เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประสานงานขาย Sales Administration
เปิดบิลส่งสินค้า ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร คลังสินค้า ฝ่ายขนส่งและ สามารถใช้โปรแกรม express ได้ดี

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมฯ 50,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าที่พัก, เบื้ยเลี้ยง, ค่าเสื่อมราคารถยนต์, ประกันภัยชั้น
24 พ.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ