เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้อำนวยการสาขา Modern Trade วัสดุก่อสร้าง
- บริหารและวางแผน การเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร - กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตาม เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้ - บริหารลูกค้าเก่า และ...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 8x,xxx - 1xx,xxx
20 พ.ย. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Modern Trade
1. วิเคราะห์ วางแผน กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งรายชื่อ ลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม และกำหนดเป้ายอดขาย ในแต่ละกลุ่มลูกค้า ที่มีความเป็นไปได้ ให้กับฝ่ายขายไปดำเนินการ 2. วิเคราะห์ วางแผน กำหนดเป้...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
18 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ