เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามญี่ปุ่น
1. แปลภาษาญี่ปุ่นและสื่อสารระหว่างผู้บริหารญี่ปุ่นกับผู้บริหารคนไทย 2. แปลเอกสาร 3. งานอื่น ๆ ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 ธ.ค. 57
2 . PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ธ.ค. 57
3 . SAFETY OFFICER/ENVIRONMENTAL STAFF
ตำแหน่ง Safety Officer 1. ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลว่าได้มาตรฐานหรือไม่ 2. ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลว่ามีครบถ้วนกับงานทุกประเภทในโรงงานหรือไม่ 3. ตรวจเช็คการสวมใส่อุปกรณ์ป้อง...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ธ.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ