เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์ และ Tooling (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วนมาก!!

1.ดูแลและรับผิดชอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2.ดูแลและรับผิดชอบในการออกแบบเครื่องมือ,อุปกรณ์ ที่ใช้ในการลองตัวอย่างสินค้าใหม่ และดำเนินการติดตั้งเพื่อใช้งาน 3.ดูแลและรับผิดชอบในการออกแบบ Jig/Fixture เพื่อ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
18 เม.ย. 57
2 . หัวหน้ากะ QC. ( สาขาสมุทรสาคร )
ด่วนมาก!!

1.จัดทำแก้ไขปรับปรุงระเบียบและวิธีการทำงาน ในการป้องกันและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.ออกเอกสาร COA , ดูแลควบคุมเอกสารในระบบ QC. , ทำหน้าที่ตัดสินใจงานที่เกิดปัญหาจากฝ่ายผลิต 3.ควบคุมจัดเก็บเอกสาร ,...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
3 . หัวหน้าแผนกฉีด - สาขาสมุทรสาคร
1.การกำกับดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความสูญเสียต่างๆ เช่น การปรับแต่ง เครื่องจักรเสีย 2.การกำกับดูแลสมรรถนะของเครื่องจักร การบริหารจัดการเวลา 3.การกำกับดูแลด้านคุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ TPM Center
ด่วนมาก!!

1.จัดทำข้อมูลของแผนก เช่น ลงทะเบียนเอกสาร ,จัดทำเอกสารให้แผนกต่างๆ 2.สรุปข้อมูลการลงทะเบียน และสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของแต่ละกิจกรรม 3.สั่งซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบ TPM/5ส 4.จัดทำบอร์...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
18 เม.ย. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
-Performing difficult staffing duties, including dealing with understaffing, refereeing disputes, and administering disciplinary procedures -Implementing HR policies and plans to align with company's...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 57
6 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (สาขาศรีราชา)
ด่วนมาก!!

1. แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นด้วยทักษะทาง Technic ,Design Engineer และ การตลาด 2. แปลการประชุมวาระต่างๆจากผู้บริหารชาวญี่ปุ่นกับผู้บริหารชาวไทย 3. แปลกิจกรรมต่างๆของผู้บริหารชาวญี่ปุ่น นอกในสถานที่ปฏิบัติ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามตกลง
18 เม.ย. 57
7 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 57
8 . ช่างเทคนิคเป่า,ฉีด (สาขาสมุทรสาคร) / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องกล , ระบบสนับสนุน , Cutting Jig,Mechanic/
ด่วนมาก!!!

1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
18 เม.ย. 57
9 . วิศวกร New Model/ วิศวกร R&D/ วิศวกร ควบคุมคุณภาพ (สาขาศรีราชา)
1.วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต้...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
10 อัตรา
ด่วนมาก!!!
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
10 . หัวหน้าแผนกแผนกบัญชีสาขา - สาขาชลบุรี (ด่วน)
ควบคุมและตรวจสอบการทำงานและจัดทำงบการเงินประจำสาขา

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ