เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยเภสัชกรแผนกผลิต ด่วนมาก!!!
ดูแลการชั่งวัตถุดิบในการผลิตยา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 พ.ย. 58
2 . เภสัชกรแผนกผลิต ด่วนมาก!!!
- ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาน้ำ ยาครีม 1 อัตรา - ดูแลการผลิตยาในแผนกผลิตยาเม็ด ยาแคปซูล 1 อัตรา

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 พ.ย. 58
3 . วิศวกรโรงงาน ด่วนมาก!!!
- สามารถซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตได้เป็นอย่างดี - สามารถไปประจำที่นิคมสินสาครได้

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 พ.ย. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ