เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยควบคุมงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศ
- วางแผน Preventive Maintenance ระบบปรับอากาศ - วางแผน Preventive Maintenance ระบบ Air Compressor - ควบคุมดูแลซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศและ Air Compressor - ควบคุมดูแลงานซ่อม/สร้างตามใบเเจ้ง - ดูแลรัก...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
2 . Planning Officer
- จัดทำแผนความต้องการวัสดุบรรจุประจำเดือน - ประสานงานกับส่วนงานจัดซื้อเกี่ยวกับการออกใบขอซื้อ(PR) - ประสานงานกับส่วน Co-ordinator เพื่อแจ้งข้อมูลความพร้อมสำหรับการสั่งผลิต - ควบคุมและติดตามปริมาณ S...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัสดุบรรจุ (Purchasing Officer)
- ประสานงานกับส่วนวางแผนในการจัดทำแผนนำเข้าวัสดุบรรจุ - ติดตามและต่อรองการนำเข้าวัสดุบรรจุที่รับผิดชอบให้ทันทีเเละเพียงพอต่อแผนการผลิต - จัดทำเอกสารการสั่งซื้อวัสดุบรรจุและติดตามจนจบกระบวนการ เเละจั...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม
- สืบค้นกฎหมายและจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน - จัดเตรียม/จัดเก็บเอกสารประกอบการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร - จัดเตรียม/ยื่นต่ออายุเอกสารประกอบการขอใบรับรองและใบอ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ