เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA EngineerUrgently Required !
1. ดูแลและควบคุมคุณภาพการผลิตจนถึงการส่งมอบ ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย 2. บริการด้านคุณภาพตอบการแก้ไขและการป้องกันปัญหาคุณภาพ กับลูกค้าจนลูกค้าพึงพอใจ 3. จัดเตรียมความพร้อมการควบคุมคุณภาพเช่...

บริษัท จั๊มเวย์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 Positions
เงินเดือน Base on company & Experience
19 ต.ค. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ