เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชี
ลูแลบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหน้า

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ หรือตามตกลง
24 ก.พ. 60
2 . พนักงานควบคุมสินเชื่อ
การควบคุมและตรวจสอบเครดิตที่ให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อของ บริษัท ฯ

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
3 . ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ (ในเขตภาคกรุงเทพ )รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอ และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท และหาลูกค้าใหม่ 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 3.รายงานการขาย ความเคลื่อนไหว และสภาพการแข่งขันในการตลาดให้หั...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 ก.พ. 60
4 . เภสัชกรแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 ก.พ. 60
5 . หัวหน้าแผนก Billingรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายขาย / Sales จัดทำเอกสารในการเก็บเงิน วางบิล - รับเช็ค ติดตามหนี้ค้างชำระ เช็ค Statement ประจำเดือน ดูแลเรื่องบิล จัดเตรียมบิล ส่งให้ Sales จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ