เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter (ประจำฝ่ายProduction)
ล่ามประจำฝ่าย Prduction - เป็นล่ามแปลภาษาและแปลเอกสารระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น - งานทางด้านการติดต่อประสานงานระหว่างแผนก - งานแปลหน้างานในส่วนของ Production/R&D/MA - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ล่าม...

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตามตกลง
15 เม.ย. 57
2 . QA Staff
- Support QC Dimension Room. - Full Layout measurement , New model. - Measurement machine/Instrument. - Measurement method WI. - Training operator about measuring skill. - MSA Analysis.

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 เม.ย. 57
3 . Administration Staff
- การจัดทำ Visa&Workpermit - การจองโรงแรม/ที่พัก/ตั๋วเครื่องบินสำหรับชาวญี่ปุ่น - การดูแลคนสวน/แม่บ้าน/รปภ./ความเรียบร้อยภายในบริษัทฯ - แรงงานสัมพันธ์/การจัดกิจกรรมต่างๆ - ติดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 เม.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ