เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่BOI
-ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับBOI -ดำเนินการตามประสิทธิภาพประโยชน์BOI -ดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆของBOI -ประสานเพื่อรับส่งออกสินค้า

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)
1.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 2.ทำรายงานส่งหน่วยงานราชการ 3.ป้องกัน ควบคุมดูแล และตรวจสอบความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน 5.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน 6.จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนักง...

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตาใครงสร้างของทางบริท ฯ
19 เม.ย. 57
3 . Stampping & Intertion Mold EngineerUrgently Required!
1. Design Mold & Die , Jig , Fixture. 2. Try New Mold. 3. Follow-up New project (Schedule, Flow process , Quality ...) 4. Discuss with customer. 5. Technical support to production...

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 Position.
เงินเดือน Base on company & Experience.
19 เม.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ