เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน
- ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
30 มี.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ