เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานติดตั้งบ้าน SCG HEIM
ปฏิบัติงานติดตั้งบ้าน SCG HEIM ให้เป็นไปตามแผนด้วยความปลอดภัยและได้มาตรฐาน พัฒนาทักษะการทำงานและมาตรฐานการทำงานเป็น Multi Skill ดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน งานอื่นๆที่เกี่ยวกับการติดตั...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + 750 + ค่าประสบการณ์ + ค่าเสี่ยงภัย + เบี้ยเลี้ยง
23 เม.ย. 57
2 . พนักงานประสานงาน
-ต้อนรับ ดูแลวิทยากร และผู้เข้าอบรม ที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ฯ -ติดต่อประสานงานการจัดอบรม ที่พัก อาหาร ให้กับวิทยากรและผู้เข้าอบรม -ดูแลสถานที่ จัดห้องอบรมให้พร้อมใช้งาน -เคลียร์เอกสารค่าใช้จ่ายต...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน 9,500
23 เม.ย. 57
3 . พนักงาน Service Counter (เซ็นทรัลพระราม 3)
- ให้บริการข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้างในเครือฯ SCG ทั้งด้านรายละเอียดสินค้า ราคาและการติดตั้ง - สามารถผลักดันยอดขายไปยังร้านตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งโทรติดตตามการขายจากลูกค้าที่มาใช้บริการ - สามารถดูแลค...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน เงินเดือน 10,800 + ค่าปฏิบัติงานในห้าง 3,200 + ค่าครองชีพ +ค่าล่วงเวลา + สวัสดิการ
23 เม.ย. 57
4 . พนักงานบริการลูกค้า (Home Solution น้ำพองพัฒน์ ) ด่วนมาก !!
- ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart - ให้ข้อมูลบริการของ Home Solution กับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น - ทำใบเสนอราคา ติดตามการขายกับลูกค้า ประสานงานติดตั้...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 10,800+750บาท
23 เม.ย. 57
5 . พนักงาน Service Counter (เดอะมอลล์บางกะปิ)
- ให้บริการข้อมูลสินค้าวัสดุก่อสร้างในเครือฯ SCG ทั้งด้านรายละเอียดสินค้า ราคาและการติดตั้ง - สามารถผลักดันยอดขายไปยังร้านตัวแทนจำหน่าย พร้อมทั้งโทรติดตตามการขายจากลูกค้าที่มาใช้บริการ - สามารถดูแลค...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน เงินเดือน 10,800 + ค่าปฏิบัติงานในห้าง 3,200 + ค่าครองชีพ +ค่าล่วงเวลา + สวัสดิการ
23 เม.ย. 57
6 . Technical Advisor (บางซื่อ-ออกตจว.ครั้งคราว)
- เป็นที่ปรึกษาเรื่องเทคนิคการติดตั้งและการแก้ปัญหา (ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง) - ร่วมออกแบบ ทดสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะผลิตสู่ท้องตลาด - ให้คำแนะนำลูกค้าในเรื่องเทคนิคการติดตั้งและแก้ไขปัญห...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน พนักงานประจำ 13,000 + 750 + ค่าประสบการณ์
23 เม.ย. 57
7 . พนักงานบริการลูกค้า (ร้าน Home Solution Center ร้อยเอ็ด/อำเภอเมือง ร้านบจก.ธีรภาดาโฮมมาร์ทแม็กซ์) ด่วนมาก !!
- ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart - ให้ข้อมูลบริการของ Home Solution กับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น - ทำใบเสนอราคา ติดตามการขายกับลูกค้า ประสานงานติดตั้...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 10,800+750 บาท
23 เม.ย. 57
8 . Draftman (ประจำร้าน Home Solution Center ทั่วประเทศ)
- ทำหน้าที่ในการออกแบบและเลือกสรร วัสดุต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า - ทำ Shop Drawing สำหรับงานติดตั้ง - ให้คำปรึกษาประมาณการจำนาวนการใช้งานวัสดุ

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 15,600 + ค่าครองชีพ +ค่าต่างจังหวัด
23 เม.ย. 57
9 . พนักงานบริการเทคนิค Solutions Expert (ประจำร้าน Home Solution Center ทั่วประเทศ )
- ให้ข้อมูล คำแนะนำ/ปรึกษา รวมทั้งประมาณการใช้สินค้า - แนะนำบริการติดตั้งให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ประสานงานกับผู้แทนจำหน่ายและหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 15,600 + ค่าครองชีพ +ค่าต่างจังหวัด
23 เม.ย. 57
10 . พนักงานขายหน้าร้าน (PC) สินค้า ดูรา
1 ผลักดันการขายหน้าร้าน 2 จัดทำรายงานการขาย 3 อธิบายความรู้ผลิตภัณฑ์และให้คำแนะนำการใช้งานสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า 4 ดูแลสต๊อคสินค้าให้เหมาะสม รวมทั้งประสานงานเพื่อให้สั่งซื้อสินค้าเข้าสต๊อคอย...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + สวัสดิการ
23 เม.ย. 57
11 . พนักงานประสานงาน HR (สัญญาจ้างพิเศษ)(สาทร)
- ประสานงาน/จัดเก็บข้อมูล - จัดการเอกสาร

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000+ค่าครองชีพ 750+OT
23 เม.ย. 57
12 . พนักงานบริการเทคนิค-ภูมิภาค (กรุงเทพฯ (ตจว.ภาคใต้)(ก่อสร้าง/โยธา))
- บริการแนะนำการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG ให้กับ ลูกค้า หน่วยงาน โครงการต่างๆ - บริการแนะนำการแก้ไขปัญหาการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG - ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพ - จัดเก...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + ค่าครองชีพ + เบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการ
23 เม.ย. 57
13 . พนักงานบริการลูกค้า (Home Solution Center กรุงเทพฯ, สุขาภิบาล 1, บึงกุ่ม, ร้านบุญชัย ) ด่วนมาก !!
- ต้อนรับให้บริการประสานงานขายและติดตามการขายในศูนย์โฮมโซลูชั่นใน Home Mart - ให้ข้อมูลบริการของ Home Solution กับลูกค้า ให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น - ทำใบเสนอราคา ติดตามการขายกับลูกค้า ประสานงานติดตั้...

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 10,800+750บาท
23 เม.ย. 57
14 . ผู้จัดการร้าน Home Solution Center ด่วนมาก !!
- กำหนดแผนงานพัฒนาศักยภาพการขายปลีกร่วมกับผู้แทนจำหน่าย - ดำเนินการและติดตาม กระตุ้นการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผนงาน - รักษาและควบคุมกระบวนการทำงานภายในร้านให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

SCG Cement–Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
23 เม.ย. 57
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ