เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการแผนกขายยา
1. จัดทำเอกสารด้านงานขายยา 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และพนักงานขายยา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
31 ต.ค. 57
2 . พนักงานขายสินค้านำเข้า ด่วนมาก!!!
เป็นตัวแทนขายสินค้านำเข้า เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
29 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ