เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เภสัชกรแผนกงานทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารทะเบียนยา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 ส.ค. 59
2 . เภสัชกรแผนกผลิตรับสมัครด่วน !
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
23 ส.ค. 59
3 . เภสัชกรแผนกวิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
ดูแลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาของบริษัท

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ