เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR & Admin Manager
Manage and control all HR and Admin Functions

Bader (Asia) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
29 เม.ย. 59
2 . Safety and Environmental Manager
Organise , Coordinate and reports government officer who concern about occupation health safety and environment. Responsible for overall job in Safety and Environment Issues

Bader (Asia) Co., Ltd.
1 position
29 เม.ย. 59
3 . QM Manager
Responsibility in quality system .

Bader (Asia) Co., Ltd.
1 Position
29 เม.ย. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ