เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer (JB Project)
1.) Summarize, Analysis and 8D Report all warranty claims to management and Customer by weekly/monthly/yearly. 2.) Taken the countermeasure with manufacturing process and release process. 3.) Monit...

Furukawa Automotive Systems Thailand
1 position
เงินเดือน The company structural
12 เม.ย. 57
2 . Assembly Engineer Supervisor (Junction Box project)
Maintenance : - Control downtime and defect in process - Control MC down time to achieve KPI - Improvement defect - Control spae part - Design JIG and PLC Production Jobs - Improvement...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน The company structural
12 เม.ย. 57
3 . วิศวกรโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่
(JB New Model Engineer)
**ด่วนมาก / Urgent

Responsibilities: New model : 1.Control & Implement APQP,PPAP,FMEA,SPC,MSA Systems of JB All model. 2.Coordinator other section for New Product Planning. 3.Control customer ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
2 Position
เงินเดือน The company structural
12 เม.ย. 57
4 . Preventive Maintenance Engineer (PM-SRC)**ด่วนมาก / Urgent
Responsibility : - Support MC & Equipment for production line - Control MC down time to achieve KPI - Improvement defect - Control spae part - Design JIG and PLC

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
3 Positions
เงินเดือน The company structure
12 เม.ย. 57
5 . Production Staff Training (SRC)**ด่วนมาก / Urgent
-.วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการผลิต -.ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบ TPS -.ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม -.แก้ไขปัญหาและปรับปรุงการอบรม -.ตรวจสอบและประเมินผลการฝึกอบรม -.ตรวจสอบจุดที...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน The company structural
12 เม.ย. 57
6 . Management System Control Staff**ด่วนมาก / Urgent
1.ดำเนินการควบคุม จัดเก็บ ตรวจสอบเอกสารในระบบคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ 2.ปรับปรุง พัฒนา ระบบ ISO / TS 16949 อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและระเบียบปฏิบัติ 3.รับคำร้องแก้ไขเอกสาร ดำเนินการแก...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือ ตามตกลง
12 เม.ย. 57
7 . Assembly Engineer (Machining/PM-WHN)**ด่วนมาก / Urgent
-.Improvement all of Machine and Equipment -.Design jig Fixture, Rack and Shelf -.Analysis and solve machine is problem -.Install new Machine and Equipment -.Development PLC Program -.Reveiw FMEA...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 positions
เงินเดือน N/A
12 เม.ย. 57
8 . Technician ช่างเทคนิค - เครื่องจักรไฟฟ้า
ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิคไฟฟ้า-Technician -ทำงานทางเทคนิคไฟฟ้าภายใต้การแนะนำ และการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า -ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนา การติดตั้ง การควบคุม การทำงาน และการบำรุงรักษา การใช้ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 เม.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ระบบข้อมูลมาตรฐานการผลิต(GST Engineer )**ด่วนมาก / Urgent
แปลเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต ควบคุมการจัดเก็บและแก้ไขเอกสารเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาตรฐานการผลิตเข้าไปใช้ในสายการผลิต งานอื่นๆตามมอบหมาย ประงานงาน...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 เม.ย. 57
10 . Kaizen & Improvement Engineer (SRC)**ด่วนมาก / Urgent
-. เตรียมเครื่องจักร/ปรับตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมก่อนเริ่มงาน -. สามารถแก้ไขปัญหาในกระบวนการปรับปรุงได้ -. สามารถตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เทียบกับแผนการผลิตหลังการปรับปรุง -. จัดทำ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 เม.ย. 57
11 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
(Cost Accounting Supervisor)

1. Costing Inventory Controlling 2. Can Close account 3. General Ledger system 4. Knowledge in Fixed Assets System for NPEs 5. Taxation System 6. BOI promotion which concern accounting matter 7....

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน The company structural
12 เม.ย. 57
12 . Assembly Engineer (JB Project)
Responsibility : - Support MC & Equipment for production line - Control MC down time to achieve KPI - Improvement defect - Control spae part

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน The company structure
12 เม.ย. 57
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ