เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการ
1.ปฏิบัติงานด้านบัญชี การทำเงินสด (ตำแหน่ง Cashier) 2.จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย รายวันและรายเดือน 3.ติดต่อประสานงานภายใน และ ภายนอกบริษัท 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Honda Automobile ( Thailand ) Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ