เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเติมน้ำมันเบิกใช้ ประจำคลังน้ำมันศรีราชารับสมัครด่วน !
งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อก ใน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
2 . หัวหน้าแผนกบริการและซ่อมบำรุง (IT Maintenance Leader)
1. Operator Support ปฏิบัติงาน ด้าน Operation ต่างๆ - ดูแลบริหารการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สนับสนุนฯ ในพื้นที่รับผิดชอบ - จัดทำแผนปฏิบัติงาน PM และติดตามการปฏิบัติ PM ให้เป็นไปตามแผนและระเบี...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
3 . ผู้จัดการร้านกาแฟ,ซุปเปอร์ไวเซอร์(สาขา วัฒนา) อยู่ ซอย ปรีดี พนมยงศ์ 30
1.ดูแลยอดขายภายในร้าน ร้านกาแฟพันธ์ไทย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.บริการชงกาแฟ ตามสูตร ของทางบริษัทที่ได้อบรม 3.ดูแลด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 4.ดูแลด้านงานบริการลูกค้าและความสะ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 11,000+
20 ต.ค. 60
4 . บาริสต้า,แคชเชียร์ ประจำร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขา มัยภาล (รามอินทรา)
คิดเงิน ถอนเงิน บริการลูกค้า ชงเครื่องดื่ม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000+
20 ต.ค. 60
5 . นิติกรอาวุโส
- ตรวจสอบ และจัดทำสัญญารวบรวมข้อมูลไปใช้จัดทำสัญญา - ตรวจสอบ และทำสัญญาจัดให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามสัญญา - ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย - ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อหารือ - ศึกษาข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง - เสน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
6 . ผู้จัดการภาคก่อสร้าง (Site Engineer Manager)
- รับผิดชอบในการวางแผนงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลงานติดตามงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของงานก่อสร้าง - วางแผนงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของบริษัท - กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเก...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 ต.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาผลิตภัณฑ์ - จัดทำสื่อทางการตลาด - ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แบรนด์ กาแฟพันธุ์ไทย - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
20 ต.ค. 60
8 . วิศวกรโยธา ( BOQ - ประเมินราคา)
1. ทำการถอดแบบ, เขียนแบบและถอดปริมาณวัสดุ ระบบโครงสร้างของการก่อสร้าง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างอาคาร (civil) 3. ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณวัสดุที่ใช...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
9 . ผู้จัดการเขต กาแฟพันธุ์ไทย
-บริหารร้านกาแฟตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย -บริหารควบคุมมาตรฐานของ QSC COL COG ให้อยู่ตามที่บริษัทกำหนด -ควมคุมและให้คำแนะนำกับผู้จัดการร้านในส่วนที่ดูแล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000+
20 ต.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้และค่าใช้จ่าย
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือเอกสารเบื้องต้นก่อนบันทึกตั้งหนี้ - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินทุกประเภทการจ่าย - รับวางบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ(Payroll officer)
-รวบรวมและตรวจสอบเวลาการทำงานของสาขา -คีย์ประวัติพนักงานและข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรมทำเงินเดือน -รับผิดชอบในการบันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติแฟ้มข้อมูลพนักงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาทำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง รับสมัครด่วน !
-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดส่งสินค้า -จัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม -วางแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการกระจายสินค้า -บันทึกและควบคุมค่าใช้จ่ายของงานจัดส่งสินค้าพร้อม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ สำนักงานใหญ่ / และประจำคลังน้ำมันพีทีแม่กลอง
- ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย ให้กับสถานีบริการและพนักงานในออฟฟิศ - ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
14 . พนักงานขับรถสิบล้อ ประจำคลังศรีราชา,คลังชุมพร,คลังลำปางรับสมัครด่วน !
ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งสถานีบริการพีที และคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย (รับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยส์ ส่งตามคลังน้ำมันของบริษัท เช่น คลังน้ำมัน หนองแค แม่กลอง นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
15 . ผู้แทนขายรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการวางแผน กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรทุกตำแหน่งที่ปฎิบัติงานอยู่ในแผนกขายเขตที่รับผิดชอบ - ดูแลสถานีบริการของลูกค้าเฟรนไชส์ที่อยู่ในเขต เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ประจำสำนักงานใหญ่ 1 อัตรา ประจำคลังพิษณุโลก 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่บริหารงบประมาณ (Budget Control Officer)
- จัดเตรียมข้อมูลจัดทำงบประมาณรายจ่ายและงบประมาณการลงทุนสินทรัพย์ประจำปี - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อความร่วมมือในการจัดทำงบประมาณประจำปี - จัดทำรายงานเปรียบเทียบการใช้งานกับงบประมาณที่ได้รับอน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 ต.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันจากขวดตัวอย่าง - เก็บตัวอย่างจากปั้มน้ำมีนพีทีทั่วประเทศ และทดสอบคุณภาพน้ำมันเบื้องต้น - สอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลป และเครื่องมือจากคลังน้ำมันทั่วประเทศ - สามารถไปทำงานไ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
18 . IT Support/เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านบริการและซ่อมบำรุง
1.รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2.ติดตั้ง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรม 3.บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่จัดหาสถานีรับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูลและแผนที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อหาทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย - หาพื้นที่ทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทยทั้งในปั๊มพีที และนอกปั๊ม เพื่อพัฒนายอดขายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
20 . พนักงานธุรการน้ำมันเบิกใช้ รับสมัครด่วน !
1.งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง 2.งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
21 . Site Engineer Supervisor
- ร่วมกำหนดแผนงานก่อสร้าง ขั้นตอนการก่อสร้างที่เหมาะสมกับผู้รับเหมา - ตรวจสอบงานลด งานเพิ่ม - ตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใช้ในโครงการตามมาตรฐานของบริษัท - ตรวจสอบงานและตรวจรับมอบงานที่ดำเนินการปรับปร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
22 . พนักงานซ่อมบำรุงรถขนส่งน้ำมัน (สิบล้อ,รถเทรลเลอร์)
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไปของบริษัท - รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สำหรับ บริษัทในเครือ)
- ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน - สามารถตรวจพบข้อผิดพลาดของข้อมูลหรือเอกสารเบื้องต้นก่อนบันทึกตั้งหนี้ - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินทุกประเภทการจ่าย - รับวางบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-สรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตรงตามที่องค์กรต้องการ ลงสื่อโฆษณา รับสมัครงานสัมภาษณ์งานและประเมินผล -งานด้านว่าจ้าง เจรจาต่อรองเงินเดือนและนัดทำสัญญาจ้างและสัญญาคค้ำประกัน -งานด้านธุรการ เอกสารต่างๆ แ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักเลขานุการบริษัท
- จัดทำเอกสารต่างๆเกี่ยวกับงานเลขานุการบริษัท - จัดทำรายงานการประชุม - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการประชุม - จัดเตรียมห้องประชุม - และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภานในและภายนอก

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
20 ต.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
-ประสานงาน รวบรวม และติดตามความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยง โดยสามารถติดตามประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุตามเป้าหมาย -ประสานการรายงานความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร ห...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ต.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงาน Cash Flow รายวัน เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวของเงินในแต่ละบัญชี - จัดสรรรายการจ่ายให้เหมาะสมกับเงินคงเหลือในธนาคาร - จัดทำชุดเอกสารใบสำคัญจ่าย - จำทำเช็ค/รายการโอนพร้อมเสนอให้ผู้มีอำนาจลง...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
28 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันฝึกหัด
- บริหารมาตรฐานสถานีบริการ - ควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ในการบริการลูกค้า รวมถึงปฏิบัติด้วยตนเอง เป็นแบบอย่างการบริการที่ดี - หาลูกค้าใหม่ ในทุกช่องทางจำหน่าย ทั้งเงินสด และเครดิต - วิเคราะห์และป...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
20 ต.ค. 60
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ