เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเอกสารด้าน ISO - ฝึกอบรม จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก - ด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศตวรรษพลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 เม.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ