เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแผนก IT
ดูแล แก้ไข ปัญหาเกี่ยวกับ Software Hardware เบื้องต้น ประสานงานกับผู้ดูแลงาน IT

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
6 ก.พ. 59
2 . โอเปอเรเตอร์
รับโทรศัพท์ , ประชาสัมพันธ์ , พิมพ์งานเอกสาร

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
6 ก.พ. 59
3 . ผู้ช่วยเภสัชกรแผนกผลิต ด่วนมาก!!!
ดูแลการชั่งวัตถุดิบในการผลิตยา ดูแล Line การผลิต

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
6 ก.พ. 59
4 . เภสัชกรแผนกผลิต ด่วนมาก!!!
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
6 ก.พ. 59
5 . เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนา ด่วนมาก!!!
ดูแลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ