เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Production (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมของเสีย

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ Safety(เพิ่มกำลังคน)
ดูแลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ