เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานด้านเชื่อม กลึง ขึ้นรูป ชิ้นส่วนเครื่องจักร

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท
17 ม.ค. 60
2 . หัวหน้าช่างยนต์รับสมัครด่วน !
บริหารงานซ่อมบำรุงรถยนต์บริษัท เบนซิล และ ดีเซลส์ 6 ล้อ 10 ล้อ เทนเลอร์ วิเคราะห์ปัญหาก่อนการซ่อม บริหารทีมงานช่างยนต์ และงานด้านเอกสารการแจ้งซ่อม

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
17 ม.ค. 60
3 . พนักงานขายพื้นที่กรุงเทพ และ ภาคตะวันตกรับสมัครด่วน !
- งานขายผลิตภัณฑ์ ไม้แปรรูป,วงกบ,ประตู,หน้าต่าง,วัสดุก่อสร้างฯ และไม้ก่อสร้าง - รับผิดชอบงานขายพื้นที่ต่างจังหวัด

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+คอมการันตรี 5,000 +ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ(บริษัทฯ มีรถยนต์ประจำตำแหน่งให้ใช้งาน)
17 ม.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ