เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการตลาด (ประจำ สนง.ใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวสินค้า 3.อืนๆตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
2 . วิศวกรพัฒนาระบบ
- ดูแลงาน Supply Chain - ดูแลงาน Operation

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
3 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- คำนวณได้ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
4 . สถาปนิกรับสมัครด่วน !
- เป็นที่ปรึกษาลูกค้า แนะนำสินค้าด้านเทคนิคในการเลือกใช้วัสดุตกแต่ง ออกแบบห้องน้ำ ห้องครัว ที่เหมาะสมให้กับลูกค้า - ออกแบบ/เสนอแบบ ห้องน้ำ ห้องครัว - ประมาณการจำนวนสินค้า ที่ใช้ตกแต่งห้องน้ำ ห้อง...

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
5 . ผู้อำนวยการสาขารับสมัครด่วน !
- บริหารร้าน/สาขาที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลพนักงานในสาขา - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -รักษามาตรฐานร้านตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 59
6 . Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนาโปรแกรมบน Mobile application ,Android.iOS

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
24 พ.ค. 59
7 . พนักงานจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำสำนักงานใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับผู้แทนขายต่างประเทศ - พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าและกำหนดมาตรฐานสินค้า - สั่งซื้อและตรวจรับสินค้า

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 59
8 . การตลาดและงานขายรับสมัครด่วน !
- สำรวจตลาด/การขาย ในเขตพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย - ประสานงานและวางแผนร่วมกับการตลาดส่วนกลาง - ประสานงานด้านการขายกับสาขาต่างๆ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 59
9 . รองผู้อำนวยการสาขา ฝ่ายโครงสร้าง/ฝ่ายขายปลีกรับสมัครด่วน !
ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ขายตามฝ่ายที่ได้รับผิดชอบ ดูแลพนักงานในฝ่าย บริหารสินค้าและยอดขายที่รับผิดชอบ รักษามาตรฐานร้านตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ