เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 2 ตำแหน่ง - ออกแบบระบบไฟฟ้า วงจรอิเล็กทรอนิกส์ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ