เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer (Network and Security )
- ดูแลระบบเครือข่าย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบ Server - จัดการด้านความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย - พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ย. 57
2 . GREEN PRODUCT ENGINEER
จัดทำรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ GP และ RoHS,ICP

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ