เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC/QA Officer
ด่วน!!!

- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ดูแลงานด้านเอกสาร อ.ย.ขอนำสินค้าเข้าประเทศ - ประสานงานกับทางกรมปศุสัตว...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
1 เม.ย. 58
2 . Customer Service Manager
ด่วน!!!

- Manager,Monitor improve work process communication in department complain+error reduction - Set KPI Monitor evaluate performance of staff - Set up training,Coaching,Product/System/Communication ...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
1 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(Internal Audit)
ด่วน!!!

- ด้านการติดตามหนี้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ เพื่อเจรจาต่อรองเรื่องการวางแผนการชำระคืน - ด้านการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีต่างๆ - รายงานติดตามหนี้ประจำเดือน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ Audit stock
ด่วน!!!

- สนับสนุนและดำเนินการตรวจสอบคลังสินค้า สาขาตามแผนการตรวจสอบประจำปี - ตรวจนับสินค้าและเอกสารในคลังสินค้า สาขาให้เป็นไปตามมาตฐานที่บริษัทกำหนด - รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสาขา - ตรวจเช...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58
5 . Marketing Event Staff
ด่วน!!!

- ดูแลเรื่องการจัดงาน Eventและเรื่องการออกบูธงานแฟร์ต่างๆ - จัดทำสื่อและประสานงานการทำสื่อส่งเสริมการตลาด

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58
6 . Graphic Design
ด่วน!!!

- ดูแลการออกแบบงานด้าน Graphic Design Packaging ให้กับทางส่วนงานการ Marketing และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58
7 . Sales Executive / Key Account Executive กรุงเทพฯ/พัทยา/เกาะสมุย/เชียงใหม่/ภูเก็ต
ด่วน!!!

- ติดต่อกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านค้าส่ง - หากลุ่มลูกค้าใหม่หรือเพิ่มช่องทางการขายที่มีศักยภาพ - บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดการส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลู...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58
8 . Inventory Staff & Inventory Supervisor /Logistic/Checker ประจำอ.เมือง จ.สมุทรปราการ/ประจำ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด่วน!!!

- งานด้านคลังสินค้า ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางลูกค้า ทุกกระบวนการเช่น ดูแลเก็บรักษา สต๊อกสินค้า นำจ่ายสินค้าออก - งานดัานขนส่ง ดูแลระบบงานจัด...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58
9 . Sale Coordinator เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ประจำสำนักงานภูเก็ต/สำนักงานกรุงเทพฯ
ด่วน!!!

- support งานฝ่ายขายและติดต่อประสานงานกับทางกลุ่มลูกค้าและภายในสำนักงาน - ทำใบเสนอราคา - บันทึก Order งานขาย - เปิดบิลในเรื่องของการซื้อขาย

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58
10 . Accounting Staff AP/AR ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ
ด่วน!!!

รายละเอียดงานด้าน AP - ทำบัญชีเจ้าหนี้และประสานงานแผนกต่างๆ - ตั้งเจ้าหนี้ ทำภาษีซื้อ รับวางบิล นัดรับเช็ค - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ - มีความรู้ด้านภาษี เงินสดย่อย ตรวจเจ้าหนี้การค้า - ทำจ่ายในส่...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ