เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อวัสดุโรงงาน และอุปกรณ์งานซ่อมบำรุงฝ่ายยานยนต์

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต (ชาย)
บันทึกข้อมูลการผลิตประจำวัน,บันทึกStock สินค้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
16 ก.ย. 57
3 . หัวหน้าช่างยนต์ ,ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงรถยนต์ของบริษัทฯ เก๋ง กระบะ

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
หัวหน้าช่างยนต์ 1 ช่างยนต์ 2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
16 ก.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ