เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- ขับรถยก Stacker ในการจำหน่ายสินค้าไปยัง Loading area - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลรักษารถยกให้พร้อมใช้งานเสมอ และปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 ส.ค. 60
2 . นิติกรอาวุโส
- ตรวจสอบ และจัดทำสัญญารวบรวมข้อมูลไปใช้จัดทำสัญญา - ตรวจสอบ และทำสัญญาจัดให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามสัญญา - ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย - ตรวจสอบข้อเท็จจริง/ข้อหารือ - ศึกษาข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริง - เสน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
3 . พนักงานเติมน้ำมัน
เติมน้ำมันให้ลูกค้า ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี บางพูน ลาดหลุมแก้ว คลองหลวง ลำลูกกา นนทบุรี บางกรวย บางใหญ่ ไทรน้อย สมุทรสงคราม บางขันแตก สมุทรสาคร บ้านแพ้ว สมุทรปราการ บางบ่อ บางปู พระประเแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
4 . หัวหน้าแผนกสนับสนุนมินิมาร์ท
1)เป้นตัวแทนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 2)จัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และลดต้นทุน 3)ออกแบบรายงานและจัดทำข้อมูลที่สำคัญให้ง่ายและครอบคลุมความต้องการภายในหน่...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
22 ส.ค. 60
5 . ผู้จัดการภาคก่อสร้าง (Site Engineer Manager)
- รับผิดชอบในการวางแผนงาน ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลงานติดตามงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของงานก่อสร้าง - วางแผนงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ของบริษัท - กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการเก...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
22 ส.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฝึกอบรม) และตรวจปั้มน้ำมัน
- ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย ให้กับพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ และสถานีบริการ - ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย สถานีบริการทั่วประเทศ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและค...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส
-ออกแบบสือพิมพ์โฆษณาผลิตภัณฑ์ -จัดทำสือทางการตลาด -ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ แบร์นด กาแฟพันธุ์ไทย -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
22 ส.ค. 60
8 . วิศวกรโยธา ( BOQ - ประเมินราคา)
1. ทำการถอดแบบ, เขียนแบบและถอดปริมาณวัสดุ ระบบโครงสร้างของการก่อสร้าง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างอาคาร (civil) 3. ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณวัสดุที่ใช...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
9 . ผู้จัดการร้าน,บาริสต้า ประจำสาขา ลาดพร้าว 87(ในซอยเหม่งจ๋าย) ด่วน!!
บริหารยอดขาย คิดเงินถอนเงิน ชงเครื่องดื่ม ให้บริการลูกค้า

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 11,000-20,000
22 ส.ค. 60
10 . ผู้จัดการเขต กาแฟพันธุ์ไทย
-บริหารร้านกาแฟตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย -บริหารควบคุมมาตรฐานของ QSC COL COG ให้อยู่ตามที่บริษัทกำหนด -ควมคุมและให้คำแนะนำกับผู้จัดการร้านในส่วนที่ดูแล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000+
22 ส.ค. 60
11 . ผู้จัดการแผนกวางแผนและจัดระบบขนส่งอาวุโสรับสมัครด่วน !
-วางแผนการจัดส่งสินค้า -ควบคุมและตรวจสอบงานจัดส่งน้ำมัน -ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ติดตามสอบถามผลการจัดส่งกับลูกค้า -สรุปรายงานผลการจัดส่ง -จัดทำงบประมาณป...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง รับสมัครด่วน !
-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดส่งสินค้า -จัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม -วางแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการกระจายสินค้า -บันทึกและควบคุมค่าใช้จ่ายของงานจัดส่งสินค้าพร้อม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย ให้กับสถานีบริการและพนักงานในออฟฟิศ - ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
14 . พนักงานจัดเรียงสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับสินค้าเข้าคลัง - จัดเก็บสินค้า - เบิกจ่ายสินค้า - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมขนส่งอาวุโส ประจำฟรีดงานศรีราชา รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรการอบรม พัฒนาพนักงานขับรถสิบล้อ,เทรลเลอร์ งานประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม - ประเมินผลการฝึกอบรม - ติดตามผลการฝึกอบรม - สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
16 . IT Support/เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านบริการและซ่อมบำรุง
1.รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2.ติดตั้ง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรม 3.บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดหาสถานีรับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูลและแผนที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อหาทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย - หาพื้นที่ทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทยทั้งในปั๊มพีที และนอกปั๊ม เพื่อพัฒนายอดขายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
18 . โฟร์แมน (ควบคุมงานก่อสร้าง)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ตรวจสอบและรายงายความคืบหน้า ของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและติดต...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
19 . พนักงานธุรการน้ำมันเบิกใช้ รับสมัครด่วน !
1.งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง 2.งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่พัสดุและจัดหา (ประจำศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-จัดเก็บอะไหล่ตามหมวดหมู่ -ตรวจสอบสภาพอะไหล่ทุกเดือน -ทำความสะอาดในบริเวณจัดเก็บ -นับยอดสต็กอะไหล่ในแต่ละเดือน -จัดทำสรุปผลการตรวจนับทุกเดือน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 60
21 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันไทยออยล์ อ.ศรีราชารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง - งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า - รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง - จ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
22 . พนักงานคลังสินค้า
- เช็คสินค้าตามใบส่งสินค้า - จัดเก็บสินค้าเข้าคลัง -เบิก/จ่าย สินค้า และจัดส่ง - ตัดสต๊อคของ -งงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
23 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
- รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี(ปั้มน้ำมัน) ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต - กำหนดรูปแบบการซ่อมและสร้าง ประเมินราคางานซ่อม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
24 . หัวหน้าแผนกจัดส่งน้ำมันรับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน -ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -แก้ไขปัญหาการขนส่ง -ควบคุมดูแลการจัดส่งน้ำมันให้ลูกค้า -ควบคุมดูแลงานจัดส่งน้ำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
25 . พนักงานซ่อมบำรุงรถขนส่งน้ำมัน (สิบล้อ,รถเทรลเลอร์)
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไปของบริษัท - รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
26 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (รถกระบะ และรถ 6 ล้อ ) ประจำคลังสินค้าปทุมธานี **ด่วน**
ขับรถส่งสินค้า(มินิมาร์ท)ที่คลังสินค้าปทุมธานี เพื่อกระจายตามมินิมาร์ททั่วประเทศ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ