เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประสานงานรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ - Key ข้อมูลลงในระบบ - อื่นๆ ที่ได้รับมองหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + ค่าครองชีพ
21 เม.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ