เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ - คอยติดตามเก็บข้อมูลประวัติลูกค้า - ทำรายงานสรุปผลปฏิบัติประจำเดือน

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
2 . PRODUCT DEVELOPMENT SUPERVISOR (House Hold)
- ดูแล, พัฒนาสูตรและเตรียมตัวอย่าง ตามที่ลูกค้าต้องการ - ดูแลการจัดทำและตรวจสอบ Master Formula ที่ต้องการใช้ผลิต - ควบคุมการจัดเจรียมสูตรและตัวอย่างที่ลูกค้าขอ พร้อมทำ Trial Batch - ติดตาม กำกับ ดู...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ