เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีต้นทุน สมัครด่วน!!!
รับผิดชอบด้านรวบรวมข้อมูลทางต้นทุนการผลิต ทำรายงานทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริงและจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำรายงานและแนวทางในการบริ...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ส.ค. 57
2 . พนักงานธุรการจัดซื้อสมัครด่วน!!!
-รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารใบขอซื้อ และทำการตรวจสอบราคาสินค้า ติดตามผลการสั่งซื้อ และติดต่อผู้ขายเกี่ยวกับรายละเอียดการสั่งซื้อ -รับผิดชอบในการร่วมคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อปรับปรุง AVL และทำทะเบีย...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
3 . พนักงานธุรการการตลาด / ธุรการทั่วไปสมัครด่วน!!!
1.จัดทำแผนการผลิตและสรุปงานผลิตรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลงานด้านเอกสาร 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายโรงงานเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า 4.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
27 ส.ค. 57
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขนส่งและคลังสินค้า สมัครด่วน!!!
1. วางแผนบริหารคลังสินค้าทั้งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ สินค้าสำเร็จรูป 2. บริหารการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการผลิตและการส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ส.ค. 57
5 . พนักงานเขียนแบบ AUTO CAD "2D/3D" สมัครด่วน!!!
- อ่านแบบ เขียนแบบ และจ่ายงานต่อ Production line - ติดตามควบคุมแผนกการผลิตให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงระยะเวลาของการผลิตสินค้า

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
4 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
27 ส.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ