เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน,บาริสต้า ประจำสาขา สามโคก จ.ปทุมธานี
บริหารยอดขาย ชงเครื่องดื่ม คิดเงินถอนเงิน ให้บริการลูกค้า

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000-25,000
26 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (ฝ่ายวิศวกรรม)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภานใน - สรุปข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน - รวบรวมและเก็บบันทึกเอกสาร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
3 . บาริสต้า สาขาปั้มพีทีสัตหีบ 2 (ซอยหมู่บ้านทรัพย์นาวี 2)
- ชงกาแฟ/ ชงเครื่องดื่ม ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ - คิดเงินให้ลูกค้า - ทำความสะอาดร้าน - อื่น ๆ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
26 เม.ย. 60
4 . พนักงานขับรถสิบล้อ/ เทเลอร์บรรทุกน้ำมัน
ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งสถานีบริการพีที และคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย (รับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยส์ ส่งตามคลังน้ำมันของบริษัท เช่น คลังน้ำมัน หนองแค แม่กลอง นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ(Payroll officer)
-รวบรวมและตรวจสอบเวลาการทำงานของสาขา -คีย์ประวัติพนักงานและข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรมทำเงินเดือน -รับผิดชอบในการบันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติแฟ้มข้อมูลพนักงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาทำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง รับสมัครด่วน !
-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดส่งสินค้า -จัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม -วางแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการกระจายสินค้า -บันทึกและควบคุมค่าใช้จ่ายของงานจัดส่งสินค้าพร้อม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฝึกอบรม)
- ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย ให้กับสถานีบริการและพนักงานในออฟฟิศ - ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ส่วนจัดหาสถานี)รับสมัครด่วน !
ดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ และติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านการขยายสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนี้ 1) ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามหนี้
รับผิดชอบการตรวจสอบรายการโอนเงิน รับตราสารชำระเงินจากลูกค้า จัดทำใบรับเงิน นำตราสารที่ครบกำหนดเข้าบัญชี บันทึกรายการนำฝากและผ่านตราสารในระบบ ประสานงานกับทางสาขาในเรื่องการตัดหนี้ วางบิล ทำการวิเคราะห์...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
10 . พนักงานขับรถสิบล้อ ประจำคลังน้ำมันลำปาง,คลังน้ำมันชุมพรรับสมัครด่วน !
ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งสถานีบริการพีที และคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย (รับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยส์ ส่งตามคลังน้ำมันของบริษัท เช่น คลังน้ำมัน หนองแค แม่กลอง นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
11 . Cost Engineer
- วิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่ายของวัสดุและทรัพย์สินไซด์งานก่อสร้าง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ งานลดงานเพิ่ม ฯลฯ - ประสานงานกับจัดซื้อและผู้รับเหมา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
26 เม.ย. 60
12 . Barista ร้านกาแฟพันธ์ไทย สาขาพานทอง (อยู่เยื่องกับสถานีดับเพลิงหนองตำลึง)
ชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ และทำอาหารจานด่วน ตามสูตรของบริษัทฯ คิดเงินให้ลูกค้าและทำความสะอาดร้าน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
26 เม.ย. 60
13 . ผู้จัดการภาค (มินิมาร์ท)
น้าที่ความรับผิดชอบ 1. การบริหารงานขาย ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด,วิเคราะห์และประมาณยอดขาย,กำหนดแผนการขายร่วม กำหนดส่งเสริมการขาย ควบคุมติดตามและตรวจสอบการส่งเสริมการขาย,ควบคุมและติดตามการข...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ทอาวุโส / หัวหน้าแผนก
- จัดซื้อ และจัดหา คัดเลือกและจัดส่งสินค้าให้กับมินิมาร์ทสาขาตามระยะเวลาที่กำหนด - บริหารสินค้าคงเหลือศูนย์ กระจายสินค้า(DC) - สนับสนุนงานระบบที่มินิมาร์ทสาขาในส่วนปัญหาระบบการขาย-เครื่องPOS - สนับ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ **ประจำฟลีตงานศรีราชา**
- ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย สถานีบริการทั่วประเทศ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน - ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย - งานอื่นๆที่ได...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
16 . พนักงานจัดเรียงสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับสินค้าเข้าคลัง - จัดเก็บสินค้า - เบิกจ่ายสินค้า - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
17 . ผู้จัดการเขต(MaxMart)
1. การบริหารงานขาย - ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด,วิเคราะห์และประมาณยอดขาย,กำหนดแผนการขายร่วม กำหนดส่งเสริมการขาย - ควบคุมติดตามและตรวจสอบการส่งเสริมการขาย,ควบคุมและติดตามการขาย 2. การบริหา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
18 . Training / HROD (Supervisor / Senior Officer) Urgent!!! Urgently Required !
HROD :- -Work on Organizational Development for support business objectives. -To support OD Project such as Performance Management System, Career Development, Succession Plan Project Management and ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่จัดหาสถานีรับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูลและแผนที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น - หาพื้นที่ทำเลเปิดปั้มใหม่ เพื่อพัฒนายอดขายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานคลังศรีราชา
ประสานงานด้านยอดขายน้ำมัน การขนส่งน้ำมัน งานเอกสาร และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำงานที่ออฟฟิศคลังน้ำมันศรีราชา(อยู่ในโรงกลั่นไทยออย ศรีราชา)

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
21 . ผู้จัดการแผนกสถาปนิก
ออกแบบปั้มน้ำมัน(สถานีบริการ) เขียนแบบ ประสานงานกับผู้รับเหมา อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ขอเชิญสมัครและสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ 24 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารซีดับเบิ้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
22 . โฟร์แมน ส่วนงานวิศวกรรม
ควบคุมผู้รับเหมาในการก่อสร้างปั้มน้ำมันพีทีทั่วประเทศ ควบคุมการก่อสร้างร้านแมกมาร์ท และร้านกาแฟพันธ์ไทยทั่วประเทศ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
23 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันไทยออยล์ อ.ศรีราชารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง - งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า - รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง - จ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
24 . วิศวกรโยธา
- รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี(ปั้มน้ำมัน) ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต - กำหนดรูปแบบการซ่อมและสร้าง ประเมินราคางานซ่อม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
25 . หัวหน้าแผนกจัดส่งน้ำมันรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน -ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -แก้ไขปัญหาการขนส่ง -ควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า -ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือเอกสารเบื้องต้นก่อนบันทึกตั้งหนี้ - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินทุกประเภทการจ่าย - รับวาง...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
27 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำฟลีตงานศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ -ทำรายงาน GPS Report และรวบรวมข้อมูลในการทำงาน เพื่อนำเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
28 . เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดระบบขนส่งศรีราชา จ.ชลบุรี
- รับออเดอร์ปริมาณน้ำมันจากลูกค้า - จัดรถเพื่อนำน้ำมันไปส่ง - ประสานงานกับพขร. - งานอื่นๆ ที่ๆได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 เม.ย. 60
29 . พนักงานซ่อมบำรุงรถ
-ทำเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งซ่อมในแต่ละวัน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำมันรถสิบล้อ /รถเทรลเลอร์ ดูแลบำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดอย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามประสบการณ์
26 เม.ย. 60
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ