เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1.กำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย 2.ควบคุมดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตามนโยบายบริษัทและความต้องการของลูกค้า 3.กำหนดมาตรฐานและควบคุมของสินค้าใหม่ให้กับหน่วยงาน 4.ออกแบบ ทดสอบผลิต...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
1. ดูแลและบริหารงานด้านบัญชีการเงิน 2. จัดทำรายงานงบการเงิน รวมถึงวิเคราะห์งบ รายเดือน รายไตรมาสและรายปี เพื่อเสนอผู้บริหาร 3.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน 4.วางแผนงานด้านภาษีให้สอ...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 59
3 . เภสัชกรแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
7 ธ.ค. 59
4 . เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
ดูแลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ธ.ค. 59
5 . ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ (ในเขตภาคใต้ )รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
6 ธ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ