เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !
1. จัดเก็บเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย 2. บันทึกรายการรับเงินประจำวัน 3. จัดทำเอกสารวางบิลลูกค้า 4. จัดทำใบกำกับภาษีขาย 5. บันทึกรายงานเปิดใบกำกับภาษี+รายการรับชำระหนี้ 6. จัดทำรายละเอียดบัญชีทั่วไปของบ...

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ