เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรช่างกล
ดูแลบำรุงซ่อมแซมรักษาเครื่องจักรในโรงงาน

บริษัท แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3-4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ