เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รับสมัคร Walk in interview 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครพนักงานและผู้จัดการ ประจำโซนภาคเหนือ ที่ โรงแรม เวียงทองลำปาง จ.ลำปาง รับสมัครพนักงานแม็คโคร ประจำโซนเหนือ วันที่ 11และ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนมาก !!
รับสมัครเพื่อประจำสาขาในภาคเหนือ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครเวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง 1.ระดับบริหาร -ผู้ช่วยผู้จัด...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
200 อัตรา
10 ก.พ. 59
2 . Administrator – Property Acquisition
- ทำแผนที่ของที่ดินที่จะศึกษา ครอบคลุมบริเวณข้างเคียง ระบุสถานที่สำคัญที่สังเกตได้ - ทำข้อมูลของที่ดินนำเสนอ EBD และบอร์ดบริหารแม็คโคร - เตรียมข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนั้นๆ เพื่อใ.ช้ในการแก้กฎหมาย - ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
10 ก.พ. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resource Manager) สาขา ศรีนครินทร์ , คลองหลวง,สาขาภูเก็ต และตำแน่ง Buffer อีก 5 ตำแหน่ง
หน้าที่รับผิดชอบหลัก รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสาร...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
10 ก.พ. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง สาขาร้อยเอ็ด ระนอง สามเสน (Section Manager - General Affairs)
- ดูแลทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซม และบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งาน - วางแผนและจัดเตรียมโปรแกรมการดูแลรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุม ดูแล และต...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
10 ก.พ. 59
5 . HR Supervisor (Payroll)
หน้าที่ที่รับผิดชอบ: 1. ตรวจเอกสารการสมัครงานให้มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนด และแนะนำการกรอกใบสมัครของผู้สมัครงาน ให้เป็นไปโดยถูกต้อง รวมถึงการนัดหมายเพื่อทำการสัมภาษณ์ 2. คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
10 ก.พ. 59
6 . DC Admin Staff - เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำที่ศุนย์กระจายสินค้ามหาชัย(สัญญาจ้าง)
- เช็คข้อมูลโดยทาง E-Mail จากสำนักงานใหญ่และจากสาขาเพื่อเช็ครายละเอียดและทำการติดตามกับผู้เกี่ยวข้อง - ส่งต่อข้อมูลเรื่องแพลนออร์เดอร์ที่ได้รับทั้งจากสาขาและจัดซื้อให้ QC / DHL และผู้เกี่ยวข้องเพื่อไ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
10 ก.พ. 59
7 . ผู้จัดการฝ่ายอุปโภคสาขาลาดพร้าว,คลองหลวง,นครนายก,แม่สาย,แพร่,บึงกาฬ,สระแก้ว,นครพนม,เพชรบุรี,พัทยา,พัทลุง,เกาะสมุย (Section Manager - Fish) ด่วนมาก !!
บริหารจัดการระบบปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
10 ก.พ. 59
8 . ผู้จัดการส่วนบริหารฐานข้อมูล (IT Manager) ประจำแม็คโคร สาขาลำพูน, แม่สอด, แพร่, ชุมแพ, ชัยภูมิ, พิษณุโลก, เชียงราย,
- กำกับดูแล เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - กำกับดูแลรายงานต่างๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามกำหนดเวลา - กำกับดูแลขั้นตอนการตรวจเช็คสต็อกประจำป...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
10 ก.พ. 59
9 . Internal Audit (สัญญาจ้างรายปี)
รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
10 ก.พ. 59
10 . Administrator Staff (สัญญาจ้าง ประจำสำนักงานใหญ่)
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Excel ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
10 ก.พ. 59
11 . ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า ทั่วประเทศ (Section Manager - Check Out ) ด่วน!!
• รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ • รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา • ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันย...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
10 ก.พ. 59
12 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค เครื่องใช้ภายในครัวเรือน (Section Manager - Nonfood 2) สาขาสระบุรี, ฝาง,สุราษฎร์, สตูล ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
10 ก.พ. 59
13 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 2) สาขา สาทร พะเยา ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
10 ก.พ. 59
14 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค สาขาพะเยา (Section Manager – Dry Food 1) ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
10 ก.พ. 59
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Section Manager - Accounting) สาขาแจ้งวัฒนะ พิษณุโลก ฝาง พะเยา ยโสธร สุพรรณบุรี สาทร ด่วน!!
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
10 ก.พ. 59
16 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า (Section Manager - Non food 1) สาขาศรีนครินทร์, บางบอน, ลพบุรี, แม่สาย,ร้อยเอ็ด,มุกดาหาร,ศาลายา
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
10 ก.พ. 59
17 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) ด่วน!!สาขาจรัญสนิทวงศ์ ลำพูน แม่สอด ราชบุรี พัทยา เกาะสมุย
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ก.พ. 59
18 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) ด่วน!! สาขาสาทร,ฝาง,พะเยา,ชลบุรี, หาดใหญ่, พัทยา
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ก.พ. 59
19 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการสาขาตราด, สุราษฏร์,สามเสน หัวหิน (Section Manager – General Affair) ด่วน!!สุราษฏร์,สามเสน หัวหิน
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
10 ก.พ. 59

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiate
10 ก.พ. 59
21 . พนักงานขายสินค้าอุปโภคประจำสาขา สาทร
1. เติมสินค้าให้ถูกต้องตาม ทฤษฎี6Rights+1 อบรมพนักงานในทฤษฎี6Rights+1อย่างสม่ำเสมอ (สินค้าถูกต้อง สถานที่เหมาะสม, เวลาเหมาะสม ราคาเหมาะสม คุณภาพดี และสภาพดี) 2. หากการจัดเรียงสินค้าต้องจัดเรียงตามลำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ก.พ. 59
22 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ สาขานครนายก,พิษณุโลก,ฉะเชิงเทรา,นครปฐม,ราชบุรี,หาดใหญ่ (Section Manager - Bakery ) ด่วน!!สาขานครนายก,พิษณุโลก,ฉะเชิงเทรา,นครปฐม,ราชบุรี,หาดใหญ่
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ก.พ. 59
23 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง สาขาศรีนครินทร์ ,จรัญสนิทวงศ์ ,บางพลี, แม่สาย, พะเยา, หนองคาย,ฉะเชิงเทรา, สมุย, ศรีนครินทร์ 2, เกาะช้าง ด่วน! (Section Manager - Frozen ) สาขาศรีนครินทร์ ,จรัญสนิทวงศ์ ,บางพลี, แม่สาย, พะเยา, หนองคาย,ฉะเชิงเทรา, สมุย, ศรีนคร ด่วน!!
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ก.พ. 59
24 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล สาขาคลองหลวง, นครนายก, แม่สอด, แพร่, น่าน, เพชรบุรี,เกาะสมุย,พิษณุโลก ด่วน!!สาขาคลองหลวง, นครนายก, แม่สอด, แพร่, น่าน, เพชรบุรี,เกาะสมุย,พิษณุโลก
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ก.พ. 59
25 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด สาขาพิษณุโลก,ลำพูน,แม่สอด,ลำปาง,พะเยา, โคราช, ระยอง, สกลนคร (Fresh Manager) ด่วน!สาขาพิษณุโลก,ลำพูน,แม่สอด,ลำปาง,พะเยา, โคราช, ระยอง, สกลนคร !
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ก.พ. 59
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ