เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายขาย
ต้องเคยดูแล Key Account ร้านค้าซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทร้านค้าวัสดุก่อสร้างในเขตต่างจังหวัดมาก่อน พร้อมที้งบริหารทีมงานขาย

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน +ค่าคอมฯ 100,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าที่พัก,เบื้ยเลี้ยง,ค่าเสื่อมราคารถยนต์,ประกันภัยชั้น 1 และโบนัส
21 ต.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ