เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ประจำร้าน MEGA HOME สาขานครพนม
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
21 ต.ค. 59
2 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ประจำร้าน Global House สาขานครศรีธรรมราช
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
21 ต.ค. 59
3 . พนักงานคลังและจัดส่ง (ประจำพิษณุโลก) รับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามออร์เดอร์ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานการส่งประจำวัน และบันทึกข้อมูล - ตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
21 ต.ค. 59
4 . พนักงานธุรการ (Outsource)รับสมัครด่วน !
หน้าที่งาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (สัญญาจ้างผ่านบริษัดาต้าคอนโทรล) 1.ประสานงานในการจัดการอบรม -สัมมนา ตามที่กำหนด 2.ประสานงานธุรการ เอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆของศูนย์ฝึกอบรมฯ 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในศุน...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 11,500 บาท+โอที+ ประกันสังคม
21 ต.ค. 59
5 . พนักงานบริการเทคนิค
- บริการแนะนำการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG ให้กับ ลูกค้า หน่วยงาน โครงการต่างๆ - บริการแนะนำการแก้ไขปัญหาการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG - ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพ - จัดเก...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + ค่าครองชีพ + เบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการ
19 ต.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเทคนิค (โยธา/ก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาฝีมือช่างและผู้รับเหมา 2.จัดทำการฝึกอบรมและแผนพัฒนาฝีมือช่าง ผู้รับเหมา 3.วางแผนงานประจำวัน/คัดเลือกผู้รับเหมาและพัฒนาระบบงาน 4.ปฏิบัติงานบริการเทคนิคประจำวัน ประสานงา...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000+750 + ค่าประสบการณ์
19 ต.ค. 59
7 . พนักงานส่งเสริมเทคนิค (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฮดรอลิก ระบบเกียร์ มอเตอร์ของเครื่องจักรในโรงงานผลิตคอนกรีตของลูกค้าโรงหล่อซีเมนต์ผงทั่วประเทศ - รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการซ่อม การจัดทำมาตรฐานการซ่อม การจัดเก็บค่าใช้จ่าย - คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 บาท+(ค่าครองชีพ 750 บาท)
19 ต.ค. 59
8 . พนักงานบริการเทคนิค (ช่างก่อสร้าง) ด่วนมาก
1. จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านเทคนิคและการติดตั้งสินค้า SCG Cement Building Materials ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา ลูกค้า ช่าง ให้มีความเชื่อมั่นในสินค้า 2. รวมรวมข้อมูลด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนา สนับสนุนเครื่อ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + ค่าประสบการณ์ + ค่าครองชีพ + สวัสดิการ
17 ต.ค. 59
9 . ผู้แทนขายโครงการ (สำนักงานภาคอีสาน จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
-วางแผนและผลักดันการขายสินค้าผ่านช่องทางโครงการ ในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ -ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตลาดโครงการ และข้อมูลคู่แข่ง เพื่อหาโอกาสในการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้รับเหมา ช่าง และเจ้าของโครงกา...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000+750+ Commission
17 ต.ค. 59
10 . ผู้แทนขายค้าช่วง (ภาคนครหลวง)รับสมัครด่วน !
- เยี่ยมร้านค้า เพื่อผลักดันยอดการขายสินค้าปูนซีเมนต์ถุง, หลังคาตราช้าง สมาร์ทบอร์ด, สมาร์ทวูด, เคหะภัณฑ์ ฯลฯ - เก็บข้อมูลร้านค้า ข้อมูลคู่แข่งขัน เพื่อหาโอกาสการขาย - ให้ข้อมูล วางแผนการขายกับผู้แ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 750 + Incentive + โน๊ตบุ๊ค + โทรศัพท์มือถือ
17 ต.ค. 59
11 . พนักงานบริการเทคนิค - ภูมิภาค (สนง.ภาคใต้)รับสมัครด่วน !
- บริการแนะนำการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG ให้กับ ลูกค้า หน่วยงาน โครงการต่างๆ - บริการแนะนำการแก้ไขปัญหาการติดตั้งใช้งานผลิตภัณฑ์ของ SCG - ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เมื่อเกิดปัญหาด้านคุณภาพ - จัดเก...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 + ค่าครองชีพ + เบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการ
17 ต.ค. 59
12 . พนักงานประสานงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสาร วางบิล - แยกเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน - ประสานงาน Plant - เดินเอกสาร - Key ข้อมูล

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + ค่าครองชีพ
17 ต.ค. 59
13 . พนักงานที่ปรึกษาภาคสนาม (SC)
- วางแผนติดตั้งหลังคา - ประสานงานกับลูกค้า - จัดงาน/ จ่ายงานให้ผู้รับเหมา - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ได้มาตรฐานของบริษัท - ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา - ส่งมอบงานติดตั้งหลังคาให้กับลูกค้า...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + 750 บาท
17 ต.ค. 59
14 . Technician (เครื่องปรับอากาศ VRF) รับสมัครด่วน !
- จัดการฝึกอบรมงานติดตั้งและการทดสอบระบบให้กับตัวแทนผู้ติดตั้งหรือลูกค้า - จัดฝึกอบรมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องปรับอากาศ การดูแลรักษา ข้อควรวะวัง - ทำการตรวจสอบและแก้ไขเครื่องปรับอากาศใน...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + ค่าประสบการณ์ + ค่าครองชีพ + สวัสดิการ
17 ต.ค. 59
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ