เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
3 พ.ค. 59

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 พ.ค. 59
3 . พนักงานขายและบริการลูกค้า (Sales&Customer Service)รับสมัครด่วน !
1. ต้อนรับลูกค้า และ ให้คำแนะนำ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้า (ยางรถยนต์ และอื่นๆ) 2. รับชำระเงิน และออกใบกำกับภาษี 3. บริหารงานเอกสารของศูนย์บริการ

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 พ.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ