เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขายโครงการ (ภาคอีสาน, ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯปริมณฑล)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและผลักดันการขายสินค้าผ่านช่องทางโครงการ ในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ - ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตลาดโครงการ และข้อมูลคู่แข่ง เพื่อหาโอกาสในการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้รับเหมา ช่าง และเจ้าของโครง...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 750 + Commission
23 มิ.ย. 59
2 . พนักงานประสานงานรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสาร วางบิล - แยกเอกสาร เข้าแฟ้มประจำวัน - ประสานงาน Plant - เดินเอกสาร - Key ข้อมูล

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + ค่าครองชีพ
23 มิ.ย. 59
3 . พนักงานที่ปรึกษาภาคสนาม (SC)
- วางแผนติดตั้งหลังคา - ประสานงานกับลูกค้า - จัดงาน/ จ่ายงานให้ผู้รับเหมา - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและ ได้มาตรฐานของบริษัท - ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา - ส่งมอบงานติดตั้งหลังคาให้กับลูกค้า...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + 750 บาท
23 มิ.ย. 59
4 . พนักงานออกแบบ Truss (ประจำ,บางซื่อ)รับสมัครด่วน !
- ใช้โปรแกรมออกแบบโครงสร้างหลังคาสำเร็จรูป เพื่อขึ้นรูปโครงหลังคาสำเร็จรูป เพื่อให้ได้มาซึ่ง แบบโครงหลังคาสำเร็จรูปที่ใช้ในการติดตั้งและปริมาณเหล็กในการใช้งาน - ออกแบบ Layout และขึ้นรูปโครงหลังคา Tru...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000 + 750 + ค่าประสบการณ์ + สวัสดิการ
23 มิ.ย. 59
5 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ประจำร้าน Global House สาขาสิงห์บุรี
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
23 มิ.ย. 59
6 . พนักงานธุรการ (Outsource)รับสมัครด่วน !
หน้าที่งาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ (สัญญาจ้างผ่านบริษัดาต้าคอนโทรล) 1.ประสานงานในการจัดการอบรม -สัมมนา ตามที่กำหนด 2.ประสานงานธุรการ เอกสาร ค่าใช้จ่ายต่างๆของศูนย์ฝึกอบรมฯ 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในศุน...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 11,500 บาท+โอที+ ประกันสังคม
21 มิ.ย. 59
7 . พนักงานขาย PE (ประจำพิษณุโลก)
1. เสนอขายสินค้าและบริการ ในกลุ่มที่ดูแลให้กับลูกค้า 2. บริหารสต็อกในพื้นที่ พร้อมทำใบโอนสินค้าลงระบบ 3. จัดเรียงสินค้าตามมาตรฐานตามกลุ่มสินค้า 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
21 มิ.ย. 59
8 . แคชเชียร์ POS (ประจำพิษณุโลก)
1. รับผิดชอบการรับเงิน-ทอนเงินประจำวันสำหรับลูกค้าเงินสดหน้าร้าน 2. ออกเอกสารขายในรูปแบบใบกำกับภาษีอย่างย่อ 3. บันทึกรับคืนสินค้าลงระบบ 4. สรุปยอดการรับเงินประจำวันส่งร้าน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
21 มิ.ย. 59
9 . พนักงานบัญชี (ประจำพิษณุโลก)
1. บันทึกตั้งหนี้ ตรวจสอบหนี้คงค้าง และตัดชำระหนี้ลงระบบ 2. ออกเอกสารใบวางบิล บันทึกชำระหนี้ผ่านระบบ Champ 3. ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีและรายงานประจำวันต่างๆ 4. ตรวจสอบและควบคุมการจัดทำ และยื่นแบบต่างๆ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
21 มิ.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเทคนิค (โยธา/ก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำองค์ความรู้ด้านการพัฒนาฝีมือช่างและผู้รับเหมา 2.จัดทำการฝึกอบรมและแผนพัฒนาฝีมือช่าง ผู้รับเหมา 3.วางแผนงานประจำวัน/คัดเลือกผู้รับเหมาและพัฒนาระบบงาน 4.ปฏิบัติงานบริการเทคนิคประจำวัน ประสานงา...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000+750 + ค่าประสบการณ์
21 มิ.ย. 59
11 . ผู้แทนขายโครงการ (สำนักงานภาคอีสาน จ.นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
-วางแผนและผลักดันการขายสินค้าผ่านช่องทางโครงการ ในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ -ดำเนินการรวบรวมข้อมูลตลาดโครงการ และข้อมูลคู่แข่ง เพื่อหาโอกาสในการขายสินค้าให้กับกลุ่มผู้รับเหมา ช่าง และเจ้าของโครงกา...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000+750+ Commission
21 มิ.ย. 59
12 . ผู้แทนขายค้าช่วง (ภาคนครหลวง)รับสมัครด่วน !
- เยี่ยมร้านค้า เพื่อผลักดันยอดการขายสินค้าปูนซีเมนต์ถุง, หลังคาตราช้าง สมาร์ทบอร์ด, สมาร์ทวูด, เคหะภัณฑ์ ฯลฯ - เก็บข้อมูลร้านค้า ข้อมูลคู่แข่งขัน เพื่อหาโอกาสการขาย - ให้ข้อมูล วางแผนการขายกับผู้แ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + 750 + Incentive + โน๊ตบุ๊ค + โทรศัพท์มือถือ
21 มิ.ย. 59
13 . พนักงานส่งเสริมเทคนิค (เครื่องกล)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบไฮดรอลิก ระบบเกียร์ มอเตอร์ของเครื่องจักรในโรงงานผลิตคอนกรีตของลูกค้าโรงหล่อซีเมนต์ผงทั่วประเทศ - รวบรวมจัดเก็บข้อมูลการซ่อม การจัดทำมาตรฐานการซ่อม การจัดเก็บค่าใช้จ่าย - คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 13,000+750 บาท
21 มิ.ย. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ