เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบในการคีย์ข้อมูลเอกสารงานบิญชี -รับผิดชอบเบิดบิลส่งของ -รับผิดชอบงานจัดเก็บเอกสารให้ระเบียบ สามารถเข้าถึงค้นหาได้ง่ายและจัดพิมพ์เอกสาร/จัดทำเอกสารภายในหน่วยงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
2 . พนักงานเขียนแบบ AUTO CAD "2D/3D"รับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ เขียนแบบ และจ่ายงานต่อ Production line - ติดตามควบคุมแผนกการผลิตให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากำหนด - จัดทำเวลามาตรฐานในการผลิตสินค้า (Standard Time) เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงระยะเวลาของการผลิตสินค้า

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มี.ค. 60
3 . เจ้าหน้่าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งระบบ - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยและรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตร...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มี.ค. 60
4 . พนักงานธุรการการตลาดรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนการผลิตและสรุปงานผลิตรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลงานด้านเอกสาร 3.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายโรงงานเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้า 4.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
24 มี.ค. 60
5 . QC (สายงานอุตสาหกรรมหนัก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการตรวจเช็คงานตามที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการที่กำหนดไว้ คือการตรวจสอบก่อนรับเข้า / ตรวจสอบระหว่างกระบวนการ / ตรวจสอบขั้นสุดท้ายก่อนส่งมอบ - รับผิดชอบในการลงข้อมูลการตรวจเช็คและทำรายงาน...

บริษัท ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำกัด
2 อัตรา **เริ่มงานทันที**
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มี.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ