เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อน้ำมันอาวุโส
- ติดตามและรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันรวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องแข้งผู้บริหาร - จัดทำรายงานน้ำมันที่ใช้ในระบบ (Plan) - ประสานงานในส่วนงานราชการ นพ.211 เพื่อแจ้งน้ำมันคงเหลือแต่ละวัน นพ210 เพื่อรายงา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
2 . โฟร์แมน ส่วนงานวิศวกรรม
ควบคุมผู้รับเหมาในการก่อสร้างปั้มน้ำมันพีทีทั่วประเทศ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
3 . วิศวกร(โยธา) ส่วนงานวิศวกรรม
ประมาณราคาในการสร้างปั้มน้ำมันพีที ประสานงานกับผู้รับเหมาในการสร้างปั้มน้ำมันและควบคุมผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
4 . วิศวกร(เครื่องกล) ส่วนงานซ่อมบำรุง
ประสานงานซ่อมบำรุง ดูแบบไฟฟ้าและโยธาเบื้องต้น ประมาณราคาเบื้องต้น ประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
5 . วิศวกรไฟฟ้า ส่วนงานซ่อมบำรุง
ดูแบบไฟฟ้า ประเมินราคาโครงการเบื้องต้น ติดต่อผู้รับเหมาในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/และโยธาเบื้องต้นในปั้มน้ำมัน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการน้ำมันเบิกใช้ รับสมัครด่วน !
1.งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง 2.งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดหา (ประจำศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-จัดเก็บอะไหล่ตามหมวดหมู่ -ตรวจสอบสภาพอะไหล่ทุกเดือน -ทำความสะอาดในบริเวณจัดเก็บ -นับยอดสต็กอะไหล่ในแต่ละเดือน -จัดทำสรุปผลการตรวจนับทุกเดือน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 พ.ค. 59
8 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อสินค้ามินิมาร์ท
-วางแผนและบริหารการสั่งซื้อสินค้ามินิมาร์ท(แมกมาร์ท)ให้เพียงพอต่อการขาย -บริหารทีมงาน -จัดทำกลยุทธ์ส่วนงาน -จัดทำรายงานวัตถุประสงค์คุณภาพประจำเดือน และรายงานยอดขายและอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
9 . หัวแผนกคลังสินค้า (ปักธงชัย)
รับผิดชอบบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
10 . บาริสต้า ประจำสาขาสนามบินดอนเมือง
- ชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของทางบริษัทกำหนด - คิดเงินถอนเงินให้ลูกค้า - ทำความสะอาดร้าน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000-16,200
31 พ.ค. 59
11 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/กระจายสินค้า
บริหารจัดการ การจัดส่งสินค้าและอุปกรณ์ส่งเสริมการขายต่างๆ ของปั้มน้ำมันพีที

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานจัดซื้อ
- ติดต่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ เช่น สถานที่ส่งมอบ ผู้รับสินค้า - ติดตามการส่งมอบสินค้า เมื่อใกล้ถึงกำหนด และประสานงานการส่งมอบกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - ประสานงานกับเจ้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง - งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า - รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง - จ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
14 . บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาถนนกาญจนาภิเษก ซอยต้นสน
- ชงกาแฟ ชงเครื่องดื่มตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ ทำความสะอาดร้าน คิดเงินลูกค้า งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
15 . บาริสต้า สาขาบางปะกง
- ชงกาแฟชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของบริษัทฯ - ทำความสะอาดร้าน - คิดเงินให้ลูกค้า และ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (เร่งรัดหนี้สิน)
- ดำเนินการจัดทำเอกสารและตรวจสอบข้อมูลของลูกหนี้ จัดทำเอกสารประกอบ - ติดต่อประสานงานกับทางหน่วยงานต่างๆ ทั้งทางภายในและภายนอก - ติดตามเอกสารติดตามข้อมูลลูกหนี้กับทางหน่วยงานต่างๆ - จัดทำรายงานสรุป ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
17 . วิศกรโยธา (ส่วนซ่อมบำรุง ฝ่ายปฏิบัติการ)
รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต กำหนดรูปแบบการซ่อม ประเมินราคางานซ่อมและงานก่อสร้าง จัดหาผู้ร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
18 . ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด
- รับผิดชอบในการบริหารงาน ควบคุม ดูแล และดำเนินการต่างๆ รวมทั้งบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านร้านสะดวกซื้อที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
19 . ผู้จัดการร้านกาแฟฝึกหัด
- ชงกาแฟตามสูตรต่างๆ ของบริษัท ฯ - บริหารพนักงานในร้าน - บริหารสต๊อคสินค้า . - งานเอกสาร - และอื่นๆ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
20 . หัวแผนกคลังสินค้า (ศรีราชา)
รับผิดชอบบริหารจัดการคลังสินค้าและกระจายจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
21 . พนักงานขับรถเทรลเลอร์ รับสมัครด่วน !
- จัดส่งน้ำมันตามใบสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและปลอดภัย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
60 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
22 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง
รับผิดชอบในการวางแผนงาน ตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจที่ดินเพื่อออกแบบ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานีเดิมที่จะเช่า ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต วางแผนและกำหนดการเปิดสาข...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม
- หาข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับเหมารายใหม่ - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคาและเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ติดตามตรวจสอบรายการปริมาณ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
24 . ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำมันสิบล้อ,เทรลเลอร์ (ประจำฟรีดงานหนองแค)รับสมัครด่วน !
-บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมและควบคุมการซ่อมรถบรรทุกน้ำมันและยานพาหนะทั่วไปของบริษัท ตามแผนป้องกันเชิงป้องกัน -บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานและเสื่อมสภาพการใช้งาน รวมถึงกรณีเกิดอุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
25 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์
- ต้อนรับลูกค้าและผู้ที่มาติดต่อบริษัท - รับสาย - โอนสาย ให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัท - ดูแลความเรียบร้อยของห้องประชุม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
26 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโสรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
27 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีและมินิมาร์ทอาวุโสรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ทรับสมัครด่วน !
- กระบวนการจัดซื้อสินค้าทุกอย่างที่มีขายในมินิมาร์ททุกอย่าง ตั้งแต่ต้น จนจบ - จัดหาสินค้าได้ตรงความต้องการของหน่วยงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ