เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าผู้ควบคุมงานเพาะปลูก(โรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
1.วางแผนกำลังคนในไร่ 2.ควบคุมการเพาะปลูกให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 3.จัดทำผลการดำเนินงานและแผนงานการเพาะปลูก 4.ดูแลรักษาทรัพย์สินที่ใช้ในการเพาะปลูกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 59
2 . นักบัญชีทรัพย์สินและรายได้(โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)รับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารข้อมูลและควบคุมทรัพย์สินถาวรพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคาประจำเดือน -ตรวจสอบและควบคุมงบประมาณการลงทุน(Capex)ส่วนของโรงงาน -ทำเอกสารการขายสินค้าพร้อมบันทึกบัญชีและการรับชำระเงิน,รายงานภาษีมูลค่าเพ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 25,000
30 เม.ย. 59
3 . ผู้จัดการร้านอาหาร-กุ๊กใหญ่/ผู้ช่วยกุ๊ก-พนักงานต้อนรับ ด่วน!
1.ตำแหน่งผู้จัดการร้านอาหาร, ผช.ผู้จัดการร้าน -รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติงานที่สาขาอย่างมีประสิทธิผล -วางแผนการขายตามนโยบายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด -วิเคราะห์ยอดขายและแก้ไขปัญหาที่เ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-35,000
29 เม.ย. 59
4 . กุ๊กใหญ่หรือหัวหน้าแผนกครัว (Head Chef or Executive Chef) รับสมัครด่วน !
1.บอกรายละเอียดไปที่หน่วยต่างๆ ในครัว 2.จัดการงานด้านเอกสารสั่งอาหารสดอาหารแห้ง ๆ ออกเมนู (รายการอาหาร) 3.จัดตารางเวลาและหน้าที่งานสำหรับพนักงานแต่ละคนและดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทั้งหลายในครัว ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
29 เม.ย. 59
5 . ผู้จัดการร้านอาหาร / ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร (สาขาชิดลม)
Job description 1. กำกับและดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพ ความสะอาดและมาตรฐานการต้อนรับและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดให้พร้อมเสมอในแต่ละวัน รวมถึ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 - 20,000
29 เม.ย. 59
6 . Extraction Process Development and Customer Technical Support
1.ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับทีมงานและลูกค้าโดยใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของโรงงานเป็นพื้นฐานในการผลิต 2.วิเคราะห์ขั้นตอนและขบวนการผลิตร่วมกับลูกค้าโดยใช้เครื่องจักรและสิ่...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
7 . หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานเชียงใหม่)
- ควบคุม ดูแล กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ - วางแผนการดำเนินงาน ดูแลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ เพื่อให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างมีประ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
29 เม.ย. 59
8 . Shop Assistant Supervisor (Tipfood) - สาขารพ.กรุงเทพ
- ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้จัดการร้าน บริหารจัดการดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ภายในร้าน - ให้ปรึกษา แนะนำแก่พนักงานประจำร้าน - บริหารอัตรากำลังคนจัดให้เพียวพอต่อการทำงาน จัดตารางการทำงานของพนักงานประจำร้า...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท ++
29 เม.ย. 59
9 . Production Supervisor/ Quality Assurance Supervisor(โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)รับสมัครด่วน !
Job Descriptions: For Section Head:Over All of Production Function. Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products. Develops or revises st...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
29 เม.ย. 59
10 . R&D Food Process Technologist (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
1.ศึกษารวบรวมข้อมูลและออกแบบกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.รวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ / นวัตกรรมใหม่ เพื่อการพัฒนา 3.ประสานงานฝ่ายผลิต เพื่อพิจารณาปรับปรุงกระบวนการผลิตในปัจจุบันแ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ