เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Supervisor
- ควบคุม ตรวจสอบการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต - ตรวจสอบ ทบทวนแผนการผลิต และกำลังการผลิต - ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานการผลิต และการเกิดของเสีย - ควบคุม ตรวจสอบบุคลากร เครื่องจักร วัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ให้ม...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 58
2 . PRODUCT DEVELOPMENT SUPERVISOR (House Hold)
- ดูแล, พัฒนาสูตรและเตรียมตัวอย่าง ตามที่ลูกค้าต้องการ - ดูแลการจัดทำและตรวจสอบ Master Formula ที่ต้องการใช้ผลิต - ควบคุมการจัดเจรียมสูตรและตัวอย่างที่ลูกค้าขอ พร้อมทำ Trial Batch - ติดตาม กำกับ ดู...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ