เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Foreman (Engineer)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.ฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.ควบคุมและดำเนินการเปลี่ยน แบบ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4.ควบคุมและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 5.แก้ไขป...

DUCK SUNG CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ