เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นตามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษัท 2. ดูแลงานด้านการสรรหาว่าจ้างบุคลากร กระบวนการรับสมัคร ทดสอบ สัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานใหม่ที่มีความรู้และคว...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
2 . Billing and Credit Control Supervisor
1. บริหารจัดการ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเก็บหนี้ ให้ครบถ้วน 2. บริหารจัดการทีม Billing เพื่อให้การทำงานในการจัดเก็บบิล และการรับ/ส่งมอบบิล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถวิเคราะห์และ บริหารจัดก...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
3 . ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ (ในเขตภาคกรุงเทพ )รับสมัครด่วน !
1.นำเสนอ และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท และหาลูกค้าใหม่ 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 3.รายงานการขาย ความเคลื่อนไหว และสภาพการแข่งขันในการตลาดให้หั...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 มิ.ย. 60
4 . เภสัชกรแผนกผลิต รับสมัครด่วน !
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 มิ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่แผนก Billingรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายขาย / Sales จัดทำเอกสารในการเก็บเงิน วางบิล - รับเช็ค / เช็ค Statement ประจำเดือน ดูแลเรื่องบิล จัดเตรียมบิล ส่งให้ Sales งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ