เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้ควบคุมการผลิต
- ควบคุมตรวจสอบให้ผลผลิตได้ตามแผนผลิต - ดูแล ตรวจบุคลากรเครื่องมือ เครืองจักรให้มีความพร้อม - คิดค้นตรวจสอบพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต - ตรวจสอบรายการ การผลิตและการตัดของเสีย

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
2 . ASST.SUPERVISOR (TOILETRY)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครืองสำอางหรือสินค้าอื่นๆ ตามความ ลูกค้าต้องการ - ดูแล ติดตาม แก้ไขปัญหา และรายงานผล กับผู้บังคับบัญชา

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ
28 ก.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ