เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามญี่ปุ่น
1. แปลภาษาญี่ปุ่น และสื่อสารระหว่างผู้บริหารญี่ปุ่นกับผู้บริหารคนไทย 2. แปลเอกสาร 3. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 57
2 . PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ย. 57
3 . วิศวกรจัดซื้อ
1.จัดหาและนำเสนอผู้รับจ้างช่วงรายใหม่ 2.ขอใบเสนอราคาจากผู้รับจ้างช่วงในกลุ่มงาน ก่อสร้าง/JIG/SPECIAL PROPOSE M/ 3.จัดทำการเปรียบเทียบและประเมินราคาเพื่อเสนอขออนุมัติ 4.ต่อรองราคาในกรณีที่ราคาไม่ได้...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ก.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ