เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ( สาขาสมุทรสาคร/สาขาชลบุรี ปิ่นทอง 2 )
- ทำเอกสารใบสำคัญจ่าย พร้อมบันทึกบัญชีเจ้าหนี้ - ดูแล และ บันทึกรายการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินต่างๆ - จัดทำแบบนำส่งภาษีเพื่อยื่นกรมสรรพากรประจำเดือน เช่น ภ.พ.30 ภ.ง.ด.3,5...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57
2 . Purchase Engineer
1. ติดต่อประสานงานผู้ขาย 2. ออกใบสั่งซื้อ (P/O) 3. ติดต่อประสานงานผู้ขายด้านการส่งมอบ 4. รับผิดชอบในการ New Model (RFQ/GO Model) หาวัสดุ Component เปรียบเทียบสเปคได้ 5. งานระบบคุณภาพต่าง ๆ ขององค์...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
24 ต.ค. 57
3 . Logistics Manager/Supervisor (สาขาศรีราชา ชลบุรี)
Logistics Manager/Supervisor (สาขาศรีราชา ปิ่นทอง 2) 1. รับผิดชอบการวางแผน และประสานงาน การรับสินค้าจากฝ่ายผลิต, การจัดเก็บสินค้า, การจ่ายสินค้า 2. ควบคุมการจ่ายสินค้า และบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงค...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ตามตกลง
22 ต.ค. 57
4 . Asst. Foreman (สาขาศรีราชา ปิ่นทอง 2 ชลบุรี)
1. ควบคุมกระบวนการผลิต 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต 3. จัดทำรายงานการผลิต 4. วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางป้องกัน 5. รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 6. สนับสนุนข้อมูลทาง Technic และ Know-ho...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
5 . หัวหน้าแผนกฉีด/ห้วหน้าแผนกคลีนรูม - สาขาสมุทรสาคร
1.การกำกับดูแลประสิทธิภาพของเครื่องจักร ลดความสูญเสียต่างๆ เช่น การปรับแต่ง เครื่องจักรเสีย 2.การกำกับดูแลสมรรถนะของเครื่องจักร การบริหารจัดการเวลา 3.การกำกับดูแลด้านคุณภาพต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 57
7 . วิศวกรกระบวนการผลิต ( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 2. พัฒนากระบวนการผลิต 3. ดูและและควบคุมการดำเนินงานภายในฝ่ายให้สำเร็จตามความต้องการของลูกค้า และภายในเวลาที่กำหนด 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 57
8 . ช่างเทคนิคเป่า,ฉีด (สาขาสมุทรสาคร/ชลบุรี) / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องกล , ระบบสนับสนุน , Cutting Jig,Mechanic/
ด่วนมาก!!!

1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
22 ต.ค. 57
9 . Painting Engineer / Supervisor / Manager (สาขาศรีราชา)
1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลอง และปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาได้ตามกำหนด 2. รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา 3. มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
8 อัตรา ด่วนมาก!!!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
22 ต.ค. 57
10 . หัวหน้ากะคลังสินค้า (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วนมาก!!

- ควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องของการรับ/จ่าย และจัดเก็บ - ประสานงานระหว่างแผนก - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เข้ากะ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ