เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . LINE LEADER
- ควบคุมดูแลให้ผลผลิตได้ตามแผนการผลิต - พัฒนาวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดขอเสีย - ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ - สรุปรายงานการผลิต

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ
22 พ.ย. 57
2 . SENIOR PRODUCT DEVELOPMENT SUPERVISOR
ดูแล,พัฒนาสูตรและการเตรียมตัวอย่าง เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ ควบคุมการจัดเตรียมสูตรและตัวอย่างที่ลูกค้าขอ ตรวจสอบฉลาก Ingredient และเอกสารต่างประเทศ ติดตามผล,กำกับดูแลและพิจารณาผล Sta. ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ