เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร (Operator) ประจำโรงงานเชียงใหม่
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการผลิต - ทำการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - บันทึกข้อมูลการผลิต การเบิกวัตถุดิบ ในรายงานการผลิตประจำวัน - ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณเครื่...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
9 ธ.ค. 59
2 . Technical Officer (โรงงานประจวบฯ)
จัดทำข้อมูลด้านเทคนิคให้ทาง Sale หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำ Sale และ BS ในการตอบคำถามลูกค้า

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
8 ธ.ค. 59
3 . Material and Process Supervisor (โรงงานประจวบฯ)
- วางแผนทดลองสำหรับการทดสอบหรือการทดลองใช้งาน Material ใหม่ ๆ - วางแผนการทดลองและแก้ไขกระบวนการผลิต

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
8 ธ.ค. 59
4 . Maintenance Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ในการดูแลการซ่อมบำรุง เครื่องจักร ,เครื่องมือ และเครื่องใช้ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำการบันทึกการทำงานอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือ เครื่องใช...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 59
5 . Maintenance Staff (ประจำโรงงานเชียงใหม่)
- รับผิดชอบในกระบวนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - บำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต จัดเตรียมอะไหล่ในงานซ่อมบำรุง ตรวบสอบการทำงานของเครื่องจักร และสนับสนุนการทำงานของแผนกผลิต

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
7 ธ.ค. 59
6 . QA Supervisor (โรงงานประจวบฯ)
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีในสายการผลิต

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
7 . ผู้จัดการแผนก Coconut Milk (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
วางแผน ควบคุม ดำเนินการผลิต Coconut and Can Drik Porduct กำหนดเป้าหมาย ควบคุม ดูแล การทำงานในฝ่ายCoconut and Can Drik Porduct

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
6 ธ.ค. 59
8 . QA SUPERVISOR (ประจำโรงงานเชียงใหม่)
- ควบคุม ดูแล กระบวนการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และหาแนวทางปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ - วางแผนการดำเนินงาน ดูแลการปฏิบัติงานและการตรวจสอบคุณภาพต่างๆ เพื่อให้การควบคุมคุณภาพเป็นไปอย่างมีประ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
6 ธ.ค. 59
9 . Production Supervisor ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยารับสมัครด่วน !
Job Descriptions: For Section Head:Over All of Production Function. Plan & control production operations, establishing priorities and sequences for manufacturing products. Develops or revises st...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
6 ธ.ค. 59
10 . QA Technical Coordinator (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
1.จัดทำข้อมูล Technical Support ตอบแบบสอบถามและคำถามด้านเทคนิคของลูกค้า ให้แก่ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขายตลาดต่างประเทศ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายขาย Food Service และฝ่ายอื่น ๆ , ติดตามและ Up date Food Regu...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ธ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ