เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ASSISTANT GRAPHIC DESIGNER (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศิลป์)
- รับผิดชอบงานแก้ไขและดูแล ฉลากสินค้า - รับผิดชอบงานพิมพ์ฉลากสินค้า - จัดเก็บระบบไฟล์งาน AW ให้ครบถ้วนถูกต้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
2 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
- ตรวจเช็คสินค้าและเปรียบเทียบเอกสารก่อนนำสินค้าขึ้นรถ - ตรวจเช็คสินค้ากับลูกค้าให้ถูกต้องขณะทำการส่งมอบสินค้า - ทำความสะอาดเเละตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งาน - บันทึกการใช้รถส่งสินค้าเเละงานอื่นๆที่...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
3 . ช่างบำบัดน้ำเสีย (WASTE WATER MAINTENANCE)
- ดูแลรักษาซ่อมเครื่องระบบบำบัดน้ำเสีย - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องระบบบำบัดน้ำเสีย - บันทึกข้อมูลการบำบัดน้ำเสียประจำวันและประจำเดือน - ซ่อม/สร้าง ตาทใบเเจ้งงานทั่วไป

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
4 . พนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ (PD.CREW)
- จัดเตรียมตัวอย่าง วิเคราะห์ ตรวจสอบ ทดสอบการใช้งาน - สังเกตการเปลี่ยนแปลงในแต่ละขั้นตอนการทดสอบ บันทึกข้อมูล - รายงานผลของงานที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจรับ จัดเก็บวัตถุดิบที่สั่งซื้อหรือเบิกให้ถูกต้อ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยเเละพัฒนาเครื่องสำอาง( R&D Cosmetic)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ของเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด - จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทรนด์ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อลูกค้า - บันทึกข้อมูล New Product history Design และทำร...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ