เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการคลังสินค้า
1. เปิดบิลขาย 2. ควบคุม Stock สินค้า 3. ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ 4. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำสาขาบางบอน)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการผลิต - วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ตามออร์เดอร์ลูกค้า - ประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จ้ดทำข้อมูลการประชุมประจำเดือนของฝ่าย - จ้ดทำข้อมูลการส่งมอบสินค้า ,และร...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 59
3 . Draftman - Samutsakorn
•สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้รับจากลูกค้า และฝ่ายวิศวกรรมภายใน •ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม เกี่ยวกับงานเขียนแบบ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโตรงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
4 . VA/VE Manager
Value Analysis – VA = การวิเคราะห์คุณค่า /การลดค่าใช้จ่ายที่วิเคราะห์หน้าที่การทำงานของระบบ หรือการบริการ หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการ Value Engineering – VE = วิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์เทคนิคท...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน ืืตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
27 พ.ค. 59
5 . เลขา/ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)รับสมัครด่วน !
1. ถ่ายทอดข้อมูล ความคิดเห็นต่าวๆ ระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อสารในเรื่องเดียวกัน 2. ทำการแปลเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น 3. เป็นล่ามแปลในกรณีที่มีลูกค้าชาวญี่ปุ่...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
27 พ.ค. 59
6 . production planning engineer / วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ
วิศวกรวางแผนการผลิต 1. รับ Order คีย์ Order วางแผนการผลิต และติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. ติดตามและประสานงานกับฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย วิศวกรฝ่ายป...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
7 . Production Foreman/ Leader (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- Control & follow up the production line in accordance with production schedule. - Plan and control manpower in production line. - Control all equipment,machines,and tools in production line. - Im...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน Negotiate
27 พ.ค. 59
8 . ช่างเทคนิคงานเป่า/งานฉีด (สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี ปิ่นทอง2)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสีย 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
9 . Program Product Engineer รับสมัครด่วน !
- Issue document about new model and transfer model (BOM,APQP,PPAP file) - Make document PPAP file and other as all concerns - Confers with supplier to determine specifications and arrange for purch...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
27 พ.ค. 59
10 . วิศวกรออกแบบและพัฒนากระบวนการ สาขาสมุทรสาคร
1. ออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ 2. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาวิธีการและกระบวนการผลิต 3. จัดทำแผนการออกแบบ และพัฒนาสินค้าใหม่ พร้อมจัดทำเอกสารสรุปผลการพัฒนา 4. แก้ไขปัยหาในกระบวนการผลิต

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
27 พ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ