เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานเพชรบูรณ์
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการผลิต - ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลการผลิต การเบิกวัตถุดิบ ในรายงานการผลิตประจำวัน - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเครื่...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
25 ก.ค. 60
2 . QA Technical Coordinator (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
1.จัดทำข้อมูล Technical Support ตอบแบบสอบถามและคำถามด้านเทคนิคของลูกค้า ให้แก่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตลาดต่างประเทศ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย Food Service และฝ่ายอื่น ๆ , ติดตามและ Up date Food Regu...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 60
3 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Food Technologist) รับสมัครด่วน !
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแผนที่กำหนดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นไปตามมาความต้องการของลูกค้า และสอดคล้องกับกฏหมาย ภายในระยะเวลาที่กำหนด - ติดตามศึกษาข้อมูลของการวิจัยและพัฒนา เพื่อกำหนดสูตรการผลิ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 ก.ค. 60
4 . Production Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
Job Descriptions: For Section Head:Over All of Production Function. Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products. Develops or revises st...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 ก.ค. 60
5 . Maintenance Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 60
6 . ช่างเทคนิค (ส่วนซ่อมบำรุง) ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
1.ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 2.ศึกษา และพัฒนา วางแผนปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 ก.ค. 60
7 . Purchasing officer (โรงงานประจวบคีรีขันธ์)
จัดซื้อ จัดหาสินค้าตามหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมาย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน NA
21 ก.ค. 60
8 . พนักงานคุมเครื่องผลิตพรีฟอร์ม (ประจำโรงงานเชียงใหม่)
- รับผิดชอบในกระบวนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครื่องผลิตพรีฟอร์ม - ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข รวบรวมข้อมูลการซ่อมเครื่อง เพื่อจัดทำแผนการซ่อมบำรุง - รวบรวมและจัดทำรายการอะไหล่ของเครื่องจักรและเครื่องมือช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
20 ก.ค. 60
9 . Warehouse Officer
- มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการรับเข้า - จ่ายออกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปทุกประเภท - จัดเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป/วัตถุดิบให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายขณะจัดเก็บน้อยที่สุด และการแพ๊คสินค้าใ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท
20 ก.ค. 60
10 . ODM Extract Business Supervisor (โรงงานประจวบฯ)
พัฒนา ขบวนการแปรรูปวัตถุดิบ หรือขบวนการสกัดสารสำคัญในวัตถุดิบทีมาจากพืช ผัก ผลไม้

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
19 ก.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ