เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1.วางแผนซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี และ ประจำเดือน 2.รวบรวมและจัดทำประวัติเครื่องจักร 3.จัดทำเอกสาร คู่มือปฏิบัติงาน ปรับปรุงเอกสารของแผนก 4.ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน 5.สรุปผลการปฏิบ...

DUCK SUNG CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ