เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Admin)
- รับผิดชอบดูแลและควบคุมเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ดูแล Report ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
22 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ส่วนคดี
- พิจารณาคดี ร่างสำนวนคดี - จัดเตรียมเอกสารให้กับทนายเพื่อนำไปใช้ในศาล - แปลเอกสารทางกฎหมายอังกฤษ - ไทย และไทย - อังกฤษ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
3 . Java Programmer
1. ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
4 . Accounting System
• เป็นทีมตัวแทนของกลุ่มบัญชีและการเงินเพื่อเข้าร่วมพัฒนาระบบ NGIS /ERP/ SAP / Oracle ของบริษัท ให้สอดคล้องกับหน้าที่งานทางธุรกิจของกลุ่ม บัญชีการเงิน, สร้างระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม • รวบรวมความ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
5 . Software Configuration, Release & Deployment / Configuration Administrator (Sen
- Responsibility of capturing all of the pieces that are needed to establish a running system release package that may be comprised of deliverable from the builds, items needed from databases, config...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรับประกันชีวิต(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
- ปฏิบัติงานภาคสนาม ตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ในพื้นที่ และสืบค้นข้อเท็จจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเคสตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ก่อนออกปฏิบัติงานภาคสนาม - จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม - จัดทำสรุ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูล Database administrator
- ออกแบบ สร้าง ติดตั้ง ระบบฐานข้อมูลให้มีคุณภาพ พร้อมใช้งาน - ติดตาม แก้ไขปัญหาฐานข้อมูลของบริษัทให้พร้อมใช้ตลอดเวลา - กำหนดสิทธิ์การใช้งานในการเข้าถึงฐานข้อมูลให้เป็นตามนโยบายด้านความปลอดภัยของบริษ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
8 . ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า) สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมแอร์อาคาร บำรุงรักษาอุปกรณ์ ดูแลการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ภายในอาคาร ภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ส.ค. 60
9 . Technology Architecture
- Researches, designs and advocates new technologies, architectures and security products. - Supports and participates in developing policies, standards, guidelines and procedures. - Aligns architec...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ส.ค. 60
10 . Senior Staff :IT Service Support / IT Helpdesk Management
o Service Request Management o Service Desk Management - Act as first tier of IT services. Request fulfillment by coordinating and carrying out the activities and processes (Service Request Receive,...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
11 . Call center
1. รับเรื่องงานแก้ไขข้อร้องเรียนและงานแก้ไขปัญหาได้ 2. พิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขข้อร้องเรียนที่ผู้เอาประกันได้ร้องเรียนต่อบริษัท 3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการรับรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- สำรวจข้อมูลเพื่อประเมินจุดควบคุมภายในของระบบงานที่ตรวจสอบ พร้อมสรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้น

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่เทคนิคพัฒนาและสนับสนุนระบบปฏิบัติการ/ควบคุมและทดสอบระบบงานสินค้า
ส่วนเทคนิคพัฒนาและสนับสนุนระบบปฏิบัติการรับประกันชีวิตรายบุคคล - เขียน Business Requirement เพื่อพัฒนาระบบ - แก้ไขระบบงาน Hardware และ Software เบื้องต้น - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ส...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
14 . ผู้จัดการ/จนท.อาวุโสส่วนอนุรักษ์กรมธรรม์ (Manager/Retention Supervisor)
- ดูแลบริหารจัดการพนักงานในทีมอนุรักษ์กรมธรรม์ (Retention) ให้สามารถให้บริการลูกค้าโดยใช้ทักษะด้านการสื่อสารและโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้ายังคงถือกรมธรรม์ หรือ เสนอทางเลือกกรมธรรม์อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจได้...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
22 ส.ค. 60
15 . Assistant Manager: Managerial accounting and Budgeting
- Prepare monthly, quarterly and annually financial dashboard required by shareholder. - Prepare quarterly profit by distribution channel and commentaries. - Create cost model to allocate indirect c...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แคมเปญ
- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แคมเปญการตลาดให้กับบุคลากรฝ่ายขาย - ประสานงานโครงการระหว่างส่วนงานภายใน และบุคลากรฝ่ายขาย - จัดการเนื้อหา และข้อมูลภาพเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ของบริษัท

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
17 . Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ส.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดประสานงานกับธนาคารช่องทาง Bancassurance
- ประสานกับธนาคารเพื่อกระตุ้นยอดขายของผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ตามเป้าหมายที่วางไว้ - หาช่องทางในการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้าของธนาคาร - เพิ่มช่องทางทางการตลาด - สามารถเดินทางต่างจังหวัดเพื่อดูแ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ส.ค. 60
19 . Telesale พนักงานขายทางโทณศัพท์ **ทำงานอาคารภคินท์ ชั้น11 ถนนรัชดาภิเษก**รับสมัครด่วน !
Telesales: - ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ - เป็นงานประจำนั่งทำงานในออฟฟิศทุกวัน - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น. / เข้าทำงา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำเริ่มต้น 10,000 + เบี้ยขยัน + คอมมิชชั่น + สวัสดิการ (ไม่มีเพดานค่าจ้าง)
22 ส.ค. 60
20 . Senior Call Center
- รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (Inbound) - สร้างแรงจูงใจ ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของทีมงาน - จัดทำสรุปรายงานประจำวันและประจำเดือนแก่ผู้บริหาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ส.ค. 60
21 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา(**รับสมัครเฉพาะเพศชายเท่านั้น)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา - ตรวจสอบและแนะนำงานสาขา - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
22 . พนักงานบันทึกข้อมูล (สัญญาจ้างรายปี)
- คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่าง ๆ - ประสานงาน และดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน
22 ส.ค. 60
23 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา(**รับเฉพาะ เพศชายเท่านั้น**)
- สรรหาและติดต่อร้านค้าในการเจรจาต่อรองราคาการสั่งซื้อหรือว่าจ้าง - ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างให้ร้านค้าต่างๆ - ติดตามร้านค้าให้ส่งสินค้าภายในกำหนดเวลา - หาข้อมูลและสืบราคาสินค้าต่างๆ ในตลาด เพื่อประโย...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
24 . วิทยากรฝึกอบรม
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี Payroll (**รับเฉพาะ เพศชายเท่านั้น**)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนให้เป็นหมวดหมู่ 2. นำเข้าข้อมูล เตรียมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารตามระดับ ดังนี้ 2.1 พนักงานและผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 2.2 ผู้บร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย (ส่วนส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย)
- พิจารณาและดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ทุจริต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
27 . IT Support รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระเบียนระบบงานสารสนเทศ และผังความสัมพันธ์ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ - บริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ - วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล - บริหารจัดการระเบียนฐานข้อมูล และผังความสัมพันธ์ข้อมู...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ส.ค. 60
28 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต (เปิดรับสมัคร) - พิจารณาใบคำขอผู้สมัครทำประกันแบบตรวจสุขภาพและไม่ตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมประกันชีวิตหมู่ - พิจารณาสินไหม Fax Claim - ติดต่อประสานงานก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ