เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประสานงานรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน - ประสานงานกับทางหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก - Key ข้อมูล

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + ค่าครองชีพ
8 ธ.ค. 59
2 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ DO HOME สาขาบางบัวทอง
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
8 ธ.ค. 59
3 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ DO HOME สาขาเชียงใหม่-ลำพูน
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
8 ธ.ค. 59
4 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Global House สาขาศาลายา
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
8 ธ.ค. 59
5 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Global House สาขาหนองคาย
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
8 ธ.ค. 59
6 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Global House สาขาหนองบัวลำภู
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
8 ธ.ค. 59
7 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Global House สาขากาญจนบุรี
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
8 ธ.ค. 59
8 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ MEGA HOME สาขาโรจนะ
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
8 ธ.ค. 59
9 . พนักงานคลังและจัดส่ง (ประจำพิษณุโลก) รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามออร์เดอร์ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานการส่งประจำวัน และบันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
7 ธ.ค. 59
10 . Technician (เครื่องปรับอากาศ VRF) รับสมัครด่วน !
- จัดการฝึกอบรมงานติดตั้งและการทดสอบระบบให้กับตัวแทนผู้ติดตั้งหรือลูกค้า - จัดฝึกอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ การดูแลรักษา ข้อควรวะวัง - ทำการตรวจสอบและแก้ไขเครื่องปรับอากาศใน...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + ค่าประสบการณ์ + ค่าครองชีพ + สวัสดิการ
3 ธ.ค. 59
11 . พนักงานธุรการ (Outsource)รับสมัครด่วน !
หน้าที่งาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (สัญญาจ้างผ่านบริษัดาต้าคอนโทรล) 1.ประสานงานในการจัดการอบรม -สัมมนา ตามที่กำหนด 2.ประสานงานธุรการ เอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆของศูนย์ฝึกอบรมฯ 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในศุน...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 11,500 บาท+โอที+ ประกันสังคม
3 ธ.ค. 59
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ