เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต - ลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิต - ทำงานได้่ทังApex1และApex2

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
24 ก.พ. 60
2 . Junior Programmer
เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ก.พ. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ