เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Manager - Telesales
- กำหนดกลยุทธ์แนวทางการขายเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายที่บริษัทกำหนด - บริหารและพัฒนาทีมขาย -วิเคาระห์และรวบรวมข้อมูลยอดขาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ส่วนผลประโยชน์การขายช่องทางอื่น)
- รับผิดชอบคำนวณผลประโยชน์การขายของช่องทางอื่นที่นอกเหนือจากตัวแทนประกันชีวิตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ตรงตามเวลาที่กำหนด - รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลเบี้ยประกันที่ได้รับจากระบบของบริษัท เปรียบเทียบกับข้อมู...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานผลอนุมัติและเอกสารสินไหม
- แจ้งผลการพิจารณาสินไหมแก่ลูกค้า/ฝ่ายขาย/สาขาให้ครบถ้วนถูกต้อง - ติดตามการรับเงินสินไหมไม่ให้เกิดสินไหมค้างจ่าย - จัดเตรียม ตรวจสอบ และส่งข้อมูลผลการอนุมัติสินไหมผ่านระบบให้ลูกค้าได้รับเงิน หรือข้อ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
14 ธ.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ส่วนการตลาดประกันชีวิตหมู่
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการประกันหมู่แก่ผู้มุ่งหวัง (ลูกค้า/ตัวแทน/โบรกเกอร์) - รับข้อมูลประกอบการทำใบเสนอราคา - ติดตามผลการเสนอราคา - ให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่ทำประกันหมู่ในความรับผิดชอบขอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
14 ธ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สัญญาจ้างรายปี)
- บริการลงโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆใน Smartphone, Tablet และ Notebook ทั้งในและนอกสถานที่ - ดูแลและตอบคำถามทางเพจ Facebook, Website และ Line

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน
14 ธ.ค. 60
6 . QC เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง Telesales
1.ตรวจสอบคุณภาพไฟล์เสียง ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย Telesales 2.ตรวจสอบและวิเคราะห์ไฟล์เสียงให้ถูกต้องตามกฎของบริษัทและคปภ. 3.ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
7 . Mobile Application Developer
• Researches, designs and advocates new technologies, architectures, and security products. • Contribute to the others team by sharing knowledge of applications and infrastructure.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
14 ธ.ค. 60
8 . พยาบาลพิจารณาสินไหม/เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม
- พิจารณาอนุมัติสินไหมทดแทนมรณกรรม สุขภาพ - พิจารณาเสนออนุมัติจ่ายสินไหม - สรุปความเห็นเสนอเคสบอกล้างสัญญา เคสปฏิเสธ หรือเคสที่มีปัญหา - สามารถทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถามของลูกค้าได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
14 ธ.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ส่วนคดี
- พิจารณาคดี ร่างสำนวนคดี - จัดเตรียมเอกสารให้กับทนายเพื่อนำไปใช้ในศาล - แปลเอกสารทางกฎหมายอังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
10 . Accounting System
• เป็นทีมตัวแทนของกลุ่มบัญชีและการเงินเพื่อเข้าร่วมพัฒนาระบบ NGIS /ERP/ SAP / Oracle ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานทางธุรกิจของกลุ่ม บัญชีการเงิน, สร้างระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม • รวบรวมความ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
11 . Software Configuration
1. Application/IT System Release & Deployment. 2. Communicate end user related to System Change/Rollout/System Outage/System failure. 3. Coordinate relevant stakeholder on meeting to explore/assess ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล Database administrator
- ออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ระบบฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน - ติดตาม แก้ไขปัญหาฐานข้อมูลของบริษัทให้พร้อมใช้ตลอดเวลา - กำหนดสิทธิ์การใช้งานในการเข้าถึงฐานข้อมูลให้เป็นตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนประกันชีวิตหมู่
งานการเงิน - รับชำระเงิน โดยตรวจสอบจำนวนเงินให้ตรงกับเบี้ยประกัน และนำส่งเอกสารการรับเงินเพื่อการตรวจสอบบัญชี - จัดทำเอกสารการสั่งจ่ายตามยอดเงินในใบแจ้งจ่ยืนเบี้ยประกัน การจ่ายสินไหม หรือการจ่ายตามเ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
15 . Senior Staff :IT Service Support / IT Helpdesk Management
o Service Request Management o Service Desk Management - Act as first tier of IT services. Request fulfillment by coordinating and carrying out the activities and processes (Service Request Receive,...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- สำรวจข้อมูลเพื่อประเมินจุดควบคุมภายในของระบบงานที่ตรวจสอบ พร้อมสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่พิจารณาและประเมินผลสินไหมสุขภาพ
- พิจารณาและติดตามความเหมาะสมในการรักษาตัวของผู้เอาประกันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา - ควบคุมคุณภาพโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยเข้าไปทบทวนเวชระเบียนเพื่อประเมินคุณภาพของโรงพยาบาลคู่สัญญา - พิจารณา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1. ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายผลประโยชน์ตัวแทน 2. เรียกคืนผลประโยชน์ กรณีบริษัทปฏิเสธไม่รับประกัน ระดับ หน่วย ศูนย์ ภาค 3. ตรวจสอบการโอนเคสเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ 4. ปรับปรุงเบี้ยประกันระดับหน่วยในก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อโสตทัศน์
- สร้างสรรค์และผลิตสื่อวิดีโอ โดยสามารถควบคุมการผลิตตั้งแต่เขียนสคริปต์ ถ่ายทำ และตัดต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ - ประสานงานรวบรวมข้อมูลประกอบการเขียนบทวีดิทัศน์ ตัดต่อและบันทึกเสียง เผยแพร่ภายในองค์กรแ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
20 . Assistant Manager: Managerial accounting and Budgeting
- Prepare monthly, quarterly and annually financial dashboard required by shareholder. - Prepare quarterly profit by distribution channel and commentaries. - Create cost model to allocate indirect c...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
21 . Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
14 ธ.ค. 60
22 . Telesale พนักงานขายทางโทรศัพท์ **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก**รับสมัครด่วน !
Telesales: - ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ - เป็นงานประจำนั่งทำงานในออฟฟิศทุกวัน - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. / เข้าทำงา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำเริ่มต้น 10,000 + เบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการ (ไม่มีเพดานค่าจ้าง)
14 ธ.ค. 60
23 . Recruitment Telesales (Assistant Manager)รับสมัครด่วน !
- Recruiting new candidates for perform Telesales Team. - Solving the problem and complaints from customer in an effective and timely manner. - Maintaining the work structure by updating job require...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงทุน
- บันทึกข้อมูลการลงทุนในระบบ Bonanza - จัดทำรายงานการลงทุนเสนอต่อหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น - สนับสนุนข้อมูลการ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
14 ธ.ค. 60
25 . Call center supervisor
1. ควบคุม ดูแลการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทแก่ตัวแทนที่ติดต่อผ่านศูนย์บริการข้อมูลตัวแทน 2. ควบคุม ดูแลจำนวนของเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในแต่ละวันแ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
14 ธ.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น**)
- ตรวจสอบการบันทึกทรัพย์สินของบริษัทฯ, ข้อมูลทางด้านการเงินและบัญชี, การบริหารและการปฏิบัติงานของสาขา - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
27 . พนักงานบันทึกข้อมูล (สัญญาจ้างรายปี)
- คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่าง ๆ - ประสานงาน และดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน
14 ธ.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่ส่วนทรัพยากรบุคคล (HRD)
- จัดเตรียมการฝึกอบรม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน ผู้เข้าอบรม และวิทยากร - เป็นพิธีกรดำเนินการฝึกอบรม - สรุปประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และรายงานการดำเนินงาน - จัดทำอนุมัติงบประมาณปร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
14 ธ.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี Payroll (**รับเฉพาะ เพศชายเท่านั้น**)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนให้เป็นหมวดหมู่ 2. นำเข้าข้อมูล เตรียมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารตามระดับ ดังนี้ 2.1 พนักงานและผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 2.2 ผู้บร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
30 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
- งานด้านบริการลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ประจำสาขาต่างๆ อาทิ การให้ข้อมูล การรับชำระเบี้ยประกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น - งานด้านธุรการเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ