เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชีสมัครด่วน!!!
-รับผิดชอบในการคีย์ข้อมูลเอกสารงานบิญชี -รับผิดชอบเบิดบิลส่งของ -รับผิดชอบงานจัดเก็บเอกสารให้ระเบียบ สามารถเข้าถึงค้นหาได้ง่ายและจัดพิมพ์เอกสาร/จัดทำเอกสารภายในหน่วยงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 58
2 . พนักงานธุรการแผนกวางแผนการผลิต (แจกจ่ายงานให้หน่วยงานผลิต)สมัครด่วน!!!
- รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานผลิต - จัดเก็บเวลามาตรฐานในการผลิต เพื่อใช้อ้างอิงการวางแผนการผลิต - แจกจ่ายเอกสารการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานผลิต - รับผิดชอบในการควบคุมการผลิตให้...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 58
3 . พนักงานธุรการจัดซื้อสมัครด่วน!!!
-รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารใบขอซื้อ และทำการตรวจสอบราคาสินค้า ติดตามผลการสั่งซื้อ และติดต่อผู้ขายเกี่ยวกับรายละเอียดการสั่งซื้อ -รับผิดชอบในการร่วมคัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อปรับปรุง AVL และทำทะเบีย...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 58
4 . พนักงานเขียนแบบ AUTO CAD "2D/3D" สมัครด่วน!!!
- อ่านแบบ เขียนแบบ และจ่ายงานต่อ Production line - ติดตามควบคุมแผนกการผลิตให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงระยะเวลาของการผลิตสินค้า

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
4 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
1 ส.ค. 58
5 . วิศวกรประเมินราคา (ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต) สมัครด่วน!!!
- ประมาณการวัสดุสินค้าเพื่อใช้ในการเสนอราคาให้กับลูกค้า - จัดทำรายการวัสดุ (Bill of Material) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหร...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
1 ส.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ