เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
- บริหาร ควบคุม ดูแลระบบการกระจายสินค้า และคลังอัตโนมัติ - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน ระบบการกระจายสินค้า และระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้า(ASRS)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 60
2 . Digital Graphic Designer
Design และผลิตสื่อ Digital & Info.Graphic และ Social Media เพื่อใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า ทั้ง Product & Service ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆทาง Social Network

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่บริหารคลังสินค้า
ดูแลระบบการบริหารคลังสินค้า และกระบวนการทำงาน ดูแลงาน Logistic & Supply chain

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 60
4 . ผู้จัดการฝึกหัด (Operation Management Trainee)
1.รับการฝึกอบรม เรียนรู้งาน และปฏิบัติงานจริงในแต่ละฟังก์ชั่นงานตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด 2.ควบคุมดูแลรับผิดชอบพื้นที่ สินค้า พนักงาน และหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท + รายได้อื่นๆ
19 ก.ย. 60
5 . วิศวกรพัฒนาระบบ
- ดูแลงาน Supply Chain - ดูแลงาน Operation

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 60
6 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ/เขียนแบบงานสถาปัตย์ และงานตกแต่งภายใน - ถอดแบบ/เสนอราคา ประมาณการจำนวนสินค้า - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบที่ได้สั่งดำเนินการ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 60
7 . Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาโปรแกรมบน Mobile application ,Android.iOS

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
19 ก.ย. 60
8 . พนักงาน/ผู้จัดการแผนกวัสดุก่อสร้างต่างๆ
แผนกเครื่องมือช่าง/ ไฟฟ้า/ เครื่องใช้ในบ้านและสวน/ สุขภัณฑ์/ เซรามิค/ เฟอร์นิเจอร์/ ประตู หน้าต่าง/ สี

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
19 ก.ย. 60
9 . พนักงานจัดซื้อ (สำนักงานใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับผู้แทนขายต่างประเทศ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าและกำหนดมาตรฐานสินค้า - สั่งซื้อและตรวจรับสินค้า

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 60
10 . รองผู้อำนวยการสาขา ฝ่ายโครงสร้าง/ฝ่ายขายปลีกรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ขายตามฝ่ายที่ได้รับผิดชอบ ดูแลพนักงานในฝ่าย บริหารสินค้าและยอดขายที่รับผิดชอบ รักษามาตรฐานร้านตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ