เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เอกสารทะเบียน/ภาษี รับสมัครด่วน !
ทำเอกสารงานทะเบียนภาษี งาน พรบ.และประกันภัย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
-สำรวจทำเลเปิดร้านสาขาใหม่ -ติดต่อ ประสานงาน เจรจา กับผู้รับเหมา งานก่อสร้าง -จัดทำเอกสารสัญญาเช่าพื้นที่ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
3 . วิศวกรไฟฟ้า ( BOQ - ประเมินราคา )
หน้าที่และความรับผิดชอบ - ออกแบบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ และควบคุมผู้รับเหมา เก็บงาน และสรุปส่งมอบงานไฟฟ้า - ติดต่อและประสานงานกับผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแบบ และการทำงานทุกระบบ - ติดต่อประ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
4 . สถาปนิก (BOQ - ประเมินราคา)
- ทำการถอดแบบงานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และ งานโครงสร้างได้ - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่เกี่ยวข้องทางสถาปัตยกรรม - ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง - มีพื้นฐานหรือความเข้าใจในขั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
5 . วิศวกรโยธา ( BOQ - ประเมินราคา)
1. ทำการถอดแบบ, เขียนแบบและถอดปริมาณวัสดุ ระบบโครงสร้างของการก่อสร้าง 2. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบที่เกี่ยวข้องกับระบบโครงสร้างอาคาร (civil) 3. ตรวจสอบความถูกต้องของปริมาณวัสดุที่ใช...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
6 . ผู้จัดการร้าน,บาริสต้า ประจำสาขา ลาดพร้าว 87(ในซอยเหม่งจ๋าย) ด่วน!!
บริหารยอดขาย คิดเงินถอนเงิน ชงเครื่องดื่ม ให้บริการลูกค้า

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 11,000-20,000
23 มิ.ย. 60
7 . ผู้จัดการเขต กาแฟพันธุ์ไทย
-บริหารร้านกาแฟตามจำนวนที่ได้รับมอบหมาย -บริหารควบคุมมาตรฐานของ QSC COL COG ให้อยู่ตามที่บริษัทกำหนด -ควมคุมและให้คำแนะนำกับผู้จัดการร้านในส่วนที่ดูแล

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000+
23 มิ.ย. 60
8 . ผู้จัดการแผนกวางแผนและจัดระบบขนส่งอาวุโสรับสมัครด่วน !
-วางแผนการจัดส่งสินค้า -ควบคุมและตรวจสอบงานจัดส่งน้ำมัน -ตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการจัดส่ง -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ติดตามสอบถามผลการจัดส่งกับลูกค้า -สรุปรายงานผลการจัดส่ง -จัดทำงบประมาณป...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง รับสมัครด่วน !
-ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดส่งสินค้า -จัดเส้นทางการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสม -วางแผน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนการกระจายสินค้า -บันทึกและควบคุมค่าใช้จ่ายของงานจัดส่งสินค้าพร้อม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฝึกอบรม)
- ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย ให้กับสถานีบริการและพนักงานในออฟฟิศ - ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและติดตามหนี้
รับผิดชอบการตรวจสอบรายการโอนเงิน รับตราสารชำระเงินจากลูกค้า จัดทำใบรับเงิน นำตราสารที่ครบกำหนดเข้าบัญชี บันทึกรายการนำฝากและผ่านตราสารในระบบ ประสานงานกับทางสาขาในเรื่องการตัดหนี้ วางบิล ทำการวิเคราะห์...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
12 . พนักงานขับรถสิบล้อ ประจำคลังน้ำมันลำปาง,คลังน้ำมันชุมพรรับสมัครด่วน !
ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งสถานีบริการพีที และคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย (รับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยส์ ส่งตามคลังน้ำมันของบริษัท เช่น คลังน้ำมัน หนองแค แม่กลอง นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ **ประจำฟลีตงานศรีราชา**
- ตรวจมาตราฐานความปลอดภัย สถานีบริการทั่วประเทศ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของทางบริษัท - จัดทำและควบคุมเอกสารเกี่ยวต่างๆของหน่วยงาน - ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัย - งานอื่นๆที่ได...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
14 . พนักงานธุรการงานซ่อมบำรุงขนส่ง ประจำฟลีตงานศรีราชา
-รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลการบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน และบันทึกข้อมูลเอกสารในงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ -รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรักษาจากหัวหน้างาน -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
15 . พนักงานจัดเรียงสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับสินค้าเข้าคลัง - จัดเก็บสินค้า - เบิกจ่ายสินค้า - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคลังน้ำมันพีทีอาวุโส(คลังพีทีน้ำพอง ขอนแก่น)
-ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับกระบวนการ รับ-จัดเก็บ-จ่ายน้ำมัน -ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับการสั่งซื้อน้ำมันและคำนวณปริมาตรน้ำมันเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย -ควมคุมและดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในคลังน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
17 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (อ.แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม)
- ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันจากขวดตัวอย่าง - เก็บตัวอย่างจากปั้มน้ำมีนพีทีทั่วประเทศ และทดสอบคุณภาพน้ำมันเบื้องต้น - สอบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องแลป และเครื่องมือจากคลังน้ำมันทั่วประเทศ - สามารถไปทำงานไ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
18 . Training / HROD Section Manager Urgent!!! Urgently Required !
HROD :- -Work on Organizational Development for support business objectives. -To support OD Project such as Performance Management System, Career Development, Succession Plan Project Management and ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมขนส่ง ประจำฟรีดงานศรีราชา รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตรการอบรม พัฒนาพนักงานขับรถสิบล้อ,เทรลเลอร์ งานประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม - ประเมินผลการฝึกอบรม - ติดตามผลการฝึกอบรม - สรุปผลการประเมินและติดตามผลการฝึกอบ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
20 . IT Support/เจ้าหน้าที่สนับสนุนด้านบริการและซ่อมบำรุง
1.รับแจ้งและประสานงานปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 2.ติดตั้ง Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงโปรแกรม 3.บำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ Computer PC Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้อย...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
21 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดหาสถานีรับสมัครด่วน !
- สำรวจข้อมูลและแผนที่สถานีบริการน้ำมัน เพื่อหาทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทย - หาพื้นที่ทำเลเปิดร้านกาแฟพันธุ์ไทยทั้งในปั๊มพีที และนอกปั๊ม เพื่อพัฒนายอดขายสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
22 . โฟร์แมน (ควบคุมงานก่อสร้าง)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด - ตรวจสอบและรายงายความคืบหน้า ของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและติดต...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
23 . พนักงานธุรการน้ำมันเบิกใช้ รับสมัครด่วน !
1.งานเติมน้ำมันวิ่งให้กับรถบรรทุก น้ำมันและรถกระบะของบริษัท -เติมน้ำมันตามที่กำหนด -ตรวจสอบจำนวนน้ำมันที่เติมเต็มถัง หรือไม่ -ลงบันทึกผลการเติมน้ำมันวิ่ง 2.งานตรวจสอบน้ำมันในสต็อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
24 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง ประจำคลังน้ำมันไทยออยล์ อ.ศรีราชารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการจัดคิวรถตามใบสั่งซื้อจากลูกค้า ให้กับพนักงานขับรถสิบล้อและเทรลเลอร์ และจัดรถโอนคลังสาขาที่ได้รับคำสั่ง - งานจัดเตรียมส่งน้ำมันให้ลูกค้า - รับ Order จากแผนกบัญชี นำมาวางแผนจัดส่ง - จ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
25 . วิศวกรโยธา
- รับผิดชอบในการตรวจและควบคุมงาน ติดตามงาน การทำสำรวจ การเก็บข้อมูลและสำรวจสถานี(ปั้มน้ำมัน) ออกแบบสถานี การแก้ไขแบบและเขียนแบบสถานีเพื่อขออนุญาต - กำหนดรูปแบบการซ่อมและสร้าง ประเมินราคางานซ่อม...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
26 . พนักงานซ่อมบำรุงรถขนส่งน้ำมัน (สิบล้อ,รถเทรลเลอร์)
- รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไปของบริษัท - รับใบแจ้งซ่อมบำรุงรั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
27 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS (ประจำฟลีตงานศรีราชา)รับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์ข้อมูลการทำงานการเดินทาง พฤติกรรมการขับขี่ และประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆ -ทำรายงาน GPS Report และรวบรวมข้อมูลในการทำงาน เพื่อนำเสนอกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
28 . เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดระบบขนส่งศรีราชา จ.ชลบุรี
- รับออเดอร์ปริมาณน้ำมันจากลูกค้า - จัดรถเพื่อนำน้ำมันไปส่ง - ประสานงานกับพขร. - งานอื่นๆ ที่ๆได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มิ.ย. 60
29 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (รถกระบะ และรถ 6 ล้อ ) ประจำคลังสินค้าปทุมธานี **ด่วน**
ขับรถส่งสินค้า(มินิมาร์ท)ที่คลังสินค้าปทุมธานี เพื่อกระจายตามมินิมาร์ททั่วประเทศ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
30 . ธุรการกฎหมายรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจสอบ ควบคุมดูแลงานธุรการ และงานระบบเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนกฎหมายสำเร็จลุล่วง และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ ได้รับมอบหมายจากผู้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ