เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA)
-เปิดจ็อบงาน ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ -รับแจ้งซ่อม พร้อมประเมินราคาการซ่อม ให้ลูกค้าลงนามในการซ่อม -ประเมินเวลาที่ซ่อมรถเสร็จให้ลูกค้าทราบ พร้อมให้ลูกค้าลงนามในการซ่อม -หากงานมีเพิ่มเติม จะต...

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 60
2 . บัญชีเจ้าหนี้
-จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1, ภงด.3 ภงด.53 -จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บัญคับบัญชาตรวจสอบ -บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการ บัน...

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 60
3 . ช่างกลึง /ช่างเชื่อม
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานด้านเชื่อม กลึง ขึ้นรูป ชิ้นส่วนเครื่องจักร และงานสร้างเครื่องจักร

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 60
4 . ช่างไฟฟ้ารถยนต์ และงานซ่อมรถยนต์รับสมัครด่วน !
- ซ่อมรถยนต์ เก๋ง กระบะ หกล้อ สิบล้อ

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 60
5 . พนักงานขายพื้นที่ ภาคตะวันออกรับสมัครด่วน !
- งานขายผลิตภัณฑ์ ไม้แปรรูป,วงกบ,ประตู,หน้าต่าง,วัสดุก่อสร้างฯ และไม้ก่อสร้าง - รับผิดชอบงานขายพื้นที่ต่างจังหวัด

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+คอมการันตรี 5,000 +ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ(บริษัทฯ มีรถยนต์ประจำตำแหน่งให้ใช้งาน)
19 พ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ