เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรงานกลึงและงานเชื่อม
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานด้านเชื่อม กลึง ขึ้นรูป ชิ้นส่วนเครื่องจักร และงานสร้างเครื่องจักร

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
2 . บัญชีลูกหนี้ - การเงิน
- ตรวจสอบเอกสารและบันทึกรายการเพื่อจัดเตรียมใบกำกับภาษีที่สมบูรณ์ - จัดทำบัญชีลูกหนี้ บันทึกรับชำระหนี้ และตัดยอดลูกหนี้ในระบบตามรอบการปิดบัญชีในแต่ละงวด - สามารถติดต่อและให้คำตอบเบี้องต้นเกี่ยวกั...

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
3 . ช่างไฟฟ้ารถยนต์ และงานซ่อมรถยนต์รับสมัครด่วน !
- ซ่อมรถยนต์ เก๋ง กระบะ หกล้อ สิบล้อ

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ