เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต - ลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิต - ทำงานได้่ทังApex1และApex2

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
23 มิ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่ Safety
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานภายในบริษัท

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ