เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Import staff
- Coorinate with forwarder, supplier, customs and other related. - Prepare document for clearance import material, machine.

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ต.ค. 58
2 . UTILITY ENGINEER **ด่วนมาก / Urgent
1. Preventive Maintenance - Planning preventive maintenance with superiors - Preventive maintenance supervision and monitoring - Summarize all of data history for PM and report 2. Breakdo...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ต.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมวัตถุดิบ (MRP Staff)
1. ทำการคำนวณวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการสั่งซื้อและระยะเวลาในการจัดส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2. จัดทำแผนการผลิตและนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่ออนุมัติให้ผ่านผลิตปฏิบัติงานตามแผนก...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
4 . New Model Engineer
Responsibilities: New model : 1.Control & Implement APQP,PPAP,FMEA,SPC,MSA Systems of JB All model. 2.Coordinator other section for New Product Planning. 3.Control customer ...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน The company structural
2 ต.ค. 58
5 . IT ENGINEER (PROGRAMMER)
Provide development plans for working system as organization’s requirements Analyze working systems and design database system Analyze problems about using systems Plan and improve the network P...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ต.ค. 58
6 . QA Supervisor **ด่วนมาก / Urgent
Manage and organize the resources and facilities of Quality department to ensure product’s quality meets company policy. Establish ISO/TS 16949 quality system implementation and certification and othe...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ต.ค. 58
7 . Production Engineering Assistant Manager **ด่วนมาก / Urgent
1.Managing Engineering works for all production lines e.g. process improvement project 2.Define standard process in accordance with product drawing and define standard time of each process step. 3...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ต.ค. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ