เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer)
- จัดทำใบขอซื้อ (PR),ใบสั่งซื้อ(PO)พร้อมติดตามการส่งสินค้าให้ทันตามความต้องการ - จัดหา Alternative Source และต่อรองราคากับ supplierในทิศทางลดต้นทุนและทันกับความต้องการ - ประสานงานกับ supplier เเละผู...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม
- สืบค้นกฎหมายและจัดทำรายงานสรุปประจำเดือน - จัดเตรียม/จัดเก็บเอกสารประกอบการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร สถานที่นำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร - จัดเตรียม/ยื่นต่ออายุเอกสารประกอบการขอใบรับรองและใบอ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
3 . W/H Leader (หัวหน้างานคลังวัสดุ/วัตถุดิบ)
- ควบคุมดูแลการรับสินค้า,การส่งคืนสินค้าให้ Supplier - ควบคุมจัดเก็บเก็บสินค้าตาม Location - ควบคุมจัดจ่ายสินค้าตามระบบ FIFO - ดูเเลรักษาอุปกรณ์การทำงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ