เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Supervisor / หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำ สนง.สมุทรสาคร)
ด่วน!!!!

รายละเอียดงาน ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน สังกัดแผนก: บัญชี ฝ่าย: บัญชีและการเงิน ผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตรวจสอบควบคุมบัญชีทั้งระบบ ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชี ต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
2 ก.ค. 58
2 . Japanese interpreter / เลขานุการ
1. ประสานงานความเข้าใจระหว่างชาวญี่ปุ่น,ชาวไทยในเรื่องของสนทนา,สื่อสาร โดยแปลในด้านการพูดและการแปลเอกสาร 2. เป็นตัวกลางการถ่ายทอดคำสั่ง,ความคดเห็นต่างๆ ระหว่างคนไทย และญี่ปุ่นให้เข้าใจตรงกัน 3. รา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 position
เงินเดือน N/A
2 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (สาขาปิ่นทอง 2 ศรีราชา ชลบุรี)
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 2. ดูแลระบบ ISO 14001 และ OHSAS 18001 3. จัดทำระบบด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของลูกค้า

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
2 ก.ค. 58
4 . ผู้จัดการ / หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ( Internal Audit Manager /Supervisor)
- วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan) ในงานที่ตนเองรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบายของกลุ่มบริษัท รวมทั้งนำแผนการปฏิบัติงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ - กำหนดวิธีการตรวจสอบในแต่ละกิจกรรม ตามโปรแกรมก...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
2 ก.ค. 58
5 . Production Supervisor: Blow Molding สาขาปิ่นทอง 2
• บริหารงานทางด้านการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตได้ตามแผน โดยเข้าควบคุมดูแล • วางแผนการจัดการ ทั้งด้านกำลังคน การใช้เครื่องจักร เพื่อผลิตของให้ได้ตามแผนงาน • ควบคุมการทำงานของพนักงาน ช่างปรับแต่งเครื่อง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ก.ค. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ก.ค. 58
7 . ธุรการซ่อมบำรุง ( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
1. จัดทำเอกสารและข้อมูล ด้านทะเบียนเครื่องจักร ประวัติเครื่องจักร 2. ควบคุมอะไหล่งาน MP/BM 3. ออกใบสั่งซื้อ PB,PR ของแผนกกับแผนก Set-up ให้แผนกจัดซื้อ 4. การรับบิลรับของ (งานซ่อม,งานPJ 5. เก็บข้อ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ค. 58
8 . ช่างเทคนิคเป่า,ฉีด (สาขาสมุทรสาคร/ชลบุรี) / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องกล , ระบบสนับสนุน , Cutting Jig,Mechanic/
ด่วนมาก!!!

1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
2 ก.ค. 58
9 . Procurement Engineer/Supervisor
ด่วนมาก!!

Responsibilities: - - Responsible for Global sourcing, selecting and negotiating with suppliers to constantly strive for best price while maintaining the highest and of quality, reliability and se...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
2 ก.ค. 58
10 . หัวหน้ากะคลังสินค้า (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วนมาก!!

- ควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องของการรับ/จ่าย และจัดเก็บ - ประสานงานระหว่างแผนก - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เข้ากะ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ