เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1. ตรวจสอบใบสำคัญรับ 1.1 ตรวจเอกสารหลักฐานการรับเงินจากลูกค้าความครบถ้วนของเอกสาร เช่น Pay in. Statemet 2. ตรวจสอบรายงานยอดขายและใบกำกับภาษีขาย 2.1 ตรวจใบกำกับภาษีขายของ TSPKK-G เพื่อกระทบยอดกั...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
2 มี.ค. 58
2 . PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ CIC
1. ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีซื้อ PARTS ที่รับเข้ามาประจำวัน 2. Stamp ตรา CIC พร้อมเซ็นชื่อในเอกสารใบกำกับภาษีหลังจากหน่วยงานที่สั่งของตรวจรับของแล้ว 3. ติดตามการเคลียร์ INV จาก VENDER กรณีที่ตรวจพ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 มี.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ