เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
วางแผนและจัดฝึกอบรม ,ประเมินผลฝึกอบรม ,สรุปผลการฝึกอบรมและติดตามผลหลังฝึกอบรม ,จัดส่งเอกสารฝึกอบรมตาม พ.ร.บ, ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมบริษัทตามแผนที่วางไว้ เช่น สัมมนาประจำปี

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
14 เม.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน ด่วน !!!
- ควบคุมดูแลการตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ (กาญจนบุรี,นครปฐม,ชลบุรี) , ตรวจสอบงานบัญชี , ตรวจนับ stock สินค้า

YONG GROUP
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
10 เม.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ