เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Production (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมของเสีย

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
2 . จัดซื้อต่างประเทศ
1.นำข้อมูลในใบขออนุมัติซื้อบันทึก2.เปิดใบสั่งซื้อ3.นำข้อมูลในใบสั่งซื้อบันทึกลงในแบบฟอร์ม4.ติดตามการส่งมอบจากผู้ขาย5.ประสานงานกับผู้ขอซื้อในเรื่องการยืนยันการส่งมอบ และอื่นๆ6.นำข้อมูลการส่งมอบสินค้าข...

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ