เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety officer
Working inspection, Accident Investigations, Regulatary compliance,environmental protection and Training & coaching. 1.Handle full function with responsiblities for safety & Environment improvement ...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
2 . IT PROGRAMMER
1. Programmer : - Design Coding and Debugging Application in Various software Language. - Evaluate and indentify new technoglogies for implementation - Development the software as use requiremen...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
3 . BOI SUPERVISOR
- Application Extension of the Imported machinery, material. - Report the project progress for BOI (yearly) - Prepare and submit for max stock, formula and cut stock (control balance) - Management ...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ