เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Procurement Supervisor
1.Responsible for buying the best quality equipment, goods and services for a company or organization at the most competitive prices. 2.Work in a wide range of sectors for many different organization...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
2 . Procurement Staff / Engineer
-Sourcing new locally supplier in Thai for change material of product -Contact to supplier to follow up progression -Contact to customer to submit document -Issue ECR and proposal to customer -Est...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
3 . Sales Staff (marketing)
To control and manage Sales Department as window person for customer, coordinate between customer and company maintain good relationship with customers

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ