เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคงานเป่า/งานฉีด (ประจำที่สาขาเทียนจิน ประเทศจีน)
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสีย 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - China
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
2 . Draftman - Samutsakorn
•สนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ได้รับจากลูกค้า และฝ่ายวิศวกรรมภายใน •ประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรม เกี่ยวกับงานเขียนแบบ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโตรงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
3 . Planning Manager (นิคมปิ่นทอง2 ชลบุรี)
- Follow up production plan by checking production daily report. - Summarize operation ratio, actual production quantity,material yield ratio and efficiency ratio (%) as monthly report for managing d...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
4 . ช่างเทคนิคงานเป่า/งานฉีด (สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี ปิ่นทอง2)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมดูแลของเสีย 3. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร และแม่พิมพ์ 4. ควบคุมดูแล ลดของเสีย Loss ต่าง ๆ 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (สาขาสมุทรสาคร)
- จัดทำต้นทุนราคาสินค้า จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล - ควบคุมติดตาม และตรวจสอบการคำนวณต้นทุนสินค้า - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการเคลื่อนไหว ของ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ IT -Support (ประจำสาขาสมุทรสาคร)
รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องและวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งาน System Administration บางส่วนรวมทั้งแก้ปัญหา และให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในบริษัท ฯ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามความสามารถ
27 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต, Material Control, Delivery Controlรับสมัครด่วน !
Planning Officer - จัดทำแผนการผลิต - วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ตามออร์เดอร์ลูกค้า - ประสานงานเรื่องการส่งมอบสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จ้ดทำข้อมูลการประชุมประจำเดือนของฝ่าย - จ้ดทำข้อมูลการ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 อัตรา
27 ก.ค. 59
8 . Program Product Engineer รับสมัครด่วน !
- Issue document about new model and transfer model (BOM,APQP,PPAP file) - Make document PPAP file and other as all concerns - Confers with supplier to determine specifications and arrange for purch...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
27 ก.ค. 59
9 . ธุรการคลังสินค้า
1. เปิดบิลขาย 2. ควบคุม Stock สินค้า 3. ดูแลงานด้านเอกสารต่าง ๆ 4. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 ก.ค. 59
10 . Senior Accounting Officer / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ประจำ สนง.สมุทรสาคร)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส สังกัดแผนก: บัญชี ฝ่าย: บัญชีและการเงิน ผู้บังคับบัญชา: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ตรวจสอบรายการรับ-จ่ายและการบันทึกบัญชี - ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ภาษีซื้อขาย ภาษีหัก ณ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
27 ก.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ