เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี(สัญญาจ้าง ประจำสำนักงานใหญ่)
- ทำงานเอกสารในแผนกบัญชี/คีย์ข้อมูล - ดุแลเอกสารการเบิก จ่ายเงินสดย่อย (Petty cash)/Advance - ติดต่อธนาคาร โอนเงิน เบิกเงิน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานตามที่ไ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
27 พ.ย. 58
2 . วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 รับสมัคร Assistant Store General Manager, Customer Development Manager (ประจำสาขาทั่วประเทศ) และ Merchandise Manager (ประจำสำนักงานใหญ่) ด่วน!! รับสมัครวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 58 สมัครสัมภาษณ์ ทราบผลทันที
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 รับสมัคร Assistant Store General Manager, Customer Development Manager (ประจำสาขาทั่วประเทศ) และ Merchandise Manager (ประจำสำนักงานใหญ่) วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
3 . วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 รับสมัคร Section-Manager, Supervisor ส่วนงานทรัพยากรบุคคล, ธุรการบัญชี, IT และซ่อมบำรุง (ประจำสาขาทั่วประเทศ) ด่วน!! รับสมัครศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 58 สมัครสัมภาษณ์ ทราบผลทันที
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 รับสมัคร Section-Manager (ระดับผู้จัดการส่วน), Supervisor (ระดับหัวหน้างาน) เพื่อประจำสาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ • Human Resources (ทรัพยากรบุคคล) • Admin (ธุรการบัญชีและการเงิ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
4 . วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 รับสมัครผู้จัดการ กลุ่มอาหารสด ด่วน!! รับสมัครวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 58 สมัครสัมภาษณ์ ทราบผลทันที
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 รับสมัครกลุ่มอาหารสด ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด, ผู้จัดการส่วนผักผลไม้, ส่วนอาหารทะเล, ส่วนเนื้อสัตว์, ส่วนอาหารแช่แข็ง และส่วนเบเกอรี่ (ประจำสาขาทั่วประเทศ) • Fresh Manager (...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
5 . รับสมัครงานประจำสาขา นานาเจริญ จ.ปทุมธานี (Frozen Shop)
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขา นานาเจริญ (Frozen Shop) จังหวัดปทุมธานี รับสมัครงานหลายอัตรา-ตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน (Frozen Shop Manager) 1 อัตรา ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (Assistant Shop Manag...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
6 . พนักงานชั่วคราว (สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว)
- คีย์ข้อมูล - จัดเก็บเอกสาร - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 -18.00 น.

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
27 พ.ย. 58
7 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving)
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
27 พ.ย. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายอุปโภคสาขาลาดพร้าว,คลองหลวง,นครนายก,แม่สาย,แพร่,บึงกาฬ,สระแก้ว,นครพนม,เพชรบุรี,พัทยา,พัทลุง,เกาะสมุย (Section Manager - Fish) ด่วนมาก !!
บริหารจัดการระบบปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และควบคุมการทำงาน ให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
27 พ.ย. 58
9 . "Mini Open House" รับสมัครงานระดับผู้จัดการทุกตำแหน่ง (Section Manager และ Supervisor ด่วน!!! สามารถทำงานได้ทั่วประเทศ รับสมัครพร้อมกันที่สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว วันที่ 3 ,4และ 18 ธันวาคม 2558 สัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที ด่วน!! รับสมัคร 3, 4 และ 18 ธันวาคม. 58
"Mini Open House" รับสมัครงานระดับผู้จัดการทุกตำแหน่ง (Section Manager) และหัวหน้าแผนก (Supervisor) ด่วน!!! สามารถทำงานได้ทั่วประเทศ รับสมัครพร้อมกันที่สำนักงานใหญ่ลาดพร้าว ณ ศูนย์มิตรแท้โชว์ห่วย ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
10 . หัวหน้าแผนกสินค้าอาหารแช่แข็ง ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
ควบคุม ดูแล มาตรฐานการขาย การจัดเรียงสินค้า , ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายของบริษัท มอบการบริการด้วยมาตรฐานให้ลูกค้า จัดเตรียมสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
11 . หัวหน้าแผนกสินค้าผักและผลไม้ ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
ควบคุม ดูแล มาตรฐานการขาย การจัดเรียงสินค้า , ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายของบริษัท มอบการบริการด้วยมาตรฐานให้ลูกค้า จัดเตรียมสินค้าตามความต้องการของลูกค้า และอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
12 . ผู้จัดการส่วนงานธุรการบัญชีและบริหารข้อมูล ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน และการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด , จัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายและควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัท ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตาม...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
13 . ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล ประจำแม็คโครสาขาพัทยาใต้
รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกปลาและอาหารทะเลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายและผลกำไร ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายของบริษัท ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานและวางแผนการอบรมของพนักงานในแผนก ดูแลทรัพย์สินของบริษัทป...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
14 . Internal Audit (สัญญาจ้างรายปี)
รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
27 พ.ย. 58
15 . Administrator Staff (สัญญาจ้าง ประจำสำนักงานใหญ่)
- ดูแลงานเอกสาร, งานธุรการ - ทำ Report โดยใช้ Excel (สามารถใช้สูตร Excel ได้ดี) - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
27 พ.ย. 58
16 . ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager - Check Out )เลย ด่วน!!
• รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ • รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา • ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันย...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 58
17 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค สาขาพะเยา,ตราด ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 58
18 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค สาขาสาทร , รังสิต , เพชรบูรณ์ , นครนายก , พิษณุโลก , ลำปาง , แม่สาย , เชียงใหม่ , ร้อยเอ็ด , ยโสธร , ปราณบุรี , พะเยา , สุราษฏร์ธานี , ระนอง (Section Manager – Dry Food 2) สาขาตราด ตราด พะเยา ระนอง ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 58
19 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค สาขานครนายก , แม่สาย , แพร่, อุบลราชธานี , พังงา , สตูล(Section Manager – Dry Food 1) สาขาแพร่ ,สตูล ด่วน!!
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 58
20 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารฐานข้อมูล สาขา รามอินทรา,ลำพูน,แม่สาย,แม่สอด,แพร่,อุดรธานี,ชุมแพ,ชัยภูมิ,ยโสธร,พิษณุโลก2,สุราษฏร์ธานี,เกาะสมุย,พัทลุง,ถลาง (Section Manager - ALC) สาขาเชียงราย, ลำพูน,แม่สอด,พิษณุโลก2,แพร่,อุดรธานี,ชุมแพ,ชัยภูมิ,เกาะสมุย ด่วน!!
• กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน • กำกับดูแลการทำ Gap Check ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงติดตั้งการพิมพ์ Gap Check ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • กำกับดูแลการพิมพ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 58
21 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน สาขา แจ้งวัฒนะ,คลองหลวง,กำแพงเพชร,สุพรรณบุรี,พิษณุโลก,ระนอง,พัทยา,นครอิทร์,ยโสธร,แม่สาย (Section Manager - Admin) สาขาศรีพิษณุโลก, คลองหลวง, สุรินทร์, ระนอง, พัทยา ด่วน!!
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำกับดูแลการจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 58
22 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค สาขาศรีนครินทร์,ขอนนแก่น เลย นครราชสีมา ตราด นครปฐม ภูเก็ต (Section Manager - Non Food 1 ) สาขาเลย สาขานครปฐม, สาขาตราด
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 58
23 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ สาขาจรัญสนิทวงศ์,คลองหลวง,กำแพงเพชร,สุโขทัย,แม่สอด,นครพนม,ราชบุรี,ชุมพร,พัทลุง,ทุ่งสง,เกาะสมุยด่วน!(Section Manager- F&V) ด่วน!!
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ย. 58
24 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ สาขาแม่สาย,ฝาง,พะเยา,ฉะเชิงเทรา,ตราด,หาดใหญ่,ศรีนครินทร์ 2 ,เกาะช้าง (Section Manager - Butchery ) ด่วน!!
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ย. 58
25 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการสาขา สุราษฎ์ธานี ,ระยอง (Section Manager – General Affair) สาขาระนอง ด่วน!!
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 พ.ย. 58
26 . Customer Development Manager จำนวนมาก (ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาและบริหารลูกค้า)
Location: Makro Head Office Report to : Store General Manager Responsibilities:- • Plan, organize, and develop customer status by understanding customer demands to identify the business opport...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiate
27 พ.ย. 58
27 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ สาขาสาทร,เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,แม่สาย,พังงา,พะเยา,ตราด,หาดใหญ่,ศีนครินทร์2 (Section Manager - Bakery ) ด่วน!!
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ย. 58
28 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง สาขาแจ้งวัฒนะ,ศรีนครินทร์ , รามอินทรา,บางพลี,อยุธยา,นครนายก,แม่ริม,แม่สาย,พะเยา,ยโสธร,เกาะสมุย,หัวหิน,บ้านเพ,เกาะช้างด่วน! (Section Manager - Frozen ) ด่วน!!
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ย. 58
29 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารทะเล สาขาคลองหลวง, นครนายก, แพร่, บึงกาฬ,มหาสารคาม,ชัยภูมิ,ระยอง,นครปฐม,เพชรบุรี,พัทยา ด่วน!!
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ย. 58
30 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสดสาขาศรีนครินทร์,พิษณูโลก,ลำพูน,ลำปาง,แม่สอด,พะเยา,นรคราชสีมา,บุรีรัมย์,ปราณบุรี(Fresh Manager) ด่วน!!
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ย. 58
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ