เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุง

บริษัท แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ