เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบุุคคล (สัญญาจ้างพิเศษ)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงานโดยย่อ - ปฏิบัติงานธุรการการบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ หน้าที่งาน - ประสานงานเตรียมความพร้อมในการจัดสัมนา / จัดสัมภาษณ์ - ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการ บุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กร - จ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 11,000 + เบี้ยเลี้ยง + OT
19 ต.ค. 60
2 . Branch Supervisor สาขา พัฒนาการรับสมัครด่วน !
- วางแผนการขนส่งในแต่ละสาขา วาง Route การขนส่งสินค้าในแต่ละวัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น ประสานงานกับสาขาอื่นๆ ในต่างจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดส่งสินค้า • ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้า...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ต.ค. 60
3 . พนักงาน Logistics Command Center
1.Monitor Alert GPS 2.ตรวจสอบข้อมูล GPS 3.จัดทำ Report ส่ง FS,ผรม,ฯลฯ 4.จัดทำข้อมูลเคสอุบัติเหตุ 5.เก็บข้อมูล Report รายวัน 6.งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
หลายอัตตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
4 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ DO HOME สาขาพระราม 2
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + 1,200 (ค่าครองชีพ) + ค่า Commission
16 ต.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ