เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ASSISTANT GRAPHIC DESIGNER (ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศิลป์)
- รับผิดชอบงานแก้ไขและดูแล ฉลากสินค้า - รับผิดชอบงานพิมพ์ฉลากสินค้า - จัดเก็บระบบไฟล์งาน AW ให้ครบถ้วนถูกต้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
2 . ผู้ควบคุมการผลิต ( Production Supervisor)
- ควบคุม ตรวจสอบให้ผลผลิตได้ตามแผน - ตรวจสอบ ควบคุมบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร - ตรวจวิเคราะห์ รายงานการผลิต การเกิดของเสีย - ตรวจสอบ คิดค้นพัฒนาวิธีการทำงานหรือเพิ่มผลผลิต - ตรวจสอบทบทวนแผนการ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
4 . R&D เครื่องสำอาง
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ของเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด - จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทรนด์ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อลูกค้า - บันทึกข้อมูล New Product history Design และทำร...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ดำเนินการจัดซื้อและจัดหา Raw Material /Package พร้อมติดตามการส่งสินค้า - เจราจาต่อรองกับผู้ขายในทิศทางลดต้นทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าเเละจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดหาตัวอย...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ