เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย
นำเสนอขายสินค้ารวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ขยายฐานลูกค้า และ เยี่ยมลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำสรุปและรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ต.ค. 60
2 . ช่างเทคนิค
- มีความรู้ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรในการทำงาน - แก้ไขปัญหาเครื่องจักรเบื้องต้นที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - ดูแลบำรุงรักษา และติดตั้งเครื่องจักรการผลิต - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ในแผนกที่ได้รับมอบ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ต.ค. 60
3 . พนักงานขาย (ภาคอีสาน)
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล เจรจาการค้า กับลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 ต.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต
1.รวบรวมข้อมูลการผลิตประจำวัน 2.คีย์ข้อมูลการผลิตลงในโปรแกรม ERP : AX 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.รายงานข้อมูลการผลิตประจำวัน 5.จัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามข้อกำหนด ISO9001:2008 6.งา...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท/เดือน
24 ต.ค. 60
5 . วิศวกรการผลิต PEรับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมการผลิต - จัดทำมาตรฐานการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 ต.ค. 60
6 . พนักงานขาย (ภาคใต้ตอนบน)
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล ประสานงานลูกค้า บริษัทฯ ( พื้นที่รับผิดชอบ : เขตภาคใต้ตอนบน )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 ต.ค. 60
7 . วิศวกรการผลิต (IE)
- วางแผนและควบคุมการผลิต - ร่วมพิจารณานำเสนอการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 ต.ค. 60
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ