เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานมินิมาร์ทอาวุโส
- รับผิดชอบวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเบื้องต้นสำหรับส่วนมินิมาร์ท - ดูแลความพร้อมด้านอุปกรณ์ - แก้ไขงานปัญหาเกี่ยวกับระบบการทำงานของมินิมาร์ทสาขา�

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 57
2 . หัวหน้าลูกค้าสัมพันธ์
- ขยายฐานลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่าโดยการติดต่อทางโทรศัพท์หรือเข้าพบ - ประสานงานกับลูกค้าในการรับเรื่องร้องเรียน พร้อมหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆ - เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และขั้นตอนต่างๆในโรงงานอุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
3 . ผู้จัดการส่วนการขาย
รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนกลยุทธ์การขายและการตลาดของฝ่ายการตลาด บริหารงานขาย งานการตลาดและส่วนประสานงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารบุคลากรทุกตำแหน่งที่ปฎิบัติงานอยู่ในส่วนงานขายและกา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
4 . ผู้จัดการแผนกกฎหมาย
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของทนายความ นิติกร เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน เจ้าหน้าที่กฎหมาย ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ว่าความดำเนินคดี และจัดทำนิติกรรมสัญญาในกรณีพิเศษ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
5 . หัวหน้าแผนกขายเขต/ ผู้จัดการขายเขต
รับผิดชอบในการกำหนดแผนกลยุทธ์การขายและการตลาด ควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกตำแหน่งที่ปฎิบัติงานอยู่ในแผนกน้ำมันเครื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบายของบริษัทฯ รวมทั้งการรั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วนมาก !!
รับผิดชอบ งานจัดซื้อ จัดหาสินค้า (ยกเว้นน้ำมัน) และบริการ การสรรหาและคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ รวมถึงการติดตามการส่งมอบสินค้า เพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา และความต้องการของผู้ใช้งาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
7 . นักศึกษาฝึกงาน / พนักงานพาร์ทไทม์
ประสานงาน พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร คีย์ข้อมูล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 250 - 300 บาท ต่อวัน
18 เม.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
ด่วน!!!!

- จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง - มีความรู้ด้านบัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, และภาษี - จัดทำบัญชีทรัพย์สินและงบประมาน - จัดทำบัญชีต้นทุน - ประจำที่ สำนักงานใหญ่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบสอบทานระบบควบคุมภานใน - สอบทานความถูกต้อง และครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับ และรายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริง - ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินถาวร - เสอน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
10 . ผู้จัดการภาค( District manager ) ด่วนมาก !! บริหารสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อ 60 สาขา)
- วิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขาย (น้ำมันใส น้ำมันเครื่อง)ของสถานีบริการน้ำมัน - วางแผนกลยุทธเพื่อเพื่มยอดขายและสร้างกำไร - วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ อุปสรรค กรณีที่ไม่ได้เป้ายอดขาย และหาแนวทางแก้ไข - ออกตรว...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 เม.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ