เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกวิศวกร (Supervisor)
- วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน คลังน้ำมัน ร้านแมกมาร์ท และร้านกาแฟพันธ์ไทย - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ - จัดทำงบประมาณ ค่าใช้จ่าย งานเพิ่ม งานลด ฯลฯ - ประสานงานกับผู้รับเห...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
2 . วิศกรโยธา
รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี(ปั้มน้ำมัน) ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต กำหนดรูปแบบการซ่อมและสร้าง ประเมินราคางานซ่อมและงาน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
3 . Cost Engineer
- วิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่ายของวัสดุและทรัพย์สินไซด์งานก่อสร้าง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ งานลดงานเพิ่ม ฯลฯ - ประสานงานกับจัดซื้อและผู้รับเหมา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ผุ้สมัคร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
24 ก.พ. 60
4 . Barista ร้านกาแฟพันธ์ไทย สาขาพานทอง (อยู่เยื่องกับสถานีดับเพลิงหนองตำลึง)
ชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ และทำอาหารจานด่วน ตามสูตรของบริษัทฯ คิดเงินให้ลูกค้าและทำความสะอาดร้าน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
24 ก.พ. 60
5 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สิน (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1.ดูแลวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่คอมพิวเตอร์ - สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานสำหรับโครงการและสาขาใหม่ รวมทั้งอุปกรณ์สำรอง - เปิด PR สั่งซื้ออุปกรณ์ เพิ่มเติม และทดแทนอุปกรณ์ชำรุดหมดสภาพ ติดตามการสั่งซื้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
6 . ผู้จัดการแผนกอาวุโส พัฒนาสินค้าและบริการ (ผลิตภัณฑ์ Non Oil)
Job Descriptions - Set Short term business strategy for Non Oil Product - Translate business strategy into product strategy, business plan and product generation plan - Establish product road map...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24 ก.พ. 60
7 . ผู้จัดการภาค (มินิมาร์ท)
น้าที่ความรับผิดชอบ 1. การบริหารงานขาย ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด,วิเคราะห์และประมาณยอดขาย,กำหนดแผนการขายร่วม กำหนดส่งเสริมการขาย ควบคุมติดตามและตรวจสอบการส่งเสริมการขาย,ควบคุมและติดตามการข...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
8 . ผู้แทนขาย(พื้นที่จ.ศร๊สะเกษ,อุบลฯ,อำนาจฯ) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผน กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกตำแหน่งที่ปฎิบัติงานอยู่ในแผนกขายเขตที่รับผิดชอบ - ดูแลสถานีบริการของลูกค้าเฟรนไชส์ที่อยู่ในเขต เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
9 . หัวหน้าแผนกส่งเสริมการขายและบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์
- ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ลูกค้ามาเช่าพื้นที่ว่าง ของปั้มน้ำมัน - ออกเยี่ยมลูกค้า และติดต่อลูกค้า - สรุปรายงานส่งหัวหน้างาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ **ประจำฟลีตงานศรีราชา**
- ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย สถานีบริการทั่วประเทศ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน - ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย - งานอื่นๆที่ได...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
11 . พนักงานธุรการงานซ่อมบำรุงขนส่ง ประจำฟลีตงานหนองแค
-รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษาบถบรรทุกน้ำมัน และบันทึกข้อมูลเอกสารในงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ -รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรักษาจากหัวหน้างาน -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
12 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล(ส่วนงานความปลอดภัยวิชาชีพ )
- วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลต่างๆของส่วนงาน - ทำข้อมูลเพื่อในเสนอผู้บริหาร - จัดทำเอกสารต่างๆของส่วนงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย สถานีบริการทั่วประเทศ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท (มีใบขับขี่และสามรถขับรถเกียร์Manualได้) - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
14 . เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ (Budget Control Officer)
- จัดเตรียมข้อมูลจัดทำงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ประจำปี - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณประจำปี - จัดทำรายงานเปรียบเทียบการใช้งานกับงบประมาณที่ได้รับอน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
24 ก.พ. 60
15 . พนักงานจัดเรียงสินค้า ประจำคลังสินค้าปทุมธานี **ด่วน**รับสมัครด่วน !
- รับสินค้าเข้าคลัง - จัดเก็บสินค้า - เบิกจ่ายสินค้า - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
16 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Auto Cad
- ควบคุมงานตกแต่งภายใน - ประสานงานกับวิศวกรและผู้รับเหมา - รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา - คุมงานผู้รับเหมา ที่รับเหมาก่อสร้างร้านมินิมาร์ท - วัดพื้นที่ทำ Floor Planได้ - งานอื่...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
17 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังน้ำมัน(ขอนแก่น)
- รับผิดชอบในการรับ จัดเก็บ จ่าย น้ำมัน ในคลังน้ำมัน - คำนวณปริมาตรน้ำมัน และสต๊อกน้ำมันให้เพียงพอกับการขาย - ตรวจสอบคุณภาพน้ำมัน - สรุปยอดประจำวัน - ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ต้องส่งสอบเทียบ - งานอื...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
18 . หัวหน้าแผนกปฏิบัติการคลังน้ำมันพีที(ชุมพร)
-ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับกระบวนการ รับ-จัดเก็บ-จ่ายน้ำมัน -ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับการสั่งซื้อน้ำมันและคำนวณปริมาตรน้ำมันเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย -ควมคุมและดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในคลังน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
19 . ผู้จัดการเขต(MaxMart)
1. การบริหารงานขาย - ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด,วิเคราะห์และประมาณยอดขาย,กำหนดแผนการขายร่วม กำหนดส่งเสริมการขาย - ควบคุมติดตามและตรวจสอบการส่งเสริมการขาย,ควบคุมและติดตามการขาย 2. การบริหา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
20 . Training / HROD (Supervisor / Senior Officer) Urgent!!! Urgently Required !
HROD :- -Work on Organizational Development for support business objectives. -To support OD Project such as Performance Management System, Career Development, Succession Plan Project Management and ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบข้อมูลการรับและส่งคืนสินค้าน้ำมันใส สินค้าอื่น สินค้ามินิมาร์ท - ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีซื้อน้ำมันใส สินค้าอื่น สินค้ามินิมาร์ท - ตรวจสอบเอกสารการเบิกใช้น้ำมันและสินค้าอื่น - ตรวจสอบความถ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
22 . สถาปนิก
ออกแบบปั้มน้ำมัน(สถานีบริการ) เขียนแบบ ประสานงานกับผู้รับเหมา อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ผู้สมัครในเขตภาคอีสานและภาคเหนือ สามารถสมัครและสัมภาษณ์ทันที (ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมสัมภาษณ์เอง) ใ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
23 . โฟร์แมน ส่วนงานวิศวกรรม
ควบคุมผู้รับเหมาในการก่อสร้างปั้มน้ำมันพีทีทั่วประเทศ ควบคุมการก่อสร้างร้านแมกมาร์ท และร้านกาแฟพันธ์ไทยทั่วประเทศ ผู้สมัครในเขตภาคอีสานและภาคเหนือ สามารถสมัครและสัมภาษณ์ทันที (ผู้จัดการส...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
24 . หัวหน้าแผนกจัดส่งน้ำมันรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน -ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -แก้ไขปัญหาการขนส่ง -ควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า -ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือเอกสารเบื้องต้นก่อนบันทึกตั้งหนี้ - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินทุกประเภทการจ่าย - รับวาง...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
26 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำฟลีตงานศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ -ทำรายงาน GPS Report และรวบรวมข้อมูลในการทำงาน เพื่อนำเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
27 . เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบริหารคุณภาพ / หัวหน้าแผนก
- ทำหน้าที่ควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ - ออดิท ส่วนงานต่างๆ ตาม QP ของแต่ละส่วนงานขององค์กร - ประสานหน่วยงานต่างๆในด้านบริหารคุณภาพ - จัดทำรายงานวัตถุประสงค์คุณภาพส่วนงาน และรวบรวมรายงานวัตถุประ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
24 ก.พ. 60
28 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งปัญหา และบันทึกปัญหาลงในโปรมแกรมที่กำหนด - ให้คำปรึกษา ข้อมูลการใช้งาน และปัญหาเบื้องต้น - ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหา - สนับสนุนการจัดทำเอกสารและคู่มือต่างๆ - รับทราบและเข้าเรียนรู้ระบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
29 . ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์
-ซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำมันรถสิบล้อ /รถเทรลเลอร์ ดูแลบำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดอยู่เสมอ -ตรวจสอบสภาพรถไม่ให้เสียระหว่างการใช้งาน ท่านใดสนใจเชิญเข้าร่วมการสมัครและสัม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามประสบการณ์
24 ก.พ. 60
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ