เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer
บทบาทหน้าที่ในสายงาน - ปฏิบัติ ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1. รับคำสั่งเกี่ยวกับระบบงานโปรแกรมศึกษา เสนอแนะและออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล หน้าจอการทำงาน รา...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 60
2 . วิศวกรการผลิต
- ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางเทคนิค เกี่ยวกับคุณภาพชิ้นงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด - คิดค้นหาวิธีการ ลดขั้นตอนการผลิต ลดเวลา และล...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ประสบการณ์
19 ก.ย. 60
3 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter)
- แปลภาษาญี่ปุ่น และสื่อสารระหว่างผู้บริหารญี่ปุ่น กับ ผู้บริหารคนไทย - แปลเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ