เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรพัฒนาระบบ
- ดูแลงาน Supply Chain - ดูแลงาน Operation

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ก.พ. 59
2 . วิศวกรโยธา
ด่วน!!

- คำนวณได้ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
3 . สถาปนิก
ด่วน!!

- เป็นที่ปรึกษาลูกค้า แนะนำสินค้าด้านเทคนิคในการเลือกใช้วัสดุตกแต่ง ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า - ออกแบบ/เสนอแบบ ห้องน้ำ ห้องครัว - ประมาณการจำนวนสินค้า ที่ใช้ตกแต่งห้องน้ำ ห้อง...

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
4 . ผู้อำนวยการสาขา
ด่วน!!

- บริหารร้าน/สาขาที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลพนักงานในสาขา - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -รักษามาตรฐานร้านตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
10 ก.พ. 59
5 . พนักงานจัดซื้อภายในประเทศ จ.ร้อยเอ็ด
ทำหน้าที่เปิดใบสั่งซื้อ ติดต่อประสานงานกับบริษัทตัวแทนจำหน่าย ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
6 . Programmer
ด่วน!!

เขียนโปรแกรมต่าง ๆที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาโปรแกรมบน Web site

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
10 ก.พ. 59

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
10 ก.พ. 59
8 . พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด)
ด่วน!!

- ประสานงานกับผู้แทนขายต่างประเทศ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าและกำหนดมาตรฐานสินค้า - สั่งซื้อและตรวจรับสินค้า

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
9 . การตลาดและงานขายด่วน!!
- สำรวจตลาด/การขาย ในเขตพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย - ประสานงานและวางแผนร่วมกับการตลาดส่วนกลาง - ประสานงานด้านการขายกับสาขาต่างๆ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
10 ก.พ. 59
10 . รองผู้อำนวยการสาขา ฝ่ายโครงสร้าง/ฝ่ายขายปลีก
ด่วน!!

ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ขายตามฝ่ายที่ได้รับผิดชอบ ดูแลพนักงานในฝ่าย บริหารสินค้าและยอดขายที่รับผิดชอบ รักษามาตรฐานร้านตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ก.พ. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ