เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิเคราะห์ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
วิเคราะห์ยาระหว่างผลิต และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 59
2 . เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
ดูแลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
3 . เภสัชกรแผนกงานทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารทะเบียนยา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 59
4 . เภสัชกรแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 59
5 . พนักงานแผนก IT
-ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร -ดูแลระบบ LAN, Network , คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ด้าน IT ภายในองค์กร เช่น Mobile computer, Barcode printer, Scanner -จัดทำ และดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ