เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer (เพิ่มกำลังคน)
- ควบคุมกระบวนการผลิต - ลดปริมาณของเสีย ในกระบวนการผลิต

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
6 อัตรา
27 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1. นำข้อมูลในใบขออนุมัติซื้อบันทึก 2. เปิดใบสั่งซื้อ 3. นำข้อมูลในใบสั่งซื้อบันทึกลงในแบบฟอร์ม 4. ติดตามการส่งมอบจากผู้ขาย 5. ประสานงานกับผู้ขอซื้อในเรื่องการยืนยันการส่งมอบและอื่นๆ 6. นำข้อมูลกา...

APEX CIRCUIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ