เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/ต้นทุน/สต็อกรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการนับสินค้ารับเข้าจากต่างประเทศ/สินค้ามาถึงโกดัง 2.จัดทำ,ตรวจสอบการโอนคลังสินค้า 3.ตรวจสอบกระทบยอดสินค้าคงเหลือระหว่างบัญชีและคลังสินค้า 4.บันทึกรับสินค้าเข้าจากต่างประเทศ 5.กระทบยอดธนาค...

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ