เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างยนต์
ด่วน!!

บริหารงานซ่อมบำรุงรถยนต์บริษัท เบนซิล และ ดีเซลส์ 6 ล้อ 10 ล้อ เทนเลอร์ วิเคราะห์ปัญหาก่อนการซ่อม บริหารทีมงานช่างยนต์ และงานด้านเอกสารการแจ้งซ่อม

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
1 เม.ย. 58
2 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานต่างๆ งานกลึง งานเครืองกล

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 เม.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ