เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (สาขาบางบอน)
- จัดทำต้นทุนราคาสินค้า จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล - ควบคุมติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนสินค้า - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ของ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
2 . วิศวกร QA/QE (สาขาสมุทรสาคร)
1. วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ 2. Newmadel

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
3 . HRM Supervisor (สาขานิคมปิ่นทอง 2)
-ดำเนินการตามกฎข้อบังคับตาม กม. แรงงาน -ดำเนินการขออนุญาตทำงาน วีซ่าของพนักงาน -สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงาน -ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -ดูแลให้พนักงานปฎิบั...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
14 ธ.ค. 60
4 . พนักงาน ทุพพลภาพ
1.คีย์เอกสาร 2.รับผิดชอบงานอื่นๆที่เหมาะสมตามผู้บังคับบัญชาคัดเลือกให้

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี
สาขาสมุทรสาคร : ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติก สาขาชลบุรี : ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ชิ้นส่วนยานยนต์

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (สาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานในส่วนของลูกค้าของบริษัท 2.ดูแล file งานของแผนก เช่น การทำ TPM , การนำเสนองานต่างๆ 3.เช็คผลผลิตประจำวันใน Production Plan ของทุกสินค้า 4.เก็บข้อมูลติตามผลในส่วน KPI ของแผนก 5.งานตามที่ได้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
7 . Product Engineer (สาขานิคมปิ่นทอง 2)
1.ดำเนินงานตรามแผนงานสำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.ดำเนินการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และแก้ไขผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3.จัดทำเอกสาร ที่ลูกค้าร้องขอผลิตภัณฑ์ใหม่ PPAP 4.วิเคราะห์และทดสอบผลกา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
14 ธ.ค. 60
8 . Production Supervisor (เป่าบรรจุภัณฑ์) สาขาชลบุรีรับสมัครด่วน !
1.Control of monthly production schedule and daily production. 2.Control of in-process inspection. 3.Control of nonconforming product. 4.Control of implementation on corrective and preventive actio...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Officer) (ประจำสาขาสมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่างๆ ขององค์กรตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2. รายงานส...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ