เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SAFETY OFFICER
- ดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด - จัดทำนโยบาย เป้าหมายความปลอดภัย งานตรวจ รายงานความปลอดภัย - จัดทำป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย ตรวจสอบถังดับเพลิง ประเมินความเสี่ยง - จัดทำแผน...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ - ติดตามเก็บข้อมูลประวัติลูกค้า - รายงานสรุปผลข้อมูลปฏิบัติงานประจำเดือน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ก.พ. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ