เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายสินค้านำเข้า ด่วนมาก!!!
เป็นตัวแทนขายสินค้านำเข้า เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 ม.ค. 58
2 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ภาคเหนือ ด่วนมาก!!!
เป็นตัวแทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 ม.ค. 58
3 . เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา ด่วนมาก!!!
ดูแลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ