เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน/เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน -ดูแลทรัพย์สินของบริษัท เจ้าหน้าที่ธรุการ -รับผิดชอบทำจ่าย Vendor ค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ ของอาคาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
7 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสาขา ปฏิบัติงานประจำที่สนญ.รัชดาภิเษก
- ทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสาขาและระบบงานสาขา - พัฒนาระบบฐานข้อมูลของสาขา

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมการเรียนรู้และe-learning
- เขียนบทความทางวิชาการ และแปลบทความวิชาการจากต่างประเทศ - คิดและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ E-learning

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ์N/A
7 ธ.ค. 59
4 . Policy owner service (POS)
Policy service process - Operate customer request in Financial Change - Non-Financial Change - Policy Benefit - NFO process and Reissue policy to meet the KPI. - Deliver and process policy do...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
7 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่การเงิน **(รับเฉพาะ เพศชาย เท่านั้น)**
-Upload file จากธนาคารเพื่อโหลดเข้าสู่ระบบของบริษัท -ดูแลระบบการเงิน -ตอบคำถามข้อมูลเกี่ยวกับ "กรมธรรม์" ให้กับลูกค้าและฝ่ายขาย -ติดต่อ/ประสานงานระหว่างภายในและธนาคาร -รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
7 ธ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม
ออกแบบจัดหน้านิตยสาร, โปสเตอร์, โบร์ชัวร์, Print Ad ฯลฯ หรืองานประเภท Inkjet เช่น Standee Backdrop เป็นต้น

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
7 ธ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานสินไหมสุขภาพ
- จัดเอกสารในระบบ fax-in - บันทึกข้อมูล ICD-10และข้อมูลค่าใช้จ่ายตามหมวดรายการมาตรฐาน - อนุมัติจ่ายสินไหมตามเงื่อนไขที่กำหนด - จัดเตรียมเอกสารการเตรียมการเคลม OPD

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน
- ติดตามข่าวสาร รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจประกันชีวิต - วิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์-กรมธรรม์ และผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทคู่แข่ง

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
7 ธ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์ (TeleSales)รับสมัครด่วน !
- ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ - เป็นงานประจำนั่งทำงานในออฟฟิศทุกวัน - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2 เสาร์/เดือน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน เงินเดือนประจำ10,000+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น (รายได้รวมต่อเดือน 50,000+)
7 ธ.ค. 59
10 . Digital Marketing Supportรับสมัครด่วน !
- วางแผน พัฒนา ดูแลแคมเปญ ด้านการตลาดของบริษัท โดยใช้เครื่องมือด้าน Digital Marketing ที่เหมาะสม - มีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง SEO, SEM, Social Marketing, Mobile Marketing, Remarketing และ Marketing t...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
7 ธ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงทุน
- วิเคราะห์การลงทุนหุ้นสามัญ/กองทุนหุ้นในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์งบการเงิน และประเมินมูลค่าหุ้น

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
7 ธ.ค. 59
12 . Senior Call Center
- รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (Inbound) - สร้างแรงจูงใจ ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของทีมงาน - จัดทำสรุปรายงานประจำวันและประจำเดือนแก่ผู้บริหาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
7 ธ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา - ตรวจสอบและแนะนำงานสาขา - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
14 . พนักงานคีย์ข้อมูลรายวัน
- จัดทำรายงานประจำวันในส่วนของการสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดเก็บสินค้า - จัดพิมพ์เอกสารร่างระเบียบต่างๆ - ประสานงานและดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 300 บาท/วัน
7 ธ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี Payroll (**รับเฉพาะ เพศชายเท่านั้น**)รับสมัครด่วน !
1.จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนให้เป็นหมวดหมู่ 2. นำเข้าข้อมูล เตรียมการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและผู้บริหารตามระดับ ดังนี้ 2.1 พนักงานและผู้บริหารสำนักงานใหญ่ 2.2 ผู้บร...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- พิจารณาและดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ทุจริต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
17 . IT Assetรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการระเบียนระบบงานสารสนเทศ และผังความสัมพันธ์ของข้อมูลและระบบสารสนเทศ - บริหารจัดการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ - วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล - บริหารจัดการระเบียนฐานข้อมูล และผังความสัมพันธ์ข้อมู...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
7 ธ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล
จัดกิจกรรมและฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนมือถือ Smartphone, Tablet และ PC เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายขาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
- งานด้านบริการลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ประจำสาขาต่างๆ อาทิ การให้ข้อมูล การรับชำระเบี้ยประกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น - งานด้านธุรการเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมสุขภาพ (Fax Claim) / เจ้าหน้าที่สินไหมประกันชีวิตหมู่
เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมสุขภาพ (Fax Claim) - พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน - พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ - พิจา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ