เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้อำนวยการสาขา Modern Trade วัสดุก่อสร้าง
- บริหารและวางแผน การเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร - กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตาม เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้ - บริหารลูกค้าเก่า และ...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 8x,xxx - 1xx,xxx
18 ธ.ค. 57
2 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ดูแลระบบบัญชีสำนักงานใหญ่ และสาขาในเครือ - สามารถวิเคราะห์งบ และปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารของบริษัท - ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและ ผู้สอบบัญชี - วางแผน...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 1xx,xxx
17 ธ.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ