เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QMR OfficerUrgently Required !
• Maintain and improve Management & QMS System • Perform creation, audit / evaluation, revision, reporting and maintain of the Company's ISO 9001:2008 ,ISO14001:2004) • Manage Environmental System, ...

Danieli Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 59
2 . Electrical Design EngineerUrgently Required !
• Study all input document related to the project execution i.e., drawing, specification, BOM, QCP, etc. in order to breakdown and schedule the process of fabrication work by targeting the completion ...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
10 Position
เงินเดือน Negotiable
20 ต.ค. 59
3 . Maintenance Technician
• Implement corrective, preventive and predictive maintenance to improve activities for all production equipment and machine (Machining). • Monitor, upgrade and evaluate performance of production equ...

Danieli Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 ต.ค. 59
4 . Senior Project EngineerUrgently Required !
Coordination of various activities/department, interfacing with the customer to ensure the correct progress of the projects.

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
19 ต.ค. 59
5 . Project Assistant Manager /ManagerUrgently Required !
Coordination and follow up of project activities: financial, engineering, procurement, manufacturing, shipment, erection and commissioning. Ensure respect of assigned job targets: qua...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 postions
เงินเดือน Negotiable
19 ต.ค. 59
6 . Project EngineerUrgently Required !
-Coordination of various activities/department. -Interfacing with the customer to ensure the correct progress of the projects.

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
19 ต.ค. 59
7 . HSE Senior Officer
- Supervise and control HSE activities to ensure compliance with external HSE regulations, standards, internal environmental policies and management systems. - Join and keep good cooperate with the H...

Danieli Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ต.ค. 59
8 . Machine OperatorUrgently Required !
• เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป : สาขาช่างกลโรงงาน, เทคนิคการผลิต • มีประสบการณ์ควบคุมเครื่อง CNC อย่างน้อย 1-2 ปี • มีความรู้ ความสามารถ / เข้าใจ เครื...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
20 Position
เงินเดือน N/A
18 ต.ค. 59
9 . Design EngineerUrgently Required !
- Design cylinder and support production - Make Drawings.BOM and check quality with MRP Balance. - Prepare Work Order and MR - Support Production, Machining

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
18 ต.ค. 59
10 . Energy EngineerUrgently Required !
Responsibilities: • To provide facilities management services for the various department • Maintain energy conservation • To comply with legal requirements. • To gathering information from energy ...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน Negotiable
18 ต.ค. 59
11 . Cost EngineerUrgently Required !
- Build and undertake product cost analysis - Create and report standard/target costs and analyze variance by business unit and Technology - Set op monitor a detailed analysis of purchase costs by ...

Danieli Co., Ltd.
1 Positions
เงินเดือน n/a
18 ต.ค. 59
12 . Accountant OfficerUrgently Required !
1. Record and maintain billings, packing list, invoices 2. Review and control stock receiving and issuing 3. Provide support to the department and warehouse 4. Control and analysis of assigned ...

Danieli Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Negotiable
18 ต.ค. 59
13 . Purchasing EngineerUrgently Required !
-Research new suppliers, verify the qualification all of suppliers before issue purchasing order on system. -Manage the all of proposals to supplier. -Discussion and negotiation of the contracts, co...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Positions
เงินเดือน Negotiable
17 ต.ค. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ