เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายภาคใต้
- ขายสินค้าไม้แปรรูป และผลิตภัณฑ์ วงกบ ประตูหน้าต่าง และวัสดุก่อสร้าง บานอลูมิเนียม ฯ

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + คอมมิชั่น 30,000 - 50,000 ขึ้นไป+ รถประจำตำแหน่ง+ค่าเบี้ยเลี้ยง
27 ส.ค. 59
2 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลงานระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงทั่วไป - ออกแบบ เขียนแบบ เขียนวงจรไฟฟ้า ตรวจสอบปัญหาระบบ PLC ได้ - ตรวจสอบและวางแผนการทำงาน PM ซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 บาท
27 ส.ค. 59
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน และโครงการที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานด้านเชื่อม กลึง ขึ้นรูป ชิ้นส่วนเครื่องจักร

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท
27 ส.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ