เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต
- ควบคุม ตรวจสอบ ให้ผลผลิตได้ตามแผนการผลิต - ดูแล ตรวจสอบ บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร - พัฒนาวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดของเสีย - แจกจ่ายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานใต้บังคับบั...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
2 . R&Dเครื่องสำอาง
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง - บันทึกข้อมูล New Product history Design และทำราคา Bulk ของผลิตภัณฑ์ใหม่ - เตรียมตัวอย่าง การทดสอบการใช้งาน STABILITY TEST และ COMPATIBILITY TEST - ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ประสานงานกับส่วนงานวางแผนในการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - จัดหาตัวอย่างวัสดุบรรจุรวมถึงสินค้าสำหรับส่งเสริมการขายจากผู้ผลิตต่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่หรือ Redesing วัสดุเดิม - ติดต่อประสานงานก...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
4 . Planning Officer
- จัดทำแผนความต้องการวัสดุบรรจุประจำเดือน - ประสานงานกับส่วนงานจัดซื้อเกี่ยวกับการออกใบขอซื้อ(PR) - ประสานงานกับส่วน Co-ordinator เพื่อแจ้งข้อมูลความพร้อมสำหรับการสั่งผลิต - ควบคุมและติดตามปริมาณ S...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ