เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคเป่า (Blow Molding) (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)
- จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ แม่พิมพ์ สำหรับการ Set Up เครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต - ปรับตั้ง Condition ตาม Standard เพื่อเดินงานผลิต (By Off) - จดบันทึก Condition - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
10 ก.พ. 59
2 . Planning Manager (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)
- Follow up production plan by checking production daily report. - Summarize operation ratio, actual production quantity,material yield ratio and efficiency ratio (%) as monthly report for managing d...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
10 ก.พ. 59
3 . QA SUPERVISOR / MANAGER
ด่วน!!!!

QA SUPERVISOR - To control operator in section. - To issue working standard and working instruction , measuring equipment usage and calibration. - To Analysis quality problems. - Supervise the pla...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
2 positions
เงินเดือน Negotiable
10 ก.พ. 59
4 . วิศวกรวางแผนการผลิต
1. รับ Order คีย์ Order 2. วางแผนการผลิต และติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. ติดตามและประสานงานกับฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมการผลิต 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ก.พ. 59
5 . Production Foreman / Leader (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)
ด่วน!!!!

- Control & follow up the production line in accordance with production schedule. - Plan and control manpower in production line. - Control all equipment,machines,and tools in production line. - Im...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน Negotiate
10 ก.พ. 59
6 . เจ้าหน้าที่ IT -Senior/Network /Admin (ประจำสาขาสมุทรสาคร)
รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งาน System Administration รวมทั้งแก้ปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในบริษัท ฯ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามความสามารถ
10 ก.พ. 59
7 . Product Engineer (นิคมปิ่นทอง 2 ชลบุรี)
ด่วนมาก!!

- Issue document about new model and transfer model (BOM,APQP,PPAP file) - Make document PPAP file and other as all concerns - Confers with supplier to determine specifications and arrange for purch...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
10 ก.พ. 59
8 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
10 ก.พ. 59
9 . วิศวกรออกแบบและพัฒนากระบวนการ สาขาสมุทรสาคร
1. ออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ 2. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาวิธีการและกระบวนการผลิต 3. จัดทำแผนการออกแบบ และพัฒนาสินค้าใหม่ พร้อมจัดทำเอกสารสรุปผลการพัฒนา 4. แก้ไขปัยหาในกระบวนการผลิต

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
10 ก.พ. 59
10 . Accounting Supervisor / หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำ สนง.สมุทรสาคร)
ด่วน!!!!

รายละเอียดงาน ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน สังกัดแผนก: บัญชี ฝ่าย: บัญชีและการเงิน ผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ตรวจสอบควบคุมบัญชีทั้งระบบ ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชี ต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
10 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ