เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ
- ดำเนินการแจกจ่าย-เรียกคืนเอกสารระบบคุณภาพ - ดำเนินการ Update/ตรวจสอบบันทึกเเละทำลายเอกสารระบบคุณภาพ - Uddate Master list เอกสารระบบคุณภาพ - จัดทำรายงานสรุป CAR/PAR/OBS. - ดำเนินการจัดทำรายงานสร...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 60
2 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
- ตรวจเช็คสินค้าและเปรียบเทียบเอกสารก่อนนำสินค้าขึ้นรถ - ตรวจเช็คสินค้ากับลูกค้าให้ถูกต้องขณะทำการส่งมอบสินค้า - ทำความสะอาดเเละตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งาน - บันทึกการใช้รถส่งสินค้าเเละงานอื่นๆที่...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 60
3 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
- ขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า-รถโฟล์คลิฟท์น้ำมันเพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าพื้นที่ ที่กำหนด พร้อมบันทึก Location - ขับรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า-รถโฟล์คลิฟท์น้ำมันเพื่อตักสินค้าขึ้น-ลง ก่อนการทำการตรวจรับและทำการจัดส่ง ...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยเเละพัฒนาเครื่องสำอาง( R&D Cosmetic)
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรใหม่ของเครื่องสำอาง ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าเเละตลาด - จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และเทรนด์ใหม่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อลูกค้า - บันทึกข้อมูล New Product history Design และทำร...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (Overseas Purchasing Officer)
- ดำเนินการจัดซื้อและจัดหา Raw Material /Package พร้อมติดตามการส่งสินค้า - เจราจาต่อรองกับผู้ขายในทิศทางลดต้นทุน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำเข้าสินค้าเเละจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดหาตัวอย...

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ