เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายสินค้านำเข้า ด่วนมาก!!!
เป็นตัวแทนขายสินค้านำเข้า เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ก.ค. 57
2 . นักวิเคราะห์ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
วิเคราะห์ยาระหว่างผลิต และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ก.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ