เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . NF Engineer (TPS/Kaizen Engineer (WHN)**ด่วนมาก / Urgent
หน้าที่ความรับผิดชอบ -.วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการผลิต -.ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ TPS -.ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม -.แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการอบรม -.ตรวจสอบและประเมินผลการฝ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน The company structural
24 พ.ย. 57
2 . Assembly Engineer (PM-WHN/PM-JB)**ด่วนมาก / Urgent
Assembly Engineer (PM-WHN/PM-JB) 2 postions 1.Improvement all of Machine and Equipment 2.Design jig Fixture, Rack and Shelf 3.Analysis and solve machine is problem 4.Install new Machine and Equip...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
24 พ.ย. 57
3 . Technician ช่างเทคนิค - เครื่องจักรไฟฟ้า
ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิคไฟฟ้า-Technician -ทำงานทางเทคนิคไฟฟ้าภายใต้การแนะนำ และการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า -ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา การติดตั้ง การควบคุม การทำงาน และการบำรุงรักษา การใช้ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ