เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
1.ควบคุมวางแผนการผลิต 2.ควบคุมการรับ จ่าย และจัดเก็บ วัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป 3.ควบคุมการ Packing 4.สรุปยอดการรับ - จ่ายประจำวัน -สัปดาห์ - เดือน ส่งผู้บังคับบัญชา 5.ควบคุมเอกสาร ป...

DUCK SUNG CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 มี.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ