เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี
สาขาสมุทรสาคร : ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก สาขาชลบุรี : ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
2 . พนักงานบัญชี (สาขานิคมปิ่นทอง2)
1.เปิด Invoice ขาย/วางบิล/ใบสำคัญรับ 2.ตั้งหนี้/รับวางบิล/ทำจ่าย 3.ภงด.3/ ภงด.53/ภพ.30 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
23 มิ.ย. 60
3 . วิศวกร QE (สาขาสมุทรสาคร)
1. วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 2. Newmadel

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
4 . Production Foreman (สาขานิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- Control & follow up the production line in accordance with production schedule. - Plan and control manpower in production line. - Control all equipment,machines,and tools in production line. - Im...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
4 Position
เงินเดือน Negotiate
23 มิ.ย. 60
5 . ช่างเทคนิคงานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1.เปลี่ยนแม่พิมพ์ และปรับแต่งเครื่องจักรให้ผลิตชิ้นงานพลาสติก ตามเป้าหมาย 2.ควบคุมของเสียจากกระบวนการผลิต 3.บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น 4.ปฎิบัติงานตามขั้นตอนระบบงาน ความปลอดภัย, 5 ส. และ TPM

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนขึ้นต่ำ 10,000 ตามวุฒิ หรือประสบการณ์ และ OTไม่น้อยกว่า 12/สัปดาห์
23 มิ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ประสานงานกับทุกหน่วยงานจัดหลักสูตรฝึกอบรม 2. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานทุกระดับส่งกรมพัฒนาฯ 3. บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานในประวัติของแต่ละบุคคล 4. ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานในส่วนของลูกค้าของบริษัท 2.ดูแล file งานของแผนก เช่น การทำ TPM , การนำเสนองานต่างๆ 3.เช็คผลผลิตประจำวันใน Production Plan ของทุกสินค้า 4.เก็บข้อมูลติตามผลในส่วน KPI ของแผนก 5.งานตามที่ได้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
8 . Product Engineer (สาขานิคมปิ่นทอง 2)
1.ดำเนินงานตรามแผนงานสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และแก้ไขผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.จัดทำเอกสาร ที่ลูกค้าร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่ PPAP 4.วิเคราะห์และทดสอบผลกา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
9 . จป.วิชาชีพ สาขา บางบอนรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฤหมายความปลอดภัยฯ 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย กำหนดการป้องกันและขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สาขาบางบอน)
- รับคำสั่งซื้อและความต้องการสินค้าจากลูกค้า - วางแผนการผลิตในกระบวนหลัก และวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ - กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาใก้ปฏิบัตตามเป้าหมายขององค์กรและแผนก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ