เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
ทำหน้าที่ผลิตชิ้นส่วนประตู หน้าต่าง งานไม้ และงานอบูมิเนียม

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 300/วัน +เบี้ยขยัน 1,000/เดือน+OT ทุกวัน +สวัสดิบริษัทฯ
25 ต.ค. 59
2 . พนักงานขายภาคใต้
- ขายสินค้าไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ วงกบ ประตูหน้าต่าง และวัสดุก่อสร้าง บานอลูมิเนียม ฯ ในเขตุพื้นที่ภาคใต้ - ทำงานประมาณ 20 วัน เข้าสำนักงานใหญ่ 1 สัปดาห์

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 ประกันรายได้ 10,000 บ. 3 เดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 ขึ้นไป
25 ต.ค. 59
3 . พนักงานขายพื้นที่ต่างจังหวัด( ภาคตะวันออก )
- งานขายผลิตภัณฑ์ ไม้แปรรูป,วงกบ,ประตู,หน้าต่าง,วัสดุก่อสร้างฯ และไม้ก่อสร้าง - รับผิดชอบงานขายพื้นที่ต่างจังหวัด

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+คอมมิชชั่น+ค่าโทรศัพท์ และอื่นๆ(บริษัทฯ มีรถยนต์ประจำตำแหน่งให้ใช้งาน)
25 ต.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ