เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกโกดังสินค้าสำเร็รูป
1.บริหารงานคลังสินค้า 2.ดูแลการจัดเก็บและเบิกจ่าย การตรวจรับสินค้า 3.ควบคุมการเช็ค STOCK สินค้าประจำปี 4.จัดทำรายงานการเช็ค STOCK สินค้าประจำปี 5.ประสานงานรับ ORDER การจัดส่งผลิตภัณฑ์ 6.มอบหมายงา...

บริษัท ศตวรรษพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ