เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคติดตั้ง
1. ออกแบบ/ถอดแบบ Drawing ตามที่ลูกค้าต้องการได้ 2. ถอดแบบจาก drawing และบริการติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ครัวหนัก/ครัวเบาให้กับลูกค้าได้ 3. ตรวจสอบคุณสินค้าก่อนและหลังการติดตั้ง 4. นำปัญหาจากหน้างานมา ค...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท/เดือน
30 ก.ย. 59
2 . ช่างซ่อมบำรุง (Service)
- ให้คำแนะนำวิธีการใช้เครื่องมืองานช่างอย่างถูกต้อง เช่น เครื่องเจียร์, เลิื่อยจิ๊กซอว์, สว่านกระแทก, กบไฟฟ้า เป็นต้น - สามารถซ่อมเครื่องมืองานช่างแก่ลูกค้าและบริษัทได้ เช่น เครื่องเจียร์, เลิื่อยจิ๊...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
30 ก.ย. 59
3 . ช่างเทคนิค CNC
- ตรวจสอบเครื่องจักร/Robot/เครื่องมือและอุปกรณ์ก่อนการใช้งานประจำวัน - Set Up เครื่องจักร/แม่พิมพ์/Robot - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิต - บันทึก/รายงานผลผลิตสินค้าประจำวัน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
30 ก.ย. 59
4 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
- ซ่อมบำรุงรักษาเครืองจักร/อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆตามแผน PM - ซ่อมบำรุงเครืองจักร/อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆตามเอกสารแจ้งซ่อม - รายงานปัญหา สาเหตุ การชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ พร้อมทั้...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
2 อัตรา (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ก.ย. 59
5 . Production Planing Engineer...ด่วน
1. วางแผนการผลิต ตรวจสอบมาตราฐานการผลิตและปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิต 3. ร่วมประชุมรับทร...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา (ประจำโรงงานแปดริ้ว)
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
30 ก.ย. 59
6 . Production Engineer (ประจำโรงงานปู่เจ้า 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิต และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ทางอุตสากรรม เช่นการผลิต การจัดการและการตลาดใช้ระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักร เป็นต้น 2. ตรวจสอบสถิติต่างๆ เช่น ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
30 ก.ย. 59
7 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานแปดริ้ว)
1.ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามแผนที่ระบุไว้ 2.บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย 3.ประชุมปรึกษาหารือ และรับทราบปัญหา ชี้แจงปัญหาเพื่อ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
30 ก.ย. 59
8 . สมุห์บัญชี / หัวหน้าแผนก / ผู้จัดการแผนกบัญชี/การเงิน(ศูนย์ จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบายจากสำนักงานใหญ่ เพื่อนำมาบริหารการจัดการ วิเคราะห์ ควบคุมดูแลงานด้านบัญชี/การเงิน อย่างเป็นระบบ - เก็บรวบรวมข้อมูลการทำบัญชี ตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด - วิเคราะห์บันทึกต้นทุ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
30 ก.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า+ธุรการคลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า 1 อัตรา - บันทึกข้อมูลการรับเข้าจาก Supplier - ประสานงานกับหน่วยงานผลิต - ดำเนินการรับ/จ่าย จากฝ่ายผลิต - บันทึกข้อมูลลงในระบบ ERP - Check Stock ธุรการคลังสินค้า 1 อั...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
30 ก.ย. 59
10 . หัวหน้าแผนกบุคคล (จ.ฉะเชิงเทรา) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านบริหารค่าจ้างและงานด้านสวัสดิการ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมพน...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
30 ก.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ