เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
- ดูแลส่วนงานบัญชีลูกหนี้ AR - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า - ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป -...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
2 . พนักงานขับรถส่งสินค้า กรุงเทพและปริมณฑล
- ขับรถส่งสินค้าภายในกรุงเทพให้กับกลุ่มลูกค้าเช่นโรงแรมร้านอาหาร

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
3 . Credit Controller
- วิเคราะห์และรับผิดชอบในการตรวจสอบสำหรับการทำของบัญชีลูกหนี้ - เตรียมใบลดหนี้ - สร้างต้นแบบลูกค้าใหม่ - เตรียมรายงานใบแจ้งหนี้สำหรับการเก็บรายเดือน

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
4 . Oversea Purchasing (จัดซื้อต่างประเทศ)
- เปิด p.o. เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - ติดต่อกับทาง suppliers เพื่อขอใบเสนอราคา - ประสานงานกับภายในองค์กรหน่วยงานต่าง - วางแผนการนำสินค้าเข้า - ติดตามการส่งสินค้าจากทางต่างประเทศ - ต...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่ Audit Stock
- ตรวจเช็คและดูรายละเอียดของสินค้าภายในคลังทั้งหมด - ตรวจเช็คstockสินค้าตามห้างร้านสาขาต่างๆทั้งหมด (กรุงเทพฯ เกาะสมุย ภูเก็ต)

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
6 . Sales Executive กรุงเทพฯ/สมุย/ภูเก็ต/อีสาน/เชียงใหม่/พัทยา/หัวหิน
ด่วน!!!

- ติดต่อกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ห้าง ร้าน - หากลุ่มลูกค้าใหม่หรือเพิ่มช่องทางการขายที่มีศักยภาพ - บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดการส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลูกค้า

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
7 . Logistic / Warehouse ประจำ เกาะสมุย/อ.เมือง สมุทรปราการ
ด่วน!!!

-ดูแลระบบงานในคลังสินค้าทั้งหมด ตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางลูกค้า ทุกกระบวนการเช่น ดูแลเก็บรักษา สต๊อกสินค้า นำจ่ายสินค้าออก -ดูแลระบบงานจัดส่งสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า ดูแลการจ่า...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย/ประสานงานฝ่ายจัดส่ง
ด่วน!!!

ประสานงานขาย - support งานฝ่ายขายและติดต่อประสานงานกับทางกลุ่มลูกค้าและภายในสำนักงาน - ทำใบเสนอราคา - บันทึก Order งานขาย ประสานงานจัดส่ง - ดูแลเอกสารงานด้านขนส่งทั้งหมด - เช็ครายละเอียดของเอกสา...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้าน AP/AR /Reconcile ประจำกรุงเทพฯหรือภูเก็ต
ด่วน!!!

รายละเอียดงานด้าน AP - ทำบัญชีเจ้าหนี้และประสานงานแผนกต่างๆ - ตั้งเจ้าหนี้ ทำภาษีซื้อ รับวางบิล นัดรับเช็ค - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ - มีความรู้ด้านภาษี เงินสดย่อย ตรวจเจ้าหนี้การค้า - ทำจ่ายในส่...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
10 . IT Software Engineering
ด่วน!!!

-ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install window/Program Add Printer, ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแล Network เบื้องต้น,แก้ไข Support USER , Ghost Windows , ดูแล SERVER Windows 2003...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ