เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (ส่วนจัดหาสถานี)รับสมัครด่วน !
ดำเนินงานด้านเอกสารต่างๆ และติดต่อประสานงานกับทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนงานด้านการขยายสถานีบริการน้ำมันของบริษัทฯ ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานนี้ 1) ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามหนี้
รับผิดชอบการตรวจสอบรายการโอนเงิน รับตราสารชำระเงินจากลูกค้า จัดทำใบรับเงิน นำตราสารที่ครบกำหนดเข้าบัญชี บันทึกรายการนำฝากและผ่านตราสารในระบบ ประสานงานกับทางสาขาในเรื่องการตัดหนี้ วางบิล ทำการวิเคราะห์...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (หนองแค สระบุรี)
- รับสินค้าเข้า - เบิกสินค้า ตัดสต๊อกสินค้า - จัดเรียงสินค้า FIFO และอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
4 . พนักงานขับรถสิบล้อ ประจำคลังน้ำมันลำปาง,คลังน้ำมันชุมพรรับสมัครด่วน !
ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งสถานีบริการพีที และคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย (รับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยส์ ส่งตามคลังน้ำมันของบริษัท เช่น คลังน้ำมัน หนองแค แม่กลอง นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
5 . พนักงานขับรถเทรลเลอร์ ประจำคลังน้ำมันศรีราชา รับสมัครด่วน !
ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งสถานีบริการพีที และคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย (รับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยส์ ส่งตามคลังน้ำมันของบริษัท เช่น คลังน้ำมัน หนองแค แม่กลอง นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
6 . บาริสต้า (ร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา)
ชงเครื่องดื่มตามสูตรที่บริษัทกำหนด ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน จัดเตรียมวัสถุดิบเพื่อให้พร้อมในการผลิตอาหาร

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000-14,000 บาท
23 มี.ค. 60
7 . หัวหน้าแผนกวิศวกร (Supervisor)
- วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน คลังน้ำมัน ร้านแมกมาร์ท และร้านกาแฟพันธ์ไทย - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ - จัดทำงบประมาณ ค่าใช้จ่าย งานเพิ่ม งานลด ฯลฯ - ประสานงานกับผู้รับเห...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
8 . Cost Engineer
- วิเคราะห์และควบคุมค่าใช้จ่ายของวัสดุและทรัพย์สินไซด์งานก่อสร้าง - จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ งานลดงานเพิ่ม ฯลฯ - ประสานงานกับจัดซื้อและผู้รับเหมา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ผุ้สมัคร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
23 มี.ค. 60
9 . Barista ร้านกาแฟพันธ์ไทย สาขาพานทอง (อยู่เยื่องกับสถานีดับเพลิงหนองตำลึง)
ชงเครื่องดื่มต่างๆ ตามสูตรต่างๆ ของบริษัทฯ และทำอาหารจานด่วน ตามสูตรของบริษัทฯ คิดเงินให้ลูกค้าและทำความสะอาดร้าน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
23 มี.ค. 60
10 . ผู้จัดการภาค (มินิมาร์ท)
น้าที่ความรับผิดชอบ 1. การบริหารงานขาย ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด,วิเคราะห์และประมาณยอดขาย,กำหนดแผนการขายร่วม กำหนดส่งเสริมการขาย ควบคุมติดตามและตรวจสอบการส่งเสริมการขาย,ควบคุมและติดตามการข...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
11 . ผู้แทนขาย(พื้นที่จ.ศร๊สะเกษ,อุบลฯ,อำนาจฯ) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผน กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกตำแหน่งที่ปฎิบัติงานอยู่ในแผนกขายเขตที่รับผิดชอบ - ดูแลสถานีบริการของลูกค้าเฟรนไชส์ที่อยู่ในเขต เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อสินค้ามินิมาร์ทอาวุโส / หัวหน้าแผนก
- จัดซื้อ และจัดหา คัดเลือกและจัดส่งสินค้าให้กับมินิมาร์ทสาขาตามระยะเวลาที่กำหนด - บริหารสินค้าคงเหลือศูนย์ กระจายสินค้า(DC) - สนับสนุนงานระบบที่มินิมาร์ทสาขาในส่วนปัญหาระบบการขาย-เครื่องPOS - สนับ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ **ประจำฟลีตงานศรีราชา**
- ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย สถานีบริการทั่วประเทศ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน - ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย - งานอื่นๆที่ได...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ (Budget Control Officer)
- จัดเตรียมข้อมูลจัดทำงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ประจำปี - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณประจำปี - จัดทำรายงานเปรียบเทียบการใช้งานกับงบประมาณที่ได้รับอน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
23 มี.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Auto Cad
- ควบคุมงานตกแต่งภายใน - ประสานงานกับวิศวกรและผู้รับเหมา - รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา - คุมงานผู้รับเหมา ที่รับเหมาก่อสร้างร้านมินิมาร์ท / ร้านกาแฟ / ปั้มน้ำมัน - วัดพื้นที่ทำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
16 . ผู้จัดการเขต(MaxMart)
1. การบริหารงานขาย - ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด,วิเคราะห์และประมาณยอดขาย,กำหนดแผนการขายร่วม กำหนดส่งเสริมการขาย - ควบคุมติดตามและตรวจสอบการส่งเสริมการขาย,ควบคุมและติดตามการขาย 2. การบริหา...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
17 . Training / HROD (Supervisor / Senior Officer) Urgent!!! Urgently Required !
HROD :- -Work on Organizational Development for support business objectives. -To support OD Project such as Performance Management System, Career Development, Succession Plan Project Management and ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่จัดหาสถานีรับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูลและแผนที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อหาลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น - หาพื้นที่ทำเลเปิดปั้มใหม่ เพื่อพัฒนายอดขายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
19 . สถาปนิก
ออกแบบปั้มน้ำมัน(สถานีบริการ) เขียนแบบ ประสานงานกับผู้รับเหมา อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ขอเชิญสมัครและสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ 24 มีนาคม 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารซีดับเบิ้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
20 . โฟร์แมน ส่วนงานวิศวกรรม
ควบคุมผู้รับเหมาในการก่อสร้างปั้มน้ำมันพีทีทั่วประเทศ ควบคุมการก่อสร้างร้านแมกมาร์ท และร้านกาแฟพันธ์ไทยทั่วประเทศ ผู้สมัครในเขตภาคกลาง สามารถสมัครและสัมภาษณ์ทันที (ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมสั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้และรายได้รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารรายงานการขายของสถานีบริการและ ซูเปอร์มาร์ท กับยอดเงินรับประจำวัน - จัดทำใบกำกับภาษีที่เกี่ยวกับรายได้ และทำใบสำคัญทั่วไป ตรวจสอบรายงานขาด/เกินแคชเชียร์เพื่อมาบันทึกในระบบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
22 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันไทยออยล์ อ.ศรีราชารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง - งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า - รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง - จ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
23 . วิศวกรโยธา
รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี(ปั้มน้ำมัน) ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต กำหนดรูปแบบการซ่อมและสร้าง ประเมินราคางานซ่อมและงาน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มี.ค. 60
24 . หัวหน้าแผนกจัดส่งน้ำมันรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน -ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -แก้ไขปัญหาการขนส่ง -ควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า -ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือเอกสารเบื้องต้นก่อนบันทึกตั้งหนี้ - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินทุกประเภทการจ่าย - รับวาง...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำฟลีตงานศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ -ทำรายงาน GPS Report และรวบรวมข้อมูลในการทำงาน เพื่อนำเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบริหารคุณภาพ / หัวหน้าแผนก
- ทำหน้าที่ควบคุมเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ - ออดิท ส่วนงานต่างๆ ตาม QP ของแต่ละส่วนงานขององค์กร - ประสานหน่วยงานต่างๆในด้านบริหารคุณภาพ - จัดทำรายงานวัตถุประสงค์คุณภาพส่วนงาน และรวบรวมรายงานวัตถุประ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
23 มี.ค. 60
28 . ช่างซ่อมบำรุงรถยนต์
-ทำเอกสารเกี่ยวกับการแจ้งซ่อมในแต่ละวัน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำมันรถสิบล้อ /รถเทรลเลอร์ ดูแลบำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งาน อย่างมีประสิทธิภาพ ทำความสะอาดอย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามประสบการณ์
23 มี.ค. 60
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ