เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่
(New Model Engineer,JB/WHN)
**ด่วนมาก / Urgent

Responsibilities: New model : 1.Control & Implement APQP,PPAP,FMEA,SPC,MSA Systems of JB All model. 2.Coordinator other section for New Product Planning. 3.Control customer ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
2 Position
เงินเดือน The company structural
23 ก.ย. 57
2 . NF Engineer (TPS/Kaizen Engineer (WHN)**ด่วนมาก / Urgent
หน้าที่ความรับผิดชอบ -.วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการผลิต -.ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ TPS -.ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม -.แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการอบรม -.ตรวจสอบและประเมินผลการฝ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน The company structural
23 ก.ย. 57
3 . Assembly Engineer (PM-WHN/PM-JB)
New Model Engineer (PM-WHN/PM-JB)

**ด่วนมาก / Urgent

Assembly Engineer (PM-WHN/PM-JB) 2 postions 1.Improvement all of Machine and Equipment 2.Design jig Fixture, Rack and Shelf 3.Analysis and solve machine is problem 4.Install new Machine and Equip...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
4 positions
เงินเดือน N/A
23 ก.ย. 57
4 . Import-Export Staff
Import Export staff 1.Manage and monitor receipt of order from customer. 2.Co-ordinate with planning team to ensure 100% on time delivery. 3.Control and manage of packing process and loading. 4.Pr...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน n/a
23 ก.ย. 57
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ