เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แม็คโคร สาขานครอินทร์ จ.นนทบุรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดงานนัดพบแรงงาน รับสมัครพนักงานกว่า 200 อัตรา-ตำแหน่ง
แม็คโคร สาขานครอินทร์ จ.นนทบุรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี จัดงานนัดพบแรงงาน รับสมัครพนักงานกว่า 200 อัตรา-ตำแหน่ง 1. ผู้จัดการ/ หัวหน้า/ พนักงานขายกลุ่มสินค้าอาหารสด 2. ผู้จัดการ/ หัวหน้...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
200 อัตรา
27 ก.พ. 58
2 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (ประจำสาขา) ด่วนมาก !!
** ทำงาน จ-ศ ที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ระยะเวลา 6 เดือนแรก โดยเน้นศึกษากระบวนการทำงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลแผนกต่างๆ เช่น ฝึกอบรม,บริหารค่าตอบแทน,สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ฯ เพื่อจัดทำ HR procedures ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
27 ก.พ. 58
3 . เจ้าหน้าที่บริหารฐานข้อมูล (ประจำสาขา) ด่วนมาก !!
** ทำงาน จ-ศ ที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ระยะเวลา 6 เดือนแรก โดยต้องสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ เพื่อไป Audit งานของแต่ละสาขาและเรียนรู้งานด้านบัญชีการเงินของสาขาด้วย ** หลังจาก 6 เดือนแรก ต้องสามารถโ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 12,000-15,000
27 ก.พ. 58
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีและการเงิน (ประจำสาขา) ด่วนมาก !!
** ทำงาน จ-ศ ที่สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว ระยะเวลา 6 เดือนแรก โดยต้องสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ เพื่อไป Audit งานของแต่ละสาขาและเรียนรู้งานด้านบัญชีการเงินของสาขาด้วย ** หลังจาก 6 เดือนแรก ต้องสามารถโ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 12,000-15,000
27 ก.พ. 58
5 . พนักงานขับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร หรือส่วนกลาง
- ขับรถยนต์ประจำตำแหน่งคนไทย และต่างชาติ - ขับรถยนต์ส่วนกลางประจำ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
27 ก.พ. 58
6 . Administrator Staff (สัญญาจ้างรายปี ประจำสำนักงานใหญ่อาคารจิตต์อุทัย รามคำแหง 73)
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Excel ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
27 ก.พ. 58
7 . ผู้จัดการฝ่ายธุรการและบริหารฐานข้อมูล (Section Manager – Admin&ALC) สาขากัลปพฤกษ์
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน •กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58
8 . ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager - Check Out ) สาขาสุพรรณบุรี
• รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ • รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา • ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันย...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58
9 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 2 ) สาขาแม่สอด จ.ตาก ,สาขาพิษณุโลก
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58
10 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 2) สาขาเพชรบูรณ์, สาขาตราด,สาขารังสิต
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58
11 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาสาทร,สาขาอุบลราชธานี,สาขาฝาง จ.เชียงใหม่
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58
12 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล (Section Manager - ALC) สาขารามอินทรา สาขาสมุย
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ืNegotiable
27 ก.พ. 58
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Admin สาขาคลองหลวง จ.ปทุมธานี, สาขาบึงกาฬ,สาขาปากช่อง,สาขาฝาง จ.เชียงใหม่
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58
14 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non Food 1 ) สาขากำแพงเพชร,เลย
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
4 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58
15 . สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที Walk-In Interview สาขาทั่วประเทศ รับสมัครพนักงาน ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป จำนวนมาก วันที่ 23-24 ม.ค.58 ที่รร.สวิสโซเทลฯ รัชดา กรุงเทพฯ
Walk in Interview เปิดรับเพื่อขยายสาขาทั่วประเทศ รับสมัครงานพนักงาน ระดับบริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการส่วนและหัวหน้าแผนก ประจำสาขาทั่วประเทศ จำนวนมาก สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที รับสมัครงานพนักงาน...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
ไม่จำกัด
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 58
16 . ผู้จัดการฝ่ายเนื้อสัตว์ สาขาสาทร,ลาดพร้าว ด่วน!! (Section Manager - Butchery )
•มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า •ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก •ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
17 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสดสาขา แม่สอด ด่วน! (Fresh Manager )
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
18 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ สาขาลาดพร้าว,แจ้งวัฒนะ ด่วน! (Section Manager- F&V) ด่วนมาก !!
- ทำงานร่วมกับผู้จัดการแผนกอาหารสดในการจัดแผนผัง/การจัดวางสินค้า/การจัดการพื้นที่ภายในห้าง(การวางแผนตามฤดูกาล) - ควบคุมและดูแลการสูญเสียสินค้าโดยการให้คำแนะนำกับพนักงานในแผนกถึงวิธีการที่ถูกต้องในการ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
19 . ผู้จัดการฝ่ายเนื้อสัตว์ สาขาแม่สาย ด่วน!! (Section Manager - Butchery )
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
20 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่สาขาศรีนครินทร์ (Section Manager - Bakery)
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
21 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารทะเล สาขาแม่สาย ด่วน! (Section Manager - Fish )
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
22 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ สาขากำแพงเพชร,บางบอน,ลาดพร้าว,แจ้งวัฒนะ,สุพรรณบุรี ,อุดรธานี , เพชรบูรณ์ ด่วน! (Section Manager- F&V)
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
23 . ผู้จัดการฝ่ายเนื้อสัตว์สาขาหาดใหญ่ ด่วน! (Section Manager - Butchery )สาขาสระแก้ว,สาขาระยอง,สาขาลาดพร้าว,บางบอน,สาทร,นครสวรรค์,แม่สาย,สมุทรสาคร,สาขามุกดาหาร
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
24 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair) สาขาสตูล, สาขานครศรีธรรมราช,ละไม เชียงใหม่
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 ก.พ. 58
25 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
1. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปลอดภัย 2. ปฏิบัติตามคำสั่งขอผู้บังคับบัญชา และระเบียบของบริษัทฯ 3. ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการดูแลเรื่องงานเอกสารระหว่างอาคาร 4. บำรุงรัก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
27 ก.พ. 58
26 . Customer Development Manager จำนวนมาก
Location: Makro Head Office Report to : Store General Manager Responsibilities:- • Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opport...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 58
27 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่สาขาสุราษฎร์ธานี,ศรีนครินทร์,เชียงราย,มุกดาหาร,หาดใหญ่ (Section Manager - Bakery )
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
28 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง สาขาแจ้งวัฒนะ,สาขานครพนม ด่วน! (Section Manager - Frozen )
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
29 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารทะเล สาขาแจ้งวัฒนะ,ลาดพร้าว,แม่สาย,ละไม บุรีรัมย์ ด่วน ! (Section Manager - Fish )
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
30 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด สาขาแม่สอด,สระแก้ว,ปราณบุรี,บางบอนด่วน! (Fresh Manager )
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 58
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ