เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ก.พ. 58

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.พ. 58
3 . QA.Engineer / Sr.Engineer..QA .Engineer. ( Customer Service Urgently Required!
QA.Engineer / Sr.Engineer.. 1. Product/Process Qualification Control 2. Prodution defects problem analysis QC Tool and PDCA 3. Generate Corrective action and preventive action Plan 4. IPQC , OQA ,...

บริษัท ซีวีก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน N/A
26 ก.พ. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ