เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการโรงงาน / ผช.ผจก.ฝ่ายผลิต(ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น แผ่นพื้น เสา โครงสร้าง)
1.บริหารและจัดการงานผลิตคอนกรีต การจัดส่ง การควบคุมวัตถุดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ครบวงจร 2.วิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ไข และการป้องกัน ในระบบการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป

YONG GROUP
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 58
2 . ผู้จัดการแผนกการเงิน , ผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
- ควบคุมวางแผนงาน, วิเคราะห์, นำเสนอต่อผุ้บริหาร ตลอดจนดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน - ผู้จัดการแผนกการเงิน 2 อัตรา - ผู้จัดการแผนกบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 2 อัตรา

YONG GROUP
6 อัตรา
เงินเดือน 15xxx - 30xxx
25 ก.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ