เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประสานงานขาย Sales Administration
เปิดบิลส่งสินค้า ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร คลังสินค้า ฝ่ายขนส่งและ สามารถใช้โปรแกรม express ได้ดี

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
2 . หัวหน้าบัญชี-การเงิน
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ