เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT MANAGER
1. Manages the network infrastructure,servers. 2. Manages all system back-up and restore protocol. 3. Plans and supports network and computing infrastructure 4. Perform troubleshooting analysis...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
28 ม.ค. 58
2 . PROCESS ENGINEER/ENGINEER NEW MODEL/QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ม.ค. 58
3 . SAFETY OFFICER/ENVIRONMENTAL STAFF
ตำแหน่ง Safety Officer 1. ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลว่าได้มาตรฐานหรือไม่ 2. ร่วมตรวจเช็คอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลว่ามีครบถ้วนกับงานทุกประเภทในโรงงานหรือไม่ 3. ตรวจเช็คการสวมใส่อุปกรณ์ป้อง...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ม.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ