เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer (Network and Security )
- ดูแลระบบเครือข่าย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ Server - จัดการด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย - พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ Safety
ดูแลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ