เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SUPERVISOR (TOILETRY)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครืองสำอางหรือสินค้าอื่นๆ ตามความ ลูกค้าต้องการ - ดูแล ติดตาม แก้ไขปัญหา และรายงานผล กับผู้บังคับบัญชา

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ
19 เม.ย. 57
2 . PRODUCITON SUPERVISOR
1. ควบคุม ตรวจสอบบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร 2. ดูแลประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ 3. ตรวจสอบ ทบทวน แผนการผลิต และกำลังการผลิต 4. ตรวจสอบวิเคราะห์รายงานการผลิตและการเกิดของเสีย 5. สน...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับทางบริษัท
19 เม.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ