เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า ช่างไฟฟ้า
แก้ไขปัญหาเครื่องจักร ทำงานตามแผน PM

บริษัท แม้นอินทร์ ออโตเมชั่น จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ