เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Civil Engineer (Estimate)
1.จัดทำเอกสารและวางแผนงานก่อสร้าง 2.นำเสนอเทคนิคการก่อสร้างแก่เจ้าของโครงการ

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
18 เม.ย. 57
2 . Design (Arch), Design (Structure) ด่วน
เขียนแบบงานก่อสร้าง

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
18 เม.ย. 57

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
4 . โฟร์แมน(งานระบบ)(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด) ด่วนด่วน!!!
ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและเครื่องกลภายในอาคาร

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
5 . Site Office Engineer (สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด)
-ศึกษาแบบก่อสร้าง เพื่อวางแผนและเตรียมการสำหรับงานก่อสร้างในสนาม -ตรวจสอบ วัดผลงาน และปริมาณงานของผู้รับจ้าง -ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
18 เม.ย. 57

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
7 . โฟร์แมน โครงสร้าง(สามารถไปปฏิบัติงานที่ Siteงานต่างจังหวัดได้)ด่วน!!!
ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการก่อสร้าง และเป็นไปตาม Schedule

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
18 เม.ย. 57
8 . Drafts งานระบบ(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด)
เขียนแบบงานระบบ แอร์, สุขาภิบาล, ไฟฟ้า,ของงานก่อสร้าง

บริษัท ฤทธา จำกัด
หลาย อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
18 เม.ย. 57

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
10 . QA, QC โยธา, ก่อสร้า(สามารถเดินทางไปทำงานที่ Site งานได้ทุกจังหวัด)งด่วน!!!
QA/QC โยธา, ก่อสร้าง : ตรวจสอบคุณภาพงานโยธา, ก่อสร้าง

บริษัท ฤทธา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
18 เม.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ