เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . STAFF ( SALES-CO)
1.นำเสนอ และส่งเสริมการขายสินค้าของบริษัท และหาลูกค้าใหม่ 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 3.รายงานการขาย ความเคลื่อนไหว และสภาพการแข่งขันในการตลาดให้หั...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
2 . ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ รพ.ใน จ.ภูเก็ต จ.สครศรีธรรมราช
1.นำเสนอขาย ให้กับโรงพยาบาล 2.คัดเลือกลูกค้าที่ดีและควบคุมการปล่อยสินเชื่อ 3.ช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าหลังการขาย โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท 4.และตามที่ได้รับมอบหมาย แล...

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
4 . เภสัชกรแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มี.ค. 60
5 . ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ รพ.ใน จ.สระบุรี
1.นำเสนอขาย ให้กับโรงพยาบาล 2.คัดเลือกลูกค้าที่ดีและควบคุมการปล่อยสินเชื่อ 3.ช่วยแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าหลังการขาย โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท 4.และตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ