เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . New Model Engineer
- Plan and control new model production schedule - Improve production techniques in each production department for support new model productions - Cooperate with other department related to new m...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
เงินเดือน N/A
3 ก.พ. 59
2 . UTILITY ENGINEER
1. Preventive Maintenance - Planning preventive maintenance with superiors - Preventive maintenance supervision and monitoring - Summarize all of data history for PM and report 2. Breakdo...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
เงินเดือน N/A
3 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพ (SQA Engineer WHN)
- ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของกระบวนการผลิต ว่าเป็นไปตามข้อกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต - ประสานงานการดำเนินกิจกรรมฝนภายในบริษัทและกลุ่มบริษัทในเครือ

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างบริษัท
3 ก.พ. 59
4 . QA/QC Engineer / Supervisor
- Quality control and assurance quality of product and management quality systems. - To establishes quality standard in our factory (product specification, production specification) - To establis...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
3 ก.พ. 59
5 . Production Engineer
- Repairing Machine and preventive maintenance - Support Machine & Equipment for production line - Control Machine down time to achieve KPI - Improvement defect and process - Control spare p...

Furukawa Automotive Systems (Thailand) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน The company structure
3 ก.พ. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ