เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกขายยา รพ. ทีมกรุงเทพ
ดูแลการขายยาของทีมพนักงานขายยา ให้กับโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพ

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 เม.ย. 60
2 . R&D PHARMACIST
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ต่างๆ

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 60
3 . ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ รพ.ใน จ.ภูเก็ต จ.สครศรีธรรมราช
1.นำเสนอขาย ให้กับโรงพยาบาล 2.คัดเลือกลูกค้าที่ดีและควบคุมการปล่อยสินเชื่อ 3.ช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าหลังการขาย โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท 4.และตามที่ได้รับมอบหมาย แล...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 60

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 60
5 . เภสัชกรแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 เม.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ