เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างยนต์
ด่วน!!

บริหารงานซ่อมบำรุงรถยนต์บริษัท เบนซิล และ ดีเซลส์ 6 ล้อ 10 ล้อ เทนเลอร์ วิเคราะห์ปัญหาก่อนการซ่อม บริหารทีมงานช่างยนต์ และงานด้านเอกสารการแจ้งซ่อม

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
1 ก.ค. 58
2 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานต่างๆ งานกลึง งานเครืองกล

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
3 . ผู้จัดการแผนกฝ่าไสและชิ้นส่วนงานไม้
จัดงาน วางแผนการผลิต ชิ้นส่วนงานไม้

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
30 มิ.ย. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ