เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Production (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมของเสีย

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ต.ค. 58
2 . Senior Programmer
- ERP development ( Coding , Debug , Testing , Improvement) - Analysis and Design ( Program Interface ) - Database Management ( Design and Create database )

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 THB up
2 ต.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ