เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
- ดำเนินการแจกจ่าย-เรียกคืนเอกสารระบบคุณภาพ - ดำเนินการ Update/ตรวจสอบบันทึกเเละทำลายเอกสารระบบคุณภาพ - Uddate Master list เอกสารระบบคุณภาพ - จัดทำรายงานสรุป CAR/PAR/OBS. - ดำเนินการจัดทำรายงานสร...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
2 . พนักงานคลังสินค้า/พนักงานสโตร์
- จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามพื้นที่ ที่กำหนด - จัดสินค้าให้ถูกต้องตามแบบ FIFO - ตรวจสอบรับคืนสินค้าสั่งผลิต

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่วิจัยเเละพัฒนาเครื่องสำอาง( R&D Cosmetic)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ของเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด - จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทรนด์ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อลูกค้า - บันทึกข้อมูล New Product history Design และทำร...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
4 . พนักงานคุมเครื่องจักร/ Machine Operator
-จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ให้ถูกหลัก GMP -ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ปฏิบัติงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย -ประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักร และทำการปรับตั้งให้สามารถผลิตงานได้ตามมาตรฐ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ ( INTERNATIONAL MARKETING OFFICER)
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ และเป็นตัวกลางในการบริการลูกค้าต่างประเทศ - ติดต่อภายในองค์กรเพื่อประสานงาน เรื่อง SHIPMENT และอื่นๆที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย - ติดตาม เก็บข้อมูลและประวัติลูกค้า - ราย...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 พ.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ