เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ควบคุมงานระบบคุณภาพ (Quality System Supervisor)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุม/ดูแล/ประสานงานเกี่ยวกับงานระบบคุณภาพ - จัดทำ/ควบคุมดูเเล/ประสานงานเกี่ยวกับการเตรียมแผนดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพ(QMS PLAN) - จัดทำ/ควบคุมดูเเล/ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 60
2 . ผู้ควบคุมการตรวจสอบวัสดุบรรจุ(OFF TOOL)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจสอบวัสดุบรรจุที่เป็นตัวอย่างทดสอบ(OFF TOOL) - ทบทวนและพิจารณาผลการตรวจสอบวัสดุบรรจุตามวิธีการตรวจสอบ และ Specification - ดูแล Calibrate อุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในส่วนที่รับ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ (INTERNATIONAL MARKETING OFFICER)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ และเป็นตัวกลางในการบริการลูกค้าต่างประเทศ - ติดต่อภายในองค์กรเพื่อประสานงาน เรื่อง SHIPMENT และอื่น ๆ ที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย - ติดตาม เก็บข้อมูล และประวัติลูกค้า - ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
3 อัตรา
เงินเดือน 20k-30k (ตามประสบการณ์)
23 พ.ย. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ