เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล ประจำโครงการ
1.ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุม 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
2 . พนักงานผลิตไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
1. ดูแลระบบควบคุมการส่ง-จ่ายไฟฟ้าและไอน้ำ 2. ควบคุมการป้อนน้ำเข้าหม้อไอน้ำ 3. ควบคุมดูแลการตรวจเช็คพัดลมดูด, เป่า, เทอร์ไบน์ และซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานได้อย่างเต็มปร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
3 . จนท.วิเคราะห์ระบบน้ำ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
• วิเคราะห์คุณภาพน้ำ Boiler, น้ำ Condensate, น้ำ Condenser, น้ำจากร่องน้ำเสีย และน้ำใช้ในกระบวนการผลิต • จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ และการเก็บตัวอย่างให้สะอาดและพร้อมใช้งาน • เก็บตัวอย่าง...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูหลวง)
• เขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ • ประเมินราคาก่อสร้างตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ • จัดเก็บและถ่ายแบบตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ • สำรวจพื้นที่สำหรับงานเกี่ยวกับปรับพื้นที่ปลูกดิน • ควบคุมการ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา (โรงงานมิตรผล ภูหลวง จ.เลย
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
5 . พนักงานหม้อเคี่ยว มิตรกาฬสินธุ์
1. ควบคุมการเคี่ยวน้ำตาลให้มีขนาดเม็ดและค่าสีของน้ำตาลให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด 2. ดูแลระบบการเคี่ยว ให้ได้ Purity Brix และ Molassesตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ยานยนต์ มิตรกาฬสินธุ์
1.วางแผนและควบคุมงาน PM เครื่องจักรกล 2.วางแผนและควบคุมงานโครงการของแผนก 3.วางแผนและควบคุมงบประมาณของแผนก

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ มิตรกาฬสินธุ์
1. งานดูแลการจัดสรรรถยนต์ส่วนกลาง 2. การต่อใบอนุญาต, ประกันรถยนต์ 3. การดูแลบ้านพักผู้บริหาร,บ้านพักรับรอง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
8 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
1.วางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน 2.กำกับและดูแลการทำงานซ่อม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
9 . ล่ามภาษาจีน(สัญญาจ้าง 3 เดือน)
-ประสานงานเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาอังกฤษ(สัญญาจ้าง)
-ประสานงานเพื่อช่วยให้หน่วยงานมีความคล่องตัว -จัดการประชุมและติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
11 . เซลล์สเป๊ค บจ.พาเนล พลัส (สำนักงานใหญ่) รับสมัครด่วน !
-แนะนำสินค้าและดูแลกลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ -วางสเปคไม้เคลือบเมลามีนและSpecial Product -สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) และกลุ่มลูกค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มิ.ย. 60
12 . ผู้จัดการร้าน
-บริหารจัดการร้าน/วางแผนการขายสินค้าหน้าร้าน -บริหารสินค้าคงเหลือ และบริหารการสั่งซื้อสินค้า -บริหารการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า -จัดทำรายงานสรุปยอดขาย P&L ประจำเดือน -เป็นเลขาคณะทำงานสรรหาสินค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+เบี้ยขยัน
23 มิ.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จัดทำรายงานและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ที่ทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ(สำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
-สั่งซื้อและนำเข้าวัตถุดิบ งานกระดาษ งานเพลท -จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติ และจัดเตรียมPOให้กับทางผู้ขาย -ประสานงานกับ Freight forwarder , Shipping และ Supplier เพื่อนำเข้า และติดตามสถานะสินค้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มิ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่ Corporate Services - บริการการเดินทาง
1.ประสานงานการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงการประสานงานของจัดทำ VISA พร้อมประกันภัยเดินทางต่างประเทศของผู้บริหารและพนักงาน 2.ประสานงานการจองโรงแ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
23 มิ.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
1.งานแปลภาพถ่ายดาวเทียม และวางแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียม 2.งานการนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายในรูปแบบดิจิตอล และแก้ไขแผนที่ที่นำเข้าแล้ว โดยใช้โปรแกรม ArcInfo / Arc view เป็นต้น 3.งานจัดทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
17 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า 2. ดำเนินการตามแผน PM 3. ควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
18 . พนักงานหม้อไอน้ำ (มิตรผล สิงห์บุรี)
1.ซ่อมแซมเครื่องจักรทั่วไป 2.ควบคุมการส่งจ่ายไอน้ำให้เป็นไปตามกำลังการผลิต 3.จดบันทึกค่าควบคุมต่างๆ 4.ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานสากลที่ได้รับการรับรอง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
19 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง) รับสมัครด่วน !
- วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของด้านอ้อย ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ - กำกับ ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มิ.ย. 60
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการงานบำรุงรักษา(มิตรผล สิงห์บุรี)
1. วางแผนและควบคุมการซ่อมบำรุงและงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาปรับปรุงงานสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3. ควบคุมต้นทุนการผลิต 4. ควบคุมการเกิดอุบัติเหตุในส่วนที่รับผิดชอบ 5. ปฏิบัติตามระบบ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
21 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง (มิตรผล สุพรรณบุรี)
• ช่วยควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักและตรวจสอบให้เครื่องชั่งทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถชั่งน้ำหนักให้ได้ค่าน้ำหนักมาตรฐาน • ช่วยควบคุม ดูแล ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักขณะปฏิบัติงานให้ได้ค่าน้ำหนั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
22 . พนักงานเขตส่งเสริมชาวไร่ โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง
1.ส่งเสริมให้ชาวไร่ปลูกอ้อยให้ได้คุณภาพ ปริมาณภายในพื้นที่รับผิดชอบ 2.กำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติในการจัดหาอ้อยจากบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบ 3.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
23 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาครรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และกำหนดเกรดตามมาตรฐานที่กำหนด และถูกต้องตามตารางส่งมอบสินค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
24 . พนักงานผลิต(บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร)รับสมัครด่วน !
ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บวก ค่าประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
25 . จนท.เพิ่มผลผลิต/จนท.ส่งเสริม (โรงงานมิตรผล ภูเขียว จ.ชัยภูมิ)
• ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ และสรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เข้ามา พร้อมทั้งผลักดันแนวทางแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม • กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวไร่ที่ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ชาวไร่ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จัดหาผู...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
26 . พนักงาน และ เจ้าหน้าที่ส่งเสริม (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย และ โครงการขยาย)
1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
60 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
27 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
1.บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.จัดทำ Report ค่าใช้จ่ายประจำเดือน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
28 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง)
1. ติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ สรุปปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ 2. ส่งเสริมการบำรุงรักษาอ้อย 3. สร้างความพึงพอใจของชาวไร่และเขตส่งเสริมต่อการให้บริการต่างๆ 4. จัดทำฐานข้อมูล เพื่อวิเคราะห์/วางแผนการส่งเส...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
29 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาครรับสมัครด่วน !
1. ขับรถขนถ่ายสินค้าและวัตถุดิบ 2. ขับรถขนถ่ายวัตถุดิบเข้า-ออก ให้งานผลิต 3. ตรวจสอบสภาพรถให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000 บวกค่าประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
30 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มิ.ย. 60
31 . วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์)
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
32 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้าง 6 เดือน - 1 ปี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารภายในของหน่วยงาน 2. ประสานงาน เพื่อให้หน่วยงานมีความคล่องตัว 3. จัดการประชุม เเละติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
23 มิ.ย. 60
33 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม (บ.น้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
-การควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการติดตั้งเครื่องจักร -งานด้านเครื่องจักรกลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง -ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่ได้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
34 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• กำกับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • การประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลทำให้ผลิตภั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มิ.ย. 60
35 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
36 . พนักงาน GIS (โครงการอำนาจเจริญ)
1.ตรวจพิกัดแปลงอ้อย 2.เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 3.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริม/เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
37 . พนักงานหม้อต้ม มิตรกาฬสินธุ์
1.ควบคุมดูแลการต้มน้ำอ้อยให้ได้น้ำเชื่อมดิบที่มีคุณภาพ และความเข้มข้นที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมระดับน้ำในถังน้ำคอนเดนเซอร์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
38 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กร งานสรรหาตามอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติ งานงบประมาณต้นทุนแรงงาน งานสวัสดิการและแผนงานกิจกรรม งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
39 . วิศวกรอุตสาหการ
1. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ 2. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางแก้ไข 3. ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
40 . เจ้าหน้าที่บัญชีอ้อย (พื้นที่อีสานตอนบน)
1.บันทึกตั้งหนี้ลูกหนี้ชาวไร่ 2.ตรวจสอบเอกสารการส่งเสริมเครื่องมือการเกษตร บันทึกการตั้งราคาและหนี้สินต่างๆ และทำจ่ายเงินให้ร้านค้า 3.กระทบยอดหนี้สินชาวไร่ 4.รับชำระหนี้สินชาวไร่ 5.ตรวจสอบแล...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ