เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำ สาขาทาวน์ อิน ทาวน์(ลาดพร้าว94) ด่วน!
คุณสมบัติ -ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 -40 ปี -วุฒิ ม. 6, ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ คัดเลือก และทราบผลทันที่ !! ที่แม็คโคร สำนักงานใหญ่ (สาขาลาดพร้าว)ได้ทุกวันที่ อาคาร ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
3 ก.ค. 58
2 . QC Staff
• ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้าอาหารทะเล อาหารแช่เย็น ผักผลไม้ ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน • ดูแลและตรวจสอบคุณภาพสินค้า Import Frozen/Import Fruit ให้ได้ตามมาตรฐานกำหนด • ดูแลและตรวจสอบคุณภาพการตรวจสอบสารปน...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
3 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ค. 58
4 . แม็คโคร รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง Bakery วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
แม็คโคร รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง Bakery วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว อาคาร 1 ชั้น 2 เวลา 8.30 - 15.00 น. กรุณาลงทะเบียนสัมภาษณ์ล่วงหน้าที่คุณจิราวัฒน์ โทร 027231210...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
3 ก.ค. 58

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
3 ก.ค. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจำสาขา) ด่วนมาก !!
รายละเอียดงานที่ต้องทำที่สาขา มีดังนี้ -รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
3 ก.ค. 58
7 . Internal Audit (สัญญาจ้างรายปี)
รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
3 ก.ค. 58
8 . Administrator Staff (สัญญาจ้างรายปี ประจำสำนักงานใหญ่อาคารจิตต์อุทัย รามคำแหง 73)
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Excel ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
3 ก.ค. 58
9 . ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager - Check Out ) สาขาสตูล
• รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ • รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา • ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันย...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
3 ก.ค. 58
10 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 2 ) สาขาสุราษฎร์ธานี ,สาขาพิษณุโลก สาขานครนายก
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
3 ก.ค. 58
11 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 2) สาขาตราด,สาขาสาทร
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
3 ก.ค. 58
12 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาอุบลราชธานี,สาขาฝาง จ.เชียงราย สาขาระนอง
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
3 ก.ค. 58
13 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - ALC) สาขารามอินทรา สาขาศาลายา สาขาระนอง สาขาชุมแพ สาขาชัยภูมิ สาขาตรัง
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ืNegotiable
3 ก.ค. 58
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาศรีนครินทร์ สาขาคลองหลวง สาขาบึงกาฬ สาขาสุรินทร์ สาขาศาลายา สาขานครศรีธรรมราช สาขาระนอง สาขาปากช่อง สาขานครอินทร์ สาขาพัทยา
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
3 ก.ค. 58
15 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1 ) สาขากำแพงเพชร สาขาเลย สาขาบึงกาฬ
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
3 ก.ค. 58
16 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี,สาขากำแพงเพชร,สาขาแม่สาย, สาขาสกลนคร สาขาราชบุรี สาขาชุมพร สาขาพัทลุง ด่วน! (Section Manager- F&V)
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ค. 58
17 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ สาขาลาดพร้าว สาขาศรีนครินทร์ สาขาจรัญสนิทวงศ์ สาขาสาทร สาขานครสวรรค์ สาขาหาดใหญ่ สาขาบ้านเพ จ.ระยอง(Section Manager - Butchery )
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ค. 58
18 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair) สาขาลาดพร้าว สาขาสุราษฏร์ธานี สาขาสตูล
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
3 ก.ค. 58
19 . Customer Development Manager จำนวนมาก
Location: Makro Head Office Report to : Store General Manager Responsibilities:- • Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opport...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน NA
3 ก.ค. 58
20 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ สาขานครสวรรค์,สาขามุกดาหาร,สาขามหาสารคาม (Section Manager - Bakery )
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ค. 58
21 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง สาขาแจ้งวัฒนะ,สาขารามอินทรา สาขาบางพลี สาขามุกดาหาร สาขานครพนม สาขาสุราษฏร์ธานี สาขาระนอง ด่วน! (Section Manager - Frozen )
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ค. 58
22 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารทะเล สาขาจรัญสนิทวงศ์,สาขาชัยภูมิ,สาขาเพชรบุรี ,สาขามหาสารคาม ด่วน ! (Section Manager - Fish )
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ค. 58
23 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำสาขา (Section Manager : Human Resources )สาขาจันทบุรี ,สาขาราชบุรี ,สาขาสตูล
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ค. 58
24 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด สาขาแม่สอด,สระแก้ว,ลำปาง,รามอินทรา (Fresh Manager) ด่วน!!
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ค. 58
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ