เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า / อิเลคโทรนิค
- ทำงานตามแผน PM - รายงานผลการทำงาน PM , CM , BM - แก้ไขปัญหาเครื่องจักร - ประสานงาน ทีมงาน

บริษัท แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ