เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน / ตรวจสอบภายใน
เจ้าหน้าที่บัญชี - การจัดทำงบประมาณ กระทบยอดรายการบัญชี - ตรวจสอบการเบิกจ่าย และตั้งหนี้เรียกคืนผลประโยชน์ เจ้าหน้าที่การเงิน - โอนเงิน Internet Banking ระหว่างบัญชีของบริษัท และประสานงานกับธนาค...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม / ตรวจสอบรับประกัน
- พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน - พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
3 . Supervisor Call Center / Call Center
รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ ( Inbound )

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
4 . Senior HR Officer
- Handling all function of Human Resource Management including recruitment, time attendance, labor laws, welfare and benefits. - Supporting project and any other task when the organization's needs.

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ส่วนสินเชื่อและอสังหาริมทรัพย์
- ดูแลบัญชีเงินกู้อสังหาริมทรัพย์ งานติดตามหนี้ และประสานงานด้านคดีเงินกู้ - ดูแลงานด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ และงานวิเคราะห์โครงการ - ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานราชการ - จัดท...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
6 . วิทยากร
- บรรยายให้ความรู้แก่ตัวแทนและพนักงานประจำของบริษัทตามหลักสูตรที่กำหนด

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์สื่อ (งานตัดต่อ เขียนสคริป)
งานเขียนสคริป งานตัดต่อวีดีโอ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันชีวิต
พิจารณารับประกันคำขอเอาประกันชีวิตแบบรายงวด และรายเดือน พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และอนุมัติรับประกันชีวิต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด )
- งานด้านบริการลูกค้า - งานด้านธุรการเอกสาร - เป็นพนักงานประจำ ไม่ใช่ตัวแทนขายประกัน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 57
10 . Japanese Interpreter / Coordinator
- Provide secretarial and administrative support to Japanese top management. - Organize and participate in meeting and conference call, and provide meeting minutes. - Coordinate with internal depart...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน ) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ