เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Laboratory Supervisor (โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
- ควบคุมดูแลวิเคราะห์คุณภาพด้านเคมีและจุลชีวิทยาของตัวอย่างวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งน้ำใช้ในโรงงาน และน้ำเสีย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
3 ก.พ. 59
2 . Extraction Process Development and Customer Technical Support
1.ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับทีมงานและลูกค้าโดยใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงงานเป็นพื้นฐานในการผลิต 2.วิเคราะห์ขั้นตอนและขบวนการผลิตร่วมกับลูกค้าโดยใช้เครื่องจักรและสิ่...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.พ. 59
3 . หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานเชียงใหม่)
- ควบคุม ดูแล กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ - วางแผนการดำเนินงาน ดูแลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ เพื่อให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างมีประ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
3 ก.พ. 59
4 . Shop Assistant Supervisor (Tipfood) - สาขารพ.กรุงเทพ
- ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้จัดการร้าน บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในร้าน - ให้ปรึกษา แนะนำแก่พนักงานประจำร้าน - บริหารอัตรากำลังคนจัดให้เพียวพอต่อการทำงาน จัดตารางการทำงานของพนักงานประจำร้า...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท ++
3 ก.พ. 59
5 . พนักงานขนผลไม้ (ประจำที่ประชาชื่น)
งานยก แบก หาม ผลไม้จากรถขนผลไม้ไปยังคลังเก็บสินค้า คัดแยกผลไม้ ตรวจนับผลไม้ และรอการจัดส่ง *** ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000 บาท + โอที
3 ก.พ. 59
6 . Business Support Administrator (ประจำที่ประชาชื่น)
• ประสานงานกับผู้ให้บริการคลังสินค้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในการจัดส่งสินค้าและอุปกรณ์สำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายพิเศษ เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าและอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และทันต่อความต้องการของล...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 17,000
3 ก.พ. 59
7 . พนักงานฝ่ายผลิต (สำหรับคนพิการเท่านั้น) ด่วนมาก !!
จัดเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุลงกล่องลูกฟูกและตะกร้า

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
8 . พนักงานประจำร้าน Tipco Squeeze - รพ.กรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)
ด่วน!!

- แนะนำเครื่องดื่ม และเมนูอาหาร ไอศกรีมให้กับลูค้า - จัดทำเครื่องดื่ม อาหารให้ลูกค้าตาม Order ที่ลูกค้าต้องการ - ดูแล ให้บริการและปฏิบัติงานทั่วไปภายในร้าน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป (รวมเบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา)
3 ก.พ. 59
9 . หัวหน้าผู้ควบคุมงานเพาะปลูก(โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
1.วางแผนกำลังคนในไร่ 2.ควบคุมการเพาะปลูกให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3.จัดทำผลการดำเนินงานและแผนงานการเพาะปลูก 4.ดูแลรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการเพาะปลูกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
3 ก.พ. 59
10 . Warehouse and store Supervisor ประจำโรงงานเชียงใหม่
- ควบคุมการทำงานคลังสินค้าให้มีการปฏิบัติงานรับจ่ายสินค้าและขนย้ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมและดูแลการจัดทำข้อมูลการผลิต การใช้วัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ในการคำนวน Costing,Dor , การสั่งซื้อวัตถุดิบแล...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
3 ก.พ. 59
11 . Data Entry Receiving (ประจำที่ประชาชื่น)
1. งานการตรวจรับสินค้าให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. จัดทำ Tag สินค้านำไปติด Pallet สินค้า 3. คีย์ข้อมูลการตรวจรับสินค้าเข้าระบบ WMS 4. ตรวจนับสินค้าคงคลังร่วมกับบัญชีทุกสิ้นเดือน 5. ตรวจสอบการยิงส...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
3 ก.พ. 59
12 . พนักงานประจำร้าน Tipco Squeeze - เซ็นทรัลพระราม 3
ด่วน!!

- แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ - และจัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดภายในร้าน *** รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป (รวมเบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา)

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 ++
3 ก.พ. 59
13 . พนักงานประจำร้าน Tipco Squeeze - พารากอน
ด่วน!!

- แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ - จัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดภายในร้าน *** รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป (รวมเบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา)

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 ++
3 ก.พ. 59
14 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Food Technologist) ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา ด่วนมาก !!
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปตามมาความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับกฏหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ติดตามศึกษาข้อมูลของการวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดสูตรการผลิ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
3 ก.พ. 59
15 . Production Supervisor (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
ด่วนมาก!!!

Job Descriptions: For Section Head:Over All of Production Function. Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products. Develops or revises st...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
3 ก.พ. 59
16 . Maintenance Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา ด่วนมาก !!
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
17 . พนักงานประจำครัว/เบเกอรี่ (ประชาชื่น) ด่วน!!
- ผลิตอาหารส่งร้าน SQUEEZE สาขาต่างๆ - แพ็คสินค้าเช็คความเรียบร้อยก่อนส่ง - ทำความสะอาดอุปกรณ์ภายในครัว - ทำงานประจำครัวกลาง(ประชาชื่น)

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน +โอที + ค่ากะ
3 ก.พ. 59
18 . พนักงานประจำร้าน Tipco Squeeze - อาคารยูเฮาส์(หลังเซ็นทรัลพระราม 9)
ด่วน!!

- แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ - จัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดภายในร้าน *** รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป (รวมเบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา)

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 ++
3 ก.พ. 59
19 . หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมบริการ ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา ด่วนมาก !!
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า Chiller Boiler Water งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าใช้จ่าย ด่วนมาก!!
- ตรวจสอบการรับค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายตามใบ PO - บันทึกบัญชีตั้งหนี้ค่าสินค้าและค่าใช้จ่าย - บันทึกภาษีมูลค่าเพิ่ม - บันทึกใบสำคัญจ่าย บันทึกตัดเจ้าหนี้การค้า - บันทึกค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000
3 ก.พ. 59
21 . พนักงานประจำร้าน Tipco Squeeze - รพ.สมิติเวช สุขุมวิท
ด่วน!!

- แนะนำเครื่องดื่ม และเมนูอาหาร ไอศกรีมให้กับลูค้า - จัดทำเครื่องดื่ม อาหารให้ลูกค้าตาม Order ที่ลูกค้าต้องการ - ดูแล ให้บริการและปฏิบัติงานทั่วไปภายในร้าน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป (รวมเบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา)
3 ก.พ. 59
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ