เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (ภาคอีสาน)
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล เจรจาการค้า กับลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- ตรวจรับสินค้าเข้าระบบคลังสินค้าได้ถูกต้องตามประเภทสินค้า จำนวนสินค้า สินค้าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และรับสินค้าเข้าตามเวลาที่กำหนด - จัดเก็บสินค้าหลังจากที่ตรวจรับสินค้า โดยจัดเก็บเข้าพื้นที่กำหนดถูกต...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ส.ค. 60
3 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
1.ติดตาม ควบคุม ดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานให้บรรลุตามแผนที่ระบุไว้ 2.บริหารพื้นที่การจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย 3.ประชุมปรึกษาหารือ และรับทราบปัญหา ชี้แจงปัญหาเพื่อ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ส.ค. 60
4 . ธุรการคลังสินค้า (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- รับผิดชอบการรับเข้า-จัดเก็บ-เบิกจ่าย - ควบคุมดูแลระบบการรับ-เบิกจ่าย ตามระบบ FIFO - ควบคุมดูแลการจัดเก็บข้อมูลสินค้าที่ในสโตร์ เพื่อรายงานความเคลื่อนไหว - จัดทำรายงานต่างๆในความรับผิดชอบ เพื่อใด้...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
17 ส.ค. 60
5 . พนักงานขาย (ประจำโรงงานปู่เจ้า)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล ประสานงานลูกค้า บริษัทฯ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 60
6 . พนักงานขาย (ภาคใต้ตอนบน)
- นำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - วางบิล เก็บบิล ประสานงานลูกค้า บริษัทฯ ( พื้นที่รับผิดชอบ : เขตภาคใต้ตอนบน )

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (ประจำโรงงานปู่เจ้า)รับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารแผนกบัญชีต่างๆ - จัดทำ และควบคุมเอกสารให้ง่ายต่อการค้นหา - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย ปฎิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุดเสาร์-วันอาทิตย์)

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 60
8 . วิศวกรการผลิต (IE)(ประจำโรงงานปู่เจ้า)
- วางแผนและควบคุมการผลิต - จัดทำมาตรฐานการผลิต - วางผังสายการผลิต - จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ส.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่งานติดตามหนี้สิน / บัญชีลูกหนี้ รับสมัครด่วน !
1.จัดทำใบสั่งงานเพื่อวางบิลและเก็บเช็คลูกค้า 2.ตรวจสอบยอดค้างชำระและติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ 3.รายงานยอดค้างชำระและผลการติดตามหนี้ (ทำงานจันทร์-ศุกร์ ) หยุดเสาร์-อาทิตย์

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 ส.ค. 60
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ