เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง DIE
- วางแผนการทำงาน วิเคราะห์ ปรับปรุงชิ้นงาน กับ เครื่องมือจับชิ้นงาน (JIG) - ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงาน

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มี.ค. 60
2 . ช่างเทคนิคเครืองกล/ ช่างเทคนิคไฟฟ้า
1. รับมอบนโยบายและปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา 2. วางแผนงานซ่อมบำรุงการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ทั้งกรณีที่เครื่องจักร Brake down และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบไฟฟ้...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มี.ค. 60
3 . Marketing Engineer
1. คำนวณต้นทุนและราคาการขาย โดยอาศัยข้อมูลจาก Drawing และข้อมูลจากทีมงานวิศวกร 2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในบริษัท และลูกค้า 3. จัดระบบการจัดเก็บเอกสารควบคุม ดูแลรักษาเอกสาร 4. จัดทำรายงาน...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มี.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ