เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ควบคุมการตรวจสอบวัสดุบรรจุ(OFF TOOL)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจสอบวัสดุบรรจุที่เป็นตัวอย่างทดสอบ(OFF TOOL) - ทบทวนและพิจารณาผลการตรวจสอบวัสดุบรรจุตามวิธีการตรวจสอบ และ Specification - ดูแล Calibrate อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในส่วนที่รับ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 60
2 . ผู้ควบคุมการผลิต ( Production Supervisor)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ตรวจสอบให้ผลผลิตได้ตามแผน - ตรวจสอบ ควบคุมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร - ตรวจวิเคราะห์ รายงานการผลิต การเกิดของเสีย - ตรวจสอบ คิดค้นพัฒนาวิธีการทำงานหรือเพิ่มผลผลิต - ตรวจสอบทบทวนแผนการ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ ( INTERNATIONAL MARKETING OFFICER)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ และเป็นตัวกลางในการบริการลูกค้าต่างประเทศ - ติดต่อภายในองค์กรเพื่อประสานงาน เรื่อง SHIPMENT และอื่นๆที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย - ติดตาม เก็บข้อมูลและประวัติลูกค้า - ราย...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน 20k-30k (ตามประสบการณ์)
19 ก.ย. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ