เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . INTERNATIONAL MARKETING OFFICER (เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ)
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ และเป็นตัวกลางในการบริการลูกค้าต่างประเทศ - ติดต่อภายในองค์กรเพื่อประสานงาน เรื่อง SHIPMENT และอื่นๆที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย - ติดตาม เก็บข้อมูลและประวัติลูกค้า - วาง...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต/ ผู้ช่วยควบคุมการผลิต
*** ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต - วางแผนการผลิตประจำวันและติดตามแผน - ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทำงาน และเครื่องจักร - ตรวจสอบการวางแผนการเบิกวัตถุดิบ - จัดทำ QOB ***ตำแหน่ง ผู...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัทฯ
22 พ.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ