เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตประจำวันและติดตามแผน - ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของแผนก - ประเมินประสิทธิภาพของเครื่องจักร - ตรวจสอบการวางแผนการเบิกวัตถุดิบ - จัดทำ QOB

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ
27 มี.ค. 58
2 . ผู้ช่วยควบคุมการผลิต Asst. Production Supervisor
- ควบคุมตรวจสอบให้ได้ผลผลิตได้ตามแผน - ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์,เครื่องมือ,เครื่องจักร - คิดค้น ตรวจสอบ พัฒนาวิธีการทำงานให้พร้อมผลิต - ตรวจสอบทบทวนแผนการผลิตและกำลังการผลิต - ตรวจสอบ ประเมินผลปฏิบัติงา...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับบริษัทฯ
27 มี.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ