เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SAFETY OFFICE
1. ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลว่าได้มาตรฐานหรือไปม่ 2. ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลว่ามีครบถ้วนกับงานทุกประเภทในโรงงานหรือไม่ 3. ตรวจเช็คการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 พ.ค. 58
2 . PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 พ.ค. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร
1. จัดวางแผนองค์กรและบุคคลากรในแผนก ทั้งการรับเข้าฝึกฝนทักษะ และดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท 2. เตรียมการผลิตสำหรับงาน New Project ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้ง Q,C,D 3. สร้างกิจกรรมหร...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 พ.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ