เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าบุคคล(สถิติ,ประเมิน)
1.งานด้านสถิติพนักงาน 2.ประเมินผ่านทดลองงาน 3.ข้อมูลลาออก

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 57
2 . Engineer Production
ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมของเสีย

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ