เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Supervisor
-วางแผนดำเนินงาน ควบคุมตรวจสอบข้อกำหนด ระบบ OHSAS 18001 -วางแผนดำเนินงานควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกตั้ง คปอ.แต่งตั้ง จป.บริหาร/จป.หัวหน้างาน,ฝึกอพยพหนีไฟ -วิเคราะห...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ต.ค. 57
2 . LINE LEADER
- ควบคุมดูแลให้ผลผลิตได้ตามแผนการผลิต - พัฒนาวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดขอเสีย - ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ - สรุปรายงานการผลิต

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงกับทางบริษัทฯ
18 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ