เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing officer (โรงงานประจวบคีรีขันธ์)
จัดซื้อ จัดหาสินค้าตามหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมาย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน NA
22 เม.ย. 60
2 . ผู้จัดการแผนก Coconut Milk (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
วางแผน ควบคุม ดำเนินการผลิต Coconut and Can Drik Porduct กำหนดเป้าหมาย ควบคุม ดูแล การทำงานในฝ่ายCoconut and Can Drik Porduct

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 60
3 . QA Technical Coordinator (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
1.จัดทำข้อมูล Technical Support ตอบแบบสอบถามและคำถามด้านเทคนิคของลูกค้า ให้แก่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตลาดต่างประเทศ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย Food Service และฝ่ายอื่น ๆ , ติดตามและ Up date Food Regu...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 60
4 . Product Develop Specialist ( โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )
วางแผนการทดลองและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลา

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 60
5 . พนักงานฝ่ายผลิตและประกันคุณภาพ ประจำโรงงานวังน้อยรับสมัครด่วน !
พนักงานฝ่ายผลิต - เตรียมของที่ใช้ในการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและปริมาณครบตามแผนการผลิต - จัดเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มบรรจุลงกล่องลูกฟูกและตะกร้า พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ -ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 60
6 . Maintenance Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานเพชรบูรณ์
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการผลิต - ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลการผลิต การเบิกวัตถุดิบ ในรายงานการผลิตประจำวัน - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเครื่...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
19 เม.ย. 60
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ