เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรจัดซื้อ
1. ซื้อสินค้าที่หน่วยงานต้องการ 2. เทียบราคาสินค้า ตามหลักวิศวกรรม

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ย. 57
2 . PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ก.ย. 57
3 . SAFETY OFFICER
1. ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลว่าได้มาตรฐานหรือไม่ 2. ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลว่ามีครบถ้วนกับงานทุกประเภทในโรงงานหรือไม่ 3. ตรวจเช็คการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล 4. ควบ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ