เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Digital Marketing
- ออกแบบ Artwork และ รับผิดชอบวางแผนสื่อ Online Marketing ต่างๆ - พัฒนาปรับปรุงการใช้ WebSite เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้งานของผู้เข้าเยี่ยมชม - ทำงานร่วมกับแผนกการตลาด เพื่อรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆส...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่งานขาย (ช่องทางมอเตอร์ไซค์) Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- ดูแลกลุ่มลูกค้าและเสนอขายสินค้าอุปโภคและบริโภคให้กับทางกลุ่มลูกค้า ร้านค้า ร้านอาหาร ต่างๆ - ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ QCรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ตรวจเช็คสินค้าก่อนรับสินค้าเข้าคลัง เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล ฯลฯ • ควบคุมคุณภาพสินค้าในไลน์การผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า • ตรวจสอบวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหา...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าประจำสำนักงานสมุทรปราการ/ประจำเกาะสมุยรับสมัครด่วน !
• ดูแลระบบงานในคลังสินค้าตั้งแต่กระบวนการนำสินค้าเข้าจนถึงส่งออกให้กับทางกลุ่มลูกค้า • ดูแลการเก็บรักษาสินค้า • ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า/ตรวจเช็ควันหมดอายุของสินค้า • นำจ่ายสินค้าส่งออกให้ทางกลุ่มลูกค้...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ QA Officerรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบควบคุมคุณภาพสินค้าทางด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ประเมิณคุณภาพสินค้าด้านอาหาร เช่นเนื้อสัตว์และอาหารทะเล - ดูแลงานด้านเอกสาร อ.ย.ขอนำสินค้าเข้าประเทศ - ประสานงานกับทางหน่วยงานรา...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
6 . Overseas Purchaserรับสมัครด่วน !
- เปิด p.o. เพื่อทำการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศและในประเทศ - ติดต่อกับทาง suppliers เพื่อขอใบเสนอราคา - ประสานงานกับภายในองค์กรหน่วยงานต่าง - วางแผนการนำสินค้าเข้า - ติดตามการส่งสินค้าจากทางต่าง...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
7 . Key Account & Sales Executive กรุงเทพฯ/พัทยา/ภูเก็ต/เกาะสมุย/อีสาน/เชียงใหม่รับสมัครด่วน !
- ติดต่อกลุ่มลูกค้าโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ร้านค้าส่ง - หากลุ่มลูกค้าใหม่หรือเพิ่มช่องทางการขายที่มีศักยภาพ - บริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - จัดการส่งเสริมการขายให้กับกลุ่มลู...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มี.ค. 60
8 . Sale Coordinator / เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย ประจำสำนักงานภูเก็ต/กรุงทพฯ รับสมัครด่วน !
- support งานฝ่ายขายและติดต่อประสานงานกับทางกลุ่มลูกค้าและภายในสำนักงาน - ทำใบเสนอราคา - บันทึก Order งานขาย - เปิดบิลในเรื่องของการซื้อขาย

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มี.ค. 60
9 . Accounting AP,AR,Costingรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงานด้าน AP - ทำบัญชีเจ้าหนี้และประสานงานแผนกต่างๆ - ตั้งเจ้าหนี้ ทำภาษีซื้อ รับวางบิล นัดรับเช็ค - บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ รายละเอียดงานด้าน AR - ดูแลงานด้านบัญชีลูกหนี้การค้า - ตรวจส...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มี.ค. 60
10 . IT Engineeringรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านระบบ IT บริษัท เช่น Install Window/Program Add Printer,Ghost Windows ซ่อมคอมพิวเตอร์, ถอดประกอบ, วิเคราะห์อาการเสีย, ดูแลระบบ Network ,แก้ไข Support USER ,ดูแล SERVER Windows 2003 , Wind...

Jagota Brothers Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มี.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ