เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Service Manager
ด่วน!!!

- Manager,Monitor improve work process communication in department complain+error reduction - Set KPI Monitor evaluate performance of staff - Set up training,Coaching,Product/System/Communication ...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(Internal Audit)
ด่วน!!!

- ด้านการติดตามหนี้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ เพื่อเจรจาต่อรองเรื่องการวางแผนการชำระคืน - ด้านการตรวจสอบเอกสารทางบัญชีต่างๆ - รายงานติดตามหนี้ประจำเดือน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ Audit stock
ด่วน!!!

- สนับสนุนและดำเนินการตรวจสอบคลังสินค้า สาขาตามแผนการตรวจสอบประจำปี - ตรวจนับสินค้าและเอกสารในคลังสินค้า สาขาให้เป็นไปตามมาตฐานที่บริษัทกำหนด - รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องในการตรวจสาขา - ตรวจเช...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
4 . Oversea Purchasing
ด่วน!!!

Oversea Purchasing - เปิด p.o. เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - ติดต่อกับทาง suppliers เพื่อขอใบเสนอราคา - ประสานงานกับภายในองค์กรหน่วยงานต่าง - วางแผนการนำสินค้าเข้า - ติดตามการส่งสิน...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
5 . Marketing Executive
ด่วน!!!

- คิด Promotion ต่างๆให้กับทางบริษัท - ดูแลเรื่องการจัดงาน Event และเรื่องการออกบูธงานแฟร์ต่างๆ - จัดทำสื่อและประสานงานการทำสื่อส่งเสริมการตลาด

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
6 . Sales Executive & Key Account Executive กรุงเทพฯ/หัวหิน/เกาะสมุย/เชียงใหม่/นครราชสีมา(เขาใหญ่)
ด่วน!!!

- ติดต่อกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ค้าส่ง - หากลุ่มลูกค้าใหม่หรือเพิ่มช่องทางการขายที่มีศักยภาพ - บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดการส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้า...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
7 . Warehouseตรวจรับสินค้าQC&QA / Logistic ประจำ อ.เมือง สมุทรปราการ
ด่วน!!!

-ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางลูกค้า ทุกกระบวนการเช่น ดูแลเก็บรักษา สต๊อกสินค้า นำจ่ายสินค้าออก -ดูแลระบบงานจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า ดูแลการจ่า...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขายภูเก็ต/กรุงเทพฯ
ด่วน!!!

- support งานฝ่ายขายและติดต่อประสานงานกับทางกลุ่มลูกค้าและภายในสำนักงาน - ทำใบเสนอราคา - บันทึก Order งานขาย - เปิดบิลในเรื่องของการซื้อขาย

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
9 . Accounting Staff AP/AR /Reconcile
ด่วน!!!

รายละเอียดงานด้าน AP - ทำบัญชีเจ้าหนี้และประสานงานแผนกต่างๆ - ตั้งเจ้าหนี้ ทำภาษีซื้อ รับวางบิล นัดรับเช็ค - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ - มีความรู้ด้านภาษี เงินสดย่อย ตรวจเจ้าหนี้การค้า - ทำจ่ายในส่...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
10 . IT Software Engineering
ด่วน!!!

-ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install window/Program Add Printer, ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแล Network เบื้องต้น,แก้ไข Support USER , Ghost Windows , ดูแล SERVER Windows 2003...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ