เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
-ติดต่อลูกค้าต่างประเทศและเป็นตัวกลางในการบริการลูกค้าต่างประเทศ -ติดตามและเก็บประวัติลูกค้า -ประสานงาน และจัดเตรียมงานแสดงสินค้าต่างๆ -จัดทำรายงานสรุปผลปฏิบัติประจำเดือน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ
19 ส.ค. 57
2 . ผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต
- ควบคุมตรวจสอบให้ผลผลิตได้ตามแผนผลิต - ดูแล ตรวจบุคลากรเครื่องมือ เครืองจักรให้มีความพร้อม - คิดค้นตรวจสอบพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต - ตรวจสอบรายการ การผลิตและการตัดของเสีย

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ