เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing officer (โรงงานประจวบคีรีขันธ์)
จัดซื้อ จัดหาสินค้าตามหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมาย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน NA
26 พ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานเพชรบูรณ์
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการผลิต - ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลการผลิต การเบิกวัตถุดิบ ในรายงานการผลิตประจำวัน - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเครื่...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
26 พ.ค. 60
3 . ผู้จัดการแผนก Coconut Milk (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
วางแผน ควบคุม ดำเนินการผลิต Coconut and Can Drik Porduct กำหนดเป้าหมาย ควบคุม ดูแล การทำงานในฝ่ายCoconut and Can Drik Porduct

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 60
4 . QA Technical Coordinator (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
1.จัดทำข้อมูล Technical Support ตอบแบบสอบถามและคำถามด้านเทคนิคของลูกค้า ให้แก่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตลาดต่างประเทศ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย Food Service และฝ่ายอื่น ๆ , ติดตามและ Up date Food Regu...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 60
5 . Internship (นักศึกษาฝึกงาน จป.เท่านั้น)
รับสมัครนักศึกษาฝึกงานปี 4 เท่านั้น เฉพาะคณะสาธารณสุขศาสตร์ เอกสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถฝึกงานได้ทั้งปี บริษัทฯมีเบี้ยเลี้ยงวันล...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน THB100/day
26 พ.ค. 60
6 . Product Develop Specialist ( โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )
วางแผนการทดลองและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลา

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 60
7 . Production Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
Job Descriptions: For Section Head:Over All of Production Function. Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products. Develops or revises st...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 พ.ค. 60
8 . Maintenance Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 60
9 . นักบัญชีทรัพย์สินและรายได้(โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)รับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารข้อมูลและควบคุมทรัพย์สินถาวรพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน -ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการลงทุน(Capex)ส่วนของโรงงาน -ทำเอกสารการขายสินค้าพร้อมบันทึกบัญชีและการรับชำระเงิน,รายงานภาษีมูลค่าเพ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000
26 พ.ค. 60
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ