เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Parts Purchasing
1. Cost and Sourcing 8 positions -Price negotiate with Maker (local & global) -Determine cost down strategy -Provide idea for cost down -Billing control 2.New Model 3 position -Summa...

Honda Automobile ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน #N/A
27 เม.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ