เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CNC (Engineer)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.สามารถเปลี่ยนแบบ หรือทำ Program CNC ได้ 3.ควบคุมและดำเนินการเปลี่ยน แบบ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC ได้ 4.ควบคุมและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในกา...

DUCK SUNG CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ