เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบุคคล
รับผิดชอบงานบุคคลทั้งหมด เช่น สรรหาว่าจ้าง ค่าแรง และสวัสดิการ ประกันสังคม ภงด.1 และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ