เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานเชียงใหม่
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการผลิต - ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลการผลิต การเบิกวัตถุดิบ ในรายงานการผลิตประจำวัน - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเครื่...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
13 ม.ค. 60
2 . ช่างไฟฟ้ากำลัง ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานโดยทำการซ่อมแซม และดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร,สาธารณูปโภค ภายในโรงงาน ทางด้านไฟฟ้า และเครื่องกล 2.รับผิดชอบในการเดินเครื่องจักร 3.ทำการปรับแก้ไขในเชิงป้องกันและกิจกรรมการบำรุงรักษาแบบทวีผ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ม.ค. 60
3 . Technical Officer (โรงงานประจวบฯ)
จัดทำข้อมูลด้านเทคนิคให้ทาง Sale หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ Sale และ BS ในการตอบคำถามลูกค้า

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
12 ม.ค. 60
4 . Maintenance Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ม.ค. 60
5 . Purchasing officer (โรงงานประจวบคีรีขันธ์)
จัดซื้อ จัดหาสินค้าตามหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมาย

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน NA
11 ม.ค. 60
6 . Maintenance Staff (ประจำโรงงานเชียงใหม่)
- รับผิดชอบในกระบวนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จัดเตรียมอะไหล่ในงานซ่อมบำรุง ตรวบสอบการทำงานของเครื่องจักร และสนับสนุนการทำงานของแผนกผลิต

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
11 ม.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
-ผสมเครื่องดื่ม ,ควบคุมการบรรจุ และเตรียมเครื่องฆ่าเชื้อที่ใช้ในการผลิตตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด เพื่อให้ได้ที่มีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน -ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต -รับผิดชอบ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ม.ค. 60
8 . ผู้จัดการแผนก Coconut Milk (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
วางแผน ควบคุม ดำเนินการผลิต Coconut and Can Drik Porduct กำหนดเป้าหมาย ควบคุม ดูแล การทำงานในฝ่ายCoconut and Can Drik Porduct

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
10 ม.ค. 60
9 . QA SUPERVISOR (ประจำโรงงานเชียงใหม่)
- ควบคุม ดูแล กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ - วางแผนการดำเนินงาน ดูแลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ เพื่อให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างมีประ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
10 ม.ค. 60
10 . Production Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
Job Descriptions: For Section Head:Over All of Production Function. Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products. Develops or revises st...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
10 ม.ค. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ