เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายจัดส่ง
1. Corporate and review forecast demand for domestic and export products all monthly, weekly and daily. 2. Monitoring Sales and actual summary of all products and submit report to management 3. W...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 58
2 . PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกร
1. จัดวางแผนองค์กรและบุคคลากรในแผนก ทั้งการรับเข้าฝึกฝนทักษะ และดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท 2. เตรียมการผลิตสำหรับงาน New Project ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า ทั้ง Q,C,D 3. สร้างกิจกรรมหร...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ