เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการและสต๊อคสินค้า
ธุรการ แจ้งซ่อมสินค้า และทำหน้าที่รับสต็อคสินค้า

บริษัท เบสท์มอลล์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์
20 พ.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ