เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Stampping & Injection Mold Engineer
ด่วน!!

1. Design Mold & Die , Jig , Fixture. 2. Follow-up New project (Schedule, Flow process , Quality ...) 3. Discuss with customer. 4. Technical support to production line.

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 Position.
เงินเดือน Base on company & Experience.
28 ส.ค. 57

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 Position
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ