เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สถาปนิก
ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง อาคาร บ้าน สรุปการใช้วัสดุในการออกแบบ คำนวณวัสดุ ประเมินราคา

YONG GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน 2x,xxx - 3x,xxx
28 พ.ค. 58
2 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน(กาญจนบุรี)
- ดูแลระบบบัญชีสำนักงานใหญ่ และสาขาในเครือ - สามารถวิเคราะห์งบ และปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารของบริษัท - ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและ ผู้สอบบัญชี - วางแผน...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 1xx,xxx
27 พ.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ