เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Machine OperatorUrgently Required !
• เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป : สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต • มีประสบการณ์ควบคุมเครื่อง CNC อย่างน้อย 1-2 ปี • มีความรู้ ความสามารถ / เข้าใจ เครื...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
20 Position
เงินเดือน N/A
31 พ.ค. 59
2 . Technician Motor RepairUrgently Required !
Responsibilities: • Have an experienced for motor repair industry at least 2 years in maintenance or services function • Available to start work in November 2015 • Available to attend on the job tr...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
10 position
เงินเดือน Negotiable
31 พ.ค. 59
3 . ReceptionistUrgently Required !
To answer and response all the call to connect an out call aboard. To be company representative there is visitor. To collet / record and distribute all the courier such as regular mail / DHL / ...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน Negotiable
31 พ.ค. 59
4 . Maintenance Supervisor
• Implement corrective, preventive and predictive maintenances to improve activities for all production equipment and machine (Machining). • Monitor, upgrade and evaluate performance of production eq...

Danieli Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
30 พ.ค. 59
5 . Cost AnalystUrgently Required !
• Develop standard costs • Determine the cost of material or manufactured products • Draw up the budget plant cost • Analyze the variances between costs and standard costs • Provide support to Co...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
30 พ.ค. 59
6 . HSE Senior Officer
- Supervise and control HSE activities to ensure compliance with external HSE regulations, standards, internal environmental policies and management systems. - Join and keep good cooperate with the H...

Danieli Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 59
7 . Senior SalesUrgently Required !
• To achieve monthly and annual sales targets • Collect, Analyze and provide accurate and timely reports and forecast so as to provide a clear insight into progress made towards target • Understand ...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 Position
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 59
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ