เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การจัดทำงบประมาณ กระทบยอดรายการบัญชี - ตรวจสอบการเบิกจ่าย และตั้งหนี้เรียกคืนผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่การเงิน - โอนเงิน Internet Banking ระหว่างบัญชีของบริษัท และประสานงานกับธนาค...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม / ตรวจสอบรับประกัน
- พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน - พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
3 . Supervisor Call Center / Call Center
รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ( Inbound )

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
4 . Senior HR Officer
- Handling all function of Human Resource Management including recruitment, time attendance, labor laws, welfare and benefits. - Supporting project and any other task when the organization's needs.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
5 . ช่างประจำอาคาร / ช่างเทคนิค
- ช่างประจำอาคาร ดูแล ควบคุม และซ่่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าอาคารสูง สุขาภิบาล และระบบปรับอากาศ - ช่างเทคนิค ดูแลและควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ แสง สี เสียง ในห้องประชุม

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
- ประสานงานและจัดกิจกรรมการตลาดให้กับสมาชิก - ออกบูธประชาสัมพันธ์ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - บริการให้คำปรึกษา แนะนำ และติดตั้งการใช้งานโปรแกรม - ออกแบบสร้างสรรค์พัฒนาโปรแกรม พร้...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
7 . Programmer / IT support / Database AdminAdmin
งานเขียนโปรแกรม คิดวิเคราะห์ระบบงาน IT Support

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต
พิจารณารับประกันคำขอเอาประกันชีวิตแบบรายงวด และรายเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติรับประกันชีวิต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด )
- งานด้านบริการลูกค้า - งานด้านธุรการเอกสาร - เป็นพนักงานประจำ ไม่ใช่ตัวแทนขายประกัน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
10 . Japanese Interpreter / Coordinator / Secretary
- Provide secretarial and administrative support to Japanese top management. - Organize and participate in meeting and conference call, and provide meeting minutes. - Coordinate with internal depart...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ