เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . LEADER/ASST.SUPERVISOR (ผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต)
- ควบคุมตรวจสอบให้ผลผลิตได้ตามแผนการผลิต - คิดค้น ตรวจสอบ พัฒนาวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต - ตรวจสอบทบทวนแผยการผลิต และกำลังการผลิต - ดูแลตวจสอบบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร ให้มีความพร้อมในการทำ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ
27 ม.ค. 58
2 . SENIOR PRODUCT DEVELOPMENT SUPERVISOR
ดูแล,พัฒนาสูตรและการเตรียมตัวอย่าง เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ควบคุมการจัดเตรียมสูตรและตัวอย่างที่ลูกค้าขอ ตรวจสอบฉลาก Ingredient และเอกสารต่างประเทศ ติดตามผล,กำกับดูแลและพิจารณาผล Sta. ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ