เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-Recruitment -Training -Payrool -Compensation -ER -ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน/และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -จัดทำ ภงด.1 , ภงด.1ก ,ภงด. 91

DUCK SUNG CO., LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง (ตามประสบการณ์ และความสามารถ)
21 มิ.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ