เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ IT -Senior/Network /Admin (ประจำสาขาสมุทรสาคร)
รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งาน System Administration รวมทั้งแก้ปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในบริษัท ฯ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 - ตามความสามารถ
21 พ.ย. 57
2 . Sales Manager (สาขาปิ่นทอง 2 ศรีราชา ชลบุรี)
1. วางแผนกลยุทธ์การขาย 2. บริหารงานขาย 3. จัดการทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานขาย 4. วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกัน 5. รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 6. สนับสนุนข้อมูลทาง Technic แ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ / Programmer Officer (ประจำสาขาสมุทรสาคร)
- Responsible for maintenance and coding programs for SQL 2008 (if have knowledge of ERP Syteline or In-house application would be advantage). - Responsible for installations and monitors programs t...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
4 . Engineer Marketing (สาขาปิ่นทอง 2 ศรีราชา ชลบุรี)
1. จัดทำการทดสอบคุณสมบัติลูกค้า 2. วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ตามตกลง
21 พ.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (สาขาปิ่นทอง 2 ศรีราชา ชลบุรี)
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 2. ดูแลระบบ ISO 14001 และ OHSAS 18001 3. จัดทำระบบด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของลูกค้า 4. ตรวจสอบ เสนอแนะให้ปฏิบัติการ หรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกั...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
21 พ.ย. 57
6 . หัวหน้าแผนกฉีด/ห้วหน้าแผนกคลีนรูม - สาขาสมุทรสาคร
1.การกำกับดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความสูญเสียต่างๆ เช่น การปรับแต่ง เครื่องจักรเสีย 2.การกำกับดูแลสมรรถนะของเครื่องจักร การบริหารจัดการเวลา 3.การกำกับดูแลด้านคุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงานจัดหลักสูตรฝึกอบรม 2. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับส่งกรมพัฒนาฯ 3. บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานในประวัติของแต่ละบุคคล 4. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 57
8 . วิศวกรกระบวนการผลิต ( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 2. พัฒนากระบวนการผลิต 3. ดูและและควบคุมการดำเนินงานภายในฝ่ายให้สำเร็จตามความต้องการของลูกค้า และภายในเวลาที่กำหนด 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ย. 57
9 . ช่างเทคนิคเป่า,ฉีด (สาขาสมุทรสาคร/ชลบุรี) / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องกล , ระบบสนับสนุน , Cutting Jig,Mechanic/
ด่วนมาก!!!

1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
21 พ.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ( สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี ปิ่นทอง 2 )
- ทำเอกสารใบสำคัญจ่าย พร้อมบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ - ดูแล และ บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ - จัดทำแบบนำส่งภาษีเพื่อยื่นกรมสรรพากรประจำเดือน เช่น ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3,5...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ