เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า(เบิก-จ่ายสินค้า) (วุฒิม.3ขึ้นไป) รับสมัครด่วน !
ฝ่ายคลังสินค้า(ระดับปฏิบัติการ) -เบิกสินค้าจากคลังสินค้าตามเอกสาร -จ่ายสินค้าตามแผนกต่างๆ -จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ดูเเลรักษาพื้นที่ปฏิบัติงาน -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ความสามารถ
23 ก.พ. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ