เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่รับประกันคุณภาพ
1.กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ บ่งบอกลักษณะงานที่สมบูรณ์และงานเสีย 2.ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารการรับประกันคุณภาพด้วยความละเอียดถูกต้อง 3.ตรวจสอบความปกติของเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพให้พร้อมใช้งานตาม...

DUCK SUNG CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ