เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . VA/VE Manager
Value Analysis – VA = การวิเคราะห์คุณค่า /การลดค่าใช้จ่ายที่วิเคราะห์หน้าที่การทำงานของระบบ หรือการบริการ หรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการ Value Engineering – VE = วิศวกรรมคุณค่า การประยุกต์เทคนิคท...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน ืืตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
28 เม.ย. 59
2 . Foreman สาขาสมุทรสาคร
- ตรวจสอบผลผลิตให้ได้ตามที่วางแผนต่อวัน - ควบคุมวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาให้เสร็จวันต่อวัน - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ/จป เทคนิครับสมัครด่วน !
1. ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบด้านความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมการทำงาน จัดทำรายงานส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ฝึกอบรมพนักงานใหม่ด้านความปลอดภัยและสิ่...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา(รับทีมงานเพิ่ม)
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
28 เม.ย. 59
4 . เลขา/ล่าม (ภาษาญี่ปุ่น)รับสมัครด่วน !
1. ถ่ายทอดข้อมูล ความคิดเห็นต่าวๆ ระหว่างชาวญี่ปุ่นและชาวไทย ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการสื่อสารในเรื่องเดียวกัน 2. ทำการแปลเอกสารทั้งภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น 3. เป็นล่ามแปลในกรณีที่มีลูกค้าชาวญี่ปุ่...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
28 เม.ย. 59
5 . QA SUPERVISOR รับสมัครด่วน !
QA SUPERVISOR - To control operator in section. - To issue working standard and working instruction , measuring equipment usage and calibration. - To Analysis quality problems. - Supervise the pla...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 positions
เงินเดือน Negotiable
28 เม.ย. 59
6 . วิศวกรวางแผนการผลิต / วิศวกรฝ่ายประกันคุณภาพ
วิศวกรวางแผนการผลิต 1. รับ Order คีย์ Order วางแผนการผลิต และติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. ติดตามและประสานงานกับฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับหมายหมาย วิศวกรฝ่ายป...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
7 . Production Foreman/ Leader (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี, ปิ่นทอง 3)รับสมัครด่วน !
- Control & follow up the production line in accordance with production schedule. - Plan and control manpower in production line. - Control all equipment,machines,and tools in production line. - Im...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน Negotiate
28 เม.ย. 59
8 . ช่างเทคนิคงานเป่า/งานฉีด (สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี ปิ่นทอง2)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสีย 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี ( สนง.บางบอน )
- เป็ดบิลขายให้ลูกค้า - RR วัตถุดิบ - เพิ่มหนี้ - ลดหนี้ - ภาษีขาย - ซื้อ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
10 . วิศวกรออกแบบและพัฒนากระบวนการ สาขาสมุทรสาคร
1. ออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ 2. ปรับปรุงแก้ไข พัฒนาวิธีการและกระบวนการผลิต 3. จัดทำแผนการออกแบบ และพัฒนาสินค้าใหม่ พร้อมจัดทำเอกสารสรุปผลการพัฒนา 4. แก้ไขปัยหาในกระบวนการผลิต

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
28 เม.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ