เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Supervisor
- Must have good knowledge in quality assurance for automotive products. - To approach the quality process control in quality system. - To establish quality procedure, log sheet, idenfification and ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 58
2 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
(Japanese Interpreter)

-.Translates in factory, meeting, document translates and other duty as assigned Business Type : - Automotive part (Steering Roll Connector (SRC) Air Bag, Wiring Harness, under hood Switching M...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน+ค่าความรู้ภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ
30 มี.ค. 58
3 . ผู้แทนฝ่ายบริหารระบบการจัดการคุณภาพ (Management System Control (Group Leader))
รับผิดชอบการกำหนดแนวทาง การวางแผนและประสานงานในการจัดทำ ทบทวน รักษา และพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบฯ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 1)งานขอ/ต่ออายุการ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน The company structure
30 มี.ค. 58
4 . KAIZEN / CONTINOUS IMPROVEMENT ENGINEER
1.Perform statistical process studies. 2.Analyze data to identify root causes of defects and implement appropriate countermeasures. 3.Continuously make suggestions to improve processes in regards to...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
30 มี.ค. 58
5 . IT ENGINEER (PROGRAMMER)
Provide development plans for working system as organization’s requirements Analyze working systems and design database system Analyze problems about using systems Plan and improve the network P...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
30 มี.ค. 58
6 . UTILITY ENGINEER
1.Response to repair and preventive maintenance. 2.Development and implementation of plant standards and best practices programs applicable to the design, operation, and maintenance of Mechanical Uti...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
30 มี.ค. 58
7 . QA Engineer
1.) Summarize, Analysis and 8D Report all warranty claims to management and Customer by weekly/monthly/yearly. 2.) Taken the countermeasure with manufacturing process and release process. 3.) Monit...

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน The company structural
30 มี.ค. 58
8 . New Model Engineer
Responsibilities: New model : 1.Control & Implement APQP,PPAP,FMEA,SPC,MSA Systems of JB All model. 2.Coordinator other section for New Product Planning. 3.Control customer ...

Furukawa Automotive Systems Thailand
1 Position
เงินเดือน The company structural
30 มี.ค. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ