เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า/ อิเล็กทรอนิกส์/ ช่างกลเขียนแบบ
- ออกแบบระบบไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น จำกัด
วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลเขียนแบบ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ