เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดเก็บเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย 2. บันทึกรายการรับเงินประจำวัน 3. จัดทำเอกสารวางบิลลูกค้า 4. จัดทำใบกำกับภาษีขาย 5. บันทึกรายงานเปิดใบกำกับภาษี+รายการรับชำระหนี้ 6. จัดทำรายละเอียดบัญชีทั่วไปของบ...

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
2 . พนักงานขายต่างจังหวัดและขายโครงการ
ต้องมีประสบการณ์ดูแลตัวแทนจำหน่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ท หรือร้านมินิมาร์ท ร้านค้าโชห่วยในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดหรือห้าง Modern Trade เช่น สยามโกลบอลเฮ้าส์,บุญถาวร,ดูโฮม,ไทวัสดุ,Home ...

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมฯ 50,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมค่าที่พัก, เบื้ยเลี้ยง, ค่าเสื่อมราคารถยนต์, ประกันภัยชั้น
31 ก.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ