เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนอนุรักษ์กรมธรรม์ (Retention Supervisor)
- ดูแลบริหารจัดการพนักงานในทีมอนุรักษ์กรมธรรม์ (Retention) ให้สามารถให้บริการลูกค้าโดยใช้ทักษะด้านการสื่อสารและโน้มน้าวเพื่อให้ลูกค้ายังคงถือกรมธรรม์ หรือ เสนอทางเลือกกรมธรรม์อื่นๆ ที่ลูกค้าพึงพอใจได้...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
27 มี.ค. 60
2 . Partnership Product Marketing Officer
Job Responsibilities: 1) Product Development and Implementation - Assist Product Strategy manager for product design to capture market trend and align with company’s strategy and guideline. -...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม
- ติดต่อประสานงานผู้เข้าอบรมและวิทยากร - จัดเตรียมเอกสารและสถานที่สำหรับการจัดฝึกอบรม - จัดทำรายงานประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 มี.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่การตลาดฐานข้อมูล (Marketing Database)
- วางแผน สร้างสรรค์และบริหารจัดการแคมเปญการตลาด - ประสานงานโครงการระหว่างส่วนงานภายใน และบุคลากรฝ่ายขาย - สื่อสารการตลาด จัดการเนื้อหา และข้อมูลภาพเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ - จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้บ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
5 . Developer
1. ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของ requirements รวมถึงผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท (Business Impact) 2. วิเคราะห์ และการจัดทำเอกสาร software specification ซึ่งเกี่ยวข้องกับการออก...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างอัตรา
27 มี.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน/เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน -ดูแลทรัพย์สินของบริษัท เจ้าหน้าที่ธรุการ -รับผิดชอบทำจ่าย Vendor ค่าน้ำ ค่าไฟ และอื่นๆ ของอาคาร -ดูแลเรื่องงานจัดเลี้ยง สัมนา ของพนักงานและผู้บริหาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
27 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่การเงิน **(รับเฉพาะ เพศชาย เท่านั้น)**
-Upload file จากธนาคารเพื่อโหลดเข้าสู่ระบบของบริษัท -ดูแลระบบการเงิน -ตอบคำถามข้อมูลเกี่ยวกับ "กรมธรรม์" ให้กับลูกค้าและฝ่ายขาย -ติดต่อ/ประสานงานระหว่างภายในและธนาคาร -รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
27 มี.ค. 60
8 . Business Analyst
- รวบรวม Requirement จากผู้ใช้งาน (User) เพื่อนำไปสื่อสารกับ Programmer - ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมที่ถูกพัฒนา

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 มี.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ขายประกันทางโทรศัพท์ (TeleSales)รับสมัครด่วน !
- ประชาสัมพันธ์โครงการผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่งทางบริษัทมีฐานข้อมูลให้ - เป็นงานประจำนั่งทำงานในออฟฟิศทุกวัน - เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2 เสาร์/เดือน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน เงินเดือนประจำ10,000+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น (รายได้รวมต่อเดือน 50,000+)
27 มี.ค. 60
10 . HR - Recruitment / Admin ( Telesales Team)
Recruitment Role: - Recruiting new candidates for perform Telesales Team. - Solving the problem and complaints from customer in an effective and timely manner. - Maintaining the work structure by u...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการลงทุน
- วิเคราะห์การลงทุนหุ้นสามัญ/กองทุนหุ้นในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์งบการเงิน และประเมินมูลค่าหุ้น

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 มี.ค. 60
12 . Senior Call Center
- รับสายให้บริการข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ (Inbound) - สร้างแรงจูงใจ ตรวจสอบ และควบคุมการทำงานของทีมงาน - จัดทำสรุปรายงานประจำวันและประจำเดือนแก่ผู้บริหาร

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 มี.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานสาขา - ตรวจสอบและแนะนำงานสาขา - สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาต่างจังหวัดได้

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
14 . พนักงานบันทึกข้อมูลสัญญาจ้างรายปี
- จัดทำรายงานประจำวันในส่วนของการสั่งซื้อ การชำระเงิน การจัดเก็บสินค้า - จัดพิมพ์เอกสารร่างระเบียบต่างๆ - ประสานงานและดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันศ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 10,000.-/เดือน
27 มี.ค. 60
15 . ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า)
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมแอร์อาคาร บำรุงรักษาอุปกรณ์ ดูแลการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า ภายในอาคาร ภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
27 มี.ค. 60
16 . วิทยากร
- วิทยากรฝึกอบรม และบรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมนิติธรรมฝ่ายขาย
- พิจารณาและดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ทุจริต

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดดิจิทัล
จัดกิจกรรมและฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้แอพพลิเคชั่นหรือโปรแกรมต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นบนมือถือ Smartphone, Tablet และ PC เพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้กับฝ่ายขาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด)
- งานด้านบริการลูกค้าหน้าเคาท์เตอร์ประจำสาขาต่างๆ อาทิ การให้ข้อมูล การรับชำระเบี้ยประกัน หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรมธรรม์ให้แก่ลูกค้า เป็นต้น - งานด้านธุรการเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ของลูกค้า และต...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมสุขภาพ (Fax Claim) / เจ้าหน้าที่สินไหมประกันชีวิตหมู่
เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมสุขภาพ (Fax Claim) - พิจารณาเอกสารทางการแพทย์ก่อนจ่ายสินไหมทดแทน พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลของผู้เอาประกัน - พิจารณาและอนุมัติใบ Fax Claim / เรื่องค่าสินไหมทดแทนกรณีต่างๆ - พิจา...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ