เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Key Account Executive
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อจัดเตรียม และหรือดำเนิน การงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลการขายสินค้าผ่านร้านค้าของลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลการคืนสินค้าของลูกค้าให้...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
2 . Marketing Executive
- วางแผนการตลาดของผลิตภัณฑ์และดูแลโปรโมชั่นและแนวโน้มทางการตลาดของสินค้านั้นๆ - สรุปวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทีมได้นำไปใช้สร้างสรรกิจกรรม - พัฒนาและหาช่องทางสินค้าใหม่ๆที่กำลังเป็นที่นิยม

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
31 ก.ค. 57
3 . Import Coordinator Supervisor
•Coordinate with Shipping agent to ensure Smooth clearance service in a timely and accurate •Planning shipment and send shipment arrival report and coordinate with other departments for coming shipme...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
4 . Oversea Purchasing (จัดซื้อต่างประเทศ)
- เปิด p.o. เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - ติดต่อกับทาง suppliers เพื่อขอใบเสนอราคา - ประสานงานกับภายในองค์กรหน่วยงานต่าง - วางแผนการนำสินค้าเข้า - ติดตามการส่งสินค้าจากทางต่างประเทศ - ต...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ QC Productions
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหารเช่น เนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับสินค้าเข้าคลัง ด้านอาหารเช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
6 . Sales Executive กรุงเทพฯ/สมุย/ภูเก็ต/อีสาน/เชียงใหม่/หัวหิน/ภาคตะวันออก พัทยา /ภาคตะวันตก
ด่วน!!!

- ติดต่อกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ค้าส่ง - หากลุ่มลูกค้าใหม่หรือเพิ่มช่องทางการขายที่มีศักยภาพ - บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดการส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้า...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
7 . Logistic / Warehouse ประจำ เกาะสมุย/อ.เมือง สมุทรปราการ
ด่วน!!!

-ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางลูกค้า ทุกกระบวนการเช่น ดูแลเก็บรักษา สต๊อกสินค้า นำจ่ายสินค้าออก -ดูแลระบบงานจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า ดูแลการจ่า...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย/ประสานงานฝ่ายจัดส่ง
ด่วน!!!

ประสานงานขาย - support งานฝ่ายขายและติดต่อประสานงานกับทางกลุ่มลูกค้าและภายในสำนักงาน - ทำใบเสนอราคา - บันทึก Order งานขาย ประสานงานจัดส่ง - ดูแลเอกสารงานด้านขนส่งทั้งหมด - เช็ครายละเอียดของเอกสา...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้าน AP/AR /Reconcile ประจำกรุงเทพฯหรือภูเก็ต
ด่วน!!!

รายละเอียดงานด้าน AP - ทำบัญชีเจ้าหนี้และประสานงานแผนกต่างๆ - ตั้งเจ้าหนี้ ทำภาษีซื้อ รับวางบิล นัดรับเช็ค - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ - มีความรู้ด้านภาษี เงินสดย่อย ตรวจเจ้าหนี้การค้า - ทำจ่ายในส่...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
10 . IT Software Engineering
ด่วน!!!

-ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install window/Program Add Printer, ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแล Network เบื้องต้น,แก้ไข Support USER , Ghost Windows , ดูแล SERVER Windows 2003...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ก.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ