เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (QA)
ควบคุมดูแลชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ

บริษัท ศตวรรษพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
7 ก.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ