เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ (ในเขตภาคกรุงเทพ )รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
12 ม.ค. 60
2 . Billing Supervisorรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ ประสานงานกับฝ่ายขาย / Sales จัดทำเอกสารในการเก็บเงิน วางบิล รับเช็ค ติดตามหนี้ค้างชำระ เช็ค Statement ประจำเดือน ดูแลเรื่องบิล จัดเตรียมบิล ส่งให้ Sales จัดทำรายงานสรุปการรับเงิน ...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ม.ค. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1.กำหนดแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย 2.ควบคุมดูแลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตามนโยบายบริษัทและความต้องการของลูกค้า 3.กำหนดมาตรฐานและควบคุมของสินค้าใหม่ให้กับหน่วยงาน 4.ออกแบบ ทดสอบผลิต...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
11 ม.ค. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
1. ดูแลและบริหารงานด้านบัญชีการเงิน 2. จัดทำรายงานงบการเงิน รวมถึงวิเคราะห์งบ รายเดือน รายไตรมาสและรายปี เพื่อเสนอผู้บริหาร 3.ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน 4.วางแผนงานด้านภาษีให้สอ...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
11 ม.ค. 60
5 . เภสัชกรแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
11 ม.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ