เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เขียนโปรแกรม AP100 / CAD-CAM
- เขียนโปรแกรม AP 100 หรือ CAD-CAM เพื่อลงเครื่องจักร

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน 15,000 - 18,000
21 ก.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- งานคัดเลือกสรรหา สัมภาษณ์ - งานประกันสังคม - ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ - ติดต่อราชการ และ อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานฝึกอบรมตามแผนและนโยบายบริษัท

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา ** เริ่มงานได้ทันที**
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
21 ก.ค. 60
3 . พนักงานเขียนแบบ AUTO CAD "2D/3D"รับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ เขียนแบบ และจ่ายงานต่อ Production line - ติดตามควบคุมแผนกการผลิตให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงระยะเวลาของการผลิตสินค้า

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
21 ก.ค. 60
4 . วิศวกรประเมินราคา (ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต)รับสมัครด่วน !
- ประมาณการวัสดุสินค้าเพื่อใช้ในการเสนอราคาให้กับลูกค้า - จัดทำรายการวัสดุ (Bill of Material) เพื่อใช้เป็นมาตรฐานของผลิตภัณฑ์หรือสินค้า - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหร...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
21 ก.ค. 60
5 . QC (สายงานอุตสาหกรรมหนัก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการตรวจเช็คงานตามที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการที่กำหนดไว้ คือการตรวจสอบก่อนรับเข้า / ตรวจสอบระหว่างกระบวนการ / ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบ - รับผิดชอบในการลงข้อมูลการตรวจเช็คและทำรายงาน...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ