เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
- ออกแบบระบบไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น จำกัด
วิศวกรไฟฟ้า / เครื่องกล / เมคคาทรอนิกส์ / อื่นๆ ที่เกียวข้อง
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ