เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 57
2 . วิศวกรออกแบบเครื่องกล,วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรออกแบบเครื่องกล 2 ตำแหน่ง - เขียนแบบชิ้นงานที่ได้จากลูกค้า - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 2 ตำแหน่ง - ออกแบบระบบไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ - รับผิดช...

บริษัท แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ