เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายสินค้านำเข้า ด่วนมาก!!!
เป็นตัวแทนขายสินค้านำเข้า เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
28 ส.ค. 57
2 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ ด่วนมาก!!!
เป็นตัวแทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
28 ส.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ