เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบุุคล (สัญญาจ้างพิเศษ) ด่วนมาก
ลักษณะงานโดยย่อ - ปฏิบัติงานธุรการการบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ หน้าที่งาน - ประสานงานเตรียมความพร้อมในการจัดสัมนา / จัดสัมภาษณ์ - ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการ บุคคลภายในและบุคคลภายนอกองค์กร - จ...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,000 + เบี้ยเลี้ยง + OT
21 ส.ค. 60
2 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ DO HOME สาขานครราชสีมา
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
17 ส.ค. 60
3 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ DO HOME สาขาอุดรธานี
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
17 ส.ค. 60
4 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Global House สาขาประจวบคีรีขันธ์
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน 9,300 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
17 ส.ค. 60
5 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Global House สาขาร้อยเอ็ด
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
17 ส.ค. 60
6 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Global House สาขาสกลนคร (พังโคน)
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
17 ส.ค. 60
7 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ MEGA HOME สาขาสระแก้ว (อรัญประเทศ)
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
17 ส.ค. 60
8 . พนักงานแนะนำสินค้า (PC DURA) ปฏิบัติงานที่ Global House สาขาลพบุรี
1.แนะนำข้อมูลสินค้าให้บริการลูกค้า 2.ผลักดันยอดขายและติดตามการขายต่อเนื่อง 3.ดูแลทำความสะอาดและจัดเรียงพื้นที่ขายสม่ำเสมอ 4.เก็บข้อมูลตลาดและข้อมูลลูกค้าในพื้นที่

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + 500 (ค่าโทรศัพท์) + 500 (เบี้ยขยัน) + ค่า Commission
17 ส.ค. 60
9 . Branch Supervisor สาขา สุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการขนส่งในแต่ละสาขา วาง Route การขนส่งสินค้าในแต่ละวัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น ประสานงานกับสาขาอื่นๆ ในต่างจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดส่งสินค้า • คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
10 . Branch Supervisor สาขา อุดรธานีรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการขนส่งในแต่ละสาขา วาง Route การขนส่งสินค้าในแต่ละวัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น ประสานงานกับสาขาอื่นๆ ในต่างจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดส่งสินค้า • คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
11 . Branch Supervisor สาขา ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการขนส่งในแต่ละสาขา วาง Route การขนส่งสินค้าในแต่ละวัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น ประสานงานกับสาขาอื่นๆ ในต่างจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดส่งสินค้า • คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
12 . Branch Supervisor สาขา นครศรีธรรมราชรับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการขนส่งในแต่ละสาขา วาง Route การขนส่งสินค้าในแต่ละวัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น ประสานงานกับสาขาอื่นๆ ในต่างจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดส่งสินค้า • คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
13 . Branch Supervisor สาขา เชียงใหม่รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการขนส่งในแต่ละสาขา วาง Route การขนส่งสินค้าในแต่ละวัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น ประสานงานกับสาขาอื่นๆ ในต่างจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดส่งสินค้า • คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
14 . Branch Supervisor สาขา นครสวรรค์
หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการขนส่งในแต่ละสาขา วาง Route การขนส่งสินค้าในแต่ละวัน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น ประสานงานกับสาขาอื่นๆ ในต่างจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือ และการจัดส่งสินค้า • คว...

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ