เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . LAB.TECHNICIAN
- ตรวจสอบทางกายภาพ และเคมีของวัตถุดิบเครื่องสำอาง - จัดเก็บ STANDARD และบันทึกต่างๆให้ครบถ้วน - เตรียมสารละลายเคมี และ STANDARD สารมาตรฐาน - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาเครื่องมือ / เครื่องแก้ว ให้พ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
2 . เจ้าหน้าที่พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
- ดำเนินงานแก้ไข ปรับปรุง ทั้งสูตรการผลิต และกระบวนการผลิต - คัดเลือก Alternative Sourec RM - Rework ผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อแก้ไขความผิดปกติ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ