เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1. Daily appointment schedule 2. Traveling and other activities in the Executive's calender in order to support effective time management 3. Make travel arrangements, 4. Prepare for the meeting...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
11 เม.ย. 57
2 . ENGINEER
1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน (New Model/Current Product) 2. เน้นการออกแบบและการทำงานโดยใช้เทคโนโลยี่ใหม่ให้เป็นระบบออโตแมติกส์ (Automation System Control) 3. ติดตาม...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 เม.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
ตรวจสอบใบสำคัญรับ 1. ตรวจเอกสารหลักฐานการรับเงินลูกค้าความครบถ้วนของเอกสาร เช่น Pay in Statement ตรวจสอบรายงานยอดขายและใบกำกับภาษีขาย 2. ตรวจใบกำกับภาษีขายของ TSPKK-G เพื่อกระทบยอดกับรายงานภาษีขา...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 เม.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ