เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างทั่วไป ฝ่ายธุรการ
1. ดูแลตรวจเช็ค บำรุงรักษา อาคารสำนักงาน,โรงอาหาร,ห้องน้ำโรงงาน 2. ดูแลเปลี่ยนหลอดไฟ ห้องน้ำในโรงงาน โรงอาหาร และสำนักงาน 3. ดูแลระบบน้ำประปา พื้นฐานของอาคารสำนักงาน,โรงอาหาร,ห้องน้ำโรงงาน 4. ด...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ
1. วิเคราะห์การเกิดอุบัติเหตุและเสนอแนะนำมาตรการเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน 2. ควบคุมและตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย 3. จัดทำและเสนอแนะโครงการ,กิจกรรมด้านความปลอดภัยใ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ค. 58
3 . PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ก.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ