เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเขียนแบบ AUTO CAD "2D/3D" สมัครด่วน!!!
- อ่านแบบ เขียนแบบ และจ่ายงานต่อ Production line - ติดตามควบคุมแผนกการผลิตให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงระยะเวลาของการผลิตสินค้า

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
4 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
24 ม.ค. 58
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกขนส่งและคลังสินค้า สมัครด่วน!!!
1. วางแผนบริหารคลังสินค้าทั้งวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และ สินค้าสำเร็จรูป 2. บริหารการขนส่งสินค้าเพื่อสนับสนุนการผลิตและการส่งสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ม.ค. 58
3 . พนักงานธุรการการตลาด / ธุรการทั่วไปสมัครด่วน!!!
1.จัดทำแผนการผลิตและสรุปงานผลิตรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลงานด้านเอกสาร 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายโรงงานเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า 4.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
24 ม.ค. 58
4 . QC (สายงานอุตสาหกรรมหนัก) สมัครด่วน!!!
- รับผิดชอบในการตรวจเช็คงานตามที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการที่กำหนดไว้ คือการตรวจสอบก่อนรับเข้า / ตรวจสอบระหว่างกระบวนการ / ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบ - รับผิดชอบในการลงข้อมูลการตรวจเช็คและทำรายงาน...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
5 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ม.ค. 58
5 . พนักงานบัญชีต้นทุน สมัครด่วน!!!
รับผิดชอบด้านรวบรวมข้อมูลทางต้นทุนการผลิต ทำรายงานทางการเงินตลอดจนวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนมาตรฐานกับต้นทุนจริงและจำแนกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารต้นทุนตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทำรายงานและแนวทางในการบริ...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ม.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ