เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานเอกสาร
นัดหมายการประชุม,เตรียมการประชุม,บันทึกการประชุม รับโทรศัพท์บุคคลภายนอกที่ติดต่อเข้ามาและติดต่อโทรศัพท์ให้ผู้บังคับบัญชา พิมพ์เอกสารจดหมายทั้งภายในและภายนอก นัดหมายลูกค้า,ผู้ที่จะมาติดต่อกับผู้จัดก...

บริษัท ศตวรรษพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ