เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Production (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมของเสีย

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
2 . Receptionist
- รับโทรศัพท์ - สื่อสารกับลูกค้าที่มาติดต่อกับทางบริษัทฯได้ - ดูแลรับผิดชอบเรื่องการให้บริการข้อมูล การต้อนรับลูกค้าและ - ตอบข้อสักถามทั่วไป

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ