เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ(วัตถุดิบเครื่องสำอาง)
-ตรวจวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ เคมี ของวัตถุดิบ ทางด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง -ตรวจสอบบันทึกผลการวิเคราะห์ -ดูแลการจัดเก็บ STANDARD และบันทึกต่างๆ -จัดเตรียมสารเคมี และ SRANDARDIZATION -ดำเนินการส...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
2 . Production development Leader/Supervisor (Cosmetic)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง หรือสินค้าตามความต้องการ ของลูกค้า - จัดเตรียมสูตรและตัวอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ - ตรวจสอบ ควบคุมการเบิก,คืน การใช้วัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
3 . DOCUMENT & QUALITY RECORD OFFICER
- จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ เช่น GMP,HACCP,ISO9001,ISO14001 - ดูแลงานและประสานด้านธุรการของแผนก - เวียนเอกสารภายใน-ภายนอกแผนก - จัดเก็บบันทึก/แก้ไขปรับปรุง/ทำลายเอกสารหมดอายุ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ