เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Tester/Business Analyst
Tester - จัดทำ / ประสานงานเพื่อจัดทำ Checklist / ระเบียบสินค้าใหม่ - ทดสอบ (UAT) ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับการออกสินค้าใหม่ Business Analyst - วิเคราะห์ ออกแบบ และประสานงาน เพื่อพัฒนาระบบงาน New Bu...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่การเงินสนับสนุนการให้บริการลูกค้า
- รับ - จ่ายเงินสด - สั่งจ่ายเช็ค - ปิดบัญชีประจำวัน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจใหม่และออกกรมธรรม์ ธุรกิจพันธมิตร
- พิมพ์กรมธรรม์ - ส่ง Text file ให้ Vender เพื่อจัดพิมพ์กรรมธรรม์ - ตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกันในกรมธรรม์ - Data Entry - จัดทำ Vat new product - จัดส่งกรมธรรม์ - ปิดบัญชีสิ้นเดือน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
4 . พนักงานบัญชีบริหารและงบประมาณ (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
1. จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายจริงเปรียบเทียบงบประมาณ 2. จัดทำฐานข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการเบิกใช้ค่าใช้จ่าย ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านระบบ Purchase Online

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
5 . ผู้จัดการ/จนท.อาวุโสส่วนอนุรักษ์กรมธรรม์ (Manager/Retention Supervisor)
- ดูแลบริหารจัดการพนักงานในทีมอนุรักษ์กรมธรรม์ (Retention) ให้สามารถให้บริการลูกค้าโดยใช้ทักษะด้านการสื่อสารและโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้ายังคงถือกรมธรรม์ หรือ เสนอทางเลือกกรมธรรม์อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจได้...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
28 เม.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่การตลาดฐานข้อมูล (Marketing Database)
- วางแผน สร้างสรรค์และบริหารจัดการแคมเปญการตลาด - ประสานงานโครงการระหว่างส่วนงานภายใน และบุคลากรฝ่ายขาย - สื่อสารการตลาด จัดการเนื้อหา และข้อมูลภาพเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้บ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 60
7 . Developer / Business Analyst
1. ศึกษา รวบรวม และทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
28 เม.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน/เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน -ดูแลทรัพย์สินของบริษัท เจ้าหน้าที่ธรุการ -รับผิดชอบทำจ่าย Vendor ค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ ของอาคาร -ดูแลเรื่องงานจัดเลี้ยง สัมนา ของพนักงานและผู้บริหาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
28 เม.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดสหกรณ์
- อัพเดทผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ - รักษาฐานลูกค้า (สหกรณ์) เก่า และหาฐานลูกค้า (สหกรณ์) ใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาด - สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
28 เม.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์ (TeleSales)รับสมัครด่วน !
- ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ - เป็นงานประจำนั่งทำงานในออฟฟิศทุกวัน - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2 เสาร์/เดือน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน เงินเดือนประจำ10,000+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น (รายได้รวมต่อเดือน 50,000+)
28 เม.ย. 60
11 . Manager/Senior Staff - HR Admin (Payroll)/ Recruitment Telesalesรับสมัครด่วน !
Recruitment Manager Role: - Recruiting new candidates for perform Telesales Team. - Solving the problem and complaints from customer in an effective and timely manner. - Maintaining the work stru...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
12 . Senior Call Center
- รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (Inbound) - สร้างแรงจูงใจ ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของทีมงาน - จัดทำสรุปรายงานประจำวันและประจำเดือนแก่ผู้บริหาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
28 เม.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา - ตรวจสอบและแนะนำงานสาขา - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
14 . พนักงานบันทึกข้อมูลสัญญาจ้างรายปี
- จัดทำรายงานประจำวันในส่วนของการสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดเก็บสินค้า - จัดพิมพ์เอกสารร่างระเบียบต่างๆ - ประสานงานและดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 10,000.-/เดือน
28 เม.ย. 60
15 . วิทยากร
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- พิจารณาและดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ทุจริต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
17 . IT Support รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระเบียนระบบงานสารสนเทศ และผังความสัมพันธ์ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ - บริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ - วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล - บริหารจัดการระเบียนฐานข้อมูล และผังความสัมพันธ์ข้อมู...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
28 เม.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
- รวบรวม Requirement จากผู้ใช้งาน เพื่อประสานงานกับ Programmer - ออกแบบและวางรูปแบบบนสื่อดิจิทัล เพื่อการใช้งานที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย - ทดสอบระบบการใช้งานของแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาบนมือถือ Smar...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
28 เม.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
- งานด้านบริการลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ประจำสาขาต่างๆ อาทิ การให้ข้อมูล การรับชำระเบี้ยประกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น - งานด้านธุรการเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 60
20 . พยาบาลพิจารณารับประกันชีวิต / พยาบาลสินไหมประกันชีวิตหมู่
เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต - พิจารณาใบคำขอผู้สมัครทำประกันแบบตรวจสุขภาพและไม่ตรวจสุขภาพ เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมประกันชีวิตหมู่ - พิจารณาสินไหม Fax Claim - ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล - ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ