เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพ
1.กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บ่งบอกลักษณะงานที่สมบูรณ์และงานเสีย 2.ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารการรับประกันคุณภาพด้วยความละเอียดถูกต้อง 3.ตรวจสอบความปกติของเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพให้พร้อมใช้งานตาม...

DUCK SUNG CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 58
2 . CNC (Engineer)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.สามารถเปลี่ยนแบบ หรือทำ Program CNC ได้ 3.ควบคุมและดำเนินการเปลี่ยน แบบ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC ได้ 4.ควบคุมและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกา...

DUCK SUNG CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ