เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Foreman (Engineer)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.ฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.ควบคุมและดำเนินการเปลี่ยน แบบ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4.ควบคุมและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 5.แก้ไขป...

DUCK SUNG CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
2 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านความปลอดภัย / และสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับพนักงาน - จัดทำเอกสารและดูแลงานตามข้อกำหนดของกฎหมายด้านความปลอดภัย - ดำเนินงานด้านกิจกรรม 5 ส.

DUCK SUNG CO., LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ต.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ