เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งผลิตภัณฑ์&เก็บเช็ควางบิล - ขับรถส่งเอกสารของหน่วยงานราชการ

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 59
2 . พนักงานประจำเครื่อง CNCรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการควบคุมเครื่อง PUNCH ,CUT,BEND ในการผลิตชิ้นงานให้ถูกต้อง ตามที่กำหนด และปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
10 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
3 . พนักงานเขียนแบบ AUTO CAD "2D/3D"รับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ เขียนแบบ และจ่ายงานต่อ Production line - ติดตามควบคุมแผนกการผลิตให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงระยะเวลาของการผลิตสินค้า

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
4 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
21 ต.ค. 59
4 . พนักงานธุรการการตลาดรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนการผลิตและสรุปงานผลิตรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลงานด้านเอกสาร 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายโรงงานเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า 4.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
21 ต.ค. 59
5 . วิศวกรประเมินราคา (ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต)รับสมัครด่วน !
- ประมาณการวัสดุสินค้าเพื่อใช้ในการเสนอราคาให้กับลูกค้า - จัดทำรายการวัสดุ (Bill of Material) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหร...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
21 ต.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ