เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter (ประจำฝ่ายProduction)
ล่ามประจำฝ่าย Prduction - เป็นล่ามแปลภาษาและแปลเอกสารระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น - งานทางด้านการติดต่อประสานงานระหว่างแผนก - งานแปลหน้างานในส่วนของ Production/R&D/MA - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตามตกลง
27 พ.ย. 57
2 . Production Engineer
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต 2. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนการผลิต การใช้วัสดุ เวลาในการผลิตของพนักงานและเครื่องจักร 3. ศึกษาและพิจารณากำหนดหน้าที่ของพนักงานที่เก...

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ