เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . BOI
1. สั่งปล่อยวัตถุดิบ BOI/EEI 2. ตัดบัญชีวัตถุดิบ BOI/EEI 3. สั่งปล่อยเครื่องจักร และอุปกรณ์ - BOI 4. จัดทำรายการขอชำราะภาษีอาการสำหรับส่วนสูญเสียในสูตร - นอกสูตร - BOI 5. รายงานผลการดำเนินงานที่ B...

DUCK SUNG CO., LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ)
24 ก.พ. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ