่วงเวลาพนักงาน เพื่อทำจ่ายเงินเดือน - ประสานงานจัดเตรียมความพร้อมในการจัดอบรมให้กับพนักงานภายใน - งานเอกสานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000
22 ส.ค. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ