เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Leader (Toiletry & Oral Care)
- จัดเตรียมตัวอย่าง วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบการใช้งาน - สังเกตการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนการทดลอง - รายงานผลของงานที่ได้รับมอบหมาย สภาพและจำนวนเครื่องมือ - ดูแลตรวจรับ MATERIALS ที่สั่งซื้อ หรือเบ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
2 . PRODUCT DEVELOPMENT SUPERVISOR (Hair Care)
- ดูแล, พัฒนาสูตรและเตรียมตัวอย่าง ตามที่ลูกค้าต้องการ - ดูแลการจัดทำและตรวจสอบ Master Formula ที่ต้องการใช้ผลิต - ควบคุมการจัดเจรียมสูตรและตัวอย่างที่ลูกค้าขอ พร้อมทำ Trial Batch - ติดตาม กำกับ ดู...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ