เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าบัญชี-การเงิน
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
2 . พนักงานขายต่างจังหวัด
ต้องมีประสบการณ์ดูแลตัวแทนจำหน่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท หรือร้านมินิมาร์ท ร้านค้าโชห่วยในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดหรือห้าง Modern Trade เช่น สยามโกลบอลเฮ้าส์,ดูโฮม,ไทวัสดุ,Home work และ...

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน +ค่าคอมฯ 50,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าีที่พัก,เบื้ยเลี้ยง,ค่าเสื่อมราคารถยนต์,ประกันภัยชั้น 1 และโบนัส
30 ม.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ