เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Production (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมของเสีย ในกระบวนการผลิต

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
2 . Junior Programmer
- เขียนและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 พ.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ