เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&Dเครื่องสำอาง
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ของเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด - จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทรนด์ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อลูกค้า - บันทึกข้อมูล New Product history Design และทำร...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
- ติดต่อลูกค้าในประเทศเเละต่างประเทศ - ติดตามเก็บข้อมูลประวัติลูกค้า - รายงานสรุปผลข้อมูลปฏิบัติงานประจำเดือน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 60
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ
- ดูแลรักษาซ่อมระบบปรับอากาศ Chiller,Cooling Tower,AHU,VAV,ปั๊มลม - ซ่อม/สร้าง งานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ - ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
4 . ผู้ช่วยผู้ควบคุมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
- ค้นหา และ Review ข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยต่างๆจากวารสาร internet - ติดต่อ Supplier ต่างประเทศ เพื่อค้นหา RM และผู้รับจ้างผลิต - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การทดลอง วิเคราะห์ สรุปและรายงานผล - จัดท...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
5 . พนักงานคลังสินค้า/พนักงานสโตร์
- จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามพื้นที่ ที่กำหนด - จัดสินค้าให้ถูกต้องตามแบบ FIFO - จัดทำรายงาน Transfer Location ให้ ERP - ตรวจสอบรับคืนสินค้าสั่งผลิต

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ(Safety Officer)
- ดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด - ดำเนินการประสานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานด้านความปลอดภัย - งานวิทยากรอบรมเรื่อง ความปลอดภัย - ช่วยดูแลง...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
7 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร ,รับ-ส่งเอกสาร ,รับเจ้าหน้าที่ไปติดต่อหน่วยงานภายนอก เช่น ธนาคาร, ไปรษณีย์ และทำธุรกรรมต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
8 . RECEPTIONIST OFFICER
- ทำหน้าที่ต้อนรับ Visitor เยี่ยมชมงาน - รับจองและดูแลความพร้อมใช้งานงานห้องรับแขกและห้องประชุม - ดูแลความพร้อมการใช้งาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโทรสาร - รับโทรศัพท์และประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายใ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ