เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานต่างๆ งานกลึง งานเครืองกล

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
2 . ธุรการบัญชี(ลูกหนี้)
ตรวจใบกำกับภาษี ใบวางบิล จัดทำใบวางบิล จัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ ติดตามหนี้

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ