เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถให้ผู้บริหาร ต่างประเทศ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
29 ก.ค. 58
2 . หัวหน้าแผนกสินค้าอาหารแช่แข็ง ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
ควบคุม ดูแล มาตรฐานการขาย การจัดเรียงสินค้า , ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายของบริษัท มอบการบริการด้วยมาตรฐานให้ลูกค้า จัดเตรียมสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 58
3 . หัวหน้าแผนกสินค้าผักและผลไม้ ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
ควบคุม ดูแล มาตรฐานการขาย การจัดเรียงสินค้า , ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายของบริษัท มอบการบริการด้วยมาตรฐานให้ลูกค้า จัดเตรียมสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 58
4 . หัวหน้าส่วนงานบริหารฐานข้อมูล ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
ตรวจสอบเครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสาขาให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และตรวจสอบรายงานต่าง ๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องครบถ้วน และอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 58
5 . ผู้จัดการส่วนงานธุรการบัญชีและบริหารข้อมูล ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน และการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด , จัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายและควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัท ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 58
6 . ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกปลาและอาหารทะเลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายและผลกำไร ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายของบริษัท ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานและวางแผนการอบรมของพนักงานในแผนก ดูแลทรัพย์สินของบริษัทป...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสมาชิก ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ค้นหาและเตรียมข้อมูลลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้าประสานงานติดต่อ กระตุ้นการซื้อสินค้าของลูกค้า ช่วยเหลือและส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้า และจัดกิจกรรมด้านการตลาดของบริษัท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 58
8 . แม็คโคร สาขาเกาะช้าง (สาขาเปิดใหม่) รับสมัครหลายอัตรา
แม็คโครสาขาแพร่ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้ พนักงานขายกลุ่มสินค้าอาหารสด 50 อัตรา พนักงานขายกลุ่มสินค้าบริโภค 10 อัตรา พนักงานขายกลุ่มสินค้าอุปโภค 10 อัตรา พนักงานขายกลุ่มสินค้าเบเกอรี่ 5 อัตร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
9 . แม็คโคร สาขาแพร่ (สาขาเปิดใหม่) รับสมัครหลายอัตรา
แม็คโครสาขาแพร่ เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้ พนักงานขายกลุ่มสินค้าอาหารสด 40 อัตรา พนักงานขายกลุ่มสินค้าบริโภค 30 อัตรา พนักงานขายกลุ่มสินค้าอุปโภค 20 อัตรา พนักงานขายกลุ่มสินค้าเบเกอรี่ 10 อัต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
10 . Butchery Staff (ประจำที่ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย)
- รับผิดชอบช่วยเหลือผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์และหัวหน้างาน สำหรับการจัดการในแผนกเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและกำไร - ควบคุมระดับสต๊อคสินค้า ลดการสูญเสียของสินค้าและค่าใช้จ่ายใน...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
28 ก.ค. 58
11 . พนักงานประจำ สาขาทาวน์ อิน ทาวน์(ลาดพร้าว94) ด่วน!
คุณสมบัติ -ชาย-หญิง อายุตั้งแต่ 18 -40 ปี -วุฒิ ม. 6, ปวช., ปวส. หรือ ปริญญาตรี สมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ คัดเลือก และทราบผลทันที่ !! ที่แม็คโคร สำนักงานใหญ่ (สาขาลาดพร้าว)ได้ทุกวันที่ อาคาร ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
28 ก.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศาลายา
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
13 . Internal Audit (สัญญาจ้างรายปี)
รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
28 ก.ค. 58
14 . Administrator Staff (สัญญาจ้างรายปี ประจำสำนักงานใหญ่อาคารจิตต์อุทัย รามคำแหง 73)
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Excel ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
28 ก.ค. 58
15 . ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager - Check Out ) สาขาสตูล, สาขาตรัง ด่วน!!
• รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ • รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา • ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันย...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 58
16 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food) สาขากำแพงเพชร, ลำพูน, เลย, บึงกาฬ, โคราช, สตูล, รังสิต, นครนายก, พิษณุโลก, สุราษฎร์ธานี ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 58
17 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 2) สาขาตราด ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 58
18 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาสาขาฝาง, ชลบุรี ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 58
19 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - ALC) สาขาลำพูน, ชุมแพ, ชัยภูมิ ด่วน!!
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 58
20 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin) สาขาศรีนครินทร์, บึงกาฬ, สุรินทร์, ระยอง, ปากช่อง, นครอินทร์ ด่วน!!
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 58
21 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1 ) สาขากำแพงเพชร สาขาเลย สาขาบึงกาฬ, สาขาลำพูน, สาขานครราชสีมา ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 58
22 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ สาขาคลองหลวง, กำแพงเพชร, แม่สาย, ราชบุรี, ชุมพร, เกาะสมุย, ศรีนครินทร์ 2ด่วน! (Section Manager- F&V) ด่วน!!
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
23 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ สาขาลาดพร้าว, ศรีนครินทร์, จรัญสนิทวงศ์, สาทร, ฝาง, หาดใหญ่, บ้านเพ และ ศรีนครินทร์ 2 (Section Manager - Butchery ) ด่วน!!
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
24 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair) สาขาลาดพร้าว, เชียงราย, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, สตูล, ระนอง ด่วน!!
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
28 ก.ค. 58
25 . Customer Development Manager จำนวนมาก (ผู้จัดการฝ่ายการตลาด)
Location: Makro Head Office Report to : Store General Manager Responsibilities:- • Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opport...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiate
28 ก.ค. 58
26 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ สาขานครสวรรค์, มหาสารคาม, นครปฐม, ราชบุรี (Section Manager - Bakery ) ด่วน!!
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
27 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง สาขาแจ้งวัฒนะ, ศรีนครินทร์, รามอินทรา, บางพลี, มุกดาหาร, ราชบุรี, สุราษฏร์ธานี, หัวหิน และศรีนครินทร์ 2 ด่วน! (Section Manager - Frozen ) ด่วน!!
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
28 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารทะเล สาขาลาดพร้าว, มหาสารคาม, นครปฐม, เพชรบุรี ด่วน!!
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
29 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำสาขา (Section Manager : Human Resources ) ทั่วประเทศ ด่วน!!
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
30 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด สาขาศรีนครินทร์, รามอินทรา, แม่สอด, โคราช, ชลบุรี, ปรานบุรี (Fresh Manager) ด่วน!!
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ