เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Trainer (Technical Trainer support PD line)
To supervise and lead team to work under the operation procedure. To control Training output to achieve the target with high quality and on time schedule. To improve the process of training to get h...

MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ค. 60
2 . Recruitment & Training officer
Full spectrum of Human Resource in recruitment & selection Handle recruitment projects such as job fair , student internship program and others Perform interview and all recruitment reports and data...

MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ค. 60
3 . Trainer (Technical Trainer support PD line)
1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแก่พนักงานใหม่ก่อนให้พนักงานปฏิบัติงานในไลน์การผลิตจริง 2. ตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระบบในกระบวนการผลิต (Follow up) 3. สุ่มตรวจ ...

MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
23 พ.ค. 60
4 . Safety Officer
-Ensuring a safe workplace and environment without risk to health. -Ensuring that all health & safety policies, procedures, rules and regulations are adhered to and are regularly reviewed, updated an...

MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ค. 60
5 . Process Engineer
PURPOSE OF THE JOB: To supervise and carry out process engineering duties in the form of proposals, projects and consultancy activities working within agreed time-scales and budgets so that the nee...

MMI Precision Assembly (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
18 พ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ