เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ฝ่ายบัญชีลูกหนี้/ฝ่ายตรวจสอบภายใน
1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ดูแลระบบบัญชีของสาขา และสำนักงานใหญ่ - สามารถวิเคราะห์งบ และปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารของบริษัท - ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและ ผู้...

YONG GROUP
3 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000 ++
22 ต.ค. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Modern Trade
1. วิเคราะห์ วางแผน กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งรายชื่อ ลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม และกำหนดเป้ายอดขาย ในแต่ละกลุ่มลูกค้า ที่มีความเป็นไปได้ ให้กับฝ่ายขายไปดำเนินการ 2. วิเคราะห์ วางแผน กำหนดเป้...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
21 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ