เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ODM Extract Business Supervisor (โรงงานประจวบฯ)
พัฒนา ขบวนการแปรรูปวัตถุดิบ หรือขบวนการสกัดสารสำคัญในวัตถุดิบทีมาจากพืช ผัก ผลไม้

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
17 พ.ย. 60
2 . QA Technical Supervisor (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
1.จัดทำข้อมูล Technical Support ตอบแบบสอบถามและคำถามด้านเทคนิคของลูกค้า ให้แก่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตลาดต่างประเทศ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย Food Service และฝ่ายอื่น ๆ , ติดตามและ Up date Food Regu...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 พ.ย. 60
3 . ช่างเทคนิค (ส่วนซ่อมบำรุง) ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
1.ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 2.ศึกษา และพัฒนา วางแผนปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 พ.ย. 60
4 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
ขับรถโฟร์คลิฟท์ขนส่งวัตถุดิบและสินค้าภายในโรงงาน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 พ.ย. 60
5 . Maintenance Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
-ผสมเครื่องดื่ม ,ควบคุมการบรรจุ และเตรียมเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ในการผลิตตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน -ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -รับผิดชอบ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 พ.ย. 60
7 . หัวหน้าผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบยูทีลิตี้ (ประจำโรงงานเพชรบูรณ์)
- ควบคุม ปฏิบัติงาน กำกับดูแลพนักงานในงานซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงจัดเก็บบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบลมอัด ระบบทำความเย็น - บำรุงรักษา และซ่อมแ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
15 พ.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานเชียงใหม่
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการผลิต - ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลการผลิต การเบิกวัตถุดิบ ในรายงานการผลิตประจำวัน - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเครื่อ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท
15 พ.ย. 60
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ