เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Staff
- Contact customer - Prepare Quotation to customer - Support delivery plan, Fore Cast, Sales Report. - Follow up new model / VA/VE / APQP, PPAP - To good understand for job operation for customer ...

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 60
2 . Import-Export&BOI Staff
- ตรวจสอบเอกสารการนำเข้า จัดทำรายงานการนำเข้า - รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีศุลกากร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยฟูจิ พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ