เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้าอาคาร และช่างไฟฟ้าโรงงาน
ซ่อมบำรุงไฟฟ้าในอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง กล้องวงจรปิด มีความรู้ด้าน LAN ระบบโทรศัพท์ ซ้อมและแก้ไขได้ ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย (ช่างซ่อมบำรุงไฟ้ฟ้าโรงงาน ซ่่อมบำรุงระบบ นิ...

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท
24 มิ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ทำงานที่ศูนย์รถยนต์มาสด้า)
- จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย - จัดทำเช็คจ่าย - ดูแล และควบคุมระบบการเงิน ของบริษัท(เงินสดและเงินฝากธนาคาร) - จัดทำรายงานทางการเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 60
3 . ที่ปรึกษาด้านบริการ (SA) (ศูนย์รถยนต์มาสด้า)
-เปิดจ็อบงาน ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการ -รับแจ้งซ่อม พร้อมประเมินราคาการซ่อม ให้ลูกค้าลงนามในการซ่อม -ประเมินเวลาที่ซ่อมรถเสร็จให้ลูกค้าทราบ พร้อมให้ลูกค้าลงนามในการซ่อม -หากงานมีเพิ่มเติม จะต...

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 60
4 . พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ และ เทนเลอร์ 18 ล้อ รับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าประเภทไม้แปรรูป วงกบ ประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่งสินค้า ในเขตปริมณฑล และต่างจังหวัด

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่่าเที่ยววิ่ง+ค่าค้างคืน+OT+โบนัสปีละ 2 ครั้ง+โทรศัพท์ฟรี
24 มิ.ย. 60
5 . ช่างยนต์ รับสมัครด่วน !
- ซ่อมรถยนต์ กระบะ หกล้อ สิบล้อ และ 18 ล้อ

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 18,000 บาท
24 มิ.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ