เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . NF Engineer (TPS/Kaizen Engineer (WHN)**ด่วนมาก / Urgent
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการผลิต -ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ TPS -ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม -แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการอบรม -ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกอบร...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน The company structural
30 ก.ค. 58
2 . UTILITY ENGINEER**ด่วนมาก / Urgent
1. Preventive Maintenance - Planning preventive maintenance with superiors - Preventive maintenance supervision and monitoring - Summarize all of data history for PM and report 2. Breakdo...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
3 . IT ENGINEER (PROGRAMMER)
Provide development plans for working system as organization’s requirements Analyze working systems and design database system Analyze problems about using systems Plan and improve the network P...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
4 . QA Supervisor**ด่วนมาก / Urgent
Manage and organize the resources and facilities of Quality department to ensure product’s quality meets company policy. Establish ISO/TS 16949 quality system implementation and certification and othe...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
5 . Production Engineering Assistant Manager **ด่วนมาก / Urgent
1.Managing Engineering works for all production lines e.g. process improvement project 2.Define standard process in accordance with product drawing and define standard time of each process step. 3...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
6 . Import staff**ด่วนมาก / Urgent
- Coorinate with forwarder, supplier, customs and other related. - Prepare document for clearance import material, machine.

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ