เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . BI Developer, MIS Officer
วิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง ทำการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนา Database, Data Warehouse, Data Mining, OLAP(Oracle, NS-SQL ฯลฯ) และทำการ Integrate งานกับ Tools อื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น BI บน IBM...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ธ.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
ด่วน!!!!

- จัดทำเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง - มีความรู้ด้านบัญชีเจ้าหนี้, ลูกหนี้, และภาษี - จัดทำบัญชีทรัพย์สินและงบประมาน - จัดทำบัญชีต้นทุน - ประจำที่ สำนักงานใหญ่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ขอเรียน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ธ.ค. 57
3 . หัวหน้าแผนกสื่อสารลูกค้า
- สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไปยังสมาชิก หน่วยงานสนับสนุนต่าง ๆ (เช่น สถานีบริการ, Call Center, Social Media team, ฯลฯ) - ติดตาม เรื่องร้องเรียนต่างๆ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
19 ธ.ค. 57
4 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!!
งานติดตั้งเครื่องจักร - ศึกษาคู่มือเครื่องจักร - ช่วยออกแบบการบำรุงรักษา - ประสานงานกับผู้ผลิตและจนท.คลัง งาน บริการด้านวิศวกรรม - ให้คำปรึกษา ตัดสินใจ แก้ไขปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ลูกค้าแ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
5 . ช่างซ่อมบำรุง,โฟร์แมน ด่วนมาก !!
โฟร์แมน - ควบคุมการสร้างปั้มน้ำมัน PT ทั่วประเทศ - รับผิดชอบในการซ่อมบำรุง PM ควบคุม ติดตาม ออกแบบ เขียนแบบ - ประสานงานกับวิศวกรและผู้รับเหมา - รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ผู้บังคับบัญชา ซ่อ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + เบี้ยเลี้ยง
19 ธ.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส ด่วนมาก !!
-รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อกาแฟ,อาหาร,และเบเกอรรี่ -ควบคุมสต็อคสินค้า,การจัดส่งไปยังสาขา -ติดต่อ , ต่อรองสินค้ากับ Sup -จัดทำงานด้านเอกสารจัดซื้อทั้งหมด -สรรหาสินค้าใหม่ ตำแหน่งนี้รับ 2 ตำแหน่ง ,...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ประสบการณ์+โครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ด่วนมาก !!
ดำเนินงานการวางแนวทางด้านความปลอดภัยประจำปี ดูแลให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัย พัฒนางานด้านความปลอดภัยของ บริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน สืบสวนและป้องกันอุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
8 . วิศวกรโยธา
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้างและงานโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด ได้งานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ธ.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานีและมินิมาร์ท ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบในการออกตรวจสอบสถานีบริการและมินิมาร์ สาขาทั่วประทศ - สอบทานความถูกต้องและครบถ้วนของทรัพย์สิน รายได้และค่าใช้จ่าย - สอบทานการบันทึกรายการทั้งด้านรายรับและรายจ่าย - ตรวจเช็คสต๊อกสิ้นค้า ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ธ.ค. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ