เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
1. วางแผนงานด้านวิศวกรรมในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตในด้านระบบ Facilities & Utilities / เครื่องจักร / งานต่อเติมอาคารสถานที่ 2. ควบคุมระบบการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 3. ประสานงานกับหน่วยงานกา...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง - ประสบการณ์
24 มี.ค. 60
2 . พนักงานขาย (ภาคอีสาน)
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล เจรจาการค้า กับลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มี.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
-วิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบ HR เพื่อเสนอแนวทางและจัดหาพัฒนาระบบงานตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ -ดูแลระบบฐานข้อมูลของพนักงานโดยให้ข้อมูลของพนักงานมีความเสถียรครบถ้วนถูกต้อง -วิเคราะห์ระบบการสำ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
24 มี.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- ตรวจสอบต้นทุนจากฝ่ายผลิต / ตรวจสอบต้นทุนจากฝ่ายวางแผนการผลิต - ตรวจเช็คสต๊อคประจำเดือน - รายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี - เจ้าหนี้ (ประจำโรงงานปู่เจ้า)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารซื้อและการสั่งซื้อ - รับวางบิลและทำเอกสารการจ่ายเงิน - ตัดชำระหนี้เจ้าหนี้ - ทำรายงานและสรุปยอดซื้อ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มี.ค. 60
6 . พนักงานขาย (ประจำโรงงานปู่เจ้า)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล เจรจาการค้า กับลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้ หรือบัญชีทั่วไป ( ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มี.ค. 60
8 . พนักงานขาย (ภาคใต้)
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล เจรจาการค้า กับลูกค้า ( พื้นที่รับผิดชอบ : เขตภาคใต้ตอนบน )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มี.ค. 60
9 . วิศวกรการผลิต (IE)(ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- วางแผนและควบคุมการผลิต - จัดทำมาตรฐานการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 มี.ค. 60
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ