เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน, ผู้จัดการแผนกบัญชี
-ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน 2 อัตรา -ผู้จัดการแผนกการเงิน 2 อัตรา -ผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้,ลูกหนี้ 2 อัตรา รายละเอียดงาน ควบคุมวางแผนงาน , วิเคราะห์ ,นำเสนอต่อผุ้บริหาร ตลอดจนดูแลผู้ใต้บ...

YONG GROUP
6 อัตรา
เงินเดือน 15xxx - 30xxx
2 ก.ค. 58
2 . โปรแกรมเมอร์
สามารถเขียนโปรแแกรม ASP.net , วิเคราะห์และเขียนผังเพื่อเขียนโปรแกรม สำหรับใช้งานในธุรกิจได้ , PHP, MySQL, AJAX, jQuery

YONG GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน xx,xxx
2 ก.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ