เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 ก.ย. 57
2 . พนักงานขายสินค้านำเข้า ด่วนมาก!!!
เป็นตัวแทนขายสินค้านำเข้า เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ก.ย. 57
3 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ ด่วนมาก!!!
เป็นตัวแทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
17 ก.ย. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ