เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Staff
- Support QC Dimension Room. - Full Layout measurement , New model. - Measurement machine/Instrument. - Measurement method WI. - Training operator about measuring skill. - MSA Analysis.

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 57
2 . Japanese Interpreter (ประจำฝ่ายProduction)
ล่ามประจำฝ่าย Prduction - เป็นล่ามแปลภาษาและแปลเอกสารระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น - งานทางด้านการติดต่อประสานงานระหว่างแผนก - งานแปลหน้างานในส่วนของ Production/R&D/MA - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตามตกลง
17 ก.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ