เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างกลึง
1. กลึงงานตามแบบ 2. กลึงงานเกลียวใน เกลียวนอกได้ 3. ใช้เครื่องเจีย และ เครื่องมิลลิ่งได้

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
2 . Admin หน่วยงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
1.ดูแลเอกสารในแผนก 2.เบิก - จ่าย อุปกรณ์ 3.จัดเรียงเอกสารในระบบคุณภาพ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
3 . QA Staff / QA Leader / QA Engineer /QA Supervisorรับสมัครด่วน !
QA/Staff/Engineer/Supervisor - To control operator in section. - To issue working standard and working instruction , measuring equipment usage and calibration. - To Analysis quality problems. - Su...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 positions
เงินเดือน Negotiable
24 มี.ค. 60
4 . วิศวกร QE (สาขาสมุทรสาคร)
1. ออกแบบเครื่องมือวัด,วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 2. Newmadel ,สร้าง Profow Control 3. ออกแบบเครื่องมือทดสอบ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
5 . Production Foreman (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- Control & follow up the production line in accordance with production schedule. - Plan and control manpower in production line. - Control all equipment,machines,and tools in production line. - Im...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
4 Position
เงินเดือน Negotiate
24 มี.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานในส่วนของลูกค้าของบริษัท 2.ดูแล file งานของแผนก เช่น การทำ TPM , การนำเสนองานต่างๆ 3.เช็คผลผลิตประจำวันใน Production Plan ของทุกสินค้า 4.เก็บข้อมูลติตามผลในส่วน KPI ของแผนก 5.งานตามที่ได้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มี.ค. 60
7 . Product Engineer (สาขาปิ่นทอง 2)
1.ดำเนินงานตรามแผนงานสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และแก้ไขผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.จัดทำเอกสาร ที่ลูกค้าร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่ PPAP 4.วิเคราะห์และทดสอบผลกา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มี.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer) (ประจำสาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. รายงานส...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สาขาบางบอน)
- รับคำสั่งซื้อและความต้องการสินค้าจากลูกค้า - วางแผนการผลิตในกระบวนหลัก และวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบต่างๆ - กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาใก้ปฏิบัตตามเป้าหมายขององค์กรและแผนก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
10 . Sale Engineer/Sale Manager - Chonburi Branchรับสมัครด่วน !
• Develop proposals for performance improvement work based on customers' needs • Operate as a lead consultant to manage and deliver customer-focused service offerings • Development of customer strat...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 position
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ