เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสาขานครปฐม)
ดูแลรับผิดชอบงานHRของสาขา , งานสรรหาและสัมภาษณ์พนักงาน, งานประกันสังคม,สวัสดิการพนักงาน, งานค่าแรงและเงินเดือนพนักงาน, ติดต่อประสานงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ประกันสังคม, สนง.จัดหางานและหน่วยงานที...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน xx,xxx
17 ก.ย. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ฝ่ายบัญชีลูกหนี้/ฝ่ายตรวจสอบภายใน
1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ดูแลระบบบัญชีของสาขา และสำนักงานใหญ่ - สามารถวิเคราะห์งบ และปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารของบริษัท - ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและ ผู้...

YONG GROUP
3 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000 ++
17 ก.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ