เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . W/H Leader (เจ้าหน้าที่คลังวัสดุ/วัตถุดิบ)
-ควบคุมและดูแลการรับสินค้า,การส่งคืนสินค้าให้ Supplier -ควบคุมดูแลการจัดการการเก็บสินค้าตาม Location -ควบคุมดูแลการจ่ายสินค้าตามระบบ FIFO -ควบคุมดูแลการตรวจการรับคืนสินค้า -ควบคุมดูแลรักษาอุปกรณ์ก...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
2 . Product Development Supervisor(Cosmetic)
-มอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุม ดูแล ติดตาม -ค้นคว้าและพัฒนาจากสูตรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง -ประสานงานภายในแผนกและระหว่าแผนกรวมถึงการติดต่อลูกค้าและ supplier -จัดทำฉลาก Ingredient list แ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
3 . R&D Leader/Supervisor (Cosmetic)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง หรือสินค้าตามความต้องการ ของลูกค้า - จัดเตรียมสูตรและตัวอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบ ควบคุมการเบิก,คืน การใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ