เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ด่วนมาก !!
-รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อกาแฟ,อาหาร,และเบเกอรรี่ -ควบคุมสต็อคสินค้า,การจัดส่งไปยังสาขา -ติดต่อ , ต่อรองสินค้ากับ Sup -จัดทำงานด้านเอกสารจัดซื้อทั้งหมด -สรรหาสินค้าใหม่ ตำแหน่งนี้รับ 2 ตำแหน่ง ,...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
2 . วิศวกรโยธา
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้างและงานโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด ได้งานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ย. 57
3 . BI Developer, MIS Officer
วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา Database, Data Warehouse, Data Mining, OLAP(Oracle, NS-SQL ฯลฯ) และทำการ Integrate งานกับ Tools อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น BI บน IBM...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
4 . หัวหน้าแผนกสื่อสารลูกค้า
- สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไปยังสมาชิก หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ (เช่น สถานีบริการ, Call Center, Social Media team, ฯลฯ) - ติดตาม เรื่องร้องเรียนต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
24 พ.ย. 57
5 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!
งานติดตั้งเครื่องจักร - ศึกษาคู่มือเครื่องจักร - ช่วยออกแบบการบำรุงรักษา - ประสานงานกับผู้ผลิตและจนท.คลัง งาน บริการด้านวิศวกรรม - ให้คำปรึกษา ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
24 พ.ย. 57
6 . ช่างซ่อมบำรุง,โฟร์แมน ด่วนมาก !!
โฟร์แมน - ควบคุมการสร้างปั้มน้ำมัน PT ทั่วประเทศ - รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง PM ควบคุม ติดตาม ออกแบบ เขียนแบบ - ประสานงานกับวิศวกรและผู้รับเหมา - รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา ซ่อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + เบี้ยเลี้ยง
24 พ.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ด่วนมาก !!
ดำเนินงานการวางแนวทางด้านความปลอดภัยประจำปี ดูแลให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย พัฒนางานด้านความปลอดภัยของ บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน สืบสวนและป้องกันอุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่สนันสนุน (IT)สำนักงานใหญ่ คลังน้ำมันชุมพร , คลังน้ำมันปักธงชัย
ดูแลอุปกาณ์และระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักพร้อม ใช้ สะดวกและรวดเร็ว เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57
9 . พนักงานพาร์ทไทม์
ประสานงาน พิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร คีย์ข้อมูล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 250 - 300 บาท ต่อวัน
24 พ.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ