เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Staff
- Contact customer - Support order from customer (PO,Inv.,Replacement) - Follow up new model / VAVE / APQP - To good understand for job operation for customer process. - Internal and external good...

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
2 . QA Engineer/QA Staff
- Working Control Group Leader / Operator. - Prepare WI Document. - Problem Analysis in process (Internal/External). - Problem Analysis about customer complaint. - Tranining Operator.

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- งานด้าน Time Attendance การจัดทำ Report การขาด ลา มาสาย ประจำวัน - การจัดทำรายงานสรุปชั่วโมงการทำงานรายเดือน - ดูแลบันทึกทะเบียนประวัติของพนักงาน - สรุปเวลาการทำงานและสวัสดิการเพื่อจัดทำเงินเดือน...

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ