เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคงานเป่า/งานฉีด (ประจำที่สาขาเทียนจิน ประเทศจีน)
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสีย 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - China
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 59
2 . Draftman - Samutsakorn
•สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้รับจากลูกค้า และฝ่ายวิศวกรรมภายใน •ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม เกี่ยวกับงานเขียนแบบ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโตรงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 59
3 . เลขา/ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)รับสมัครด่วน !
1. ถ่ายทอดข้อมูล ความคิดเห็นต่าวๆ ระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อสารในเรื่องเดียวกัน 2. ทำการแปลเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น 3. เป็นล่ามแปลในกรณีที่มีลูกค้าชาวญี่ปุ่...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
1 ก.ค. 59
4 . production planning engineer / วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ
วิศวกรวางแผนการผลิต 1. รับ Order คีย์ Order วางแผนการผลิต และติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. ติดตามและประสานงานกับฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย วิศวกรฝ่ายป...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 59
5 . Production Foreman/ Leader (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- Control & follow up the production line in accordance with production schedule. - Plan and control manpower in production line. - Control all equipment,machines,and tools in production line. - Im...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน Negotiate
1 ก.ค. 59
6 . ช่างเทคนิคงานเป่า/งานฉีด (สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี ปิ่นทอง2)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสีย 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (สาขาสมุทรสาคร)
- จัดทำต้นทุนราคาสินค้า จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล - ควบคุมติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนสินค้า - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ของ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ IT -Support (ประจำสาขาสมุทรสาคร)
รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งาน System Administration บางส่วนรวมทั้งแก้ปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในบริษัท ฯ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามความสามารถ
1 ก.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (ประจำสาขาบางบอน)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการผลิต - วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ตามออร์เดอร์ลูกค้า - ประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จ้ดทำข้อมูลการประชุมประจำเดือนของฝ่าย - จ้ดทำข้อมูลการส่งมอบสินค้า ,และร...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 ก.ค. 59
10 . Senior Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ประจำ สนง.สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส สังกัดแผนก: บัญชี ฝ่าย: บัญชีและการเงิน ผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชี - ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ภาษีซื้อขาย ภาษีหัก ณ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
1 ก.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ