เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
- บันทึกรายได้ตามใบกำกับภาษี ใบขนสินค้าขาออก - รายงานภาษีขาย - รับชำระหนี้ - รับเงินอื่นๆ - จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 3,53 - จัดทำแบบ ภ.พ.30 เพื่อนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำตารางเก็บแบบในแต่ละเดือน - จั...

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1. อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
27 ส.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ