เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบในส่วนการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับลูกค้าหรือแขกจากภายนอก ประกาศเสียงตามสาย, รับ - ต่อ โทรศัพท์

บริษัท ศตวรรษพลาสติก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ