เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ / Programmer Officer (ประจำสาขาสมุทรสาคร)
- Responsible for maintenance and coding programs for SQL 2008 (if have knowledge of ERP Syteline or In-house application would be advantage). - Responsible for installations and monitors programs t...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 58
2 . Japanese interpreter / เลขานุการ
1. ประสานงานความเข้าใจระหว่างชาวญี่ปุ่น,ชาวไทยในเรื่องของสนทนา,สื่อสาร โดยแปลในด้านการพูดและการแปลเอกสาร 2. เป็นตัวกลางการถ่ายทอดคำสั่ง,ความคดเห็นต่างๆ ระหว่างคนไทย และญี่ปุ่นให้เข้าใจตรงกัน 3. รา...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 position
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 58
3 . หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (สาขาปิ่นทอง 2 ศรีราชา ชลบุรี)
ด่วนมาก!!

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 2. ดูแลระบบ ISO 14001 และ OHSAS 18001 3. จัดทำระบบด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดของลูกค้า

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 58
4 . Product Engineer / Senior Product Engineer
1. Engineering Project. 2. Production Line Improvement . 3. Tooling Control & Improvement. 4. Customer Audit Follow TS16949. 5. New Part Control. 6. Set up Production Line System and Improvement....

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 Position
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 58
5 . Recruit Officer สาขาปิ่นทอง 2
ด่วนมาก!!

1. รับแผนการสรรหาบุคคลากรจากผู้บังคับบัญชาเพื่อการสรรหา 2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลของทุกหน่วยงาน 3. จัดทำรายงานสรุปการสรรหาบุคลากรตามแผนการสรรหา 4. รายงานสรุปการสรรหาบุคคลากรต่อผู้บังคับบัญชา 5. กำห...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ก.ค. 58
6 . หัวหน้ากะ ฝ่ายผลิต (สาขาสมุทรสาคร)
1.ควบคุมการผลิต และจัดเตรียมการผลิต 2.ดูแลพนักงานประจำกะ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่ให้เกิดของเสียเกินมาตรฐานที่กำหนด 4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานดำเนินกิจกร...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 58
7 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต-งานเป่าพลาสติก (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)
1. ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 3. จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอต่อการผลิตประจำวันทั้ง 2 กะ 4. ประสานการผลิตกับฝ่ายวางแผนและจัดส่ง...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ก.ค. 58
8 . ธุรการซ่อมบำรุง ( ประจำโรงงานสมุทรสาคร )
1. จัดทำเอกสารและข้อมูล ด้านทะเบียนเครื่องจักร ประวัติเครื่องจักร 2. ควบคุมอะไหล่งาน MP/BM 3. ออกใบสั่งซื้อ PB,PR ของแผนกกับแผนก Set-up ให้แผนกจัดซื้อ 4. การรับบิลรับของ (งานซ่อม,งานPJ 5. เก็บข้อ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ก.ค. 58
9 . ช่างเทคนิคเป่า,ฉีด (สาขาสมุทรสาคร/ชลบุรี) / ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า เครื่องกล , ระบบสนับสนุน , Cutting Jig,Mechanic/
ด่วนมาก!!!

1. วางแผน เตรียมการ ทำการทดลองและปรับปรุง เพื่อให้สามารถทำการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาได้ตามกำหนด 2.รายงานผล ปรึกษาการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.มีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นตามความต...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯหรือตามตกลง
31 ก.ค. 58
10 . หัวหน้ากะคลังสินค้า (สาขาสมุทรสาคร)
ด่วนมาก!!

- ควบคุมการปฏิบัติงานในเรื่องของการรับ/จ่าย และจัดเก็บ - ประสานงานระหว่างแผนก - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานที่เข้ากะ

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ