เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อAnimation
- ออกแบบและผลิตสื่องานกราฟฟิก/Animation สนับสนุนวีดิทัศน์ส่งเสริมกิจกรรมการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร - ให้บริการผลิตงานกราฟฟิก สนับสนุนส่วนงานต่างๆ และ ช่องทาง TL Channel - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
2 . ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า) สำนักงานใหญ่ รัชดาภิเษก
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมแอร์อาคาร บำรุงรักษาอุปกรณ์ ดูแลการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ภายในอาคาร ภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 มิ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่เอกสารสินไหมประกันชีวิตหมู่
- พิจารณาสินไหมค่ารักษาพยาบาล OPD - บันทึกข้อมูลเอกสารสินไหม OPD

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
4 . Technology Architecture
- Researches, designs and advocates new technologies, architectures and security products. - Supports and participates in developing policies, standards, guidelines and procedures. - Aligns architec...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 มิ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนประกันชีวิตหมู่
- บริหารจัดการข้อมูลผุ้เอาประกันภัย - ออกเอกสารเกี่ยวกับกรมธรรม์และวางบิล - จัดทำรายงานด้านกรมธรรม์และผู้เอาประกันภัย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตัวแทน โบรกเกอร์

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
6 . .Net Developer Temporary staff
• Develop program with .NET or J Query Technology • Use OOP concepts and UML standards • Build and deploy application • Perform work based on defined process and provide feedback on process improv...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
7 . Senior Staff :IT Service Support / IT Helpdesk Management
o Service Request Management o Service Desk Management - Act as first tier of IT services. Request fulfillment by coordinating and carrying out the activities and processes (Service Request Receive,...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
8 . Call center
1. รับเรื่องงานแก้ไขข้อร้องเรียนและงานแก้ไขปัญหาได้ 2. พิจารณาตัดสินใจในการแก้ไขข้อร้องเรียนที่ผู้เอาประกันได้ร้องเรียนต่อบริษัท 3. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการรับรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินการแก้...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่เทคนิคพัฒนาและสนับสนุนระบบปฏิบัติการ/ควบคุมและทดสอบระบบงานสินค้า
ส่วนเทคนิคพัฒนาและสนับสนุนระบบปฏิบัติการรับประกันชีวิตรายบุคคล - เขียน Business Requirement เพื่อพัฒนาระบบ - แก้ไขระบบงาน Hardware และ Software เบื้องต้น - วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ ส...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน (รับเฉพาะเพศชาย)
- รับ - จ่ายเงินสด - สั่งจ่ายเช็ค - ปิดบัญชีประจำวัน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ระบบงานบริการผู้เอาประกัน
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริการตามเงื่อนไขกรมธรรม์ให้ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่สถิติ (ส่วนงานส่งเสริมคุณภาพ รพ.คู่สัญญา)
1. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติของหน่วยงาน 2. ดูแลข้อมูล สถิติ รายงานที่เกี่ยวข้องของแผนก 3. ดูแล ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์และทรัพย์สินของแผนก

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
13 . ผู้จัดการ/จนท.อาวุโสส่วนอนุรักษ์กรมธรรม์ (Manager/Retention Supervisor)
- ดูแลบริหารจัดการพนักงานในทีมอนุรักษ์กรมธรรม์ (Retention) ให้สามารถให้บริการลูกค้าโดยใช้ทักษะด้านการสื่อสารและโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้ายังคงถือกรมธรรม์ หรือ เสนอทางเลือกกรมธรรม์อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจได้...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
23 มิ.ย. 60
14 . Assistant Manager: Managerial accounting and Budgeting
- Prepare monthly, quarterly and annually financial dashboard required by shareholder. - Prepare quarterly profit by distribution channel and commentaries. - Create cost model to allocate indirect c...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่การตลาดฐานข้อมูล (Marketing Database)
- วางแผน สร้างสรรค์และบริหารจัดการแคมเปญการตลาด - ประสานงานโครงการระหว่างส่วนงานภายใน และบุคลากรฝ่ายขาย - สื่อสารการตลาด จัดการเนื้อหา และข้อมูลภาพเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้บ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
16 . Developer / Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 มิ.ย. 60
17 . เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์ (TeleSales)/Supervisorรับสมัครด่วน !
Telesales: - ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ - เป็นงานประจำนั่งทำงานในออฟฟิศทุกวัน - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน เงินเดือนประจำ10,000+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น (รายได้รวมต่อเดือน 50,000+)
23 มิ.ย. 60
18 . Recruitment Telesales (Senior Staff)รับสมัครด่วน !
- Recruiting new candidates for perform Telesales Team. - Solving the problem and complaints from customer in an effective and timely manner. - Maintaining the work structure by updating job require...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
19 . Senior Call Center
- รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (Inbound) - สร้างแรงจูงใจ ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของทีมงาน - จัดทำสรุปรายงานประจำวันและประจำเดือนแก่ผู้บริหาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 มิ.ย. 60
20 . พนักงานบันทึกข้อมูลสัญญาจ้างรายปี
- จัดทำรายงานประจำวันในส่วนของการสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดเก็บสินค้า - จัดพิมพ์เอกสารร่างระเบียบต่างๆ - ประสานงานและดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 10,000.-/เดือน
23 มิ.ย. 60
21 . ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า) สาขาบางนา
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมแอร์อาคาร บำรุงรักษาอุปกรณ์ ดูแลการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ภายในอาคาร ภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 มิ.ย. 60
22 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหา(**รับเฉพาะ เพศชายเท่านั้น**)
- สรรหาและติดต่อร้านค้าในการเจรจาต่อรองราคาการสั่งซื้อหรือว่าจ้าง - ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างให้ร้านค้าต่างๆ - ติดตามร้านค้าให้ส่งสินค้าภายในกำหนดเวลา - หาข้อมูลและสืบราคาสินค้าต่างๆ ในตลาด เพื่อประโย...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
23 . วิทยากร
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี Payroll (**รับเฉพาะ เพศชายเท่านั้น**)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนให้เป็นหมวดหมู่ 2. นำเข้าข้อมูล เตรียมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารตามระดับ ดังนี้ 2.1 พนักงานและผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 2.2 ผู้บร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
25 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- พิจารณาและดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ทุจริต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
26 . IT Support รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระเบียนระบบงานสารสนเทศ และผังความสัมพันธ์ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ - บริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ - วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล - บริหารจัดการระเบียนฐานข้อมูล และผังความสัมพันธ์ข้อมู...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 มิ.ย. 60
27 . เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
- รวบรวม Requirement จากผู้ใช้งาน เพื่อประสานงานกับ Programmer - ออกแบบและวางรูปแบบบนสื่อดิจิทัล เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - ทดสอบระบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาบนมือถือ Smar...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 มิ.ย. 60
28 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
- งานด้านบริการลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ประจำสาขาต่างๆ อาทิ การให้ข้อมูล การรับชำระเบี้ยประกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น - งานด้านธุรการเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ