เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT PROGRAMMER
- Design Coding and Debugging Application in Various software Language. - Evaluate and indentify new technoglogies for implementation - Development the software as use requirement - Development ...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 60
2 . SALES SUPERVISOR
-To control and manage Sales Department as window person for customer -Coordinate between customer and company maintain good relationship with customers

Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 60
3 . BOI SUPERVISOR
- Application Extension of the Imported machinery, material. - Report the project progress for BOI (yearly) - Prepare and submit for max stock, formula and cut stock (control balance) - Management ...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ