เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Supervisor
1.Devise and employ fruitful sourcing strategies 2.Discover the most profitable suppliers and initiate business partnerships 3.Negotiate with external vendors to secure the most advantageous terms ...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 มิ.ย. 59
2 . Japanese Interpreter (Chonburi)
1.To support each department by translates between Japanese and Thai language 2.Translate the document from Thai to Japanese, Japanese to Thai 3.Support and coordinate between Japanese and Thai staf...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A (Based on experience and ability)
29 มิ.ย. 59
3 . Sales Staff
To control and manage Sales Department as window person for customer, coordinate between customer and company maintain good relationship with customers

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 มิ.ย. 59
4 . Assembly Engineer
- Repairing Machine and preventive maintenance - Support Machine & Equipment for production line - Control Machine down time to achieve KPI - Improvement defect and process - Control spare p...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน The company structure
29 มิ.ย. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ