เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต - ลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิต - ทำงานได้่ทังApex1และApex2

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
18 ม.ค. 60
2 . Developer ERPรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรม

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 60
3 . ธุรการประสานงาน
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร - งานด้านเอกสาร - คีย์โอที - เปิดPR

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ