เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำคลังน้ำมันพีทีลำปาง
-ประเมินความเสี่ยงของคลัง -จัดทำแผนซ้อมดับเพลิง / แผนอพยพ -รายงานอุบัติการณ์ -ควบคุมดูแลความปลอดภัย -ประสานงานด้านบุคคล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มิ.ย. 59
2 . วิศวกรโครงการ / ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
ควบคุมงานและบริหารโครงการ งบประมาณโครงการ,ตรวจสอบงานเพิ่ม-ลด, ประสานงานกับ Consult , จัดทำรายงานความก้าวหน้าของส่วนงานวิศวกรรม,รายงานวัตุประสงค์คุณภาพ, งานบริหารความเสี่ยง ฯลฯ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
3 . สถาปนิก
ออกแบบปั้มน้ำมัน(สถานีบริการ) เขียนแบบ ประสานงานกับผู้รับเหมา อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
28 มิ.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่ติดตามปัญาหาและข้อร้องเรียนอาวุโส
Job Description - อัพเดทข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทั้งข่าวสารทางการตลาด สื่อข้อมูลที่เกี่ยวผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ กิจกรรมใหม่ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา และ ข้อร้องเรียนที...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relations Officer )
Job Description - ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ - ดำเนินการและประสานงานการจัดกิจกรรมพนักงานประจำปีต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - สื่อสารและปร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อน้ำมันอาวุโส
- ติดตามและรายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันรวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องแข้งผู้บริหาร - จัดทำรายงานน้ำมันที่ใช้ในระบบ (Plan) - ประสานงานในส่วนงานราชการ นพ.211 เพื่อแจ้งน้ำมันคงเหลือแต่ละวัน นพ210 เพื่อรายงา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
7 . วิศวกร(โยธา) ส่วนงานวิศวกรรม
-ประมาณราคาในการสร้างปั้มน้ำมันพีทีจี -ประสานงานกับผู้รับเหมาในการสร้างปั้มน้ำมันและควบคุมผู้รับเหมาในการก่อสร้าง -ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้าง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการน้ำมันเบิกใช้ รับสมัครด่วน !
1.งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง 2.งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดหา (ประจำศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-จัดเก็บอะไหล่ตามหมวดหมู่ -ตรวจสอบสภาพอะไหล่ทุกเดือน -ทำความสะอาดในบริเวณจัดเก็บ -นับยอดสต็กอะไหล่ในแต่ละเดือน -จัดทำสรุปผลการตรวจนับทุกเดือน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 มิ.ย. 59
10 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อสินค้ามินิมาร์ท
-วางแผนและบริหารการสั่งซื้อสินค้ามินิมาร์ท(แมกมาร์ท)ให้เพียงพอต่อการขาย -บริหารทีมงาน -จัดทำกลยุทธ์ส่วนงาน -จัดทำรายงานวัตถุประสงค์คุณภาพประจำเดือน และรายงานยอดขายและอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มิ.ย. 59
11 . บาริสต้า ประจำสาขาสนามบินดอนเมือง
- ชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของทางบริษัทกำหนด - คิดเงินถอนเงินให้ลูกค้า - ทำความสะอาดร้าน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000-16,200
28 มิ.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันศรีราชารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง - งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า - รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง - จ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
13 . บาริสต้า ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาถนนกาญจนาภิเษก ซอยต้นสน
- ชงกาแฟ ชงเครื่องดื่มตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ ทำความสะอาดร้าน คิดเงินลูกค้า งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มิ.ย. 59
14 . บาริสต้า สาขาบางปะกง
- ชงกาแฟชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรของบริษัทฯ - ทำความสะอาดร้าน - คิดเงินให้ลูกค้า และ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มิ.ย. 59
15 . ผู้จัดการร้านมินิมาร์ทฝึกหัด
- รับผิดชอบในการบริหารงาน ควบคุม ดูแล และดำเนินการต่างๆ รวมทั้งบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในร้านร้านสะดวกซื้อที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย นโยบาย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
16 . ผู้จัดการร้านกาแฟฝึกหัด
- ชงกาแฟตามสูตรต่างๆ ของบริษัท ฯ - บริหารพนักงานในร้าน - บริหารสต๊อคสินค้า . - งานเอกสาร - และอื่นๆ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
17 . พนักงานขับรถเทรลเลอร์ รับสมัครด่วน !
- จัดส่งน้ำมันตามใบสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและปลอดภัย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
60 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
18 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ส่วนซ่อมบำรุง
รับผิดชอบในการวางแผนงาน ตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจที่ดินเพื่อออกแบบ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานีเดิมที่จะเช่า ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต วางแผนและกำหนดการเปิดสาข...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มิ.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวิศวกรรม
- หาข้อมูลผู้ขายหรือผู้รับเหมารายใหม่ - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคาและเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย - ติดตามตรวจสอบรายการปริมาณ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำคลังน้ำมันศรีราชา)
-วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ -ทำรายงาน GPS Report และรวบรวมข้อมูลในการทำงาน เพื่อนำเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
21 . ผู้จัดการส่วนซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำมันสิบล้อ,เทรลเลอร์ (ประจำฟรีดงานหนองแค)รับสมัครด่วน !
-บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมและควบคุมการซ่อมรถบรรทุกน้ำมันและยานพาหนะทั่วไปของบริษัท ตามแผนป้องกันเชิงป้องกัน -บริหารงานเกี่ยวกับซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดจากการใช้งานและเสื่อมสภาพการใช้งาน รวมถึงกรณีเกิดอุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มิ.ย. 59
22 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโสรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
23 . พนักงานขับรถบริการ (ส่วนกลาง)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบตารางการจองใช้บริการรถในระบบและวางแผนการเดินทาง - ขับรถบริการให้กับผู้ขอใช้บริการ - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของรถยนต์ - นำรถเข้าตรวจสภาพที่ศูนย์บริการ - นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการ - ตรวจส...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ