เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถเทรลเลอร์ ประจำคลังน้ำมันพิษณุโลก รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ แจ้งซ่อมในกรณีรถเสีย และขับรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมัน จัดส่งน้ำมันตามใบสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและปลอดภัย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง - งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า - รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง - จ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และรายได้รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารรายงานการขายของสถานีบริการและ ซูเปอร์มาร์ท กับยอดเงินรับประจำวัน - จัดทำใบกำกับภาษีที่เกี่ยวกับรายได้ และทำใบสำคัญทั่วไป ตรวจสอบรายงานขาด/เกินแคชเชียร์เพื่อมาบันทึกในระบบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดหา (ประจำศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-จัดเก็บอะไหล่ตามหมวดหมู่ -ตรวจสอบสภาพอะไหล่ทุกเดือน -ทำความสะอาดในบริเวณจัดเก็บ -นับยอดสต็กอะไหล่ในแต่ละเดือน -จัดทำสรุปผลการตรวจนับทุกเดือน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 59
5 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อสินค้ามินิมาร์ท
-วางแผนและบริหารการสั่งซื้อสินค้ามินิมาร์ท(แมกมาร์ท)ให้เพียงพอต่อการขาย -บริหารทีมงาน -จัดทำกลยุทธ์ส่วนงาน -จัดทำรายงานวัตถุประสงค์คุณภาพประจำเดือน และรายงานยอดขายและอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 59
6 . หัวแผนกคลังสินค้า (ปักธงชัย)
รับผิดชอบบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานว่าจ้าง (ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร)
Responsibilities: - ดำเนินการดูแลเอกสารที่เกี่ยวกับการว่าจ้างทั้งหมด ตั้งแต่ รับใบคำขออัตรากำลัง - จัดทำเอกสารแฟ้มประวัติพนักงาน นำเอกสารเสนอเซ็น และนำประวัติส่งให้ทาง C&B - ดำเนินการ จัดทำ และสรุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
8 . บาริสต้า ประจำสาขาสนามบินดอนเมือง
- ชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของทางบริษัทกำหนด - คิดเงินถอนเงินให้ลูกค้า - ทำความสะอาดร้าน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000-16,200
27 เม.ย. 59
9 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/กระจายสินค้า
บริหารจัดการ การจัดส่งสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ ของปั้มน้ำมันพีที

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ
- ติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ เช่น สถานที่ส่งมอบ ผู้รับสินค้า - ติดตามการส่งมอบสินค้า เมื่อใกล้ถึงกำหนด และประสานงานการส่งมอบกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - ประสานงานกับเจ้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
11 . บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาจรัญ 80
ชงเครื่่องดื่ม ชงกาแฟ ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
27 เม.ย. 59
12 . บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาถนนกาญจนาภิเษก ซอยต้นสน
- ชงกาแฟ ชงเครื่องดื่มตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ ทำความสะอาดร้าน คิดเงินลูกค้า งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 59
13 . บาริสต้า สาขาบางปะกง
- ชงกาแฟชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของบริษัทฯ - ทำความสะอาดร้าน - คิดเงินให้ลูกค้า และ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 59
14 . วิศกรโยธา (ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการ)
รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคางานซ่อมและงานก่อสร้าง จัดหาผู้ร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 59
15 . บาริสต้า สาขาปั้มพีที สาขาเขาโพธิ์ ประจวบคีรีขันธ์
ชงกาแฟและชงเครื่องดื่ม ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ คิดเงินให้ลูกค้า ทำความสะอาดร้าน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 59
16 . ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการขนส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชารับสมัครด่วน !
- วางแผนการใช้รถและจัดหารถบรรทุกน้ำมัน และพัฒนาระบบงานขนส่ง - กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงรถ งานจัดส่ง งานความปลอดภัย งานทะเบียน - ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายขนส่ง และงานจัดซื้ออะไหล่อุปกรณ์ต่างๆ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
17 . ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด
- รับผิดชอบในการบริหารงาน ควบคุม ดูแล และดำเนินการต่างๆ รวมทั้งบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านร้านสะดวกซื้อที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
18 . ผู้จัดการร้านกาแฟฝึกหัด
- ชงกาแฟตามสูตรต่างๆ ของบริษัท ฯ - บริหารพนักงานในร้าน - บริหารสต๊อคสินค้า . - งานเอกสาร - และอื่นๆ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) - ประจำศรีราชารับสมัครด่วน !
- อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยประจำเดือน - การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุอุบัติเหตุ - ร่วมวางแผนและร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ - ดูแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 59
20 . หัวแผนกคลังสินค้า (ศรีราชา)
รับผิดชอบบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
21 . พนักงานขับรถสิบล้อ,พนักงานขับรถเทรลเลอร์ รับสมัครด่วน !
- จัดส่งน้ำมันตามใบสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและปลอดภัย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
60 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือเอกสารเบื้องต้นก่อนบันทึกตั้งหนี้ - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินทุกประเภทการจ่าย - รับวาง...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
23 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง
รับผิดชอบในการวางแผนงาน ตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจที่ดินเพื่อออกแบบ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานีเดิมที่จะเช่า ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต วางแผนและกำหนดการเปิดสาข...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 59
24 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม
- หาข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับเหมารายใหม่ - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคาและเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ติดตามตรวจสอบรายการปริมาณ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
25 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงรถ(หนองแค)รับสมัครด่วน !
-บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมและควบคุมการซ่อมรถบรรทุกน้ำมันและยานพาหนะทั่วไปของบริษัท ตามแผนป้องกันเชิงป้องกัน -บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานและเสื่อมสภาพการใช้งาน รวมถึงกรณีเกิดอุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 59
26 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโสรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
27 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ทรับสมัครด่วน !
- กระบวนการจัดซื้อสินค้าทุกอย่างที่มีขายในมินิมาร์ททุกอย่าง ตั้งแต่ต้น จนจบ - จัดหาสินค้าได้ตรงความต้องการของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
28 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด
- บริหารมาตรฐานสถานีบริการ - ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในการบริการลูกค้า รวมถึงปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างการบริการที่ดี - หาลูกค้าใหม่ ในทุกช่องทางจำหน่าย ทั้งเงินสด และเครดิต - วิเคราะห์และป...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
27 เม.ย. 59
29 . พนักงานขับรถบริการ (ส่วนกลาง)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบตารางการจองใช้บริการรถในระบบและวางแผนการเดินทาง - ขับรถบริการให้กับผู้ขอใช้บริการ - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์ - นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการ - นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ - ตรวจส...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 59
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ