เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Welding Engineer /QC Inspector Urgently Required !!
- Update procedures and instructions - Assist and support the Manager during renewal of certification - Register NCR through the system and follow - Monitor and support the NDT activities - Issue...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
2 . Hydraulic Site Supervisor Urgently Required !!
Charged to assume the correct functioning of basic and process plant hydraulic and lubrication systems. Provide planning and scheduling and co-ordinate all the maintenance activities necessary for the...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
3 . Overhead Crane Site Supervisor Urgently Required !!
•Mechanical equipment drawing knowledge and interpretation •Equipment erection & assembly procedure knowledge •Equipment alignment procedure and tools reading •Electrical drawing knowledge and int...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
4 . Mechanical Site Supervisor Urgently Required !!
•Mechanical equipment drawing knowledge and interpretation •Equipment erection & assembly procedure knowledge •Equipment alignment procedure and tools reading •Erection team supervision, co-ordinat...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
4 positions
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
5 . Electrical Site Supervisor Urgently Required !!
•Electrical drawing knowledge and interpretation (cable list, cable tray, cable termination) •Electrical equipment set point tuning up •Electrical equipment (transformers, metal clad, power centre, ...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 positions
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
6 . Piping Site Supervisor Urgently Required !!
•Piping drawing, process flow sheet and instrument drawing knowledge and interpretation •Piping welding procedures (black pipe and stainless steel pipe) •Piping sketching and routing execution •Ere...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 position
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
7 . Senior Project EngineerUrgently Required !!
Coordination of various activities/department, interfacing with the customer to ensure the correct progress of the projects.

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน n/a
10 เม.ย. 57

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
10 . Electrical Engineer Urgently Required !!
Study all input document related to the project execution i.e., drawing, specification, BOM, QCP, etc. in order to breakdown and schedule the process of fabrication work by targeting the completion a...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
10 positions
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
11 . IT Application EngineerUrgently Required !!
-Supervise the correct utilization of all cooperate in ERP system (Oracle JDE) -Support end users and improvements to support business -Development for new software and manage new application proj...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
12 . Safety ofiicer Urgently Required !!
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนา...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
13 . Civil Design Engineer Urgently Required !!
-To develop basic design drawing regarding main technological foundation for melt shop and rolling mill building and machine, water treatment plans, compressed air plans, air separation plans. -To de...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
4 Positions
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
14 . Design Engineer Urgently Required !!
Perform the engineering drawing and relating details needed on each machine - Check and correct all engineering has been created. - Assist Leader to successful the assigned jobs. - Assist Leader in...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
10 Positions
เงินเดือน Negotiable
10 เม.ย. 57
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ