เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.วิชาชีพ (โรงงานออราเชียงใหม่)
- ตรวจสอบและควบคุมให้มีการปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำรายงานการประเมินด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม - ตรวจวัดปัจจัยเสี่ยง

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 25,000
27 มิ.ย. 59
2 . Warehouse and store Supervisor ประจำโรงงานเชียงใหม่
- ควบคุมการทำงานคลังสินค้าให้มีการปฏิบัติงานรับจ่ายสินค้าและขนย้ายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมและดูแลการจัดทำข้อมูลการผลิต การใช้วัตถุดิบเพื่อนำมาใช้ในการคำนวน Costing,Dor , การสั่งซื้อวัตถุดิบแล...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
27 มิ.ย. 59
3 . หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานเชียงใหม่)
- ควบคุม ดูแล กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ - วางแผนการดำเนินงาน ดูแลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ เพื่อให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างมีประ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
27 มิ.ย. 59
4 . Product & Develop Specialist ( โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ )
วางแผนการทดลองและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลา

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 59
5 . QA/QMS Supervisor (โรงงานจังหวัดประจวบฯ)
วางแผนการปฏิบัติงานเพื่อการตรวจสอบและคุบคุมคุณภาพ

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่การเงิน (โรงงานประจวบคีรีขันธ์)
ทำเช็คจ่ายให้ถูกต้องตรงเวลา ตามเอกสารจ่าย และออกใบเสร็จรับเงิน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 59
7 . Production Supervisor/ Quality Assurance Supervisor(โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)รับสมัครด่วน !
Job Descriptions: For Section Head:Over All of Production Function. Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products. Develops or revises st...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 59
8 . R&D Food Process Technologist/ R&D Food Technologiest (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
1.ศึกษารวบรวมข้อมูลและออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.รวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรมใหม่ เพื่อการพัฒนา 3.ประสานงานฝ่ายผลิต เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันแ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
9 . หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมบริการ ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า Chiller Boiler Water งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ