เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมสัมพันธ์ (Employee Relation)
- ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในบริษัท - สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัท - สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลภายในระหว่างพนักงานกับบริษัท

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000-18,000
18 เม.ย. 57
2 . นักเทคนิคอาหาร (โรงงานจังหวัดประจวบฯ)
1. วางแผนทดลองและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลา 2. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์การทดลองในหัวข้อที่ต้องวิจัย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
3 . Marketing Assistant
-จัดการ ดำเนินการ ด้านงานการตลาด -ส่งเสริมการขาย ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด -สำรวจ ติดตาม วิเคราะห์ตลาด สร้างโอกาสและกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ -จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน /ไตรมาส/ประจำปี...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
4 . HRM Unit Head/Section Head
ด่วนมาก!!

1. วางแผนอัตรากำลังคน (Head Count Planning) 2. วางแผนการสรรหา และ การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment and Selection Plan) 3. ควบคุมและนำเสนอโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน และสวัสดิการ 4. วางแผนและนำเสนองานด...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
5 . นักศึกษาฝึกงาน (ประจำคลังสินค้าประชาชื่น)
1.คีย์ข้อมูล 2.ทำเอกสาร 3.เช็คสต็อกสินค้า 4.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
18 เม.ย. 57
6 . Sr.Technician / Maintenance Supervisor / Section Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
7 . พนักงานประจำร้าน SQUEEZE (JUICE BAR) Full Time,Part Time ประจำสาขา เอ็มโพเรี่ยม
- แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ - และจัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดภายในร้าน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000+เบี้ยขยัน+Incentive+สวัสดิการต่างๆ
18 เม.ย. 57
8 . พนักงานประจำร้าน SQUEEZE (JUICE BAR) Full Time,Part Time ประจำสาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ
- แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ - และจัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดภายในร้าน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้ 9,000 - 15,000 บาท / เดือน ทุกตำแหน่ง รายได้ดี มีโอ.ที. + เบี้ยขยัน + Incentive + ค่ารักษาพย
18 เม.ย. 57
9 . พนักงาน PG
-ประจำรถโมบายขายน้ำสมูทตี้ น้ำผลไม้ TIPCO ไปจอดแหล่งสำนักงาน (สีลม,สาทร)มหาวิทยาลัย งานเอ๊กซ์โปต่างๆ -แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ และจัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,200 - 11,000 บาท (ตามประสบการณ์) ไม่รวมเงินรางวัลขายและค่าทำงานในวันหยุด
18 เม.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำบัญชีด้านเจ้าหนี้ -จัดเตรียมรายงานสรุปเจ้าหนี้รายบุคคล -บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเครือ

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 18,000
18 เม.ย. 57
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อจัดหาและเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ซึ่งสินค้าและกรบริการตามหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมายในปริมาณที่เพียงพอ 2. พัฒนา Supplier เพื่อให้ได้การส่งมอบครบตามจำนวน ตรงตามเวลา และได้คุณภาพที่กำหนด ร...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
12 . พนักงานรับ - ส่งเอกสาร
รับส่งเอกสารให้กับบริษัท

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000-12,000
18 เม.ย. 57
13 . พนักงานประจำร้าน SQUEEZE (JUICE BAR) Full Time ประจำสาขา Q-House ลุมพินี
- แนะนำจัดเตรียมวัตถุดิบ - และจัดทำเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ปั่น ไอศกรีม ตามเมนูที่ลูกค้าสั่ง พร้อมทั้งดูแลความสะอาดภายในร้าน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000 บาท (+ เบี้ยขยัน 500 + Incentive)
18 เม.ย. 57
14 . นักนวัตกรรมอาหาร (โรงงานจังหวัดประจวบฯ)
1 วางแผนทดลองและควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย ผ่านงานด้านวิจัยผลิตภัณฑ์กะทิพิจารณาพิเศษ

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
15 . R&D Nutrition&Regulation / Process Development Unit Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
1.ศึกษารวบรวมข้อมูลและออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.รวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรมใหม่ เพื่อการพัฒนา 3.ประสานงานฝ่ายผลิต เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันแ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
16 . หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมบริการ (EN Unit Head) โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงทั่วไป 2.วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 3.ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
17 . หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ (โรงงานประจวบฯ)
ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีทางด้านกายภาพและเคมี

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
18 เม.ย. 57
18 . Export Sales-Coordinate
-Co-ordinate with factory about Production plan status to customer -Communicate with customer by email (English) -Prepare document (sale order)

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000
18 เม.ย. 57
19 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (โรงงานวังน้อย ด่วน!!!)
1.Interpret in the meeting in the factory 2.Translate the document from Thai-Japanese and also English 3.Prepare document for support Japanese Manager or whom it may concern

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (หัวหน้างาน)
1. จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท 2. วิเคราะห์และตรวจสาเหตุการประสบอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน 3. ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งการประสา...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
21 . ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ควบคุมงานขนส่งสินค้า ปฏิบัติงาน(สถานีขนส่งสายใต้/สถานีขนส่งหมอชิต)
- ควบคุมการผลิต Snack Box ของ พนักงานสายใต้และหมอชิต - เช็คเวลาการทำงานพนักงาน - ดูแลการเบิกจ่ายและรับคืนชุดอาหารว่าง

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000-13,000
18 เม.ย. 57
22 . นักวิเคราะห์งบการเงิน
1. จัดทำงบประมาณธุรกิจ ตั้งแต่วางแผนงาน ประสานงาน ให้ข้อมูลวิเคราะห์และประมาณการณ์งบการเงิน 2. จัดทำผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับงบประมาณ วิเคราะห์และเสนอและเพื่อปรับปรุงการปฎิบัติงานกลุ่มธุรกิจ 3. ป...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
23 . พนักงานขายและแนะนำสินค้า
1.สนับสนุนการขายและทำชิมสัปปะรดหอมสุวรรณ ณ จุดขายต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า และงาน Event ต่างๆ 2.แนะนำสินค้าและข้อมูลอย่างมืออาชีพ 3.ทำชิม สินค้า ณ จุดขาย 4.ดูแล Stock สินค้า ณ จุดขาย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท
18 เม.ย. 57
24 . Maintenance Supervisor/Unit Head/Section Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
- ประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - มีความเชียวชาญระบบ PLC - มีความรู้วิศวกรรม รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและวัสดุ - มีความเชียวชาญการทำความสะอาดและการหล่อลื่นของชิ้นส่วนเครื่องจักร

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
25 . เลขานุการผู้อำนวยการฝ่าย Commercial Beverage
1.บันทึกการประชุม ร่างจดหมาย รายงานและเอกสารอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชา 3.ต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมและจัดการการประชุมของผู้บังคับบัญชาได้ 4.จัดการและเก...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 20,000 - 25,000
18 เม.ย. 57
26 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Filler/UHT/Mixing)(โรงงานวังน้อย อยุธยา )
-ผสมเครื่องดื่ม ,ควบคุมการบรรจุ และเตรียมเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ในการผลิตตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน -ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -รับผิดชอบ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
27 . Technical officer (โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
จัดทำข้อมูลด้านเทคนิคให้ Sales หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
28 . Production Section Head, Unit Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
Job Descriptions: For Section Head:Over All of Production Function. Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products. Develops or revises st...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา (Production Section Head /Unit Head )
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
29 . Shipment Co-ordinator
1. ติดตาม Instruction จากลูกค้า ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การส่งมอบสินค้าเป็นไปตาม Schedule ที่ลูกค้าต้องการ 2. ติดตามเงิน / L/C / instruction จากลูกค้า 3. ประสานงานกับฝ่าย Sales...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
18 เม.ย. 57
30 . Warehouse Supervisor / Store /Warehouse Unit Head (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
- ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านคลังสินค้าสำเร็จรูปและจัดส่ง - ร่วมดำเนินการวางแผนการปรับปรุงบริหารคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บและจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า - ตรวจสอบสต๊อคคงเหลือในคลังสินค...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ