เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการแผนกเครื่องมือแพทย์
1. จัดทำเอกสารด้านงานขาย 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. รับโทรศัพท์จากลูกค้า และบันทึกรายละเอียดการติดต่อให้ครบถ้วน

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 ต.ค. 57
2 . พนักงานขายสินค้านำเข้า ด่วนมาก!!!
เป็นตัวแทนขายสินค้านำเข้า เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 ต.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ