เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าประจำสำนักงานสมุทรปราการ/ภูเก็ต
ด่วน!!!

• ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางกลุ่มลูกค้า • ดูแลการเก็บรักษาสินค้า • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้า • นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ทางกลุ่มลูกค้...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
2 . QA/QMR
ด่วน!!!

- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ดูแลงานด้านเอกสาร อ.ย.ขอนำสินค้าเข้าประเทศ - ประสานงานกับทางกรมปศุสัตว...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
3 . Import Officer
ด่วน!!!

- Check and prepare document for import shipment. - Coordinate with shipping agent and forwarder agent to make the customs clearance smoothly. - Prepare the document to support the clearance. - Con...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
4 . Oversea Purchasing ด่วน!!!
- เปิด p.o. เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศและในประเทศ - ติดต่อกับทาง suppliers เพื่อขอใบเสนอราคา - ประสานงานกับภายในองค์กรหน่วยงานต่าง - วางแผนการนำสินค้าเข้า - ติดตามการส่งสินค้าจากทางต่าง...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ด่วน!!!

- ด้านการติดตามหนี้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ เพื่อเจรจาต่อรองเรื่องการวางแผนการชำระคืน - ด้านการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีต่างๆ - รายงานติดตามหนี้ประจำเดือน - บันทึกและรวบรวมวิเคราะห์นำเสนอข้...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.พ. 59
6 . Sales Executive กรุงเทพฯ/พัทยา/ภูเก็ต/เกาะสมุย
ด่วน!!!

- ติดต่อกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านค้าส่ง - หากลุ่มลูกค้าใหม่หรือเพิ่มช่องทางการขายที่มีศักยภาพ - บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดการส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลู...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.พ. 59
7 . Logistics (Bangkok,Samutprakarn,Phuket)
ด่วน!!!

- ดูแลวางแผนระบบงานจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าตามพื้นที่ต่างๆ - จัดเตรียมงานรถขนส่งล่วงหน้าให้เพียงพอกับปริมาณงาน - กำหนดเส้นทางจัดส่งตามแต่ละสถานที่จัดส่งของลูกค้า - ติดตามควบคุมงานจัดส่งสินค้า ...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.พ. 59
8 . Sale Coordinator เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ประจำสำนักงานภูเก็ต/สำนักงานกรุงเทพฯ
ด่วน!!!

- support งานฝ่ายขายและติดต่อประสานงานกับทางกลุ่มลูกค้าและภายในสำนักงาน - ทำใบเสนอราคา - บันทึก Order งานขาย - เปิดบิลในเรื่องของการซื้อขาย

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.พ. 59
9 . Accounting Staff AP / AR / Costing ด่วน!!!
รายละเอียดงานด้าน AP - ทำบัญชีเจ้าหนี้และประสานงานแผนกต่างๆ - ตั้งเจ้าหนี้ ทำภาษีซื้อ รับวางบิล นัดรับเช็ค - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดงานด้าน AR - ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า - ตรวจส...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.พ. 59
10 . IT Engineering
ด่วน!!!

- ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install window/Program Add Printer,Ghost Windows ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแลระบบ Network ,แก้ไข Support USER ,ดูแล SERVER Windows 2003 , Wind...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ