เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโรงงาน ด่วนมาก!!!
- วางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - ดูแล จัดเก็บ เอกสาร - ลงประวัติการซ่อมแซมเครื่องจักร - สามารถซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตได้เป็นอย่างดี

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
10 เม.ย. 57
2 . เภสัชกรแผนกผลิต ด่วนมาก!!!
ดูแลการผลิตยาและตรวจสอบเอกสารในแผนกผลิตยาเม็ด

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
10 เม.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ