เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เขียนโปรแกรม AP100 / CAD-CAM
- เขียนโปรแกรม AP 100 หรือ CAD-CAM เพื่อลงเครื่องจักร

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน 15,000 - 18,000
20 ก.ย. 60
2 . พนักงานประจำเครื่อง CNCรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการควบคุมเครื่อง PUNCH ,CUT,BEND ในการผลิตชิ้นงานให้ถูกต้อง ตามที่กำหนด และปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
10 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการควบคุมเอกสาร Drawing - รับผิดชอบในการแจกจ่ายเอกสารแฟ็กซ์ - รับผิดชอบในการจัดแบบตาม PR ที่เข้ามาเป็น Lot - รับผิดชอบในการจัดแบบตาม PO ทีมาจาก แฟ็กซ์ และ E-mail - รับผิดชอบเรื่อ...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
4 . พนักงานธุรการแผนกวางแผนการผลิต (แจกจ่ายงานให้หน่วยงานผลิต)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานผลิต - จัดเก็บเวลามาตรฐานในการผลิต เพื่อใช้อ้างอิงการวางแผนการผลิต - แจกจ่ายเอกสารการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานผลิต - รับผิดชอบในการควบคุมการผลิตให้...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
5 . QC (สายงานอุตสาหกรรมหนัก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการตรวจเช็คงานตามที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการที่กำหนดไว้ คือการตรวจสอบก่อนรับเข้า / ตรวจสอบระหว่างกระบวนการ / ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบ - รับผิดชอบในการลงข้อมูลการตรวจเช็คและทำรายงาน...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ