เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าธุรการแผนกบุคคล(เพิ่มกำลังคน)
- ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก - คีย์ประวัติพนักงานใหม่ - เปิดPR - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประจำที่Apex2 (นิคมสินสาคร)

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 60
2 . Developer ERPรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรม

APEX CIRCUIT (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ