เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Junior Programmer
- เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ต.ค. 59
2 . Developer ERPรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรม

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ